3. september 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Evropska sredstva za pametno specializacijo

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v teh dneh objavila drugi osnutek strategije pametne specializacije. Gre za enega strateških dokumentov, ki bodo podlaga za koriščenje sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. "Z novo različico strategije želi Slovenija slediti naravnim danostim, utemeljiti razvojne usmeritve na svojih posebnostih in podpreti doseženo stopnjo širšega konsenza javnosti za vizijo zelene Slovenije," je služba vlade zapisala na spletni strani.

Čebelarjem se obeta pet evrov podpore na čebeljo družino za nakup zdravila z oksalno kislino za zimsko zatiranje varoze, je razvidno iz predloga uredbe, objavljenega na spletnih straneh vlade. Neugodne vremenske razmere so namreč vplivale na povečan razvoj bolezni in škodljivcev, za podporo čebelarjem pa se bo zagotovilo do 476.690 evrov.

Upravno sodišče je konec avgusta razsodilo o tožbi zoper okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je Agencija RS za okolje (Arso) v začetku leta izdala Lafarge Cementu. Pritrdilo je argumentom tožečih strank Focusa, Pravno-informacijskega centra in Uroša Macerla iz Eko kroga ter dovoljenje razveljavilo, so sporočili iz Eko kroga.

Udeleženci Slovenske fotovoltaične konference, ki je včeraj potekala v prostorih ljubljanske fakultete za elektrotehniko, so se v luči seznanjanja s stanjem in najnovejšimi trendi na področju izkoriščanja sončne energije dotaknili tudi koncepta neto obračuna električne energije. Ta namreč predstavlja možnost za ponovno oživitev investicij v fotovoltaiko. Pri neto meritvi gre za to, da se uporabniku s postavljeno malo sončno elektrarno obračuna le razlika med električno energijo, ki jo je pridobil iz omrežja, in električno energijo, ki jo je proizvedel s svojo sončno elektrarno.

Evropska investicijska banka (EIB) obravnava možnost financiranja več projektov v Sloveniji na področju infrastrukture, energetike in podjetništva. Hišna banka EU, ki je različnim ustanovam v Sloveniji do zdaj odobrila za 2,7 milijarde evrov posojil, proučuje tudi 180-milijonski kredit za sanacijo po žledu. V Luxembourgu ob tem čakajo na novo vlado. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.9.2014 - 3.9.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti 1 novost     1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE   1 novost       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   1 novost 1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE