Številka 28, letnik VI
13. oktober 2015

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Ddr. Tadej Kotnik je prodekan Fakultete za elektrotehniko, cenjeni profesor, strokovnjak in dvakratni doktor, enkrat v Parizu iz biofizike in drugič v Ljubljani iz elektrotehniških znanosti, oboje v istem letu. Razlogi za naše povabilo na Pogovor pa so drugačni. Tadeja Kotnika namreč že nekaj let v javnosti videvamo kot zelo pronicljivega, konciznega kritika političnih in finančnih odločitev te vlade. V zadnjem času je najbolj zaslovel kot kritik izbrisa podrejenih obveznic. In v današnjem intervjuju nobeno naše vprašanje ni ostalo brez podrobnega in argumentiranega odgovora.

V pravnem članku nam Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav., predstavlja prispevek z naslovom Sodba v zadevi C-278/14 (SC Enterprise Focused Solutions SRL proti Spitalul Judetean de Urgentă Alba Iulia). Čeprav gre za kratko in na prvi pogled ne posebej pomembno sodbo Sodišča EU, izdano v postopku s predhodnim odločanjem, je sodba vendarle zanimiva iz vsaj treh razlogov. Med drugim zato, ker kaže na splošno naravnanost sodišča k temu, da vprašanje predložitvenega sodišča vzame v meritorno obravnavo vkljub nekaterim procesnim pomanjkljivostim, zaradi katerih bi bilo mogoče predlog za predhodno odločanje zavreči.

V današnji Temi tedna dr. Živko Bergant poleg mag. Jane Dvoršak in dr. Branka Mayrja povzema skupek gradiv s konference o preprečevanju finančnih prevar z naslovom Odkrivanje kaznivih dejanj ali tudi dobri ljudje počnejo slabe stvari. V članku nam predstavijo forenzično preiskovanje, vrste prevar ter še druge zanimive tematike o odkrivanju kazniv dejanj.

Vabljeni k branju!

Ddr. Tadej Kotnik: Inženir med pravniki in bankirji

Tadej Kotnik

TFL Glasnik:
Gospod Tadej Kotnik, ste prodekan Fakultete za elektrotehniko, cenjeni profesor, strokovnjak in dvakratni doktor, enkrat v Parizu iz biofizike in drugič v Ljubljani iz elektrotehniških znanosti – v istem letu. Razlog za ta pogovor pa je drugačen: že nekaj let vas videvamo v javnosti kot zelo pronicljivega, konciznega kritika političnih in finančnih odločitev te vlade. V zadnjem času ste najbolj zasloveli kot kritik izbrisa podrejenih obveznic.
Začniva s klasičnim vprašanjem: na kaj ste najbolj ponosni v vaši dosedanji karieri?

Tadej Kotnik:
Upam, da tiste stvari, na katere sem najbolj ponosen, še pridejo, zelo pa se ves čas trudim biti objektiven. V moji primarni dejavnosti, znanstvenem raziskovanju, je bistveno, da če ugotoviš, da si nekaj narobe razumel ali si napačno predstavljal, svojo zmoto priznaš in stališče prilagodiš novim spoznanjem. Pri nas je to običajno videti tako, da načrtujemo neki eksperiment in si do neke mere že vnaprej izoblikujemo pričakovanje, kaj bo pokazal, nato pa meritve včasih pokažejo nekaj čisto drugega. Pravi znanstvenik mora v takem primeru takoj priznati, da so bila njegova pričakovanja zmotna, in prilagoditi svoj pogled dejstvom.

Načeloma tu ni bistvene ločnice med naravoslovno in ekonomsko znanostjo, saj tudi v ekonomiki veljajo različne teorije. Kriza je značilen primer neke vrste človeško vodenega, čeprav nenačrtovanega eksperimenta, kjer se države denimo ločijo v dve skupini, ki sledita dvema različnima teorijama in uvedeta različne ukrepe, potem pa lahko vsaj do neke mere primerjamo, kako uspešno te države gospodarsko okrevajo. Če je ena skupina dosledno uspešnejša, to namiguje, da je tudi teorija, na kateri je utemeljila svoje ukrepe, skladnejša z realnostjo.

Tadej Kotnik

 

TFL Glasnik:
Nisem čisto prepričana, da temu vašemu prepričanju sledijo – ekonomija morda še, zagotovo pa ne pravna znanost. Poslušala sem vas na televiziji in menim, da ste enkraten primer, kako ste strnjeno, s tezo za tezo, dokazali niz dogodkov ravno na primeru NLB in dokazali, da stvari ne držijo. Moje vprašanje gre bolj v smer, ali se vam ne zdi, da je ta »inženirski« pogled na družbeno dogajanje dobrodošel? Ga sicer pogrešate?

Tadej Kotnik:
Inženirji smo pri svojem delu lahko uspešni le, če znamo razčleniti, kaj so vzroki in kaj posledice, sicer naprava, ki jo razvijamo, ne bo delovala. V razpravah na ekonomskem in pravnem področju pa ni redko, da vzrok in posledico zamenjajo, a se zdi, da tega nihče ne opazi. Pogosto beremo, da naj bi globalno finančno-gospodarsko krizo povzročil stečaj banke Lehman Brothers septembra 2008, dejansko pa se je ta kriza takrat kuhala že vsaj leto dni in je Lehmana tudi privedla v insolventnost, pa tudi če bi to pometli pod preprogo kot pol leta prej pri banki Bear Stearns, bi moral čez nekaj mesecev insolventnost priznati še večji Merrill Lynch in bi se borze verjetno takrat še bolj sesule.

Tudi pri izbrisu slovenskih podrejenih obveznic naše oblasti zamenjujejo vzroke in posledice, ko trdijo, da naj bi bile te obveznice tvegane in njihov izbris upravičen zato, ker so imele letno obrestno mero petih ali šestih odstotkov; obrestna mera ni in ne more biti vzrok tveganosti obveznice, temveč je kvečjemu posledica te tveganosti, kot jo v času vplačila ocenjujejo vlagatelji.

Še en vidik, brez katerega naprave ne bi delovale, je ločevanje med pomembnimi in zanemarljivimi dejavniki, in tudi pri tem je na ekonomskem področju pogosto zmeda. Vsakič, ko izvemo, da se je javni dolg Slovenije spet zvišal, se mediji, pod njihovimi pritiski pa še vladajoči lotijo iskanja proračunskih izdatkov velikostnega reda milijona evrov, ki morda niso povsem nujni, pa se potem preloži obnova vrtca, popravilo lokalne ceste, nakup rentgenske naprave ... Na drugi strani aneksi povečujejo ceno TEŠ 6 za stotine milijonov evrov, zaradi našega prezgodnjega upokojevanja pa mora proračun vsako leto pokrpati pokojninsko blagajno za več kot milijardo evrov. Čeprav že več let opozarjam, da je »slon sredi sobe« dejstvo, da se upokojujemo bistveno premladi, saj je po uradni statistiki delež zaposlenih v starosti med 55 in 64 leti pri nas najnižji v EU, tudi OECD nas redno opozarja, da je to najbolj nevzdržen vidik našega proračuna, tako mediji kot vlada še naprej iščejo krivce za naš proračunski primanjkljaj povsod drugod.

 

TFL Glasnik:
Je to potem razlog, da inženirji niso v politiki, čeprav bi jih krvavo potrebovali? Osebno navijam za njih.

Tadej Kotnik:
Vesel bi bil, če bi kdo od inženirjev šel v politiko, bojim pa se, da ko enkrat zaplavaš v te vode, si postaviš cilj in začneš plavati proti njemu, hitro ugotoviš, da ne bo šlo brez stalnega sklepanja kompromisov po načelu uslug in protiuslug, ki so pogosto čisto v nasprotju z načelnostjo ali celo zdravim razumom.

Tadej Kotnik

 

TFL Glasnik:
Pa se vi dobro počutite v tej vlogi publicista, vaše kolumne v Financah so krasne. Spremljam ta vaš secirajoči pristop, vsi razumejo, kaj govorite. Vas zadovoljuje ta poza ali pa ste morda že dobili povabilo kam drugam, npr. v vlado?

Tadej Kotnik:
Javno sem se začel izpostavljati leta 2008, ko sem na portalu Financ, najprej na forumu in nato na blogu, opozarjal, da so nekateri naši največji finančni holdingi, predvsem Istrabenz, Infond Holding in oba Zvona Holdinga, če njihove portfelje ovrednotimo tržno, dejansko insolventni – dolgov imajo več kot premoženja. Takrat sem naletel na precej posmeha, češ da ne razumem realnega sveta, kjer vladajo politična prijateljstva, pri cerkvenih Zvonovih pa naj bi bilo tako, da lahko Vatikan zgolj tleskne s prsti in težav ne bo več. Vztrajal sem pri tem, da še toliko političnih prijateljstev in tleskanja Vatikana ne more spremeniti številk in dejstev, temveč lahko kvečjemu nekoliko odložijo soočenje z njimi. In čas mi je dal prav.

Ko so omenjeni holdingi zašli v insolvenčne postopke, sem začel spremljati tudi te postopke in hitro spoznal, da je v Sloveniji postopek prisilne poravnave skrajno izkrivljen v prid dolžnikom: ti lahko v načrtu obljubijo celotno poplačilo šele na koncu poravnave, čez več let, upniki pa imajo od trenutka, ko to odobrijo, zvezane roke in lahko le opazujejo, kako dolžnik izčrpava svoje podjetje in jim, ko napoči čas obljubljenega plačila, pusti povsem izpraznjeno blagajno. Čeprav so domala vsi politiki vseskozi ponavljali, da je treba zaščititi upnike, je bil prvi in skorajda edini tak korak v prisilnih poravnavah storjen aprila 2011 z novelo ZFPPIPP-D, s katero so določili, da je prisilna poravnava dopustna le, če se upnik zaveže poplačati vsaj 50 odstotkov obveznosti, in to v največ štirih letih. Temu je takrat izrazito in ognjevito nasprotovala dr. Nina Plavšak, avtorica večine naše insolvenčne zakonodaje, in že pol leta pozneje je pod njeno taktirko v državni zbor prišel predlog novele, po kateri bi bilo dovolj že poplačilo 30 odstotkov obveznosti v osmih letih. Nujnost takšne omilitve pogojev za dolžnike je utemeljevala s trditvijo, češ da nobena družba, ki postane insolventna, naj ne bi bila zmožna poplačati polovice svojih obveznosti. Čeprav je jasno, da to ne more držati, saj mora družba razglasiti insolventnost takoj, ko ne zmore poplačati vseh svojih obveznosti, sem takrat zbral še konkretne številke in pokazal, da se število prisilnih poravnav po uvedbi polovičnega praga ni nič zmanjšalo: od junija do decembra 2011, že po uvedbi 50-odstotnega praga, je bilo začetih 18, kar je 2,6 na mesec, v dveh letih poprej pa 55 oziroma 2,3 na mesec. Poleg tega so se izboljšale tudi bilance družb ob njihovem vstopu v poravnavo, saj dolžniki niso več mogli toliko izčrpavati premoženja in odlašati s priznanjem insolventnosti, sicer jim revizor in pooblaščeni ocenjevalec ne bi potrdila izvedljivosti poravnave: razmerje med negativnim kapitalom in sredstvi dolžnika se je izboljšalo z -121 na -22 odstotkov, mediana pa z -36 na -15 odstotkov. Te podatke in izračune sem predočil državnemu zboru, ki je predlog omilitve prisilne poravnave aprila 2012 zavrnil, kar je povzročilo zelo burno reakcijo dr. Plavšakove.

Ker so številke kazale, da zaostritve prisilne poravnave upnikom koristijo, dolžnikom pa ne škodijo prav dosti, če sploh, sem takrat predlagal, da bi storili še korak v pravo smer in predpisali, da morajo biti poplačila izvrševana obročno skozi leta poravnave, saj obljuba plačila na koncu pogosto ni izpolnjena in je dolžnik niti ni motiviran izpolniti. Minister Pličanič me je jeseni 2012 povabil v ekipo, ki je pisala novelo ZFPPIPP-E, ta je bila maja 2013 sprejeta in v njej je bilo tudi to določilo o obročnem poplačevanju, praksa naslednjih mesecev pa je pokazala, da tudi to ni povzročilo nobene katastrofe: v štirih mesecih veljavnosti novele ZFPPIPP-E je bilo potrjenih šest novih prisilnih poravnav, v katerih so se dolžniki zavezali poplačevati svoj dolg v obrokih po vsakem letu poravnave, in kolikor mi je znano, jih je pet že tudi izplačalo upnikom prvi letni obrok, vsaj eden tudi že drugega.

Ampak čez štiri mesece je bila v parlamentarnem kolesju že novela ZFPPIPP-F, ki je vse to spet ukinila: izbrisali so določila o največ štirih letih trajanja poravnave, o najmanj polovičnem poplačilu in obročnem poplačevanju. Ekipo, ki je pripravila to novelo, je vodila dr. Plavšakova, ki je menda izrazila zahtevo, da ne le da smem biti v tej ekipi, temveč tudi 'v radiju tisoč kilometrov od nje ne'. Ta novela velja od konca leta 2013 in zdaj imamo spet poravnave, v katerih dolžniki obljubijo osem ali deset odstotkov poplačila po šestih ali osmih letih, potem dve ali tri leta izčrpavajo podjetje in končajo v stečaju.

 

TFL Glasnik:
Dr. Kotnik, odprla sva stvari, ki bi morale biti odprte že mnogo prej. Nisem niti vedela, da ste bili povabljeni in da ste tako globoko sodelovali.

Tadej Kotnik:
Ta izkušnja je bila zame na koncu precej grenka. Ne gre le za to, da sem v pripravo gradiv, ki so odslikovala dejstva, vložil res veliko dela, in to povsem brezplačno, izključno v želji, da bi se zlorabe odpravile ali vsaj zmanjšale. Ko sem s tabelami in grafikoni dokazoval, da so novosti bistveno izboljšale izkupiček prisilnih poravnav za upnike, so mi redno izražali podporo vodilni iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), z besedami, da vsak obrtnik ve, da je prisilna poravnava rop pri belem dnevu in da je odlično, da se je pojavil nekdo, ki je ta opažanja podprl s številkami in prepričal zakonodajalce o izboljšavah. Ko je bil v obravnavi predlog novele ZFPPIPP-F, ki je vse te izboljšave spet izbrisala, sem kontaktiral OZS s predlogom, da bi svoje argumente proti takšnemu izbrisu predočili skupaj, oni s konkretnimi zgodbami, jaz pa s številkami in izračuni, a so iz meni še danes nerazumljivih razlogov odgovorili, da jih to ne zanima in da vodstvo OZS to novelo podpira. Dodatno razočaranje je bila zame izjava enega vplivnejših prisilnih upraviteljev, s katerim sva prej večkrat tvorno sodelovala v razpravah o problematičnosti prisilnih poravnav, med obravnavo ZFPPIPP-F, kamor nisem bil povabljen, pa je, ko so nekateri izpostavili moje izračune, izjavil, da ti izračuni niso vredni nič, saj da jih je izdelal popolni analfabet.

 

TFL Glasnik:
Kdo potem ščiti dr. Nino Plavšak? Morda veste?

Tadej Kotnik:
V to se ne bi spuščal. Tudi sicer je v tem pogovoru ne bi omenjal po imenu, če ne bi takole iz prve roke spoznal, kako agresivno, vztrajno in vedno znova je pripravljena lobirati za ukinitev vseh določil, ki so empirično dokazljivo izboljšala poplačilo upnikov v prisilnih poravnavah. Na koncu je očitno s takšnimi ali drugačnimi argumenti prepričala še vse tiste, ki so največkrat oškodovani.

 

TFL Glasnik:
Pa imate te analize, da bi morda naredili povezave na njih.

Tadej Kotnik:
Svoje analize prisilnih poravnav sem predstavil v štirih člankih v časniku Finance: 3. aprila 2012 v kolumni 'Znižanje praga poplačila bi poslabšalo kapitalsko neustreznost družb v prisilnih poravnavah', 4. junija 2013 v kolumni 'Insolvenčna zakonodaja končno dobiva zobe', 17. julija 2013 v kolumni 'Prisilne poravnave v valovih' in nazadnje nekoliko bolj žolčno 9. oktobra 2013 v kolumni 'Prisilke, zombiji in trojka iz ozadja'.

Tadej Kotnik

 

TFL Glasnik:
Vseeno bi vas vprašala, kako ste sploh prišli do tega? Kaj vas je izzvalo, da ste kot biofizik, profesor na elektrotehniški fakulteti šli tako daleč in ste začeli opozarjati na nepravilnosti na državni ravni?

