24. september 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Univerze pripravljajo osnutek zakonodaje

Rektorji slovenskih univerz so na seji Rektorske konference RS na Brdu pri Kranju sklenili, da bodo univerze v prihodnjih tednih pripravile izhodišča za osnutek nove visokošolske zakonodaje. Poudarili so, da so potrebne resne strukturne spremembe in ne le krpanje zakonov. Potem ko je vlada na četrtkovi seji sprejela predlog novele zakona o visokem šolstvu in ga poslala v potrditev državnemu zboru, so rektorji univerz na novinarski konferenci po seji znova opozorili, da spreminjaje tako občutljivih zakonov ni mogoče brez prave javne razprave.

Poslanke in poslanci se bodo ta teden sešli na 6. redni seji aktualnega sklica DZ. Največ pozornosti bodo predvidoma namenili razpravi o ukrepih za krepitev stabilnosti bank in zakonu o Slovenskem državnem holdingu. Seja se bo v ponedeljek začela s poslanskimi vprašanji ministrom, medtem ko bo premier Janez Janša na poslanska vprašanja odgovarjal 2. oktobra.

Potem ko je vlada v četrtek sprejela predlog zakona za zagotavljanje stabilnosti bančnega sistema (ZUKSB), ki predvideva ustanovitev posebne družbe za upravljanje terjatev bank, so iz Banke Slovenija za STA pojasnili, da se bodo na to temo danes sestali s finančnim ministrstvom. Prav zato se jim zdi komentar na predlog zakona preuranjen.

Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja bo na jutrišnji izredni seji razpravljalo o napovedi nekaterih vladnih predstavnikov o odpuščanjih v javnem sektorju. Predsednik konfederacije Branimir Štrukelj meni, da se morajo odpuščanjem odločno postaviti po robu, ker da zanje ni nobenega razloga, in tudi, da od njih ne bo finančne koristi. Kot je za STA dejal Štrukelj, je zelo težko pričakovati od zaposlenih v javnem sektorju, da bodo v času, "ko jih bo država metala na cesto", pripravljeni konstruktivno sodelovati pri reformah.

Podatki ministrstva za javno upravo in pravosodje kažejo, da se je število zaposlenih v ožji državni upravi, torej na ministrstvih, vladnih službah in upravnih enotah, v zadnjih mesecih zmanjšalo. Še 1. januarja je bilo v ožji državni upravi zaposlenih 33.343 javnih uslužbencev, 1. avgusta letos pa jih je bilo 32.692, so sporočili iz Ukoma.
V organih državne uprave se je od konca maja do konca avgusta upokojilo 474 ljudi. Od tega je mogoče nekaj več kot tretjino upokojitev pripisati Zakonu za uravnoteženje javnih financ. Predstojniki pa so le redko morali izdati sklepe o prenehanju delovnega razmerja in še v teh primerih so praviloma sledile pritožbe zaposlenih.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
22.9.2012 Akt o sistemizaciji sodniških mest za specializirane oddelke sodišč, ki opravljajo preiskavo in sodijo v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj (RS 71-2743/2012) Začne veljati
22.9.2012 Akt o sistemizaciji sodniških mest za specializirane oddelke sodišč, ki opravljajo preiskavo in sodijo v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj (RS 45-2120/2011) Preneha veljati
22.9.2012 Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2012 (RS 71-2740/2012) Začne veljati
22.9.2012 Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (RS 42-2051/2009) Sprememba
22.9.2012 Sklep o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (RS 71-2742/2012) Začne veljati
21.9.2012 Odločba o imenovanju Renate Inkret na mesto okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju (RS 71-2738/2012) Začne veljati
21.9.2012 Odločba o imenovanju Simona Grahornika na mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru (RS 71-2739/2012) Začne veljati
21.9.2012 Odločba o ugotovitvi, da prvi stavek prvega odstavka 120. člena Zakona o dohodnini ni v neskladju z Ustavo (RS 71-2741/2012) Začne veljati
21.9.2012 Ukaz o pomilostitvi obsojenca (RS 71-2737/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 24.9.2012 - 24.9.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 2 novosti 4 novosti     4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 1 novost 4 novosti   1 novost 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 1 novost 2 novosti   1 novost 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 4 novosti 2 novosti   2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost 4 novosti   3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti 9 novosti      
11. OBČINE 32 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba III Ips 59/2010 - razlastitev – dejanska razlastitev – kategorizacija občinskih cest – javno dobro - protiustavnost podzakonskega akta - skl...
Odločbe Upravnega sodišča sodba III U 314/2010 - inšpekcijski ukrep – ukrep tržnega inšpektorja – varstvo potrošnikov – izvajanje storitev z AMP aparatom - opravljanje zdravstvene stori...
sodba I U 531/2012 - brezplačna pravna pomoč – odmera stroškov in nagrade odvetniku - odvetniška tarifa – vrednost spornega predmeta
sodba I U 366/2012 - DDV – odmera DDV – neplačujoči gospodarski subjekt – navidezni pravni posli – fiktivni računi – gradbene storitve
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Poročilu o stanju na področju zavarovalništva za leto 2011, Letno poročilo o delu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2011 in Finančni načrt Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2012, EPA 458-VI
Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino k Spremembam in dopolnitvam Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, EPA 612-VI
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, EPA 612-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Borzni odsev gospodarskih gibanj