8. april 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Nadomestilo za stavbna zemljišča po starem

Z razveljavitvijo zakona o davku na nepremičnine bo Davčna uprava RS (Durs) za leto 2014 odmerila nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), davek od premoženja ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Odmera bo tekla na enak način kot v preteklih letih, spremembe so le pri datumih odmere ter rokih plačila. Glede NUSZ so na Dursu pojasnili, da bodo občine do 30. junija pozvali k predložitvi podatkov, zatem pa bodo v treh mesecih odmerili nadomestilo v celoletni višini. V primeru, da lastniki nepremičnin izpolnjujejo pogoje za petletno oprostitev plačila, morajo vlogo vložiti na občino.

Ministrstvo za finance, ministrstvo za pravosodje in predstavniki vrhovnega sodišča se bodo sestali še ta teden in poiskali rešitve za nemoteno delovanje sodišč, so za STA sporočili z ministrstva za finance. Branko Masleša je namreč v petek opozoril, da bo sodiščem najpozneje do prve polovice julija zmanjkalo sredstev za sodne postopke. Podrobnosti nastale situacije bo vrhovno sodišče predstavilo tudi na današnji novinarski konferenci.

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je včeraj za novo generalno direktorico zavoda s štiriletnim mandatom imenoval Natašo Pirc Musar. Odločitev je padla v tretjem krogu glasovanja, ko je Pirc Musarjevo podprlo 15 od 29 svetnikov. Pirc Musarjeva bo direktorsko funkcijo nastopila 26. maja.

Vlada se bo predvidoma že v četrtek opredelila do ukrepov za zapolnitev javnofinančne vrzeli, ki je nastala po odločitvi ustavnega sodišča o razveljavitvi zakona o davku na nepremičnine, so za STA povedali na ministrstvu za finance. O finančnih učinkih posameznih ukrepov za zdaj ne želijo govoriti.

Evropska komisija podpira novo kampanjo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu "Obvladujmo stres", s katero namerava agencija osveščati javnost o psiholoških, fizičnih in socialnih tveganjih, povezanih s stresom pri delu. Kampanja bo potekala v letih 2014 in 2015, njen vrhunec pa bo predstavljala evropska nagrada za dobro prakso pri zmanjševanju stresa na delovnem mestu.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
8.4.2014 Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (RS 80-3777/1999) Sprememba
8.4.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H) (RS 82-3034/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 8.4.2014 - 8.4.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost 1 novost    
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV       1 novost 2 novosti  
5. JAVNE FINANCE       2 novosti 1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI         3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM       2 novosti    
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Pravilnik o državnotožilskem pripravništvu
Sklep o podrobnejših pravilih o merilih za obravnavo oseb kot dobro poučenih vlagateljev in o podrobnejših pravilih o vodenju registra dobro poučenih vlagateljev, dostopu do podatkov in izdajanju potrdil o osebah, vpisanih v tem registru
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 155/2013 - sodna razveza pogodbe o zaposlitvi - odškodnina - odmera odškodnine – pravnomočnost sodbe - plačilo razlike v plači
Sodba in sklep II Ips 170/2012 - povrnitev nepremoženjske škode - odgovornost imetnika nevarne stvari - odgovornost Slovenskega zavarovalnega združenja - odgovornost države za delo...
Odločbe Upravnega sodišča sodba III U 346/2012 - gozd – poseg v gozd – soglasje za poseg v gozd in gozdni prostor – postavitev čebelnjaka – pristojnost soglasodajalca – dejansko stanje v naravi
sodba I U 339/2012 - DDV – popravek obračunanega DDV – pravica do popravka izstopnega DDV – pogodba o finančnem lizingu
sodba III U 205/2012 - register nevarnih psov - možnost sodelovanja v postopku - bistvena kršitev določb postopka
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BBHIMVTP), ratifikacija, EPA 999-VI
Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2013, EPA 1881-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Poziv zavezancem k vložitvi napovedi za odmero davka od premoženja
Revija Odvetnik Pogoji za izdajo začasne odredbe