Tadej Kotnik:
Šlo je za verigo dogodkov. Ko so se naši pidi preoblikovali v vzajemne sklade in so točke (enote premoženja) nekaterih še naprej kotirale na borzi, sem nekaj časa eksperimentiral z arbitražo oziroma vsaj približkom arbitraže: portfelje skladov sem vnesel v razpredelnice v excelu in jih povezal s tečajnicami, da se je tržna vrednost enot premoženja izračunavala v realnem času, in če je bil tečaj na borzi dovolj nižji od tržne vrednosti enote portfelja, sem jih kupoval na borzi in prodajal družbi za upravljanje (DZU). Nekaj časa je šlo kar dobro, potem pa so začele to izvajati tudi sami DZU, ki pa sebi niso zaračunavali izstopne provizije, zato se ta račun drugim ni več izšel. Potem sem začel spremljati finančne holdinge, ker so imeli tudi med njimi nekateri v portfeljih precej tržnih delnic, in sem poskusil ugotoviti, ali se tečaji delnic holdingov gibljejo korelirano s tečaji delnic v njihovem portfelju; korelacije ni bilo, zato se nisem odločil za vlaganje vanje, sem pa ugotovil, da so tečaji delnic nekaterih med temi holdingi, Istrabenz je prav izstopal, bizarno previsoki glede na tržno vrednost njihovih portfeljev. Takrat sem na spletnem portalu Financ pisal blog in začel sem opozarjati, da so mnogi holdingi drastično precenjeni in da je tržna vrednost portfelja nekaterih, če upoštevamo njihove finančne obveznosti, celo že negativna. Ker sem te ugotovitve podkrepil s številkami, so mnogi prisluhnili, a nato povečini odmahnili, češ, pri Istrabenzu je Bavčar, vsekakor bo našel kak vzvod, da se bo izvlekel, pri Zvonovih je Vatikan in podobno. Še danes imam elektronsko sporočilo takratnega člana uprave NLB, s katerim sva se prej nekajkrat pogovarjala o teh mojih izračunih, ob razglasitvi insolventnosti Istrabenza pa mi je napisal: 'Kaj naj rečem? Res je, vi ste imeli prav, naši analitiki pa ne.'

 

TFL Glasnik:
Človek se vpraša, kje je tu znanje, saj to bi moral znati vsak ekonomist. Spominjate me na nekakšnega slovenskega Erika Snowdna, saj toliko pameti na kupu predstavlja nevarnost za marsikoga.

Tadej Kotnik:
Mislim, da je pameti in znanja precej še pri marsikom, a mnogi ne smejo reči bobu bob, sam pa nisem zaposlen v bančno-finančnem sektorju in me nič ne ovira, da to, kar ugotovim, tudi povem. Marsikateremu analitiku, ki bi v Istrabenzu ali Zvonu takrat izračunal tako katastrofalno stanje, bi šef verjetno ukazal, naj te izračune uniči in pozabi nanje.

 

TFL Glasnik:
Lahko ste huda motnja, lahko pa imate velik vpliv. Naj vprašam, kako vas je sprejela vlada Mira Cerarja. Ste dobili kakšno povabilo?

Tadej Kotnik:
Z dr. Cerarjem sem se nekaj tednov prej, preden je postal predsednik vlade, sestal, ker ga je zanimala novela zakona o bančništvu (ZBan-1L), s katero so omogočili izbris podrejenih obveznic slovenskih bank. Takrat sva skupaj pregledala besedilo te novele in pri branju 261.e člena ZBan-1, ki razveljavlja vse pravice imetnikov obveznic, zapisane v pogodbah in prospektih obveznic, je dr. Cerar dejal, da so temu včasih rekli revolucionarno pravo. Odkar je predsednik vlade, se še nisva pogovarjala.

 

TFL Glasnik:
Kaj pa dr. Mramor?

Tadej Kotnik:
Če se tudi pri tem navežem na izbris delnic in obveznic, je dr. Mramor zame, to moram reči, veliko razočaranje. Konec maja 2014, le nekaj tednov preden so mu ponudili položaj finančnega ministra, je v intervjuju za Mladino povedal, da je bil ta izbris, citiram, 'pravno problematičen, ekonomsko škodljiv in bo treba tako ali tako vse plačati'. Ko je postal minister, je nenadoma zavzel diametralno nasprotno stališče in zdaj razlaga, da je bil ta izbris ne le sprejemljiv, temveč celo tako odličen, da bi morali njegovim tvorcem, torej nekdanji premierki Alenki Bratušek, njenemu finančnemu ministru Urošu Čuferju in guvernerju Boštjanu Jazbecu, spet citiram, tokrat iz njegove izjave za RTV Slovenija februarja letos, 'postaviti vsaj majhne spomenike'. Očitno je politik Mramor neka povsem druga oseba od državljana Mramorja.

Pred kratkim me je nekdo kontaktiral, češ da bi se Mramor želel pogovarjati z menoj, a sem odvrnil, da sem se z ljudmi, ki en dan govorijo eno, naslednji dan pa prav nasprotno, že prevečkrat pogovarjal in vsakič znova spoznal, da to nima smisla.

 

TFL Glasnik:
Škoda je, ker sem prepričana, da vsa slovenska gospodarska srenja to potrebuje, in vam želim še veliko poguma v tem snowdenovstvu. To so hude stvari.

Tadej Kotnik:
Stvari so najhujše, kadar je iz številk povsem jasno, kje so največji problemi, pa kljub temu vsi gledajo nekam drugam. V želji prikazati, kje so resnične težave Slovenije, sem 13. avgusta lani v Financah napisal kolumno 'Povprečna Slovenija', v kateri sem z grafikoni poskusil pokazati, da marsikaj od tistega, kar se pri nas poudarja kot huda težava, v primerjavi z drugi državami v Evropi ni prav nič ekstremno. Denimo, še zdaleč ni res, da je pri nas razmerje med plačami v javnem in zasebnem sektorju med najvišjimi v Evropi; v resnici smo v srednji tretjini in podobno je tudi pri našem javnem dolgu, izraženem v odstotkih BDP.

Nasprotno pa smo po nekaj kazalnikih, ki jih nihče ne izpostavlja, prav zares med najslabšimi, predvsem po že omenjeni izredno nizki povprečni upokojitveni starosti. Še en tak kazalnik, kjer smo ekstremni, je naše zelo visoko razmerje med minimalno in povprečno plačo, pa tudi o tem skoraj nikoli nihče ne govori in ne piše.

Tadej Kotnik

 

TFL Glasnik:
Kaj pa zgodba o izbrisu podrejenih obveznic?

Tadej Kotnik:
Cinično bi lahko rekel, da sem za to izkušnjo celo hvaležen, saj me je to močno streznilo in povsem porušilo moje iluzije, da živimo v pravni državi in da so po vstopu v EU človekove pravice bolj zaščitene kot prej. Ampak tega, v kakšne skrajnosti so šli pri tem posegu v Sloveniji, kolikšne so bile kršitve in koliko jih je bilo, sem se začel zavedati šele postopoma, ko sem spoznaval, koliko varovalk so zaobšli ali povozili, koliko pravnih aktov so zanemarili ali izkrivljeno interpretirali, koliko številk so potvorili, koliko pritiskov je bilo v zakulisju, da je ta stvar na koncu šla skozi.

Ko je naše ministrstvo za finance septembra 2013 napisalo predlog zakona, je pridobilo tri pravna mnenja (pravnih pisarn ZBS, AZN in ATVP), ki so si bila enotna, da bo tak zakon protiustaven, a je ministrstvo ta mnenja dalo v koš za smeti, predlog pa v vlado. Vlada je imela oktobra 2013 še tri dodatna pravna mnenja (Inštituta za primerjalno pravo, Inštituta za javno upravo in mednarodne pravne pisarne Clifford Chance) in tudi ta so prišla do sklepa, da je tak zakon protipraven, tako z vidika ustave kot mednarodnega bančnega prava, a je vlada predlog potrdila in ga poslala v državni zbor, teh mnenj pa sploh ni omenila. V državnem zboru so dobili na mizo še veto državnega sveta in kot utemeljitev pravno mnenje, ki ga je napisal nekdanji predsednik ustavnega sodišča dr. Janez Čebulj in se je prav tako glasilo, da bo zakon protiustaven, a so poslanci – izključno koalicijski, brez enega glasu opozicije – zakon kljub temu sprejeli.

Takoj, ko je bil zakon sprejet, je Banka Slovenije naložila družbama Deloitte Revizija in Ernst & Young Revizija, naj povsem mimo računovodskih standardov na vnaprej izbranem omejenem naboru podatkov izračunata, češ da je kapital NLB, NKBM, Abanke, Probanke in Factor banke dovolj negativen, da bodo lahko upravičili izbris vseh njihovih delnic in zatem še vseh njihovih podrejenih obveznic. Ker sta ti revizijski družbi odgovorili, da tega ne moreta, saj ju zavezujejo računovodski standardi, so se potem na hitro dogovorili, da takšne cenitve, ki so še danes strogo tajne, izdelata družbi Deloitte Svetovanje in Ernst & Young Svetovanje. Ti družbi se ne prej ne pozneje nikoli nista ukvarjali z ničimer podobnim, za to nalogo pa sta bili izbrani in zelo bogato plačani zgolj zato, ker ju računovodski standardi ne zavezujejo ter ju ne nadzirata ANR in Slovenski inštitut za revizijo, zato sta lahko izračunali, kar je Banka Slovenije pač želela.

Zgodba gre še dlje, od ignoriranja pravnomočnih sklepov informacijske pooblaščenke do laganja tej isti pooblaščenki, pritiskov na sodnike in še česa, a to verjetno ni gradivo za tak pogovor.

Spoznanje, da se vse to dogaja dandanes v članici EU, da nekateri na to opozarjamo tako z izračuni kot verodostojnimi dokumenti, pa nihče ne odgovarja in le redki sploh zahtevajo, da bi kdo odgovarjal, me je soočilo z realnostjo, v kakšnem okolju dejansko živimo. Kritičen sem bil že, kako so z arbitrarnimi zaplembami marca 2012 povozili pravno državo v Grčiji, pa marca 2013 na Cipru. Potem so decembra 2013 šli pri nas v nekem pogledu še dlje, saj so v Grčiji 'ostrižencem' porezali le polovico terjatve, na Cipru pa so jim v zameno dali delnice, ki so sicer trenutno vredne le četrtino 'ostrižene' terjatve, a če bo banka okrevala, bodo nekoč še kaj več. Pri nas pa so naredili izbris brez nadomestila, izbrisancem pa še tako močno okrevanje banke ne bo prav nič pomagalo dobiti česar koli nazaj. Pri tem, da v nasprotju z Grčijo in Ciprom nismo potrebovali finančne pomoči iz tujine.

 

TFL Glasnik:
Gospod Kotnik, lahko bi se pogovarjala še zelo dolgo, a vendarle končajva z mojim klasičnim vprašanjem. Kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Tadej Kotnik:
Verjamem, da nam bo vsem bolje, če se bo čim več državljanov čim pogosteje odločalo na osnovi dejanskih številk in dejstev. Kjer številke in dejstva kažejo na nujnost bolečih sprememb, je smiselno stisniti zobe; kjer ne kažejo na nič takega, bi bil to mazohizem.

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Barbara Reya

Tadej Kotnik

Sodba v zadevi C 278/14 (SC Enterprise Focused Solutions SRL proti Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia)

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.

piše: Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

Čeprav gre za kratko in na prvi pogled ne posebej pomembno sodbo Sodišča EU, izdano v postopku s predhodnim odločanjem, je sodba vendarle zanimiva iz vsaj treh razlogov. Najprej zato, ker kaže na splošno naravnanost sodišča k temu, da vprašanje predložitvenega sodišča vzame v meritorno obravnavo vkljub nekaterim procesnim pomanjkljivostim, zaradi katerih bi bilo mogoče predlog za predhodno odločanje zavreči. Sodba je zanimiva tudi zato, ker povzema nekaj (sicer že splošno uveljavljenih) pravil, ki veljajo za oddajo javnih naročil pod t.im. evropskimi vrednostnimi pragovi, katerih oddaja sicer ni podvržena pravilom evropskih direktiv o javnem naročanju. Ne nazadnje je sodba zanimiva tudi zato, ker (resda ne nepričakovano) ponovno potrjuje pravilo, da je naročnik vezan na vsebino zahtev, ki jih je (v obliki tehničnih specifikacij) zapisal v razpisnih dokumentih.

Spor

Novembra 2013 je romunski javni naročnik (bolnišnica Spitalul Judetean de Urgentă Alba Iulia) na spletu začel postopek za oddajo javnega naročila za nabavo računalniških sistemov in opreme. Ocenjena vrednost predmeta javnega naročila je bila (v evrski protivrednosti) približno 58.600 EUR, torej manj kot 200.000,00 EUR, kar je mejna vrednost za uporabo direktiv o javnem naročanju.[1]Naročnik je v razpisni dokumentaciji med tehničnimi opisi predmeta naročila (tehnične specifikacije) med drugim zapisal tudi zahtevo, povezano s centralno procesno enoto računalniškega sistema, in sicer, da mora procesor ustrezati »vsaj Intel Core i5 3,2 GHz ali enakovredno«.[2]

postopka oddaje javnega naročila. Nezadovoljen s takšno odločitvijo naročnika se je ponudnik EFS SLR odločil za pot pravnega varstva.

Eden izmed ponudnikov, ki so se odzvali na razpis (družba SC Enterprise Focused Solutions SRL – v nadaljevanju: EFS SLR), je predložil ponudbo, ki je zajemala procesor znamke AMD, tip Quad Core A8-5600k s standardno frekvenco 3,6 GHz in z možnostjo delovanja s »turbo« frekvenco 3,9 GHz. Vendar je naročnik v postopku pregleda ponudbo navedenega ponudnika izločil, in sicer iz razloga, ker naj ne bi bila skladna s tehničnimi specifikacijami. Naročnik se je tako odločil, potem ko je po preučitvi spletne strani znamke Intel ugotovil, da se procesorji tipa Core i5 s frekvenco 3,2 GHz prve in druge generacije (Core i5-650) več ne proizvajajo (čeprav so še vedno v prodaji, proizvajalec zanje več ne zagotavlja tehnične podpore) ter da je aktualni procesor istega tipa s frekvenco vsaj 3,2 GHz, ki ga proizvaja Intel, že procesor tretje generacije. Ponudba ponudnika EFS SLR je bila torej glede na v razpisni dokumentaciji specificirani procesor Intel Core i5 3,2 GHz sicer »enakovredna« (v smislu tehničnih zmogljivosti celo boljša), vendar obenem slabša od procesorja tretje generacije (katerega zmogljivosti so višje od procesorja, ki ga je ponudila družba EFS SLR), s katerim je ponudbo primerjal naročnik. Ob takšnem dejanskem stanju je naročnik presodil, da je ponudba družbe EFS SLR neskladna s tehničnimi specifikacijami predmeta naročila in sprejel odločitev, da jo kot takšno izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Nezadovoljen s takšno odločitvijo naročnika se je ponudnik EFS SLR odločil za pot pravnega varstva.

V Romuniji se lahko nezadovoljni ponudniki zoper odločitve javnih naročnikov pritožijo na poseben izvensodni upravni organ, t.im. Nacionalni svet za reševanje sporov (Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor), ki mora o sporu odločiti v največ 30-ih dneh po prejemu spisa s strani naročnika (v praksi je spor praviloma rešen v treh do šestih tednih). Zoper odločitev Sveta je možno vložiti tožbo (»contestatie«) na upravni oddelek krajevno pristojnega višjega sodišča (Curtea de Apel) na območju sedeža naročnika (o pritožbah odločajo specializirani tri-članski senati, ki morajo spor rešiti v okviru največ dveh obravnav – v praksi praviloma v roku enega do dveh mesecev).

V obravnavanem primeru je Nacionalni svet za reševanje sporov pritožbo družbe EFS SLR zavrnil kot neutemeljeno, vendar je ponudnik nadaljeval postopek pravnega varstva z vložitvijo tožbe na pristojno višje sodišče (Curtea de Apel Alba Iulia). Le-to je pred sprejemom končne odločitve o sporu prekinilo postopek in sprožilo postopek s predhodnim odločanjem, v katerem je Sodišče Evropske unije zaprosilo za pojasnilo glede razlage določbe osmega odstavka 23. člena Direktive 2004/18. Vprašanje, ki ga je zastavilo romunsko sodišče, se je glasilo:

»Kadar naročnik opredeli tehnične specifikacije za proizvod, ki je predmet javnega naročila, s sklicevanjem na posamezno blagovno znamko, ali je treba člen 23(8) Direktive 2004/18[…] razlagati tako, da je treba značilnosti proizvoda[, ki ga je ponudnik ponudil kot] enakovrednega, presojati zgolj glede na [značilnosti] proizvodov, ki [jih proizvajalec, čigar proizvod je bil v zadevnih tehničnih specifikacijah uporabljen kot referenčni proizvod,] trenutno proizvaja, ali je [te značilnosti] mogoče presojati tudi glede na proizvode [tega proizvajalca], ki obstajajo na trgu, vendar se ne proizvajajo več?«

Iz vprašanja je razvidno, da je bilo nacionalno sodišče v dilemi glede tega, ali je (sploh) dopustno presojati ustreznost ponujenega predmeta javnega naročila tako, da se ga primerja s proizvodom, ki ni več v proizvodnji (čeprav je bil takšen proizvod v razpisni dokumentaciji specificiran kot referenčen), ne pa tudi glede dejstva, da se ponujeni predmet primerja s proizvodom, ki ni (bil) naveden v razpisni dokumentaciji.[1] V skladu s prvo alineo 7(b) člena Direktive 2004/18 se ta med drugim uporablja za javna naročila blaga, katerih vrednost je (brez DDV) enaka ali večja od 200.000 EUR, če gre za naročila, ki jih oddajo naročniki, ki niso navedeni kot centralni državni organi na seznamu v Prilogi IV k tej direktivi.

[2] V skladu z osmim odstavkom 23. člena Direktive 2004/18 se tehnične specifikacije, če tega ne upravičuje predmet naročila, ne smejo sklicevati na posamezno blagovno znamko, če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom oziroma bi s tem bila nekatera podjetja ali nekateri proizvodi izločeni. Vendar je takšno sklicevanje izjemoma dovoljeno v primerih, ko ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila v skladu z odstavkoma 3 in 4; pri takem sklicevanju se morajo navesti besede ‚ali enakovredno‘.“

 

Odkrivanje kaznivih dejanj ali tudi dobri ljudje počnejo slabe stvari

dr. Živko Bergant

piše: dr. Živko Bergant

Forenzično preiskovanje

Forenzično preiskovanje je v okviru kriminalistike že dolgo prisotna veda, na področju izobraževanja finančnih forenzikov pa smo v Sloveniji še na samem začetku. Pojem forenzičen izvira iz latinske besede forensis (VST, 2002, 357) in pomeni soden oziroma v zvezi s sodstvom ali sodiščem (SSKJ I, 1970, 643). Temeljni namen forenzičnega preiskovanja je torej odkrivanje kaznivih dejanj in zbiranje dokazov za potrebe sodnih postopkov. Forenzično preiskovanje je lastno ne samo kriminalističnemu preiskovanju, temveč tudi revidiranju in inšpiciranju.Vrste prevar

Če se omejimo na poslovanje fizičnih in pravnih oseb, se forenzično preiskovanje zoži na forenzično preiskovanje prevar (angl. fraud examination). Glede na razmerje storilca do oškodovanca ločimo prevare na (Kranacher et al., 2011, 5):

1. notranje (angl. occupational fraud), ki jih zagreši ena ali več oseb znotraj organizacije;

2. zunanje (angl. external fraud), ki so lahko nedopustna dejanja:

a) posameznika proti posamezniku (npr. sleparstvo),

b) posameznika proti organizaciji (npr. zavarovalniška prevara),

c) organizacije proti posamezniku (npr. prevara kupca).

Prevare lahko razvrščamo po številnih vidikih, po vsebini pa ločimo tri temeljne skupine:

1. neupravičena pridobitev ali uporaba sredstev podjetja (angl. asset misappropriation):

  • denarna,
  • nedenarna;

2. prevarantsko poročanje (angl. fraudulent reporting, financial statement fraud, management fraud):

  • finančno,
  • nefinančno;

3. korupcija (angl. corruption).


Nedovoljena in neustrezna raba

Zunaj prevar kot kaznivih dejanj ostajajo še druga nedovoljena ravnanja, kot sta neustrezna (upo)raba oziroma obravnava (angl. misuse). Ločnica med nedovoljeno uporabo in prevaro je razmeroma mehka in je ni možno strogo opredeliti. Zato je to prepuščeno odločitvam od primera do primera, kot na primer neustrezna uporaba bolniškega dopusta.

Neustrezno uporabo skupaj s prevarami povezuje pojem zloraba (angl. abuse). Forenzično preiskovanje prevar se praviloma usmerja na preiskovanje denarnih tokov (finančni vidik) v povezavi z računovodskimi podatki (računovodski vidik). Oba vidika sta tesno povezana predvsem zaradi naslednjih dejstev:

- finančne in računovodske kategorije so izražene v denarnih enotah;

- pomemben del informacij o finančnem poslovanju zagotavlja računovodstvo;

- za razumevanje in vodenje finančnega poslovanja je nujno poznavanje računovodenja;

- temeljni cilji podjetja so izraženi v denarnih enotah, od plačilne sposobnosti podjetja je odvisen njegov obstoj. Posledica te povezanosti se kaže zlasti v naslednjem:

- finance in računovodstvo sta v podjetjih pogosto organizacijsko združena;

- pogosto, zlasti v anglo-ameriški literaturi, obstaja nekakšna pojmovna zmeda, saj računovodstvo običajno angleško imenujejo "finance";

 

Preiskovanje prevar

Pregled goljufij lahko opravi računovodja ali neračunovodja, medtem ko lahko forenzično preiskavo računovodstva izvajajo samo računovodje. V razvitih državah EU in ZDA večino preiskav goljufij za potrebe pravosodja opravijo ustrezno strokovno usposobljeni preiskovalci prevar.

Preiskava suma storitve goljufije se nanaša na proces reševanja domnevnih goljufij in je primarna naloga preiskovalca goljufij. Preiskava zajema različne možne naloge:

• pridobivanje dokazov,

• poročanje,

• intervjuji,

• pomoč pri odkrivanju in preprečevanju goljufij.

Preiskovanje poteka po skrbno določeni metodologiji, ki se jo mora preiskovalec držati. Ob začetku preiskave, ko dejstva še niso znana, uporabimo metodo od splošnega k specifičnemu, kar pomenu, da izhajamo iz splošnih informacij, ki so znane ob začetku preiskave in nato pristopamo h konkretnim vprašanjem. Pogovori se izvajajo kot intervjuji, kjer se najprej zasliši ne-osumljene osebe, nato osumljence. Pri tem preiskovalec uporablja preiskovalno orodje, imenovano metoda teorije goljufije, s katerim organizira svoje delo na predhodno pridobljenih informacijah. Temelji na hipotezi (ali teoriji) o možnem na podlagi znanega. Hipotezo nenehno prilagajamo pridobljenim informacijam in na koncu jo zavržemo ali potrdimo.

Pomembno: Verodostojen dokaz so predvsem izvirniki. Izvedene listine so lahko dokaz, samo če temeljijo na izvirnih listinah.

Poslovna tveganja moramo prepoznati in jih upravljati

V vsaki družbi obstaja tveganje, da pride do prevare. Pomembno je, da se tveganja zavedamo in sprejmemo ustrezne preprečevalne ukrepe, saj nas nasprotno prevare presenetijo in lahko tudi oškodujejo.

Da se izognemo preiskavam, lahko uporabimo nekaj splošnih rešitev in pristopov k obvladovanju prevar. Pri tem moramo upoštevati, da mora obvladovanje prevar:

- biti prepoznano in vključeno na primerni ravni (organizacijski, upravljavski, nadzorni itd.);

- imeti jasno sporočilno vlogo o zaznavanju do ravnanj in meje prevar;

- imeti etične in moralne zglede ter ustrezen odnos do vseh, ki delujejo v družbi;

- biti vključeno v vsakodnevno delovanje družbe in primerno sporočeno (strokovno, objektivno, brez groženj, obtoževanj ipd.);

- imeti elemente timskega delovanja in s tem spodbujanja in motiviranja udeležencev;

- imeti mora jasna in nedvoumna odločevalska, izvajalska in informacijska pooblastila, ki pomenijo tudi odgovornost.

Vsaka prevara je vedno zavestna odločitev posameznika, četudi govorimo o prevarantskih organizacijah. Povzročitelj prevare je vedno človek, sicer ujet v "trikotnik prevar", kjer mu (slaba) organizacija združbe ponudi priložnost, okolje izvaja pritisk, končna odločitev pa le njegova in je odvisna na njegovih moralnih vrednot.

Prispevek je iz širšega gradiva avtorjev dr. Živka. Berganta, mag. Jane Dvoršak in dr. Branka Mayrja.

Nujnost poenotenja sodne prakse kot zastavljen cilj

V članku je nakazana sodna praksa Sodišč Evropskih skupnosti (European Court of Justice – ECJ), ki jih danes imenujemo Sodišča Evropske unije, glede davka po odbitku in tako imenovanega »kompenzacijskega« davka. Za uvodno mislijo so izpostavljena vprašanja: sodna praksa davka po odbitku z vidika direktive EU, pojasnitev pojma davčne nevtralnosti, uporaba teorije »učinka in vsebine«, elementa kompenzacijskega davka in status davčnega zavezanca kot delničarja.

