3. september 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Red med vinarji

Svet za kmetijstvo in podeželje je na včerajšnji seji, ki se je je udeležil tudi minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan, izrekel podporo predlogu novele zakona o vinu in predlog sprememb zakona o Lipici. Člani sveta pa so zavrnili predlog sprememb zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Člani sveta so predlog novele zakona o vinu, katere namen je zagotoviti učinkovitejši nadzor, povečati delež prijave pridelka vina in omejiti nelojalno konkurenco registrirani pridelavi vina, podprli soglasno.

V SLS menijo, da predlog zakona o zdravstveni dejavnosti, glede katerega se je nedavno končala javna razprava, ni sistemski in ni ustvarjen na podlagi vizije, kako bi slovenski zdravstveni sistem moral izgledati v prihodnjih 20 letih. Zato pozivajo ministra za zdravje Tomaža Gantarja, naj pripravi nov zakon. Predsednik SLS Franc Bogovič je na današnji novinarski konferenci ocenil, da bi ministrstvo za zdravje moralo pred pripravo zdravstvene reforme sprejeti standarde in normative ter mrežo javne zdravstvene službe.

Sindikata državnih organov in carinikov namesto združitve davčne in carinske službe, kot jo predvideva osnutek zakona o finančni upravi, predlagata, naj se carinikom podeli pristojnost na celotnem področju sive ekonomije. Z združitvijo bi namreč nastal velik organ, ki ne bi bil operativen in bi ga bilo težko voditi.

Stranka NSi predlaga revizijo izdanih sklepov o evropskem sofinanciranju občinskih projektov za izgradnjo vodovoda in kanalizacije. Opozarja, da veliko projektov, za katere je bil izdan sklep o sofinanciranju, ne bo pravočasno končanih, po drugi strani pa je veliko projektov, ki imajo vsa dovoljenja, sklepa o sofinanciranju pa niso dobili.

Ministrstvo za kulturo je na spletnih straneh objavilo razpis, na podlagi katerega bo izbralo organizatorja predstavitve Slovenije na 14. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah - arhitekturnem bienalu 2014. Razpis je namenjen projektom s področja moderne in sodobne slovenske arhitekture. Rok za oddajo prijav je 7. oktober.

Evropa se sooča s spremembami, a je pogosto prepočasna in premalo učinkovita v odzivanju nanje, so opozorili udeleženci včerajšnjega glavnega panela Strateškega foruma Bled, slovenski in avstrijski predsednik Borut Pahor in Heinz Fischer ter italijanski premier Enrico Letta. Opozorili so, da bo leto 2014, ko bodo evropske volitve, ključno.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
3.9.2013 Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja prevoznih sredstev, ki prevažajo gozdno lesne sortimente na gozdnih prometnicah (RS 72-2726/2013) Začne veljati
3.9.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja (RS 72-2727/2013) Začne veljati
3.9.2013 Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja (RS 59-2792/2011) Sprememba
3.9.2013 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
3.9.2013 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 72-2740/2013) Začne veljati
2.9.2013 Popravek Odloka o Svetu za nacionalno varnost (RS 72-2741/2013) Začne veljati
2.9.2013 Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije – uradno prečiščeno besedilo (Statut ZBDS-UPB1) (RS 72-2728/2013) Začne veljati
2.9.2013 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Liechtenstein s sedežem v Bernu (RS 72-2723/2013) Začne veljati
2.9.2013 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji (RS 72-2722/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.9.2013 - 3.9.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti       2 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost         1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost       2 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 1 novost 1 novost     3 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 13 novosti     2 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti          
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE 11 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex