Številka 7, letnik VI
19. februar 2013

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Mladi znanstvenik s kar dvema doktoratoma v tujini, je pri 37 letih predavatelj na Harvardu, gostuje na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, a kaže, da ima kljub vsem referencam težave z zaposlitvijo v domovini. Tudi o tem smo se z njim pogovarjali za današnji TFL Glasnik.

Tokratna tema tedna pa bo govorila o transfernih cenah in o metodah določanja primerljive tržne cene. Z ovrednotenjem menjave poslovnih učinkov s transfernimi cenami je omogočen izkaz ustreznih prihodkov v posamezni družbi iz poslovne skupine, ki je poslovni učinek prodala in izkaz stroškov v družbi iz poslovne skupine, ki je poslovni učinek kupila. Na ta način je omogočeno izkazovanje poslovnega izida za posamezne družbe iz poslovne skupine in poslovno skupino kot celoto. Z vidika obračuna davka od dohodkov pravnih oseb predstavlja način ugotavljanja prihodkov in odhodkov osnovo za pripravo davčne bilance, ki pa se mora po potrebi ustrezno korigirati.

Vabljeni k branju!

Ddr. Klemen Jaklič: Ogledalo za lažnive politike

Klemen Jaklič

TFL Glasnik:
Diplomirali ste iz prava na ljubljanski pravni fakulteti, potem ste magistrirali in doktorirali na Harvardu, nato ste doktorirali še na Oxfordu. Zdaj ste profesor na Harvardu. Zavidljiva kariera. Kako ste prišli do Harvarda in uresničili svoje sanje?

Klemen Jaklič:

Prvi mali spominček o tem, kako sem sploh prišel na to idejo, mi seže v knjižnico Pravne fakultete v Ljubljani. Bilo je v drugi polovici devetdesetih let, med božičem in novim letom, ko v knjižnici ni bilo nikogar in sem jo malo raziskoval sam zase. Tam sem opazil viseti plakat za neko ameriško šolo. »To je pa zanimivo,« sem si rekel. Strast za pravo sem že nosil v sebi in v nekaj dneh me je ideja, da bi nekoč poskusil s prijavo na najboljše svetovne pravne fakultete, povsem prevzela. Takrat interneta še nisem obvladal in redko kdo ga je imel doma, zato sem kar pisal na Harvard in Yale ter jih prosil, ali bi mi morda lahko poslali informacije o tem, kako je mogoče konkurirati za podiplomski študij pri njih. Poslali so mi gradivo in ob skrbnem preučevanju tistega sem sklenil, da čim bolj izkoristim naslednja leta mojega pravnega študija v Ljubljani, tako da se poskusim čim bolj približati zahtevnim pogojem iz gradiva.

Po nekaj letih, ob koncu študija na ljubljanski PF, sem se potem prijavil na Harvard in Yale. Sprva sem se imel namen prijaviti tudi na druge univerze, a sem kmalu ugotovil, da je za temeljito pripravo prijave potrebnega več časa, kot se zdi na prvi pogled. Najbrž sem pretiraval z detajli, ampak na koncu sploh nisem šel na absolventski izlet, ker sem mislil, da še nisem vsega pripravil tako, kot bi si želel. Do zadnjih dni sem tudi čakal na nekatera od priporočil. Čez nekaj mesecev sem nato s tresočo se roko odpiral pismo iz Amerike. Uspelo mi je na obeh fakultetah in za trenutek sem se od navdušenja valjal po tleh dnevne sobe kot otrok. Na koncu sem šel na Harvard, ker je za moje področje specializacije to najboljša univerza na svetu. Yale mi je sprva sicer ponudil ugodnejšo štipendijo, ko pa sem na Harvard sporočil, da ne bom mogel izbrati njih, so mi na moje presenečenje sami ponudili še boljšo. Takrat nisem vedel, da te stvari tako delujejo; zdaj, po trinajstih letih na Harvardu, mi je o tekmi in trgu na ameriški akademiji malo več jasno. Tako sem sploh prišel v svoj prvi stik s Harvardom, prek magistrskega študija, po njem pa se je vse šele zares začelo. Sledil je doktorski študij, drugi doktorski študij na univerzi Oxford in nato v zadnjih petih letih predavateljstvo na Harvardu.

TFL Glasnik:
Kakšni so stroški študija in koliko Slovencev se je doslej odločilo zanj na tej ugledni fakulteti?

Klemen Jaklič:
Tudi na Harvardu imamo dve stopnji podiplomskega študija. Magisterij je enoletni program. Tja prideta en ali dva Slovenca na leto, včasih nobeden, včasih pa se zgodi, da pridejo trije. Magistrantov je na harvardski pravni fakulteti okoli 150 na leto. Za vstop na doktorat pa gre na nož: od teh in vseh drugih kandidatov z drugih univerz po svetu jih je sprejetih od deset do dvanajst na leto. Ta program je daljši, v povprečju traja od pet do šest let.

 

Klemen Jaklič

TFL Glasnik:
Kaj pa kriteriji?

Klemen Jaklič:
Za sprejem na magistrski študij veljajo klasični kriteriji: povprečna ocena, objave, raziskovalno in drugo delo med študijem in po njem (zaželeno je, a ni nujno, da je kandidat po študiju leto ali dve že delal na kakšnem zanimivem delovnem mestu), vsebina priporočil ter seveda potencial kandidata, ki ga sami razberejo iz temeljitega opisa vizije in razlogov, zaradi katerih se nekdo prijavlja. V osnovi gre za to, da se iz različnih svetovnih okolij poišče tiste, za katere se pričakuje, da bodo v teh okoljih, ko se bodo vrnili, vodilni na svojem področju. Ti ljudje potem širijo ime Harvarda po svetu. Če torej kdo piše prijavo za magisterij, naj bo takšna, da jih v resnici prepriča, zakaj na bi bil ta kandidat v svojem okolju in na svojem področju pozneje eden od vodilnih akterjev in kako bistveno lahko glede na področje in vse drugo Harvard k temu prispeva.

Druga zgodba je pri doktoratih, ko moraš priti do pravega profesorja oziroma tistega, ki ga zanima tvoja tema za doktorsko disertacijo. Ne gre za to, da bi kar nekaj delal, moraš se ujeti z njegovim delom. Stoodstotna podpora mentorja je najpomembnejša, prepričati ga moraš, da se bo splačalo investirati vate kot bodočega člana univerzitetnega prostora, saj gre za velika večletna vlaganja vate – ne le v finančnem smislu, ampak predvsem tudi v znanstvenem in časovnem. Če tu ni pravega razloga, je bolje sploh ne poskusiti. Še vedno je preveč takih primerov, ko premami zgolj titula in ni pristne predanosti – s srcem in dušo – včasih prav mukotrpnemu akademskemu delu. Če tega ni, problemi pozneje vedno nastopijo, vsi vpleteni pa izgubljajo dragocena leta.

 

Klemen Jaklič

TFL Glasnik:
Kakšni pa so tam stroški študija in življenja?

