12. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Javna uprava brez 1.700 ljudi

Včeraj je vlada sprejela skupni kadrovski načrt organov državne uprave za 2013 in 2014 - v civilnem delu se število zaposlitev v 2013 v primerjavi s številom zaposlenih v začetku avgusta letos zniža za 816 in v 2014 za 866. Na pristojnem ministrstvu so za STA pojasnili, da bo v omenjenih letih v celotni državni upravi skoraj 1700 zaposlenih manj. Številka se nanaša na celotno državno upravo, na civilni del ter policijo, vojsko in Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, so pojasnili na ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Vlada je na včerajšnji seji določila besedilo predloga novele zakona o izvajanju rejniške dejavnosti ter ga poslala v obravnavo in sprejetje DZ po rednem postopku. Novelo so s ciljem nadgradnje in izboljšave sedanje ureditve področja pripravili na podlagi predloga delovne skupine, v kateri so sodelovali vladni predstavniki in strokovnjaki. V noveli predlagajo spremembo izraza "rejenec" z izrazom "otrok", s čemer se v skladu s stališči stroke otroka kot osebo postavlja v ospredje. Novela natančneje opredeljuje pogoje za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti.

Vlada je sprejela predloga dveh zakonov, od katerih si v prihodnjih dveh letih obeta dodatnih prilivov v državni proračun. Davek na bilančno vsoto bank bo veljal še dve leti, nov pa je davek na finančne storitve. Slednjega potrošnik ne bi smel zaznati, je prepričan državni sekretar na finančnem ministrstvu Aleš Živkovič.

Predlog sprememb varčevalnega zakona v delu, ki zadeva pokojnine, je v koalicijskem usklajevanju, je povedal minister za delo Andrej Vizjak. Predloga ne razkriva. Neuradno naj bi enake pravice, kot so jih imeli pred uveljavitvijo zakona, spet zagotovili tistim upokojencem, ki so delali v Sloveniji, sedež podjetja pa je bil v drugih republikah SFRJ. Finančni učinki spremembe naj bi bili v letu 2013 okoli 7,5 milijona evrov.

Danes bo stekla uradna kampanja pred volitvami predsednika republike. Dan pred začetkom kampanje je vložena tudi kandidatura tretjega izmed najvidnejših kandidatov Boruta Pahorja. Danilo Türk je napovedal, da bo v kampanjo vstopil pod sloganom Za skupno dobro, slogan Milana Zvera pa bo Predsednik, ki vidi dlje.

Novi predsednik Zdravniške zbornice Slovenija je postal Andrej Možina, so v sredo zvečer sporočili iz zdravniške zbornice. Možina je prejel 54,80 odstotka glasov, za Matjaža Zwittra je glasovalo 25,43 odstotka, za sedanjo predsednico Gordano Živčec Kalan pa 19,77 odstotka udeležencev volitev.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
13.10.2012 Pravilnik o vpisih v kataster stavb (RS 73-2796/2012) Začne veljati
13.10.2012 Pravilnik o vpisih v kataster stavb (RS 22-1083/2007) Preneha veljati
13.10.2012 Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi (RS 113-5148/2009) Sprememba
13.10.2012 Uredba o izdelavi voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture (RS 73-2821/2012) Začne veljati
13.10.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi (RS 73-2822/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 12.10.2012 - 12.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 6 novosti   9 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost   1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     2 novosti   2 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   4 novosti 2 novosti     2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 2 novosti   3 novosti 8 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti     12 novosti 4 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     10 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost 1 novost   6 novosti 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     4 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1686/2010 - urejanje prostora – akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu – akt izdan v obliki predpisa – pogoji za izdajo Odloka o začasnih ukrepih – ...
sodba I U 2211/2011 - davek na dediščine in darila - stopnja obdavčitve - bratranec
sodba I U 203/2011 - omejitev lastninske pravice – služnost v javno korist – gradnja daljnovoda – pogoji za uvedbo postopka – nujnost in sorazmernost
sodba I U 6/2011 - evidentiranje urejene meje – po dosedanjih predpisih urejena meja – s predpisano natančnostjo urejena meja
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 4. oktobra 2012. Evropska komisija proti Kraljevini Španiji. Neizpolnitev obveznosti države. Zadeva C-403/11.
Odločbe Višjih sodišč VSK sklep II Ip 75/2012 - aktivni družbenik – izbris iz sodnega registra brez likvidacije – nadaljevanje postopka zoper aktivnega družbenika – odgovornost za neplačane obvez...
VSK sodba in sklep Cpg 96/2012 - izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika – subjektivni element izpodbojnosti – dokazno breme za izpodbijanje domneve o obstoju subjektivnega...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), EPA 637-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B), prva obravnava, EPA 686-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike - dopolnitev
Uporaba mehanizma obrnjene davčne obveznosti za storitve vgradnje notranje opreme