6. september 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Manj sodnih zaostankov

Polletni rezultati delovanja sodišč kažejo, da se kljub manj zaposlenim sodni zaostanki še naprej zmanjšujejo. Povprečni čas reševanja pomembnejših zadev na sodiščih se je v pol leta skrajšal za en mesec. Zaradi sredstev, ki so omogočila delno nadomestitev zaposlenih s septembrom, pa bodo po ocenah sodišč rezultati v drugi polovici leta še boljši.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) vlado in finančno ministrstvo poziva, naj se gospodarstva z davkom na nepremičnine ne obremenjuje bolj, kot je zdaj obremenjeno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Zato zahteva pripravo novega predloga zakona o davku na nepremičnine - takšnega, ki ne bo v škodo gospodarstvu.

Kmetje tudi po včerajšnjem sestanku na ministrstvu za finance vztrajajo, da načrtovani novi davek na nepremičnine zanje ne velja. S finančnim ministrom Urošem Čuferjem in njegovimi sodelavci so se sicer dogovorili, da bodo poskušali stališča uskladiti v okviru posebne delovne skupine, a priprave na proteste se nadaljujejo.

Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje je sklenil, da drugo obravnavo predloga novele zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), ki so jo v obravnavo poslali poslanci SLS, opravi na eni od naslednjih sej. Po njihovem mnenju bi bile spremembe zakona v času, ko se kmetje soočajo s posledicami suše, neprimerne.

Vlada je na dopisni seji sprejela predlog novele zakona o vodah, s katero se bo obstoječim uporabnikom vode omogočilo podelitev koncesije brez javnega razpisa. Prav tako je določila besedilo predloga spremembe zakona o notariatu.

Ameriško startup podjetje Topsy je zbralo vsa javna sporočila na družabnem omrežju Twitter - vse od prvega tvita 21. marca leta 2006, ko je soustanovitelj družabnega omrežja zapisal skromni "just setting up my twttr". Podjetje iz San Francisca je zbirko pripravilo z namenom, da bi podjetjem, marketinškim agencijam in drugim omogočilo iskanje po "zanimivih signalih v siceršnjem šumu družbenih omrežij". Osnovno iskanje po zbirki je na voljo brezplačno. Tako je na primer mogoče ugotoviti, da je bil prvi tvit z besedo "slovenia" poslan 25. julija 2006.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 6.9.2013 - 6.9.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     3 novosti 1 novost   2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost 1 novost     1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   9 novosti   1 novost 1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti   1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM     1 novost      
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odlok o Svetu za nacionalno varnost
Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije – uradno prečiščeno besedilo (Statut ZBDS-UPB1)
Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 479/2009 - dovoljena revizija - davki od dobička pravnih oseb – DDV – davki od osebnih prejemkov - zastopniške storitve – priključnina ISDN modula - never...
Sodba X Ips 488/2012 - denacionalizacija – vrednotenje stavbnih zemljišč – stanje zemljišča po času odvzema iz posesti – izhodiščna vrednost kmetijskih zemljišč – en...
Sklep I G 8/2013 - - začasna odredba – težko popravljiva škoda – izkazanost - trditveno in dokazno breme
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1067/2012 - DDV – odbitek DDV – missing trader – neplačujoč gospodarski subjekt – dokazno breme – subjektivni element – nabava tovornega vozila
sodba I U 1163/2012 - DDV – akontacija dohodnine – odbitek DDV – pogoji za (ne)priznavanje odbitka DDV – vedenje o goljufivih transakcijah – dokazno breme - grad...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 92/2013 - izredna odpoved delodajalca - kršitev obveznosti iz delovnega razmerja – zagovor – obveščanje sindikata
VDSS sodba Pdp 1229/2012 - odpravnina – direktor- višina odpravnine – kogentna določba – zakon – delna ničnost
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za gospodarstvo k Tretjemu letnemu poročilu o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 - 2015 v letu 2012, EPA 1212-VI