Klemen Jaklič:
Glede študija se številk ne spomnim več natančno, danes je nekoliko dražje, kot je bilo v mojem času. V spominu imam, da je magistrski študij - štipendija in življenje - pred trinajstimi leti stal okoli 50.000 dolarjev na leto. Enosobno stanovanje blizu kampusa stane danes okoli 2000 dolarjev na mesec. Povpraševanje je pač veliko in to dvigne cene. Vendar naj to ne odvrne koga, ki bi si želel po tej poti. Na Harvardu je mnogo priložnosti za financiranje dolgoletnega podiplomskega študija in med njimi so tudi prav zanimive. V času svojega doktorskega študija sem neko obdobje denimo raziskoval v skupini Nobelovega nagrajenca prof. Amartyaja Sena, ki mi je krila velik del stroškov. Takšnih priložnosti je na Harvardu precej in jih tudi redno oglašujejo. Ko si enkrat del njihovega sistema, se imaš možnost prijavljati in jih prepričati s svojim raziskovalnim projektom ter priporočili. Tako da, znova: če vidijo, da sta prava tema in testo, gre vse.

 

TFL Glasnik:
Vi ste v času študija svoje mentorje na Harvardu očitno prepričali. Še več. Vaša doktorska disertacija »Evropa kot pot človeštva do tretje zgodovinske stopnje demokracije« ima pomenljiv naslov. Lahko na kratko predstavite ugotovitve vaše raziskave? Za njo ste prejeli tudi posebno nagrado Mancini Prize, ki jo Harvard podeljujejo za najboljše delo na področju evropskega prava in evropske misli.

Klemen Jaklič:
Nagrada je poimenovana po bivšem, žal pokojnem sodniku sodišča Evropske unije, ki je pisal in pri svojem delu deloval v smer večje demokracije v Evropi. V svoji tezi skušam dokazati, da je ravno v tej naši dobi - ko je v Evropi demokratični deficit tako hud, da lahko govorimo o birokraciji namesto demokraciji – prvič v človeški zgodovini mogoče obrniti Evropo v smer tretje historične stopnje demokracije, ki je neizmerno bolj demokratična od nacionalne demokracije, kot smo jo poznali doslej v povojni Evropi, ali od demokracije v supersuvereni državi, kot jo imajo denimo v ZDA.

To tretjo stopnjo ali model demokracije v osnovi omogoča specifična nova situacija Evrope, v kakršni do zdaj še ni bila nobena politična tvorba v zgodovini, namreč evropski ustavni pluralizem. To je med drugim razlaga nove evropske realnosti, ki jo zagovarja ne le velika večina vodilnih evropskih ustavnih teoretikov, ampak predvsem tudi evropsko sodišče v Luksemburgu.

Za kaj gre? Pri obeh prvotnih modelih, pri modelu nacionalne demokracije in pri modelu demokracije v supersuvereni državi, gre za monopolizacijo teritorija zgolj za eno skupino ljudi – državljane tiste države. V ustavi ZDA denimo piše, da ameriško ljudstvo kot edini vir oblasti na ozemlju ZDA ustanavlja to državo/oblast zase in za svoje potomstvo … Enako, če pogledate tradicionalne evropske ustave: na ozemlju Slovenije naj bi vsa oblast v končni fazi izhajala iz slovenskega ljudstva, na ozemlju Nemčije iz nemškega ljudstva itd. Toda lepo se da dokazati, da je v času globalizacije tovrstna monopolizacija teritorija v rokah izključne skupine ljudi ne le preživeta, ampak pravzaprav tudi vir diskriminacije na številnih področjih. Ker gre za izključno skupino ljudi, ki samo sebe razglasi za edini vir oblasti na svojem teritoriju, se oba tradicionalna modela demokracije označujeta za 'monizem' (monizem kot »en« vir oblasti nad svojim ozemljem).

Evropska realnost pa je drugačna od monizma. EU upravičeno trdi, da že predstavlja svoj samostoječi ustavni red, ki v končni fazi ni podrejen samostoječim nacionalnim ustavnim redom, ampak jim je prirejen. Oblastni viri obeh tipov ustavnih redov so njuna ljudstva – nacionalna ljudstva in evropsko ljudstvo – ki soobstajajo kot enakovredni in hkrati soobstoječi viri oblasti prek ozemlja Evrope. Če ne verjamete, pomislite na naše pravice iz evropskega prava, ki je neposredno uporabljivo vsakemu državljanu EU na teritoriju katere koli države članice. Tu nacionalne države preprosto nimajo več suverenosti, ta del oblasti vsakega posameznika izvira neposredno iz evropskega ljudstva, ki je že tu in soobstoji hkrati z nacionalnim, pri čemer nobeden od njiju ni drugemu podrejen, in tako nimamo več poslednjega in izključnega vira oblasti na svojem teritoriju. Ustavnega monizma v Evropi ni več, Evropejci se prvi v zgodovini soočamo z ustavnim pluralizmom. To je unikum in novi ustavni fenomen, ki se ga še kako dobro zavedajo omenjeni evropski ustavni misleci in evropsko sodišče samo. Moj prispevek je v tem, da poleg opravljene prve vseobsežne analize te nove dominantne smeri pokažem tudi na to, kaj bi tovrstna nova situacija v Evropi lahko pomenila za razvoj demokracije. Dokazujem, da je kljub trenutnemu neznanskemu demokratičnemu deficitu v Evropi to ne le ključ do rešitve tega perečega problema Evrope, ampak tudi pot do nove stopnje demokracije kot take. V pluralističnem modelu demokracije, ki bi ga morala Evropa zdaj pravilno nadaljevati, se je namreč mogoče izogniti virom diskriminacije, ki izhajajo iz preživete ideje monizma. Rezultat je, da je pluralistični model potencialno neznansko bolj demokratičen in pravzaprav lahko predstavlja nič manj kot nov napredek demokracije historičnih proporcij. Prednost mojega dela je tudi v tem, da pokažem, kako preprosto bi pravzaprav bilo v novem pluralističnem kontekstu, v katerem se je znašla Evropa, nadaljevati v to smer. A če tega najprej ne vemo, tudi poti naprej ne moremo videti.

 

Klemen Jaklič

 

TFL Glasnik:
Kaj pravijo v EU, ste jim že predstavili vašo disertacijo?

