19. september 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Država v prostem padu

V evro območju je bilo najbolj dramatično lani, zdaj pa stvari že gredo v smer zaključevanja krize, kar pa ne pomeni, da je kriza že zaključena, je na včerajšnjem predavanju z naslovom Kriza evro območja in Slovenija: kje smo in kam gremo? na celjskem sejmišču ocenil ekonomist Mojmir Mrak, ki tudi meni, da so mednarodni finančni trgi Slovenijo pred krizo dojemali kot pragmatično majhno državo, ki je dokaj tesno povezana z Nemčijo in Avstrijo.

Lanski propadli referendumi pa so najbolj neposredno prispevali k spremenjeni percepciji finančnih trgov o Sloveniji v smislu, da gre za neverodostojno državo. "Trenutno nas agencije ocenjujejo kot državo v prostem padu. Dokaz so negativne napovedi," pravi Mrak.

Banke v Sloveniji se soočajo z naraščajočimi stroški oslabitev in rezervacij, kar vpliva na poslovni rezultat. Potem ko so ob polletju še beležile dobiček, je izguba pred davki v prvih sedmih mesecih znašala štiri milijone evrov. Banke so sicer v tem obdobju povečale bruto dohodke, predvsem na račun višjih neobrestnih prihodkov.

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je ministru za delo Andreju Vizjaku predstavila stališča do predloga reforme trga dela. Med drugim si v zbornici želijo odpuščanja brez navajanja razloga, poseg v dodatek na delovno dobo in plačan odmor za malico ter bolj enakovreden socialni dialog. Menijo, da so sindikati zaradi referendumov v prednosti.

Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša je zoper tri stečajne sodnike, ki se omenjajo v domnevno spornih stečajnih postopkih, že zahteval izdelavo oceno sodniške službe. Kot je poudaril na včerajšnji novinarski konferenci, sodišče prepletenost med sodniki in stečajnimi upravitelji jemlje kot relevantno težavo, ki jo bodo raziskali. Ocena sodniške službe je bila uvedena nad delom Jelke Rozman, Dide Volk in Gregorja Collautija. Vsem trem sodnikom sicer od leta 2009 niso bili dodeljeni novi primeri stečajnih postopkov, saj so bili razporejeni na delovno mesto z manjšim dejavnikom tveganja.

ZSSS je na novinarski konferenci predstavila svoj pogled na predlagano pokojninsko reformno. Kot je povedala izvršna sekretarka za socialno področje ZSSS Lučka Böhm, so njihove prve reakcije na reformo dokaj pozitivne, saj je vlada pri njeni pripravi upoštevala nekatere zahteve sindikatov iz pogajanj o leta 2011 na referendumu zavrnjeni reformi. Po besedah Böhmove gredo tako v ZSSS na pogajanja z vlado in delodajalci, ki se bodo začela v sredo, "z neko mero optimizma", posebej ker ugotavljajo, "da je ta vlada bistveno bolj pripravljena sklepati kompromise".

Na poslanskih klopeh je tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju. Cilj predlaganega zakona je harmonizacija slovenskega pravnega reda z evropskim, in sicer zaradi nove evropske ureditve javnih naročil na področju obrambe in varnosti ter uveljavitve dodatnega razloga za izključitev gospodarskih subjektov iz postopkov javnih naročil, ki je posledica amandmaja, sprejetega pri obravnavi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.9.2012 - 19.9.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost   5 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     1 novost  
5. JAVNE FINANCE   1 novost 1 novost   4 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   11 novosti     13 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         7 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost       1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI         5 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o pogojih za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v pristaniščih in ostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda
Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov
Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kršitvah oziroma nepravilnostih pri poslovanju družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada
Sklep o poročanju skrbnika
Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Uredba o formalnostih poročanja v pomorskem prometu
Uredba o postopku izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep III Ips 93/2010 - menjalna pogodba – ničnost pogodbe – enakovrednost pogodbenih obveznosti - izgubljeni zaslužek - zastaranje – neuprav...
Odločbe Upravnega sodišča sodba in sklep I U 1373/2011 - plačilo vrtca – plačilo programa vrtca – oprostitev plačila – izpolnjevanje pogojev – molk organa – preuranjena tožba...
sodba I U 2014/2011 - DDV – dodatna odmera DDV – akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti – neplačujoči gospodarski subjekti – navidezni pr...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (šesti senat) z dne 6. septembra 2012(*). Portugal Telecom SGPS SA proti Fazenda Pública, ob udeležbi Ministério Público. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „DDV – Šesta direktiva – Člena 17(2) in 19 – Odbitki – Dolgovani ali plačani davek za storitve, ki jih pridobi holdinška družba – Storitve, ki imajo neposredno, takojšnjo in nedvomno povezavo z obdavčenimi izstopnimi transakcijami“. Zadeva C-496/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 1508/2012 - preklic izjave – objava sodbe - vrednostna sodba - ekskulpacijski razlog – protipravnost ravnanja – razžalitev dobrega imen...
VSL sodba I Cp 1348/2012, enako tudi VSL sodba I Cp 3720/2011 - civilna kazen – kršitev avtorskih pravic – dolžnost uporabnikov obveščati - pridobitev...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV), prva obravnava, EPA 628-VI
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-D), prva obravnava, EPA 627-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-2D), prva obravnava, EPA 629-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Parlamentarna oblika oblasti
Razlogi za enotno obdavčitev gospodarskih družb v EU