10. september 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Slovenija potrebuje pol milijarde

Slovenski minister za finance Janez Šušteršič je v včerajšnjem pogovoru za avstrijski časnik Die Presse dejal, da Slovenija do konca leta potrebuje okoli pol milijarde evrov, pri čemer ima več možnosti - od najema kreditov do izdaje obveznic. Na vprašanje, ali se strinja z oceno premiera Janeza Janše, da bi utegnila biti Slovenija že oktobra nelikvidna, je odgovoril, da so časi za državo res težki, vlada pa mora še v jeseni sprejeti pomembne reforme.

Zmanjševanje javne porabe in v tem okviru vseh javnih izdatkov je ena od ključnih prioritet vlade. Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, so v tem okviru s prvim korakom - zmanjšanjem števila ministrstev - samo pri plačah ministrov in državnih sekretarjev na letni ravni prihranili skoraj pol milijona evrov. Na uradu vlade za komuniciranje so zbrali tudi nekatere druge podatke, iz katerih so razvidni prihranki pri delovanju ožje državne uprave. Iz podatkov ministrstev izhaja, da je masa plač za zaposlene v ministrstvih, izplačana v letošnjem juliju, glede na julij 2011 manjša za 3,85 milijona evrov, kar na letni ravni pomeni prihranek v višini 46,2 milijona evrov. Zmanjšalo se je tudi število avtorskih in podjemnih pogodb.

Pogajanja o pokojninski reformi se bodo v okviru delovne pogajalske skupine začela 19. septembra, pogajanja o predlogu reforme trga dela pa 21. septembra, je sklenil Ekonomsko-socialni svet (ESS). Delodajalci in sindikati morajo predloge za sestavo skupin posredovati do 14. septembra. Več dilem je bilo sicer na seji glede reforme trga dela.

Začel je veljati nov pravilnik, ki opredeljuje uvoz zdravil za uporabo v humani medicini. Ena izmed sprememba je ta, da za uvoz tujih zdravil iz krvi ne bo več potrebno potrdilo Zavoda za transfuzijsko medicino. Posredna posledica novega pravilnika pa je tudi nižja cena humanih imunoglobulinov, po kateri ta zdravila kupuje UKC Ljubljana.

Ta teden bodo v parlamentu zasedala nekatera delovna telesa. Poslanci bodo na njih med drugim razpravljali o neodvisnosti policije, nadzoru nad specializiranim državnim tožilstvom, problematiki skrajnih gibanj in posledicah letošnje suše. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo v torek razpravljala o problematiki skrajnih skupin in gibanj v Sloveniji. Seznanili se bodo s poročilom pristojnih služb o prisotnosti in aktivnostih skrajnih desničarskih ter ostalih ekstremističnih skupin v Sloveniji. Če bo na seji prišlo do obravnave tajnih ali osebnih podatkov, pa bodo sejo zaprli za javnost.

Pozitivna Slovenija zahteva sklic izredne seje DZ, na kateri bi jih premier Janez Janša seznanil z realnim stanjem v Sloveniji. Kritični so tudi do Janševih izjav o finančnem stanju države. Medtem pa v Janševem kabinetu ocenjujejo, da so ključni razlogi za sedanje stanje v državi v prepozni ali neustrezni reakciji vlade Boruta Pahorja na krizo. Predsednik DeSUS Karl Erjavec v zahtevi Pozitivne Slovenije za sklic izredne seje DZ glede realnega stanja Slovenije ne vidi nič slabega, je povedal za STA. Po njegovem mnenju bi bilo namreč koristno, da se v DZ o tem opravi javna razprava, saj da morajo državljani izvedeti, v kakšnem položaju je Slovenija in kaj je treba narediti. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
8.9.2012 Pravila o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (RS 68-2658/2012) Začne veljati
8.9.2012 Sklep o potrditvi Memoranduma o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije v letu 2012 (RS (mednarodne) 9-52/2012) Začne veljati
8.9.2012 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (RS 68-2657/2012) Začne veljati
8.9.2012 Uredba o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (RS 68-2651/2012) Začne veljati
8.9.2012 Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (RS 73-3254/2005) Sprememba
8.9.2012 Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (RS 14-486/2009) Sprememba
8.9.2012 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko investicijsko banko o izvajanju 4. člena Zakona o prenosu pokojninskih pravic Republike Slovenije in člena 79-1 Pravil sistema pokojninskega zavarovanja Evropske investicijske banke (RS (mednarodne) 9-51/2012) Začne veljati
8.9.2012 Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze - širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici - širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce - širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh - širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica - širitev v Občini Semič, Stari Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka - širitev v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova - Polhov Gradec in Vrhpeč - širitev 2 v Občini Trebnje (RS 38-1932/2010) Sprememba
8.9.2012 Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Lukovica – širitev v občini Lukovica, Zala v Davči v občini Železniki, Špitalič v občini Kamnik, Paka – širitev 2 v mestni občini Velenje in Hardeška šuma v občini Ormož (RS 1-2/2009) Sprememba
8.9.2012 Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bučka – širitev v občini Škocjan, Hrast pri Vinici J2 v občini Črnomelj, Dobrava II v občini Radlje ob Dravi in Lukovica 2 v občini Lukovica (RS 68-2693/2012) Začne veljati
8.9.2012 Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem prostoru polja Jezerci, Občina Bled in pridobivalnih prostorih: Stari grad, Občina Krško; Hardeška šuma, Občina Ormož; Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč, Občina Trebnje; Lakoš, Občina Lendava; Ladra, Občina Kobarid; Poljane, Občina Mozirje; Podsmreka, Občina Ivančna Gorica; Zelše, Občina Cerknica; Pšičina, Občina Ormož (RS 52-2561/2002) Sprememba
8.9.2012 Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (RS 68-2654/2012) Začne veljati
8.9.2012 Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (RS 68-2653/2012) Začne veljati
8.9.2012 Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (RS 97-4267/2004) Sprememba
7.9.2012 Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2012 (RS 68-2656/2012) Začne veljati
7.9.2012 Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske (RS (mednarodne) 9-58/2012) Začne veljati
7.9.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembah Sporazuma z dne 3. maja 2006 med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (RS (mednarodne) 9-56/2012) Začne veljati
7.9.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Guernseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom (RS (mednarodne) 9-57/2012) Začne veljati
7.9.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (RS (mednarodne) 9-54/2012) Začne veljati
7.9.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore (RS (mednarodne) 9-55/2012) Začne veljati
7.9.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o vzpostavitvi funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope (RS (mednarodne) 9-53/2012) Začne veljati
7.9.2012 Popravek Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-2) (RS 68-2695/2012) Začne veljati
7.9.2012 Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer za prvega namestnika predsednika računskega sodišča (RS 68-2650/2012) Začne veljati
7.9.2012 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 68-2649/2012) Začne veljati
7.9.2012 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 68-2648/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 10.9.2012 - 10.9.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 2 novosti     2 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 1 novost        
5. JAVNE FINANCE   3 novosti       2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 5 novosti       1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti       2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti         4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM     1 novost     1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 8 novosti         1 novost
11. OBČINE 33 novosti