Klemen Jaklič:
Najprej bi razložil še nekaj vidikov te ideje in od tam se bo razbral tudi odgovor na to vaše vprašanje. Evropsko sodišče in evropski teoretiki so torej že pripadniki ideje pluralizma, vendar je moja teza nova v tem, da ne zgolj opisujem tega »novuma«, ampak pokažem, kje je njegovo najvrednejše normativno bistvo; trdim, da lahko to novo stanje, ki je drugačno od monizma, bistveno prispeva k nadaljnjemu razvoju – jaz pravim »tretjemu prihodu« – demokracije. S tem delo v bistvu odgovarja na temeljno vprašanje, kam naj gre Evropa od tu naprej: pravi tako »ne« vrnitvi nazaj v suverene nacionalne države kot »ne« trenutnemu statusu quo, in prav tako »ne« poti naprej v lastno zaprtje do skupne suverene države, v kateri bi si evropski teritorij monopoliziralo evropsko ljudstvo kot njegov novi izključni suveren (kar imamo v ZDA). Mogoče je veliko več kot to. Tudi tisti zunaj nas (»drugi« zunaj tovrstne suverene »superdržave«) so namreč ravno tako upravičeni do soudeležbe pri »plodnem« evropskem teritoriju in ravno tako do oblasti na tem teritoriju, kolikor seveda stvari, ki se tu (ali od tu) dogajajo, vplivajo tudi na njihova življenja. Z monopolizacijo teritorija le zase po tradicionalnem monističnem vzorcu bi jih odrezali, hkrati pa s tem tudi ohranili vir diskriminacije, ki bi deloval dalje, zdaj v razmerju do njih. V današnji dobi globalizacije, ko je prvič mogoče mnogo več kot monistilna demokracija, bi to pomenilo egoizem par excellence, kršitev osnovnih moralnih načel enakega dostojanstva vsakega človeka in enake pravice vsakogar odločati o svojem lastnem življenju, na katere Evropejci sami tako goreče prisegamo.

Torej, če stvari zadevajo vaše življenje, imate enako pravico soodločati v okviru neke nove oblike ustavnega reda, ki takšno vključenost omogoča, pri čemer se vam ni treba in se pri tem tudi ne smete zliti v skupnega novega suverena. In ravno tu lahko ta bolj ohlapna nacionalno nesuverena tvorba nove pluralistične Evrope v bistvu priključi kogar koli – če želite teoretično tudi Kanado, Južno Afriko ali kogar koli. V globalni dobi in situaciji pluralizma ni več niti enega samega razloga, da bi teritorij omejili in monopolizirali le zase, kot smo ga bili tradicionalno vajeni. Biti rojen na nekem »plodnem« teritoriju, v neko bogato državo, že v startu pomeni relativno neizmerne možnosti. Nekdo pa, ki se je slučajno rodil na nekem manj razvitem teritoriju, v neznatno državo (pri čemer se lahko tu prepoznamo tudi Slovenci, kaj šele kdo drug), je že ob rojstvu diskriminiran: relativno ima neprimerno manjše življenjske možnostmi, tudi kadar gre za zadeve, ki se tičejo obeh teh subjektov enako ali pa tega slednjega še mnogo bolj. Kot je v nekaj korakih mogoče dokazati, je ta situacija identična tisti izpred pred dvesto let v ZDA (ali pa kod drugod), ko nekateri niso imeli volilne pravice zgolj zato, ker so bili rojeni v revno ali pa temnopolto družino ali pa kot ženska in ne moški. S tistimi moškimi, ki so bil po naključju rojeni v premožne belske družine, je bilo seveda povsem drugače. A dejstvo rojstva v neko »družino« je moralno gledano seveda povsem arbitraren element. Če korak za korakom predstaviš delovanje današnjega monizma, naenkrat uvidiš, da razlike ni, da gre danes za identične učinke diskriminacije zoper tiste, ki so zgolj rojeni v relativno manj ugodno okolje. Vir in celo generator te neenakosti kljub neobstoju moralnega razloga zanjo pa izvira iz dejstva monopolizacije teritorija po monističnem ustavnem vzorcu, kakor smo do zdaj živeli naš svetovni red. Ameriški in evropski monistični model demokracije, čeprav smo ga upravičeno lahko hvalili, ker je bil odličen za čas pred globalizacijo in je pravzaprav človeštvu prinesel in ohranil demokracijo, je danes, v času globalne dobe, ko na posameznikovo življenje ne vplivajo več zgolj zadeve znotraj njegove države, sam neizbežno postal vir diskriminacije. Če bi krenili v smer monistične Evrope, države zgolj evropskega suverenega ljudstva, bi zgoraj opisani problem neizogibno ohranili v razmerju do tistih 'drugih' zunaj suverene Evrope, ki bi jih na tak način izključili, s tem pa sami sebi zažgali most do višje stopnje demokracije, ki se v tej globalni dobi in ob hkratnem odkritju ustavnega pluralizma zdaj prvič sploh kaže kot mogoča.

 

TFL Glasnik:
Vaša disertacija kaže na izjemno pravičnost, saj za to gre.

Klemen Jaklič:
V temelj postavim splošno sprejeto načelo, da je vsak človek na svetu ne glede na kraj in okoliščine rojstva vreden enakega spoštovanja in nosi v sebi enako človekovo dostojanstvo, in tu ne sprejemam nobenih kompromisov. Vsa preostala zgradba nad tem in z njo argumentacija o ustavni prihodnosti Evrope temelji na tem jedru pravičnosti. Še vsak, ki je bil sprva kritičen do mojega dela, je na koncu odvrgel orožje, ko je uvidel, da ima v končni fazi le dve možnosti: ali slediti mojim korakom vse do celotne zgradbe nad omenjenim temeljnim in splošno sprejetim načelom ali pa zavreči to načelo in priznati, da ne priznava, da smo vsi vredni enakega spoštovanja, da imamo vsi enako človekovo dostojanstvo. Tako daleč pa seveda nihče ne upa. Pošten kritik tu prizna šah mat.

Toda tudi znotraj Evrope seveda imamo še vedno zgoraj opisano stanje diskriminacije. Močni vodijo stvari, nam pa v nekakšno navidezno potešitev rečejo, da imamo v evropskem parlamentu relativno več glasov kot oni. Toda to je seveda povsem zgrešena poanta, saj so veliki bili na evropsko raven pripravljeni prenesti večinoma zgolj pristojnosti na ekonomskem področju, kar pač njim najbolj koristi. Pristojnosti na brezštevilnih drugih področjih, takih, ki še kako zadevajo tudi nas, šibke, držijo zase z monističnim argumentom suverenosti, za katerega ne vedo, da v bistvu skriva diskriminacijo. Če bi na evropsko raven prenesli večino področij, ki se nas vseh približno enako tičejo, bi šele lahko govorili o odpravljanju demokratične diskriminacije zoper tiste državljane EU, ki so rojeni v šibkejše in neznatnejše nacionalne države. Tu bi lahko bil zelo konkreten in v knjigi sem, a naj to za zdaj pustim do njene objave.

Klemen Jaklič

 

TFL Glasnik:
Zdaj naletimo na ta temelj. Ali mislite, da se bo kapital odrekel svoji oblasti ob vsej tej demokraciji prihodnosti, kot jo vi vidite?

Klemen Jaklič:
Moj odgovor na to vprašanje je tak, kot je bil pogled vseh filozofov, ki so v preteklosti verjeli v močne abstraktne ideje pravičnosti, vključno z razsvetljenskimi idealisti. Prvi korak do napredka je, da se stvari pojasni, saj smo na stopnji, ko se sploh ne zavedamo natančno, da takšna diskriminacija obstaja, je pa enaka kot rasna diskriminacija. Naloga akademske sfere je in je vedno bila, da razčisti in pojasni, v čem je problem, nato pa pokaže, da je rešitev v naši dobi mogoča in z lahkoto mogoča. Z drugimi besedami, da gre le za vprašanje naše volje in sledenja načelom, na katera prisegamo, kot sami pravimo. Naloga akademske sfere pa ni in ne more biti, da se postavi v vlogo same aplikacije in izvedbe. To je naloga »policy-makerjev«. Toda, kot je rekel že Hegel, ko ideja o tem, da je neki pomemben napredek povsem mogoč, enkrat pride na plan in v sebi ne nosi napake, nikoli več ne ponikne in je le še vprašanje časa, kdaj bo prodrla, in načina, na katerega se bo uveljavila. To je tudi moj odgovor na eno vaših prejšnjih vprašanj o tem, kaj pravijo v EU in ali bomo seznanjali te ljudi: da, a ni potrebe, da se to počne po kakršni koli drugi poti, kot to akademska sfera počne že od vedno.