Uvod

Uvodoma poudarimo, da je Sodišče Evropske unije v različnih priložnostih izraz »davek po odbitku« različno obrazložilo v odnosu do posameznih direktiv, ki jih v članku nakazujemo.1

Zanimive so tudi utemeljitve Sodišča EU v odnosu »kompenzacijskega davka« do davčnega kredita. Skratka, nakazati nameravamo nekatere sporne primere sodne prakse (Sodišča EU) obdavčitve v podobnih zadevah.

Sodna praksa davka po odbitku in direktiva

Direktiva ne navaja, kaj je davek po odbitku, temveč navaja, kaj ni (Direktiva Sveta 90/435/EGS). Natančneje, akontacija ali predplačilo iz davka od dobička pravnih oseb ni davek po odbitku. Direktiva prav tako ne navaja, kje je dovoljen, navaja pa, kje ni dovoljen. Dejansko davek po odbitku ni dovoljen v zvezi z dobičkom, ki ga odvisna družba razdeli svoji matični družbi. Končno direktiva navaja, da oprostitev od davka po odbitku za dobiček, ki ga odvisna družba razdeli svoji matični družbi, zagotavlja davčno nevtralnost.

Dejstvo, da je izraz »davek po odbitku« opredeljen samo negativno, pomeni avtomatično, da je področje njegove uporabe odprto za neomejeno število kvalificiranih davkov. Samo akontacije ali predplačila iz davka od dobička pravnih oseb so izrecno izključena. To pomeni, da druge oblike ali variacije davka od dobička pravnih oseb že od vsega začetka niso izključene. Izraz se uporablja tudi v zvezi z dobički, razdeljenimi od odvisnih družb, in ne dividend, ki jih prejme matična družba. Torej lahko argumentiramo, da je imel zakonodajalec v mislih širšo kategorijo davkov, drugačno tisti, ki je strogo in neposredno namenjena dohodku delničarjev (dividende), kot je davek uveden na razdelitev dobička med delničarji, čeprav delničarji iz tehničnega vidika ne delujejo kot davčni zavezanci.

Izraz »davek po odbitku« v tej direktivi je Sodišče EU v različnih priložnostih že razložilo. V enem primeru je sodišče razsodilo, da je pojem treba razlagati samostojno v okviru prava Evropske skupnosti v skladu s svojim ciljem značilnosti, ne glede na njeno razvrstitev v skladu z nacionalno zakonodajo (Zadeva C-294/99 iz leta 2001). V drugem primeru je sodišče implicitno, da je izraz »davek po odbitku« treba razlagati široko, kot jo daje pravica plačila davka, v nasprotju z odstopanjem od splošnega načela, ki jih je treba razlagati ozko (Zadeva C-283/94 iz leta 1996).

Pojasnitev pojma davčne nevtralnosti

V okviru te široke razlage in ob upoštevanju cilja direktive, se je Sodišče Evropskih skupnosti prav tako strinjalo, da zagotovitev davčne nevtralnosti pomeni: ... izraz »davek po odbitku« ni omejen na nekatere posebne vrste nacionalne obdavčitve. Zlasti člen 2 (c) direktive navaja, da je za identifikacijo družb v državah članicah, za katere se šteje, da spadajo v področje uporabe direktive, kjer nacionalni davki, za katere so te družbe običajno zavezane, in Portugalsko obdavčitvijo, kjer je navedeno »Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas«. Vendar iz tega ni mogoče sklepati, da so drugi davki z enakim učinkom dovoljeni, še posebej, ker se zadnji del 2. člena nanaša »izrecno na kateri koli drugi davek, ki se lahko zamenja za katerega koli od zgoraj navedenih davkov.

V teh okoliščinah je cilj direktive, kot je navedeno v 20. točki te sodbe, spodbujanje sodelovanja med podjetji v različnih državah članicah, ki pa bi bilo oslabljeno, če bi države članice namerno prikrajšale podjetja iz drugih držav članic ugodnosti iz direktive, tako da bi jih obdavčile z davki, ki bi imeli enak učinek, kot je davek na dohodek, čeprav bi se slednji moral umeščati v kategorijo davka na premoženje (Zadeva C-375/98 iz leta 2000).

Uporaba teorije »učinka in vsebine«

Sodišče Evropske unije je ponovilo svoje odločbe v teoriji »učinka in vsebine«, ki jih je mogoče najti v mnogih vidikih v zvezi z zakonodajo Evropske unije. V posebnem primeru je bila teorija primerjava davka, ki je bila razvrščena kot davek na premoženje, čeprav se v tej teoriji šteje kot davek na dohodek. Kasneje, v Athinaiki (Zadeva C-294/99 iz leta 2001), je bil davek po odbitku razvrščen v skladu z nacionalno zakonodajo kot davek od dobička pravnih oseb. Ocenjen je bil kot neposreden in ne kot odbiten, subjekti zavezani za plačilo tega davka so tako družbe in ne delničarji. Generalni pravobranilec Alber je predlagal, da v skladu s široko razlago, ki jih zahteva sodišče, pojem davka po odbitku vključuje vse davčne določbe, da je učinek obdavčevanja razdeljevanje dobička odvisnih rezidenčnih družb svojim nerezidenčnim matičnim družbam. Posebne označbe ali strukture obdavčenja so nepomembne. Na drugi strani je obdavčitev dejavnosti rezidenčne odvisne družbe potrebno razlikovati od davka po odbitku. Načeloma direktiva na to ne vpliva.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: revija Denar - dr. Franc Pernek

1.0 SPLOŠNO O DAVKU NA DOBIČEK ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ

Z Zakonom za uravnoteženje javnih financ se ureja obveznost plačevanja davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. Prihodki od davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč pripadajo proračunu Republike Slovenije. Podrobnejša pojasnila v zvezi z izvajanjem določb Zakona za uravnoteženje javnih financ v delu, ki ureja davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč, je pripravilo ministrstvo za finance (Pojasnilo določb Zakona za uravnoteženje javnih financ v delu, ki ureja davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč).

2.0 PREDMET OBDAVČITVE

Z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč se obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.

 

3.0 DAVČNI ZAVEZANEC

Davčni zavezanec za davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč je prodajalec zemljišča (fizična in pravna oseba).

 

4.0 DAVČNA OSNOVA

Davčna osnova je razlika med vrednostjo zemljišča ob odsvojitvi, zmanjšano za stroške odsvojitve, in vrednostjo zemljišča ob pridobitvi, povečano za stroške pridobitve. Kot stroški pridobitve oziroma stroški odsvojitve se štejejo stroški, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, priznajo kot stroški odsvojitve oziroma stroški pridobitve kapitala.

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-139/14-13, objavljeno dne 10. 4. 2015 v Uradnem listu RS št. 24/15, razveljavilo drugi odstavek 137. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ, kolikor določa za ugotovitev vrednosti zemljišča ob njegovi pridobitvi posplošeno tržno vrednost, razveljavilo je tudi tretji odstavek tega člena. Pri določitvi vrednosti ob pridobitvi in vrednosti ob odsvojitvi se zato smiselno izhaja iz določb Zakona o dohodnini, ki urejajo vrednost ob pridobitvi in odsvojitvi za namene odmere dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnin.

Kot vrednost ob pridobitvi se tako načeloma upošteva vrednost, razvidna iz listine o pridobitvi zemljišča, lahko pa tudi vrednost, ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi listinami na čas pridobitve zemljišča, kot vrednost ob odsvojitvi pa se upošteva vrednost, razvidna iz listine o odsvojitvi. V primeru, če iz listine o odsvojitvi razvidna vrednost zemljišča ne ustreza vrednosti zemljišča, ki bi se dala doseči v prostem prometu v času odsvojitve, se za vrednost zemljišča ob odsvojitvi šteje primerljiva tržna cena zemljišča ob odsvojitvi.

 

5.0 DAVČNA STOPNJA

Davčne stopnje za davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča znašajo:

• 25 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo manj kot eno leto,
• 15 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo eno do manj kot tri leta, in
• 5 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo od treh let do vključno deset let.

 

6.0 NAPOVED IN ODMERA DAVKA

Davek odmeri davčni organ v rokih in na način, kot je določen za odmero dohodnine od dobička iz kapitala v primeru odsvojitve nepremičnine (v 30 dneh od dneva vložitve napovedi).

