27. september 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zelo drago skrivanje premoženja

Vlada je včeraj sprejela predlog novele zakona o davčnem postopku, s katero namerava po besedah premierke Alenke Bratušek stopiti na prste tistim, ki ne znajo dokazati izvora premoženja. Seznanila se je tudi s politiko reševanja problematike črnih gradenj. Z novelo zakona o davčnem postopku se bo obdobje, v katerem sme davčni organ uvesti postopek za odmero davka od nenapovedanih dohodkov, podaljšalo s petih na deset let, razlika ugotovljenih neprijavljenih dohodkov pa se bo obdavčila s 70 odstotki in zanjo ne bodo veljale običajne davčne stopnje.

DZ je s 44 glasovi za in 33 proti sprejel novelo zakona o finančnih zavarovanjih, s katero se uvaja postopek notarske prodaje nepremičnin, ki temelji na neposredno izvršljivem notarskem zapisu. Spremembe so po pojasnilih vlade potrebne zaradi vzpostavitve normalnega delovanja bančnega sistema.

S 50 glasovi za in 19 proti je DZ potrdil novelo zakona o podpornem okolju za podjetništvo. S tem se širi krog potencialnih upravičencev do razvojnih spodbud in virov financiranja na področju podjetništva in inovativnosti. Do razvojnih spodbud in virov financiranja bodo sedaj med drugim upravičena tudi socialna podjetja in zadruge.

Za obravnavo v državnem zboru je vlada pripravila predlog zakona o enakosti žensk in moških, ki jasneje opredeljuje, kaj je diskriminacija, in določa sankcije, je na novinarski konferenci po seji vlade povedala ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Vlada je sprejela tudi izhodišča za pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi.

Vlada se ne boji davčnih blagajn, vendar najprej čaka na rezultate uvedbe programa, ki onemogoča brisanje računov, je na kongresu Združenja Manager v Portorožu poudarila predsednica vlade Alenka Bratušek. Javnost bodo s podatki seznanili novembra in če rezultati ne bodo ustrezali pričakovanjem, bodo takoj šli v uvedbo davčnih blagajn, je dodala.

Politika reševanja problematike nedovoljenih gradenj v Sloveniji je naslov dokumenta, ki ga je potrdila vlada in ki predlaga ukrepe za reševanje te problematike. Med drugim je predviden sprejem zakona, ki bo omogočil legalizacijo neproblematičnih objektov. Sledil bo sprejem nove prostorske in gradbene zakonodaje, ki mora odpraviti razloge za pojav črnih gradenj ter zagotoviti učinkovite mehanizme za nadzor in ukrepanje.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.9.2013 - 27.9.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost   3 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         4 novosti 7 novosti
5. JAVNE FINANCE   5 novosti     7 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti 1 novost   7 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 1 novost 5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         3 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI         6 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep I Up 309/2010 - pravni interes – pravni nasledniki izbrisane družbe – odgovornost za obveznosti izbrisane družbe – presoja odmerne davčne odločbe – vročitev o...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1795/2012 - DDV – dodatna odmera DDV – pogoji za (ne)priznanje odbitka DDV – vedenje o goljufivih transakcijah – objektivne okoliščine – okoliščine na st...
sodba I U 1990/2012 - brezplačna pravna pomoč – odmera nagrade in stroškov odvetniku – rok za vrnitev napotnice – obseg odobrene brezplačne pravne pomoči – zaključek...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 1090/2012 - plačilo razlike v plači – krupjeji – napitnina – ugotovitev obstoja delovnega razmerja – predhodno vprašanje – delitev napitnine
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu Zakona o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga, ratifikacija, EPA 1358-VI
Poročilo Komisije za nadzor javnih financ k Poročilu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2013 v obdobju januar–junij 2013 s Poročilom Davčne uprave Republike Slovenije in Poročilom Carinske uprave Republike Slovenije o stanju in gibanju davčnega dolga poslovnih subjektov na dan 30. junij 2013, EPA 1359-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih - Dopolnjen predlog zakona (ZFZ-C), EPA 1434-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Pojasnila o uporabi davčnih zakonov