16. april 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Tri leta za legalizacijo črnih gradenj

Zakon o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami, katerega osnutek je od včeraj v 30-dnevni javni obravnavi, naj bi bil po napovedih ministra za infrastrukturo in prostor Sama Omerzela sprejet do konca leta, veljati pa bi začel z letom 2015. Državljani bodo imeli tri leta časa za legalizacijo, da bi jih stimulirali k urejanju, pa bodo nižji tudi stroški.

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela nacionalni reformni program 2014-2015, v katerem navaja prednostne ukrepe in projekte, usmerjene tudi v izpolnjevanje ciljev strategije Evropa 2020. Program bo skupaj s programom stabilnosti služil Evropski komisiji kot podlaga za pripravo specifičnih priporočil naši državi. Slovenija bo sledila fiskalnemu cilju, da v letu 2014 doseže javnofinančni primanjkljaj v višini 3,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), v letu 2015 pa 2,5 odstotka BDP, brez upoštevanja morebitnih enkratnih izdatkov, so sporočili s finančnega ministrstva.

Premierka Alenka Bratušek in pravosodni minister Senko Pličanič sta včeraj na sestanku govorila predvsem o finančnem stanju v sodstvu. Kot je po srečanju pojasnil Pličanič, so bili pogovori uspešni, nadaljevali pa se bodo v prihodnjih dneh. O konkretnih predlogih za zdaj še ne more govoriti, a prepričan je, da bodo našli ustrezne rešitve.

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je na včerajšnji novinarski konferenci spregovoril o novem predlogu zakona o visokem šolstvu, objavljenem na strani ministrstva. Prepričan je, da je zakon dober, omejuje nastale anomalije v visokem šolstvu in nikakor ne uvaja šolnin. Kljub temu bodo nasprotniki zakona danes protestirali. Ministrstvo je v ponedeljek objavilo drugo različico predloga zakona o visokem šolstvu, ki prinaša kar nekaj novosti, je dejal minister Pikalo in dodal, da je bilo na zakon doslej precej kritik, pa tudi konstruktivnih predlogov, ki so jih upoštevali.

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je po seji skupščine združenja pojasnil, da so na njej veliko pozornosti namenili napovedanim spremembam zakona o lokalni samoupravi. Kot je izpostavil, se jim zdi predlog, da bi župani manjših občin svoje delo opravljali neprofesionalno, nesprejemljiv, saj to manjša avtonomijo občin.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 16.4.2014 - 16.4.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   7 novosti     17 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost   2 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     7 novosti  
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     5 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti     12 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         5 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         3 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti     3 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije
Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije (KPtoupd)
Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
Sklep o začasnem zadržanju Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Zakon o biocidnih proizvodih (ZBioP)
Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ)
Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS)
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI)
Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1)
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep II Ips 15/2010 - nedopustnost izvršbe - skupno premoženje zakoncev - solidarnost dolžnikov - solidaren dolg - izvršilni naslov - izvršilni dolžnik - dovolitev izvršbe
Sodba in sklep III Ips 111/2011 - zloraba prevladujočega položaja – povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček – višina škode
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 66/2013 - usmerjanje otrok s posebnimi potrebami – usmeritev otrok v program – vročitev odločbe – občina - stranski udeleženec – sodelovanje v postopku - pra...
sklep I U 282/2012 - pravniški državni izpit – pritožba zoper negativno oceno pisnega dela izpita – zavrženje pritožbe – upravni spor - zavrženje tožbe – odločba o pris...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Psp 355/2013 - otroški dodatek - subvencija za plačilo vrtca - skupni dohodek družine - način upoštevanja dohodka
VDSS sodba Psp 353/2013 - brezposelnost - denarno nadomestilo - osnova za odmero - invalidnost II. kategorije - povprečna plača - nadomestilo zaradi manjše plače na drugem u...
VSL sodba PRp 910/2013 - psihofizično stanje udeležencev cestnega prometa - preverjanje psihofizičnega stanja - alkohol - preizkus z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-D), skrajšani postopek, EPA 1825-VI
Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), tretja obravnava, EPA 1680-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Nepravilno obračunavanje DDV od samolepljivih sličic »2014 FIFA World Cup Brasil«
Revija Odvetnik Odvetniški zaslužek dr. Franceta Prešerna