Za primer, kako ključno abstraktne, a zdrave nove zamisli na ravni idej delujejo ne glede na mnenje tega ali onega »policy-makerja«, poglejte nauk o tem, kako je napredek demokracije prodrl ob njenem prejšnjem »prihodu«. V ZDA so pred nekaj več kot dvesto leti prvič v temelj neke ustave zapisali, da vsa oblast izhaja iz ljudi in da so vsi ljudje rojen enaki. V to abstraktno idejo oziroma ideal so na tej abstraktni ravni trdno verjeli. A to so napravili v času, ko so hkrati na aplikativni ravni verjeli v suženjstvo in ko je bila volilna pravica omejena na privilegirano manjšino. A dejstvo, da so zdravo abstraktno idejo zapisali v temelj ustave, je bilo seveda ključ do uspeha. V glavah je vedno znova odzvanjala skozi leta, desetletja, stoletja – v glavah tistih, ki so nato s sklicevanjem nanjo sčasoma odpravili suženjstvo, v glavah tistih, ki so v njenem imenu zahtevali splošno volilno pravico in jo priborili, v glavah takšnih, kot je bil Martin Luther King, ki so zahtevali, da ZDA uresničijo svoje abstraktne ideale in napravijo napredek v enakosti vseh drugih državljanskih pravic med različnimi rasami Američanov, v glavah tistih, ki se danes še naprej zavzemajo za vse večjo uresničitev te abstraktne ideje v praksi. Zares, ko so stvari postavljene pravilno v svojem temelju, v svoji zdravi abstraktni ideji, ta ideja ne ponikne. Enako velja za Evropo. Bistveno je, da se v temelj ustave postavi takšen abstraktni ideal, ki bo temeljil v nesporni abstraktni ideji enakosti (pravičnosti), kot sem jo razlagal prej, in bo po enakih principih hočeš nočeš deloval v smer tretjega historičnega napredka demokracije, ki je v novem kontekstu prvič postal mogoč. Velika napaka pa bi bila, če bi v naši dobi Evropo postavili na nepravi »ideal« suverenosti, ki bi jo – neizbežno na račun »drugih« – napravil za last nas samih in naših potomcev.

Pri tem pa vedimo, da je zdravi ideal, o katerem govorim, povsem mogoče tudi izrecno zapisati v temelj nove evropske ustavne strukture. Takemu idealu namreč nihče od evropskih voditeljev ne more oporekati. Nasprotno, vsi, vključno s tistimi, ki predstavljajo vodilne države, strastno poudarjajo, kako zelo verjamejo v abstraktno idejo enakosti vsakogar v njegovem človekovem dostojanstvu. Zato lahko tisti, ki pozna prejle razložene ideje, postavi voditelje pred izbiro: ali boste postopali v skladu s tem načelom, ki neizogibno nato vodi v smer novega historičnega napredka demokracije za vse, kot jo korak za korakom zgradim v svojem delu, ali pa ste hinavci, ki drugačnim besedam navkljub v resnici pravzaprav ne verjamete v enakost vseh, tudi tistih, ki so bili rojeni v neprivilegirane »družine«, in zato še naprej le zase zadržujete tisto, kar se v resnici tiče enako vseh naših življenj. Druge možnosti od teh dveh ni in v tem je ena od lepot tega dela; v njegovi oceni je pisalo, da sem jim nastavil ogledalo. Velik zgodovinski napredek je vedno prišel nič drugače kot po poti takšnih idealov in na takšen način. Vse, kar od tu naprej potrebujemo, so ljudje (pravzaprav le 2the virtues few«), ki v ta ideal pristno verjamejo in hkrati spoznajo načrt zgradbe, za katerega pokažem, da neizogibno izide iz takega temelja. Seveda pomaga, če so že takoj med temi tudi kateri od voditeljev ali, še bolje, sodnikov evropskega sodišča, a na dolgi rok je potem, ko je ideja enkrat zunaj, to neizogibno.

 

TFL Glasnik:
Prav je, da kakšen Slovenec pokaže na priložnosti takšnih sprememb demokracije. Naj povemo, kaj še znamo. Delo našega sogovornika bo izšlo v dveh knjigah. Prvo knjigo je Oxford University Press potrdil za izdajo pred kratkim in bo izšla v nekaj mesecih (druga, ki je nadaljevanje prve, ji bo sledila). To je prva znanstvena monografija nekega Slovenca na pravnem področju pri tej vodilni svetovni založbi.

Klemen Jaklič:
To delo je vse moje življenje zunaj. Veselim se izida. Monografije pri Oxford University Press ne objaviš vsak dan in tudi moje delo je šlo tam skozi drobno dodatno sito. Nad njim sta morali bili navdušeni vodilni svetovni avtoriteti s področja evropskega prava in evropske integracije, prof. Paul Craig in prof. Grainne deBurca, od katerih sem najprej dobil načelno povabilo za objavo (oba sta tako imenovana splošna urednika tega področja pri Oxford University Press). Nato je bilo poslano v temeljito oceno več drugim anonimnim vodilnim akademikom s tega področja, od katerih je vsak napisal podrobno analizo in oceno dela. Vsa ta poročila so bila objavi v prid, postopek pa je tak, da končno odločitev nato sprejmejo šele tako imenovani delegati založbe – posebej izbrani akademiki z oxfordske univerze, ki predstavljajo založbo – in ti so prav tako odločili pozitivno.

 

Klemen Jaklič

 

TFL Glasnik:
Vrniva se k vaši karieri. Zasledila sem, da ste na Harvardu tudi dober predavatelj in da ste dobili posebno nagrado za odličnost v poučevanju. Kaj pravzaprav predavate in katere so lastnosti dobrega predavatelja na Harvardu?

Klemen Jaklič:
Od januarja 2008 sem na Harvardu predaval na področju evropske integracije in evropskega prava, teorije pravičnosti, človekovih pravic, ustavnega prava in etike. Na harvardski pravni fakulteti sem na osnovi lastnega opisanega dela nato zasnoval in predaval svoj predmet »Europe and the Future of Democracy«, za katerega sem med člani profesorskega zbora prejel najvišje ocene za poučevanje v tistem akademskem letu; univerzitetna nagrada, ki jo omenjate, mi je bila že prej podeljena za poučevanje pri dveh drugih predmetih. Na Harvardu v zadnjem obdobju predavam na področju etike, človekovih pravic in pri predmetu »The Just World« (Pravični svet), ki se ukvarja z vprašanji globalne pravičnosti, v poletnem semestru pa na ljubljanski Pravni fakulteti kot občasni (gostujoči) predavatelj predavam »pravo in pravičnost« ter »Europe and the Future of Democracy«, prvega v slovenščini za domače in drugega v angleščini za tuje študente.

