29. januar 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Odpustki pri energetski izkaznici

Državni zbor je včeraj opravil tretje branje novega energetskega zakona, potrdil je tudi tri dopolnila koalicijskih poslancev, med drugim je omehčal obvezo energetskih izkaznic, medtem ko je zavrnil amandmaje poslancev SDS o sistemskem operaterju elektrike. Vlada bo zdaj pripravila uskladitveni amandma, DZ pa bo o podpori celotnemu zakonu odločal jutri. Tako v zakonu ni več zapisa, da bi morale večstanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. januarjem 1980, pridobiti izkaznico najpozneje do konca leta 2019, tiste, ki so bile zgrajene po 1. januarju 1980 pa najpozneje do konca leta 2030.

Po pričakovanju je DZ ob zaključku včerajšnjega nadaljevanja januarske seje sprejel novelo zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki jo je vlada poslala v proceduro po skrajšanem postopku. Z novelo se višina rtv prispevka ponovno določa v zakonu o RTVS, pri tem pa se višina prispevka ne spreminja in ostaja pri 12,75 evra za fizične osebe.

Z 51 glasovi za in 28 proti so pričakovano sprejeli tudi novelo zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Pred tem so poslanci zavrnili dopolnilo SDS, s katerim je stranka predlagala povsem odprt dostop do arhivov nekdanjih družbenopolitičnih organizacij. Novela sicer ureja varstvo gradiva v fizični in elektronski obliki. Prav tako ureja pogoje dostopnosti do arhivskega gradiva, rokov nedostopnosti, izjemnega dostopa in izjemnega podaljšanja rokov nedostopnosti arhivskega gradiva. Novela arhivsko zakonodajo usklajuje z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

DZ je soglasno sprejel novelo zakona o volitvah slovenskih poslancev v Evropski parlament, ki jo je vlada poslala v proceduro po skrajšanem postopku. Novela prinaša manjše spremembe, ki so potrebne zaradi uskladitve z evropsko direktivo. Novela poenostavlja in prilagaja kandidacijski postopek za primer, ko v Sloveniji kandidira državljan druge članice EU.

Spremembe kazenskopravne ureditve v Sloveniji so v dobi tehnološkega razvoja potrebne, vendar morajo biti tudi mehanizmi nadzora nad organi pregona močnejši, so opozorili udeleženci posveta ob dnevu varstva osebnih podatkov. Pri uvajanju novih orodij za pregon kriminala je treba zagotoviti ravnovesje med pravico do zasebnosti in posegi vanjo. Nekdanji direktor Sove Damir Črnčec je pojasnil, da je Snowdnovo razkritje delovanja ameriške službe NSA pokazalo zlasti na to, da imajo obveščevalne službe na voljo takšno množico podatkov, da imajo s tem že težave.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.1.2014 - 29.1.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   5 novosti 2 novosti   4 novosti 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost 1 novost 1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   2 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti   1 novost 3 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 4 novosti 10 novosti 4 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI     4 novosti   6 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
Odredba o seznamu zdravstvenih storitev, za katere se zahteva predhodna odobritev
Pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju trupov ovc jagnjet in sesnih jagnjet na klavni liniji
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija
Tarifa o vrednosti točke za leto 2013 in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture
Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016
Uredba o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo
Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila
Uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba XI Ips 45489/2013-59 - postopek za izročitev obdolžencev in obsojencev – začasni ekstradicijski pripor - pravna podlaga za odreditev pripora – bistvena kršitev do...
Sklep I Up 305/2013 - mednarodna zaščita - splošna (ne)verodostojnost – združitev postopkov – obrazložitev sodišča prve stopnje – odločilni razlogi – dokazna ocena
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. novembra 2013. Dixons Retail plc proti Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Združeno kraljestvo. Direktiva 2006/112/ES - Davek na dodano vrednost - Dobava blaga - Pojem - Goljufiva uporaba bančne kartice. Zadeva C-494/12.
Odločbe Višjih sodišč VSK sklep Cpg 149/2013 - smrt samostojnega podjetnika – dediči – nadaljevanje podjetja z dejavnostjo – zavarovanje s predhodno odredbo – zanikanje obligacijskega razmerja
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS), redni postopek, EPA 1749-VI
Predlog zakona o ratifikaciji Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti (MDPKPBV), ratifikacija, EPA 1812-VO
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Kaj šteje - izdani račun ali nakazilo?