30. april 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kako do evropskih milijonov?

Državni zbor je razpravljal o problematiki črpanja evropskih sredstev. V SDS so opozorili, da črpanje v Sloveniji ne poteka optimalno, medtem ko vladna stran ne vidi tako črne slike. Slišati je bilo kar nekaj predlogov poslanskih skupin za pospešitev črpanja, v opoziciji pa tudi kritiko okoljskemu ministru Dejanu Židanu, ker se ne udeležuje seje.

Ustava izrecno ne predvideva skrajševanja postopkov od prenehanja funkcije vlade do razpisa volitev. Če bi se več kot 80 poslancev nedvoumno odreklo predlaganju novega mandatarja, ki ga lahko predlaga deset poslancev, bi o tej možnosti po besedah pravnika Mira Cerarja lahko razmišljali. A le ob posvetovanju z ustavnopravnimi strokovnjaki, opozarja. Premierka Alenka Bratušek je namreč dejala, da je pripravljena takoj odstopiti, če se vsi odrečejo možnosti predlaganja novega mandatarja. Tako bi bile volitve možne že zelo zgodaj poleti.

Tudi predsednik DZ Janko Veber ne izključuje možnosti, da bi bile predčasne volitve lahko poleti - zlasti, če bi to narekoval položaj v državi. Ob tem poudarja, da je v vsakem primeru treba spoštovati roke in da se vse začne z odločitvijo premierke Alenke Bratušek. Zato je pomembno, da ga premierka čim prej obvesti o nadaljnjih potezah, pravi.

Senat ljubljanske univerze se je na seji med drugim seznanil s poročilom statutarne komisije o položaju nepedagoških delavcev in zavzel stališče, da bi lahko ob volitvah dekanov in rektorjev glasovali tudi strokovni delavci. O tem naj bi najprej razpravljale članice, ki bodo nato sporočile svoja stališča do predloga, je po seji dejal rektor ljubljanske univerze Ivan Svetlik.

Poslanka SDS Eva Irgl je na ustavno sodišče v imenu predlagateljev znova vložila pobudo za ustavno presojo odloka o razpisu referenduma o arhivski noveli. Če bo ustavno sodišče tudi tokrat razveljavilo oziroma zadržalo izvajanje odloka, referenduma tudi 8. junija ne bo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 30.4.2014 - 30.4.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 1 novost      
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     4 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi dela besedila tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini
Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja vozil na gozdnih cestah
Pravilnik o podrobnejših kriterijih za pridobitev statusa društva ali organizacije, ki na področju zaščite živali deluje v javnem interesu
Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo
Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad
Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
Statut Univerze na Primorskem
Uredba o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 59109/2010-171 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih – obsodilna sodba – izrek – kršitev kazenskega zakona – odločba o kazen...
Sklep II Ips 243/2010 - obnova postopka - razlogi za obnovo postopka - pravnomočnost - nepravilno vročena tožba in sodba - pravica do izjave v postopku pred izdajo sodbe -...
Sklep II Kr 49827/2013-570 - pripor - podaljšanje pripora s sklepom Vrhovnega sodišča RS – formalni pogoji – utemeljen sum - ponovitvena nevarnost – objektivne in subjektivne o...
Sodba XI Ips 48793/2013-267 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih - podaljšanje pripora po vložitvi obtožnice - utemeljen sum – ponovitve...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 68/2013 - izobraževalni program – usmeritev otroka v prilagojen izobraževalni program – položaj stranke v postopku - občina
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BCYIMVTP), ratifikacija, EPA 738-VI
Poročilo Odbora za gospodarstvo k Predlogu priporočila v zvezi z zaustavitvijo izplačil kohezijskih sredstev - dopolnjen predlog priporočila, EPA 1923-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Pojasnila o uporabi davčnih zakonov
Revija Odvetnik Varstvo pravic – prijava premoženja in cenitev davčne osnove pri fizičnih osebah