Pri uspešnosti predavateljskega dela je najbrž več stvari, ampak ena je ta, da sem se ga, ko sem začel delati s študenti, lotil čisto preprosto po človeško in tega se skušam držati. Vzpostaviti skušam odnos, kot bi bil eden od njih, ki je tu zato, da jih razume in jim pomaga uresničiti njihova lastna prizadevanja. Preveč je na svetu takih, ki želijo le ovirati, pa sem si rekel, prizadevaj si biti eden tistih, ki pomagajo. Te »metode« si nisem sam izmislil; na lastni koži sem jo prej izkusil pri nekaterih svojih mentorjih. Poleg tega je potrebno zanje, za študente, delati vsaj tako trdo, kot delaš zase, in še bolj. V začetku sem si pred vsakim predavanjem vzel tri dni za priprave. Zdaj, ko imam več kilometrine, seveda manj, a dobra priprava je še vedno eden od prvih pogojev uspeha.

 

TFL Glasnik:
Imate 37 let, ste na vrhuncu kariere in moči, kakšne načrte imate za naprej? Ste predavatelj na Harvardu, gostujete na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, zasledila sem, da si želite nazaj v Ljubljano, kjer imate družino. A kaže, da imate kljub vsem referencam težave z zaposlitvijo.

Klemen Jaklič:
Za mesto na pravni fakulteti v Ljubljani sem že večkrat izrazil interes, tako dekanom in nosilcem kateder v različnih obdobjih zadnjih desetih let kot tudi javno. Bil sem tudi pri rektorju univerze in ministru za visoko šolstvo. Prevečkrat je videti, kot da drug drugega le obtožujejo, kdo je odgovoren za to, da mest za Slovence, ki so se uveljavili na vodilnih svetovnih univerzah, ne morejo urediti, o rešitvi pa ne duha ne sluha. Upam tudi, da ne gre za narobe svet: bolj kot si uspešen v tujini in bolj kot je uspešna univerza, kjer si se uveljavil, bolj si akterjem doma v nelagodje in nadlego. S harvardskimi dekani in profesorji ter tudi prijatelji z Oxforda sem se v zadnjem času precej pogovarjal tudi o tem. Z odprtimi usti poslušajo. Ne morejo razumeti, kako je mogoče, da njihov predavatelj z rezultati, ki zagotavljajo mesto na prvi univerzi s svetovnih lestvic, nima možnosti dobiti mesta na univerzi z repa teh lestvic. Bilo bi komično, če ne bi bilo resnično.

 

TFL Glasnik:
Mislite, da se vas doma bojijo?

Klemen Jaklič:
Ne vem, ker ni razloga za to. Normalno sodelujem z vsemi in sem odprt človek. Vem, da sem se tega tudi naučil zunaj, ne vem pa, ali to obvladajo tudi doma. Tudi sam sem to razlago, ki jo omenjate, slišal celo od nekaterih posameznikov s te iste fakultete, a ne vem, ali je kaj na tem, in o tem, iskreno povedano, ne razmišljam. Imam dosti drugega dela.

 

TFL Glasnik:
Res bi bil čas, da Slovenija prepozna svoje lastne uspešne ljudi in da se jih neha bati.

Klemen Jaklič:
Hvala. Tudi sam upam, da bo novi dekan, ki je do zdaj edini, ki mi je omogočil vsaj to občasno gostujoče predavateljstvo, v sodelovanju z nosilci relevantnih kateder znal najti trajnejšo rešitev.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Klemen Jaklič

Davčni obračun za leto 2012 – metode določanja primerljive tržne cene

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 94/2012) (v nadaljevanju ZDDPO-2), v 16. členu določa, da se primerljive tržne cene določijo z eno izmed sledečih metod, ali pa z njihovo kombinacijo:

 • metodo primerljivih prostih cen,
 • metodo preprodajnih cen,
 • metodo dodatka na strošek,
 • metodo porazdelitve dobička, ali
 • metodo stopnje čistega dobička.

Če so prihodki ugotovljeni prenizko, jih je v davčnem obračunu potrebno korigirati na višino, ki bi bila dosežena z uporabo primerljivih tržnih cen. V primeru odhodkov je situacija podobna. Če so odhodki izkazani previsoko, jih je potrebno v davčnem obračunu znižati na višino, ugotovljeno z uporabo primerljivih tržnih cen. Kot smo zapisali že v prejšnji številki TFL Glasnika, se davčna osnova prilagaja na opisani način le v primeru zavezancev iz 16. člena ZDDPO-2 (kombinacija rezident – nerezident), v primeru zavezancev iz 17. člena (rezident – rezident) pa le, če eden od rezidentov:

 • izkazuje davčno izgubo iz preteklih obdobij,
 • plačuje davek od dohodkov pravnih oseb po stopnji 0% oziroma po posebej določeni stopnji, ki je nižja od splošno veljavne davčne stopnje,
 • je oproščen plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb.

Metode določanja transfernih cen, analiza primerljivosti tržnih cen in druga pomembna dejstva, povezana z izvajanjem 16. člena ZDDPO-2, je predpisal minister za finance v Pravilniku o transfernih cenah (Uradni list RS, št. 141/2006 do 4/2012) (v nadaljevanju Pravilnik).

Pravilnik v 1.a členu določa, da morajo biti primerljive tržne cene določene z uporabo ene izmed metod iz 16. člena ZDDPO-2, ob upoštevanju okoliščin posameznega primera. Upoštevani morajo biti sledeči kriteriji:

 • prednosti in slabosti vsake metode,
 • primernost posamezne metode glede na naravo povezanih transakcij, ki se ugotovi na podlagi analize funkcij, ki jih opravlja posamezna oseba v povezani transakciji (prevzeta tveganja in uporabljena sredstva),
 • razpoložljivost primerljivih podatkov za uporabo izbrane metode in
 • stopnja primerljivosti med povezanimi in nepovezanimi transakcijami; pri tem je potrebno oceniti tudi zanesljivost morebitnih prilagoditev primerljivih nepovezanih transakcij, ki so potrebne za odpravo razlik med njimi.

Metoda primerljivih prostih cen

Transferne cene so oblikovane v skladu z metodo primerljive proste cene, če je izvedena primerjava cen med nadzorovanimi (povezanimi) in nenadzorovanimi (nepovezanimi) posli. Nadzorovani posli so tisti, ki se nanašajo na posle med povezanimi osebami, nenadzorovani posli pa potekajo med nepovezanimi osebami. Kot posel med nepovezanimi poslovnimi partnerji je šteti posel, v katerem najmanj en poslovni partner ne spada v poslovno skupino.