K vložitvi napovedi za odmero davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč so zavezani tisti zavezanci, ki so prodali zemljišče za gradnjo stavb in je v času njihovega lastništva prišlo do spremembe namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb s pogojem, da je od spremembe namembnosti do prodaje zemljišča minilo manj kot 10 let.

Napoved za odmero davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč mora zavezanec predložiti na obrazcu za napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti. Davčna obveznost nastane z dnem sklenitve pogodbe o prodaji.

Obrazcu mora priložiti dokazilo občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb, iz katerega mora biti razviden datum spremembe namembnosti.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: pojasnilo FURS

Podjetnikom priporočamo, da naj ne nasedajo oglasom za poceni računovodske storitve

Februar in marec sta meseca, ko se največ zavezancev odloči za zamenjavo računovodskega servisa. Na slovenskem trgu je konkurenca med računovodskimi servisi vse bolj huda. Veliko število podjetij na razmeroma majhnem trgu ter še gospodarska kriza sta privedla do hude konkurence in zniževanja cen računovodskih servisov. Računovodstvo in davčna zakonodaja sta izredno široka in zapletena poglavja, ki jih nobeden ne more osvojiti čez noč. Ker se zakonodaja in pravilniki na tem področju čez noč spreminjajo, je potrebno nenehno spremljanje sprememb, saj se nam vsako neznanje in narejena napaka kaznuje z obiskom inšpektorja in posledično denarno globo, kar pa seveda stanje.

Lastno računovodstvo ali zunanji računovodski servis?

Še vedno se kar nekaj zavezancev sploh na začetku svoje poslovne poti odloči za lastno računovodstvo, kljub nepoznavanju standardov in zakonodaje. Zaposlitev dodatne delavne sile za opravljanje lastnega računovodstva, pomeni za manjše podjetje dodatno finančno breme. Tukaj so še bolniške, dopusti, izobraževanja, ki predstavljajo dodaten strošek vsakega podjetja, zato se manjša podjetja raje odločajo za zunanje računovodstvo.

Zakaj izbrati kakovosten računovodski servis?

Za mnoge pomeni računovodski servis knjiženje poslovnih dogodkov in oddajanje davčnih obračunov zaradi zahtev države, vendar pa kakovosten računovodski servis opravi za lastnike podjetij mnogo več. Opravljajo svetovanje na davčnem in finančnem področju, ukvarjajo se z delovno-pravno zakonodajo, davčnim svetovanjem, izdelavo poslovnih načrtov in še kaj bi se našlo. V tako neugodnem poslovnem okolju, kot se danes nahajamo, vsaka napačna poslovna odločitev povzroči veliko finančno škodo, zato je v tem kriznem času bistveno, da se odločimo za kakovosten računovodski servis. Problem izbire pravega računovodskega servisa je v veliki meri odvisen od cene opravljenih storitev, zato se v prvi vrsti postavlja vprašanje, koliko plačati za opravljanje računovodskih storitev.

Zanimivo je, da ko stranka pride v računovodski servis zelo dobro ve, koliko stanejo njegove storitve, od računovodskega servisa pa zahteva poznavanje vseh davčnih predpisov, opravljanje vsakovrstnih del, ki še zdaleč ne pomenijo opravljanje računovodstva in knjigovodstva za zavezanca, ampak gre še za cel kup izpolnjevanja statistik, obrazcev, poročil, ki jih zahtevajo državne ustanove, za katere pa menijo da so zajete v določenem mesečnem pavšalu opravljanja računovodskih storitev. Po spremljanju dogajanj na trgu, so cene opravljanja računovodskih storitev zelo različne.

Cena računovodske storitve za najmanjša podjetja se gibljejo od 30 do 200 evrov na mesec, za večja podjetja pa od nekaj sto do nekaj tisoč evrov na mesec. Pri izbiri računovodskega servisa moramo biti zato pozorni, kaj naj vam nudi računovodski servis za določeno ceno, ali imajo zaposleni ustrezno izobrazbo in izkušnje na tem področju, ali ima izbrani računovodski servis zavarovano odgovornost.

V februarju me je namreč na najbolj poslušanem radiju zmotila reklama računovodskega servisa iz Ljubljane, ki ponuja računovodske storitve že od 30 evrov na mesec, s poudarkom, da gre za najcenejši računovodski servis v Sloveniji. Ali je tudi »najslabši«? Ko sem reklamo nekajkrat slišala, sem si vzela čas in pogledala uradno dostopne podatke in tudi poklicala v njihovo pisarno.

Pri pregledu javno dostopnih podatkov sem ugotovila, da je podjetje, ki se reklamira na našem največjem radiju:

- v letu 2013 imelo 15.510,00 evrov prihodkov,
- imelo 23.422,00 evrov odhodkov,
- kar pomeni, da je v letu 2013 ustvarilo zgubo v višini 7.912,00 evrov,
- stroški dela so znašali 6.029,00 evrov,
- v bilanci stanja nima nobenih sredstev, očitno tudi računalnika ne,
- ima pa za 1.834,00 evrov zalog.

Ko sem ugotovila, da ima računovodski servis zaloge, sem se zakopala še globlje in ugotovila, da je osnovna dejavnost podjetja strežba pijač. Ker mi vse skupaj še vedno ni dalo miru, sem v roke vzela telefon in jih poklicala. Po telefonu mi je prijazna gospa v pol slovenskem jeziku povedala, da vse naredijo za 30,00 evrov na mesec. Ko sva se poglabljali v vsebino opravljenih storitev je to pomenilo:

- obračun prispevkov zasebnika,
- eno plačo zaposlenega,
- cca 120 prejetih in izdanih računov na letni ravni in
- vsake tri mesece še obračun DDV,
- letno bilanco je potrebno plačati posebej, s tem, da je cena 50,00 evrov za davčni obračun, bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

Ko sva prišli še na vprašanje zavarovanja odgovornosti računovodskega servisa, mi je povedala, da pri teh cenah o zavarovanju odgovornosti ne razmišlja.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: revija Denar - Anita Avbar Salopek

1 UVOD

Iz ekonomske teorije nam je poznano, da je analiza poslovanja v bistvu pojem za znanstveno raziskovanje in pojasnjevanje ekonomske stvarnosti, njenih pojavov, odnosov, procesov in razvojnih tendenc (Pučko, 2005, str. 7). Prav tako iz logike kot vede vemo, da je analiza pravzaprav tudi splošna spoznavna metoda, ki že sama zajema proces, metodo in cilj. Poslanstvo analize poslovanja je primarno vezano na ekonomski vidik, saj naj bi nam ta veda pomagala izboljševati ekonomsko uspešnost poslovanja konkretne organizacije. Čeprav je opredeljen tudi z organizacijskega in uporabniškega vidika, pa je namen analize poslovanja predvsem ekonomsko določen. Po Bergantu (2010, str. 28) lahko na splošno analiziranje opredelimo kot proces spoznavanja (proučevanja) določenega pojava, da bi se o njem smotrno odločali in s tem izboljšali doseganje njegovega cilja. To pomeni, da analiziramo z namenom, da bi odločali, tej odločitvi pa naj bi sledilo ciljno izboljšanje uspešnosti.

V tem prispevku analizo poslovanja organizacije povežemo s poslovno odličnostjo kot tistim idealom, h kateremu težijo vse dobre organizacije. Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izvrstne ravni poslovanja, ki izpolnjujejo ali presegajo pričakovanja vseh njihovih deležnikov (MIRS 3, 2013).

Če naj organizacije spoznajo, v koliki meri so poslovno odlične, oziroma kako daleč so do tega želenega cilja, morajo pristopiti k analizi svojega poslovanja celovito. Analiza poslovanja se začne z opazovanjem dejstev, z diagnosticiranjem težav, postavljanjem hipotez in njihovim logičnim in praktičnim preizkušanjem. To pomeni že tudi opredelitev ukrepov za izboljšanje poslovanja, kar vodstvo organizacije vodi naprej v načrtovanje poslovanja organizacije. V tem prispevku poskušamo z analizo poslovne odličnosti slediti tem fazam.

Najprej nekoliko podrobneje predstavimo pojem poslovne odličnosti in spoznamo najbolj razširjena orodja za analiziranje oziroma ocenjevanje poslovne odličnosti. V nadaljevanju se osredinimo na uporabo EFQM modela odličnosti kot v Evropi in tudi pri nas najbolj razširjenega modela. Pri tem se opremo na RADAR matriko, katere logika je dinamičen ocenjevalni okvir in močno orodje, ki zagotavlja strukturiran pristop k analiziranju uspešnosti delovanja organizacije. Pri tem nas zanimajo tako dejavniki kot rezultati v modelu odličnosti EFQM. Omejimo se zgolj na dve merili: med dejavniki na »Partnerstva in viri« in v tem okviru le na »menedžment financ za zagotavljanje trajnega uspeha« in med rezultati na »Rezultati poslovanja«.

