31. januar 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Odločno proti nezakonitemu premoženju

Vladna novela zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora po pričakovanju odhaja v nadaljnjo obravnavo. Ob zaključku včerajšnjega nadaljevanja januarske seje državnega zbora je zanjo glasovalo 76 poslancev, proti ni bil nihče. Med drugim novela določa obligatorno ustanovitev finančne preiskovalne skupine. Poleg koalicije je v razpravi podporo noveli napovedala tudi opozicija, čeprav je predlaganim spremembam namenila kar nekaj kritičnih besed. Tako koalicija kot opozicija si želita, da bi novela povečala učinkovitost zakona.

Poslanci so včeraj s 44 glasovi za in 25 proti sprejeli nov energetski zakon, ki med drugim v slovenski pravni red prenaša tretji energetski sveženj. Zakon prinaša novosti na področju energetske učinkovitosti, krepi pravice potrošnikov in pristojnosti agencije za energijo ter vzpostavlja strukturo nacionalnih strateških dokumentov. V parlamentarni proceduri je bilo največ razprave okoli energetskih izkaznic, ki so sicer predpisane že v sedaj veljavnem zakonu. Energetske izkaznice bodo obvezne za nepremičnino, ki se prodaja ali oddaja v najem za več kot 12 mesecev.

Državni zbor je končno odločitev o zakonu o zdravilih prestavil na torek, zadnji dan redne januarske seje. Vlada je namreč med včerajšnjo tretjo obravnavo zakona napovedala pripravo uskladitvenega dopolnila. V zadnjih letih se je v EU namreč povečalo število ponarejenih zdravil, ki navadno vsebujejo sestavine slabše kakovosti ali ponarejene sestavine, ne vsebujejo sestavin ali pa jih vsebujejo v napačnih odmerkih. Takšna zdravila zelo ogrožajo zdravje, do bolnikov pa prihajajo tudi po zakoniti dobavni verigi.

Gospodarsko ministrstvo je na spletni strani objavilo predlog novele zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, s katero odpravlja neskladja z ustavo. To je ustavno sodišče ugotovilo v prvem odstavku 28. člena zakona, po katerem sklep o preiskavi v podjetju, proti kateremu se vodi postopek, izda Agencija za varstvo konkurence. Omenjeno določbo je na ustavnem sodišču izpodbijalo vrhovno sodišče, DZ pa mora neskladje z ustavo odpraviti v letu dni od objave odločbe ustavnega sodišča, to je do letošnjega maja.

Združenje Manager je na Brdu pri Kranju včeraj pripravilo osrednjo slovesnost ob svoji 25-letnici. Menedžerski ekscesi se ne bi zgodili, če bi delovale regulatorne službe, je na slovesnosti dejal predsednik Združenja Manager Dejan Turk. Kot je dejal, se zakonodaja stalno spreminja, ker ni domišljena, ker ne upošteva stroke. "Za preboj potrebujemo državnike, ki bodo slišali stroko in postavili smiselna pravila igre," je poudaril.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.2.2014 Dopolnitev Sklepa o vsebini in obliki diplomskih listin Univerze v Mariboru (RS 86-3170/2013) Začne veljati
1.2.2014 Odredba o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti (RS 4-61/2014) Začne veljati
1.2.2014 Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (RS 138-6011/2006) Sprememba
1.2.2014 Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (RS 38-1637/2004) Sprememba
1.2.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (RS 109-3972/2013) Začne veljati
1.2.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (RS 4-60/2014) Začne veljati
1.2.2014 Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti (RS 82-3689/2004) Preneha veljati
1.2.2014 Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (RS 79-2852/2013) Sprememba
1.2.2014 Sklep o vsebini in obliki diplom Univerze v Mariboru (RS 81-3459/2011) Sprememba
1.2.2014 Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja (RS 122-5094/2000) Preneha veljati
1.2.2014 Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja (RS 4-63/2014) Začne veljati
1.2.2014 Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v televizijskih programih v Republiki Sloveniji št. 2014 (RS 4-65/2014) Začne veljati
1.2.2014 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (RS 2-34/2013) Sprememba
1.2.2014 Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) (RS 5-277/1996) Sprememba
1.2.2014 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (RS 9-459/1992) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 31.1.2014 - 31.1.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti     2 novosti 9 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost     1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost     1 novost 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   2 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   9 novosti     3 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         10 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         5 novosti 4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost   1 novost   2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     3 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep II Ips 433/2011 - dokazovanje - dokazni predlog - zavrnitev dokaznega predloga - konkretizacija dokaznega predloga - vnaprejšnja dokazna ocena – povrnitev škode – od...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Splošnega sodišča (prvá rozšírená komora) z dne 13. decembra 2013. Madžarska proti Evropski komisiji. Približevanje zakonodaj - Namerno sproščanje GSO v okolje - Postopek odobritve za dajanje na trg - Znanstveno mnenje EFSE - Komitologija - Regulativni postopek - Bistvena kršitev postopka - Preizkus po uradni dolžnosti. Zadeva T-240/10.
Odločbe Višjih sodišč VSK sodba Cp 314/2013 - priposestvovanje stvarne služnosti – nepravo priposestvovanje – obseg priposestvovane služnosti poti po širini in višini – načelo najmanjše obremen...
VSL sodna in sklep I Cpg 953/2011 - gradbena pogodba – solidnost gradbe – odgovornost projektanta – odgovornost izvajalca – pravočasnost notifikacije napak – izvedensko mnenje – pravn...
VSL sodba I Cpg 300/2012 - zadržani dobiček – uporaba bilančnega dobička – razdelitev bilančnega dobička – stroški pravdnega postopka – povračilo stroškov pravdnega postopka
VSL sklep I Cp 2788/2013 - začasna odredba za zavarovanje denarne terjatve s prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnine - ponovni predlog – res iudicata – litispendenca...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog resolucije o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014 – 2020 (ReNPPD14–20), EPA 1756-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2A), redni postopek, EPA 1759-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Resno in neresno o davkih in dajatvah