Uporabnost metode torej temelji na zanesljivih informacijah o podobnih poslih. S specializacijo proizvodov je v praksi vedno težje najti primerljive transakcije. Na oblikovanje cen lahko vpliva veliko dejavnikov. Presoja ustreznosti prenosnih cen temelji na zunanji in notranji primerjavi cen:

 • zunanja primerjava prenosnih cen s tržnimi cenami temelji na primerjavi s cenami, ki veljajo med nepovezanimi osebami. Takšne cene se da ugotoviti na borzi, v panogi, kamor spada skupina povezanih oseb ali pa na osnovi podatkov o primerljivih cenah med nepovezanimi osebami,
 • notranja primerjava cen temelji na primerjavi cen, dogovorjenih med povezanimi osebami in tistimi, ki jih je povezana oseba sklenila z nepovezanimi osebami.

Metoda preprodajnih cen

Metoda preprodajnih cen se uporablja za določitev cen proizvodom oziroma storitvam, kupljenim pri povezani osebi in ponovno prodanim nepovezanim osebam. Pri tej metodi izhajamo iz končne prodajne cene, od katere je potrebno odšteti primerno razliko v ceni, ki bi jo dosegli v enakih ali primerljivih okoliščinah na trgu nepovezani preprodajalci.

Razlika v ceni pokriva prodajne in druge stroške preprodajalca, omogočati pa mora tudi dosego normalnega čistega dobička preprodajalca, glede na vložena sredstva in prevzeta tveganja.

Metoda dodatka na stroške

Metoda dodatka na stroške (cost plus method) izhaja iz notranjih stroškov, ki jih ima proizvodna družba. Notranjim stroškom se prišteje še ustrezen dodatek, ki bi ga v enakih ali primerljivih okoliščinah dosegle nepovezane osebe.

Ustrezen dodatek je, skladno z določili Pravilnika dodatek, ki zagotavlja ustrezen dobiček glede na opravljene funkcije in s tem povezana vložena sredstva, ter prevzeta tveganja.

Metoda porazdelitve dobička

Metoda porazdelitve dobička je primerna za povezane transakcije, ki jih ni mogoče razdeliti kot posamične in jih ločeno obravnavati. Prav tako ni mogoče pridobiti primerljivih transakcij med neodvisnimi osebami. Upravičenost prenosnih cen na podlagi porazdelitve dobička temelji na predpostavki, da podobni posli v podobnih okoliščinah in v določenem obdobju vodijo k podobnim dobičkom.

Pravilnik metodo porazdelitve dobička opredeljuje kot metodo, s katero se ugotovi znesek združenega dobička iz povezane transakcije ali povezanih transakcij, ki se razdeli med sodelujoče povezane osebe. Razdelitev združenega dobička se opravi tako, kot bi se od nepovezanih oseb pričakovalo, da si bodo v primerljivih nepovezanih transakcijah razdelile takšen dobiček.

Metoda stopnje čistega dobička

Metoda stopnje čistega dobička temelji na primerjavi čistega dobička, ki je dosežen v nadzorovani (povezani) oziroma nadzorovanih (povezanih) transakcijah, s primerno osnovo, kot so stroški, prihodki od prodaje, sredstva. Primerljiva tržna cena se določi na osnovi razmerja med čistim dobičkom in ustrezno primerno osnovo, ob upoštevanju opravljenih funkcij ter s tem povezanimi vloženimi sredstvi in prevzetimi tveganji.

Primerjava stopnje čistega dobička se opravi z:

 • notranjo primerjavo stopnje čistega dobička, doseženo med povezanimi osebami in tisto, ki je bila dosežena v poslovanju z nepovezanimi osebami,
 • zunanjo primerjavo, kjer se primerjajo stopnje čistega dobička, dosežene med povezanimi osebami s stopnjami čistega dobička, doseženimi na trgu med nepovezanimi osebami.

Analiza primerljivosti

Pri ugotavljanju primerljive tržne cene je potrebno primerjati dejavnik, ki se proučuje iz povezane oz. povezanih transakcij z dejavnikom, ki se proučuje iz enakih ali primerljivih transakcij med nepovezanimi osebami. Pomembni dejavniki, ki se proučujejo, kot jih določa 9. člen Pravilnika, so:

 • cene, uporabljene v transakciji,
 • kosmata marža,
 • neto dobiček,
 • razdelitev združenega dobička,
 • finančni kazalniki.

Primerljivost transakcij se presoja na način, kot bi ravnale nepovezane osebe, ki primerjajo med seboj vse razpoložljive transakcije, odločijo pa se za transakcijo, ki je zanje najugodnejša.

Osnova za ugotavljanje primerljivosti dveh ali več transakcij je analiza primerljivosti, ki temelji na upoštevanju ekonomsko relevantnih dejavnikov, ki vplivajo na dejstva in okoliščine posamezne transakcije:

 • značilnosti prenesenih sredstev oz. storitev,
 • funkcije, ki se izvajajo, ob upoštevanju porabljenih sredstev in prevzetih tveganj,
 • pogodbene pogoje,
 • gospodarske okoliščine,
 • poslovne strategije.

Določanje transfernih cen je izjemno zahtevno opravilo. Še veliko bolj zahtevno pa je dokazovanje davčnemu organu, da so transferne cene določene v višini, ko prilagajanje davčne osnove ni potrebno. V današnji in prejšnji številki TFL Glasnika smo problematiko zelo na grobo povzeli z namenom, da spodbudimo razmišljanje o tej temi. Pa ne le zaradi davčnih pasti, ki se pri tem pojavljajo, tudi zaradi ekonomskih posledic, ki jih izbira metode določanja transfernih cen prinaša s seboj.

Davčni zavezanec ima načeloma pravico do naknadnega odbitka DDV, ki ga je plačal v zvezi z nabavami blaga in storitev, preden se je identificiral za namene DDV, vendar je odbitek DDV mogoč le, če davčni organ po natančnem pregledu vseh okoliščin ugotovi, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za odbitek DDV ter da davčni zavezanec ni deloval z goljufivim namenom.

Prav tako pa je treba upoštevati tudi določbe ZDDV-1 glede uveljavljanja pravice do odbitka DDV. Na podlagi 62. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UBP3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) pravica do odbitka DDV nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV. Obveznost za obračun DDV je določena v 33. členu tega zakona in nastane takrat, ko je blago dobavljeno ali je storitev opravljena oziroma, ko je prejeto predplačilo.

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v davčnem obdobju, v katerem izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 67. člena ZDDV-1 (178. člen Direktive 112). Za uveljavljanje pravice do odbitka DDV v skladu z a točko prvega odstavka 63. člena ZDDV-1 (a točka 168. člena Direktive 112) mora imeti davčni zavezanec račun, izdan v skladu z 80.a do 84.a členom ZDDV-1. Če davčni zavezanec odbitka DDV ne opravi v davčnem obdobju, v katerem je nastala pravica do odbitka, v skladu z drugim odstavkom 67. člena ZDDV-1 lahko odbije DDV kadarkoli po tem davčnem obdobju, vendar ne pozneje kot v zadnjem davčnem obdobju koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je pridobil pravico do odbitka DDV.

Davčni zavezanec torej lahko odbije DDV v zadnjem davčnem obdobju koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je nastala pravica do odbitka DDV(in če je blago namenjeno transakcijam, ki so obdavčene z DDV oziroma dajejo pravico do odbitka).