Da bi laže razumeli sam pristop k analizi poslovne odličnosti in tudi kako analizirati poslovno odličnost določenega poslovnega sistema, izberemo organizacijo X s področja zdravstva in na njenem primeru zaradi omejenega obsega tega prispevka zgolj za eno merilo iz modela odličnosti EFQM podrobneje predstavimo tako posamezen rezultat poslovne odličnosti.

Na zaključku tega prispevka podamo še kratek oris RADAR matrike kot odličnega orodja in metodološkega pripomočka v analizi poslovne odličnosti in izpostavimo fazo opredeljevanja priložnosti za izboljšave kot zahtevnejši miselni napor v analizi poslovne odličnosti, ki naj bi organizaciji – uporabniku ponudil, oziroma nakazal smeri delovanja na poti k poslovni odličnosti.

2 KAJ JE POSLOVNA ODLIČNOST?

Aristotel je zapisal, da odličnost ni posamično dejanje, temveč drža. Odličnost je posebna lastnost, značilnost tistega, kar šteje kot odlično. Odličnost pa je dosti več kot uspešnost, če nanjo gledamo kot značilnost organizacije, ki dosega želene, pričakovane rezultate (Turk, 2010, 11). Odlična je tista pravna oseba, ki po kakovosti presega druge. Pri presojanju odličnosti organizacije je treba izhajati iz zornega kota drugih, ki so z njo v takšnih ali drugačnih stikih. Pomembno je le to, kako jo občutijo drugi (Turk, 2010, 29). Medtem ko kakovost pomeni izpolnjevanje zahtev in pričakovanj odjemalcev, pa odličnost v poslovanju pomeni izjemnost, preseganje pričakovanj vseh zainteresiranih strani (zaposlenih, odjemalcev, družbe itd.) v globalnem konkurenčnem okolju (Kern Pipan, 2010, 1). Kakovost in odličnost sta pojma, ki zajemata delovanje organizacije in njenih delov v javnem in zasebnem sektorju (Kovač, 2006b, str. 3). Kakovost danes zahtevamo na vsakem koraku in v vsakem trenutku. Ne razumemo je več samo kot skladnost z zahtevami specifikacij, ampak kot odlično delovanje, ki povečuje zadovoljstvo kupcev (Gomišček et al., 2007, str. 71). Po Kern Pipanovi (2010, 1) odličnost ni teorija. Gre za otipljive dosežke tega, kar organizacija počne in kako to počne, za dosežene rezultate in za prepričanje, da bo take rezultate trajnostno dosegala tudi v prihodnje. Za zbujanje zaupanja v trajnost rezultatov so potrebni tudi dokazi o tem, da je tisto, kar organizacija počne in kako to počne, dobro zasnovano, sistematično ter da se stalno pregleduje in izboljšuje (MIRS 2, 2007, 9). Po Maroltu in Gomiščku (2005, 256) lahko odličnost opredelimo kot preseganje povprečja in iskanje najboljšega možnega, tako glede zadovoljstva kupcev, učinkovitosti virov, varovanja okolja kot tudi glede poslovnih rezultatov organizacije. Po Bajčevi (2008, 81) odličnost ni samo izbira takšnega ali drugačnega modela. Odličnost pomeni zavestno odločitev, da vsakodnevno delujemo odlično in da vsak, tudi najmanjši korak, naredimo čim bolje.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: revija Poslovodno računovodstvo - mag. Vladimir Bukvić

Delovna skupina socialnih partnerjev za pripravo rešitev na področju poklicnih pokojnin je končala pripravo predloga, ki ga bo v sredo obravnaval Ekonomsko-socialni svet. Dogovorili so se za solidarnostne rezerve, ki bodo zagotavljale manjkajoča sredstva za poklicne pokojnine. Podrobnosti bo določil svet, so povedali v svobodnih sindikatih.

"Zdaj ni več vprašanje, ali solidarnostne rezerve da ali ne, pač pa, kolikšne naj bodo," je za STA dejala Lučka Böhm iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki je sodelovala v delovni skupini. Po njenih besedah so v Kapitalski družbi pripravili aktuarske izračune o tem, kakšni so pričakovani primanjkljaji in presežki. Višino solidarnostnih rezerv bo treba določiti ob upoštevanju teh podatkov, je pojasnila. Glede na aktuarske izračune bo po njenih besedah še nekaj sprememb v zadnjem trenutku. "Nekatere številke se bodo verjetno čisto dokončno določale na sredini seji Ekonomsko-socialnega sveta," je dejala.

Po predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bo v javni razpravi še ta teden in ga bo v sredo obravnaval ESS, bodo solidarnostne rezerve namenjene zagotavljanju manjkajočih sredstev za izplačevanje poklicnih pokojnin. Oblikoval jih bo Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

V poklicno zavarovanje se morajo pod določenimi pogoji obvezno vključiti zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela, in tisti, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni več mogoče uspešno opravljati. Zavezanci za obvezno vključitev zavarovancev v poklicno zavarovanje ter za obračun in plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje so delodajalci in zavarovanci, ki opravljajo pridobitno ali drugo samostojno dejavnost. Višina prispevkov za poklicno zavarovanje bo po predlogu novele določena v pokojninskem načrtu poklicnega zavarovanja.

V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pa opozarjajo, da sistem poklicnega zavarovanja ne deluje. Kot je na seji sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje minuli teden opozorila Tatjana Čerin iz zbornice, je od 42.000 zavarovancev, ki so v tem sistemu, približno tretjina iz zasebnega sektorja. Od poklicev, ki so vključeni v poklicno zavarovanje, pa jih vsaj dve tretjini ne sodi več vanj, je dejala.

Vir: STA

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je dokončal obravnavo vladnega predloga zakona o javnem naročanju. Odbor je v zakon, ki obsega 120 členov, vnesel več kot dvajset dopolnil koalicijskih poslanskih skupin, medtem ko opozicija s svojimi predlogi ni uspela.

Koalicijska dopolnila večinoma sledijo napotkom parlamentarne zakonodajno-pravne službe. Poleg tega so pri merilih za naročanje živil določili, da se prednostno upoštevajo tudi živila, ki so trajnostno pridelana in je zagotovljena njihova višja kakovost z vidika večje svežine ali nižjih okoljskih obremenitev pri prevozu. Podobno rešitev je sicer predlagal tudi nepovezani poslanec Jani Möderndorfer.

Manj uspeha so imeli s svojimi predlogi v opozicijskih SDS in ZL. S spremembami so med drugim želeli doseči, da bo res zagotovljeno poplačilo podizvajalcev, za kar so se zavzeli tudi v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

A po mnenju ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja že predlagane rešitve obveznost poplačila podizvajalcev zaostrujejo. Če bi glavnemu izvajalcu naložili poplačilo plač pri podizvajalcu, pa bi posegli v interakcijo med dvema poslovnima subjektoma, kar ne gre, je pojasnil.

Prav tako je brez podpore ostal predlog ZL, da se poleg pravnomočne obsodbe zaradi kaznivih dejanj iz delovnopravnega področja kot razlog za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja določi tudi utemeljen sum, da gospodarski subjekt ne spoštuje delovne zakonodaje in kolektivnih pogodb.

SDS pa med drugim ni uspela s predlogom, da mora tisti, ki se prijavi na razpis, sam opraviti 20 odstotkov del, da bi tako preprečili, da bi se na razpise prijavljala podjetja brez premoženja in zaposlenih ter posledično brez odgovornosti.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu OKTOBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 7.10.2015 - 13.10.2015 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 4 novosti 1 novost 5 novosti 3 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 7.10.2015 - 13.10.2015 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 11 novosti 8 novosti 1 novost 18 novosti 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti 1 novost 1 novost 2 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 1 novost 7 novosti 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8 novosti 5 novosti 6 novosti 1 novost 14 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 15 novosti 6 novosti 2 novosti 4 novosti 11 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 30 novosti 10 novosti 5 novosti 23 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 9 novosti 5 novosti 6 novosti 19 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 2 novosti 3 novosti 1 novost 15 novosti 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 3 novosti 1 novost 3 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 7 novosti 4 novosti 4 novosti
11. OBČINE 81 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .