Dnevne zakonodajne novosti / 26. marec 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 99/2023 z dne 22.9.2023
TEMA DNEVA
Datum ponovnega referenduma bo znan jutri
Tema dneva

Iz Državne volilne komisije (DVK) so sporočili, da so danes po pošti prejeli sodbo vrhovnega sodišča v zvezi z razveljavitvijo glasovanja na referendumu o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na referendumu bo DVK sprejela jutri. Osnutek sklepa predvideva, da bi bil ponovni referendum v nedeljo, 13. maja. Projekt, za katerega so že bila odobrena tudi evropska sredstva, medtem teče dalje, že ta teden naj bi stekla pripravljalna dela. Evropska komisija je namreč prejšnji teden potrdila vse potrebno v povezavi s 44 milijoni evrov za pripravljalna dela, medtem ko je preostalih 109 milijonov evrov sredstev zamrznjenih do izida referenduma.

Svetniki bodo glasovali o treh odložilnih vetih
Državni svetniki bodo na izredni seji odločali o predlogih za odložilne vete na tri zakone oz. novele zakonov. Jutri bodo odločali o odložilnem vetu na sprejeto novelo zakona o igrah na srečo, ker da spremenjena ureditev ne bo prinesla napovedanih učinkov, temveč bo poslabšala stanje na sicer urejenem področju. Glasovali bodo tudi o vetu na novelo zakona o kmetijstvu, ker menijo, da novela zakona z ureditvijo začasnega in občasnega dela povzroča popolnoma nesistemski pristop urejanja trga dela in pravic delavcev. Novemu zakonu o nepremičninskem posredovanju pa očitajo, da prinaša neusklajenost zakonskih rešitev.

Nova pravila za socialne izvršbe
Veljati je začela novela zakona o izvršbi in zavarovanju. Novela po zatrjevanju ministrstva ponuja odgovor na t. i. socialne izvršbe, ko prihaja do deložacij zaradi nizkih zneskov, ki jih dolgujejo dolžniki. Povod za njeno sprejetje je bil primer Zorana Vaskrsića, ki mu je država rubila hišo zaradi 124 evrov osnovnega dolga. Novela sodišču nalaga obveznost, da v primeru, ko sta predmet izvršbe dolžnikovo stanovanje ali hiša, v katerih živi, in je dolg očitno nesorazmeren z ugotovljeno vrednostjo nepremičnine, o postopku obvesti center za socialno delo. Novela določa tudi druge varovalke v postopku izvršbe in prinaša zakonsko podlago za uvedbo spletnih dražb za premičnine in nepremičnine v sodnih postopkih.

Široka podpora kulturnemu evru
DZ je opravil prvo obravnavo predloga zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi, ki ga je predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Draganom Matićem (SMC). Tako imenovani zakon o kulturnem evru je naletel na široko podporo poslancev, čeprav je bilo v razpravi slišati tudi očitke o nabiranju političnih točk. V razpravi je Matić te navedbe zavrnil in spomnil, da je bilo področje kulture v zadnjem obdobju močno prikrajšano tako v finančnem kot organizacijskem smislu. Ali je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, bodo poslanci odločali 27. marca v okviru glasovanj.

Višja solidarnostna pomoč velja za vse enako
Delovno in socialno sodišče je v tožbi vojaka zoper ministrstvo za obrambo odločilo, da je pri izplačilih solidarnostne pomoči nedopustno razlikovati med člani sindikatov podpisnikov aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in preostalimi zaposlenimi. Takšno razsodbo v SVS označujejo kot velik uspeh, ki bo imel vpliv za celotni javni sektor. "Sodna praksa, ki se bo izoblikovala na podlagi tega sklepa in sodbe, pa bo nedvomno vplivala tudi na zasebni sektor,” pravijo. Prepričani so še, da so nezakonite tudi določbe aneksa, ki govorijo o višjih jubilejnih nagradah za člane sindikatov podpisnikov.

Konvencija OECD proti minimalnim davkom multinacionalk
Julija bo začela veljati konvencija OECD za boj proti minimiziranju davčnih plačil multinacionalk. Listino o ratifikaciji so predložile Avstrija, Otok Man, Jersey, Poljska in v četrtek še Slovenija, s čimer so se sprožili postopki za uveljavitev konvencije, so sporočili z ministrstva za finance. Slovenija je na svoj seznam s konvencijo zajetih davčnih sporazumov uvrstila 57 dvostranskih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Ministrstvo bo podatke o začetku uporabe določb objavljajo na spletni strani. Preden se bodo določbe začele uporabljati, pa bo objavilo tudi t. i. združeno besedilo posameznega sporazuma.(TFL)