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v 32. členu ureja institut t. i. tanke kapitalizacije, na podlagi katerega se ureja nepriznavanje odhodkov obresti od presežka posojil, razen pri bankah in zavarovalnicah, prejetih od delničarjev oziroma družbenikov s kvalificirano udeležbo.

Kako bo zavezanec dokazoval, da bi presežek posojil lahko dobil od posojilodajalca, ki je nepovezana oseba, bo odvisno od dejstev in okoliščin sklenjenega posojilnega posla in bo obravnavano od primera do primera, zato se dokazovanja ne da vnaprej v celoti natančno določiti. Vsekakor bo treba upoštevati pogoje, ki veljajo na trgu med sklenitvijo posojilne pogodbe, ob upoštevanju višine posojila, roka, valute idr.

Pri tem je bistveno, da bo davčni zavezanec lahko dokazal, da bi v enakih ali primerljivih okoliščinah lahko dobil posojilo od nepovezanega posojilodajalca oziroma da bi bil posojilodajalec pripravljen primerljivo posojilo ob primerljivih pogojih odobriti tudi nepovezani osebi. Nepovezani posojilodajalci pri sklepanju posojilnih pogodb upoštevajo temeljno ekonomsko načelo: ne odobravajo posojil, ki bi pomenila čezmerno zadolžitev posojilojemalca in s tem veliko tveganje, da posojilo z obrestmi ne bo vrnjeno, ter hkrati zahtevajo ustrezna zavarovanja ob neizpolnitvi poplačila posojila (glavnice in obresti), in to v obliki sklenitve zavarovalne police, hipoteke, predložitve bianko menic idr.

Kot primere, kakšna formalna in vsebinska dokazila bodo potrebna za dokazovanje, ali bi zavezanec lahko presežek posojil dobil od neodvisne (nepovezane) osebe, navajamo:

 • ponudba, predpogodba ali sklep banke ali druge nepovezane osebe, iz katere nedvoumno izhaja, da bi bila pripravljena zavezancu glede na njegovo strukturo sredstev in obveznosti (bonitetno oceno) odobriti posojilo pod enakimi ali primerljivimi pogoji in v istem času, kot je pridobil posojilo od povezane osebe;
 • posojilna pogodba banke ali druge nepovezane osebe, iz katere je razvidno, da je zavezanec v času, ko je prejel posojilo od povezane osebe, pod enakimi pogoji prejel tudi posojilo od banke ali druge nepovezane osebe oziroma da je posojilodajalec ob enakih ali podobnih pogojih odobril posojilo drugi nepovezani osebi;
 • drugo dokazilo, iz katerega izhaja, da so banke ali druge nepovezane osebe zavezancem posameznih dejavnosti, kot primer navajamo zavezance storitvenih dejavnosti, ki imajo minimalna osnovna sredstva v bilanci stanja, pripravljene odobriti posojilo pod enakimi pogoji, kot so ga pridobili od povezanih oseb. Storitvena dejavnost je namreč lahko sposobna podpirati raven dolga, ki je nesorazmerna njenemu lastniškemu kapitalu. Njena zmožnost najemanja posojil je bolj povezana z možnostjo doseganja zadostnih prihodkov, ki pokrivajo finančne obveznosti.

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, številka 43/2011 in 60/2011, v nadaljevanju: ZPVPJN) v 8. členu določa, da se šteje, da se postopek oddaje javnega naročila začne s sprejemom sklepa o začetku postopka. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, številka 128/2006, z vsemi spremembami in dopolnitvami do današnjega dne, v nadaljevanju ZJN-2) pa glede odločitve o zaključku postopka javnega naročila brez izbire ponudnika določa, da lahko naročnik to naredi:

 • pred odpiranjem ponudb, kar pomeni ustavitev postopka, ali pa
 • po preteku roka za odpiranje ponudb, kar pomeni zavrnitev vseh ponudb.

Oba zakona s področja javnega naročanja – torej ZJN-2 in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, številka 128/2006, z vsemi spremembami in dopolnitvami do današnjega dne, v nadaljevanju: ZJNVETPS) predvidevata, da lahko naročnik ustavi postopek javnega naročanja takoj zatem, ko je začet (to je prvi pogoj, da se ga sploh lahko prekine), najpozneje pa do odpiranja ponudb. Ta točka, ki je opredeljena z datumom in uro, je tako skrajni rok, ko naročnik lahko ustavi postopek javnega naročanja. Če se odloči končati postopek brez izbire, preide že v drugi položaj, ko lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru mora naročnik o tem takoj pisno obvestiti ponudnike in navesti razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe. Naročnik lahko ponudnike obvesti tudi o svoji odločitvi, da bo pričel nov postopek.

Druga možnost za končanje postopka brez izbire najugodnejšega ponudnika je zavrnitev vseh ponudb. Naročnik lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Pri sprejemu te odločitve je neomejen, saj mu zakon ne zapoveduje, da v določeni fazi postopka ali pa v določenih okoliščinah tega ne sme več storiti. To lahko stori tudi, če bi bile vse predložene ponudbe popolne, in celo v primeru razveljavitve odločitve, da javnega naročila ne odda, lahko v ponovljenem postopku ponovno sprejme tako odločitev. Poleg tega naročnik ni dolžan, da v postopku javnega naročanja izbere edinega ponudnika, ki ga je ocenil kot popolnega. To izhaja iz smisla postopkov javnega naročanja, ki je v zagotavljanju učinkovite konkurence.

Kontroling je proces spremljanja poslovanja, saj ugotavlja odmike od zastavljenih ciljev, ki smo si jih postavili z letnim in strateškim poslovnim načrtom. Kontroling ugotavlja odmike od zastavljenih ciljev, jih proučuje in išče razloge ter rešitve za naprej. Kontroling tako odlikuje pozitiven odnos do aktivnega sooblikovanja prihodnosti na temelju učenja iz izkušenj, raziskav, iskanja rešitev za nastale probleme in pravočasne uporabe izbranih rešitev. Delovanje kontrolinga je usmerjeno k doseganju ciljev podjetja in njihovemu uresničevanju v srednjeročnem in kratkoročnem obdobju, upoštevajoč trenutna gibanja in ekonomiko delovanja.

Organizacijsko se kontroling pogosto nahaja v štabni enoti, ki je neposredno odgovorna za svoje delovanje vodstvu podjetja. Ponekod ga tako najdemo skupaj z oddelkom za interno revizijo ali pa kot poseben oddelek v sektorju za računovodstvo in finance.

Glede na svojo analitično naravo delovanja je kontroling zelo uporabno orodje v rokah vodstva, ki s strani izvajalcev kontrolinga prejme analitičen pogled na samo poslovanje primerjalno s planiranimi rezultati ali konkurenco, odločitev za ukrepe, ki temu sledijo, pa sprejema vodstvo samo.

Proces kontrolinga teče v naslednjih korakih:

 1. Oblikovanje ciljev je konsistentno z dolgoročnimi (strateškimi) cilji in izraženo številčno (npr. donosnost, likvidnost in ekonomičnost). Po navadi je skupni operativni cilj podjetja dobiček, ki se odraža v razdelavi operativnih načrtov in v njihovem spremljanju, analiziranju in nadziranju.
 2. Operacionalizacija operativnega načrtovanja zajema uporabo planskih orodij, kot so kazalniki, primerjava stroškov in rezultatov, različni predračuni in obračuni, kalkulacije, primerjalne presoje itd. Za koristno analizo odmikov je potrebno zagotoviti smotrno analitično načrtovanje in ustrezno spremljanje uresničevanja operativnih načrtov.
 3. Ukrepi za zagotovitev doseganja operativnih ciljev.

Med tipična orodja kontrolinga tako spadajo planske bilance, finančni načrt, obračuni, predračuni, primerjalne presoje, kazalniki ali kar sistemi kazalnikov. Ravno kazalniki in primerjalne presoje (benchmarking) pa sta najbolj uporabljena pripomočka kontrolinga.

Odbor DZ za gospodarstvo je opravil drugo obravnavo predloga novele obrtnega zakona in k njej sprejel številna dopolnila. Čeprav so v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), kjer predlogu nasprotujejo, predlagali umik iz postopka, so člani odbora ocenili, da je pripravljen za obravnavo na plenarni seji DZ.

Odbor je sprejel dopolnila, ki so jih podale SDS, SLS, DeSUS in NSi. Te so v njih povzele pripombe zakonodajno-pravne službe DZ, večinoma pa so jih podprli tudi v OZS ter v trgovinski in gospodarski zbornici. Kot je spomnil državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Uroš Rožič, predlog poleg uvedbe obveznega članstva in prehodnega obdobja za to opredeljuje dejavnosti s poklicno usposobljenostjo in druge obrtne dejavnosti ter med drugim posega v delovanje OZS.

Predsednik upravnega odbora OZS Janez Kaker je člane odbora pozval, naj predlog zakona umaknejo, saj želi OZS pripraviti novega. Kot je znova pojasnil predsednik OZS Alojz Kovšca, si v OZS prizadevajo za ohranitev obveznega članstva in imajo do predloga, ki uvaja prostovoljno članstvo, negativno stališče. "Zakonu generalno nasprotujemo, smo pa podali dopolnila, ker želimo biti konstruktivni v primeru sprejema novele, da bi ublažili posledice," je dejal.

Predsednik odbora Matjaž Han (SD) je pojasnil, da predloga v tej fazi ne morejo umakniti, razen če ne bi izglasovali vseh členov zakona in bi ti ostali prazni. Vendar je odbor z devetimi glasovi za in šestimi proti soglašal, da gre predlog v obravnavo na plenarno sejo DZ. V razpravi so sicer številni člani odbora izrazili pomisleke, ali je pot sprejemanja takšne novele zakona prava, ter se spraševali, kaj se bo zgodilo s posameznimi obrtnimi dejavnostmi, kot sta umetna in domača obrt.

Sprejeta dopolnila med drugim spreminjajo opredelitev, da se premoženje območnih OZS lahko prenese na drugo območno OZS ali lokalno skupnost. Če se prenese na slednjo, ga mora ta uporabljati izključno za podporo podjetništvu. Z njimi se bolj podrobno opredeljuje dejavnost, kdo lahko pridobi obrtno dovoljenje, pod kakšnimi pogoji se ga lahko odvzame in kdo se lahko vpiše v obrtni register, opredeljuje se pridobitev potrdila o opravljanju te dejavnosti, odpravlja nejasnosti glede plačila prispevka in omogoča, da se OZS prijavlja na javne razpise.

V trgovinski zbornici so pozdravili, da bo tudi OZS stopila na pot prostovoljnega članstva, saj ocenjujejo, da to lahko prinese dvig kakovosti in racionalizacijo poslovanja, kot se je izkazalo pri drugih zbornicah. Ob tem pa je Han postavil vprašanje: "Zakaj vlada, katere večina odhaja, ni pripravila istega zakona še za kmetijsko-gozdarsko zbornico? Pa bi imeli vse glavne zbornice v enakem položaju?"

Vir: STA

Evropska komisija je predlagala nova pravila za izboljšanje varnosti potrošniških proizvodov na enotnem trgu in okrepitev nadzora vseh neživilskih proizvodov, tudi tistih, ki so uvoženi iz tretjih držav. To naj bi prispevalo k okrepitvi varstva potrošnikov in zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev za podjetja. Trenutno so pravila unije o varnosti potrošniških proizvodov razdrobljena in razpršena po več različnih zakonodajnih aktih, kar po navedbah komisije ustvarja vrzeli in prekrivanje.

Zakonodajna predloga, ki ju je komisija sprejela, pa naj bi omogočila boljšo skladnost pravil, ki urejajo potrošniške proizvode, njihovo identifikacijo in sledljivost ter boljše usklajevanje načinov, na katere organi preverjajo proizvode in izvršujejo predpise o varnosti proizvodov v vsej EU.

Med najpomembnejšimi novostmi, ki jih prinaša nov sveženj, so: jasnejša opredelitev odgovornosti proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev, učinkovitejša orodja za ukrepanje proti nevarnim in neskladnim proizvodom v vseh sektorjih ter boljša sledljivost potrošniškim proizvodom po vsej dobavni verigi.

Za zagotovitev boljše sledljivosti bodo morali proizvajalci in uvozniki poskrbeti za to, da bo na proizvodih navedena država porekla. Če zaradi velikosti ali narave proizvoda to ne bo mogoče, bo potrebna navedba na embalaži ali dokumentu, priloženemu proizvodu. Za proizvode, izdelane v uniji, se navedba nanaša na unijo ali določeno članico.

Dva zakonodajna predloga za izboljšanje varnosti proizvodov dopolnjuje še večletni načrt za nadzor trga. Ta določa 20 konkretnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti do leta 2015 za izboljšanje nadzora trga v sedanjem regulativnem okviru, dokler ne začnejo veljati nova pravila.

O predlogih bosta zdaj razpravljala Evropski parlament in Svet, v okviru katerega odločajo članice unije. Nova zakonodaja naj bi začela veljati leta 2015.

Na sveženj so se že odzvali v Evropskem združenju potrošniških organizacij (Beuc). "Načrti vključujejo dragocene izboljšave. Od proizvajalcev se bo zahtevalo, da izboljšajo sledljivost proizvodov. Komisija bo lahko ukrepala, vključno s stalno prepovedjo prodaje," so ocenili. Ob tem so Evropski parlament in članice unije pozvali, naj ne zamudijo priložnosti za izboljšanje varnosti proizvodov, ki se prodajajo v Evropi.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 13.2.2013 - 19.2.2013 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 2 novosti 7 novosti 1 novost 5 novosti 3 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 13.2.2013 - 19.2.2013 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 10 novosti 9 novosti 3 novosti 2 novosti 3 novosti 9 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 3 novosti 3 novosti 8 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 5 novosti 7 novosti 1 novost 1 novost 7 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 20 novosti 2 novosti 7 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 7 novosti 1 novost 6 novosti 8 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 5 novosti 2 novosti 3 novosti 9 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 3 novosti 1 novost 1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti 2 novosti 7 novosti
11. OBČINE 84 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .