Številka 18, letnik VI
19. maj 2015

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Uršula Cetinski, direktorica Cankarjevega doma in naša današnja gostja, ugotavlja, da so donatorji kulture v tujini zapisani z zlatimi črkami, v Sloveniji pa jih odvračamo. Na letni ravni morajo namreč za preživetje Cankarjevega doma zagotoviti približno 4 milijone evrov. "Tega ni lahko doseči, ker se državno subvencioniranje vsako leto močno krči in država oziroma ministrstvo za kulturo Cankarjev dom vse bolj potiska na trg, hkrati pa v ocenah strokovne komisije, ki ocenjuje naš program, pričakujejo neke vrhunske, nepopulistične, visokoumetniške projekte," pravi.

V današnjem pravnem članku nam doc. dr. Sabina Zgaga predstavlja prispevek z naslovom "Osebni dokazi s poudarkom na priznanju obtoženca". V njem oriše zakonsko ureditev osebnih dokazov v Republiki Sloveniji, in sicer z vidika zgodovinskega razvoja zakonske ureditve kazenskega postopka v zadnjih dvajsetih letih, ter s poudarkom na priznanju osumljenca oziroma obdolženca v kazenskem postopku in vprašanju, ali oziroma kakšen vpliv ima takšno priznanje na tek postopka.

V letu 2014 je bil izdan Mednarodni standard računovodskega poročanja 15 – Prihodki iz pogodb s kupci. Standard pokriva področje pripoznavanja prihodkov v celoti in bo nadomestil obstoječe standarde in pojasnila, ki do njegove uveljavitve pokrivajo področje pripoznavanja prihodkov. Ne glede na to, da bo standard začel veljati s 1. 1. 2017, se nam je zdela tema zanimiva in jo predstavljamo v današnji in naslednji temi tedna.

Vabljeni k branju!

Uršula Cetinski: Slovenci smo izjemno vedoželjen in kultiviran narod

Uršula Cetinski

TFL Glasnik:
Ga. Uršula Cetinski, ta trenutek vas najverjetneje najbolj zaznamuje to, da ste od 15. oktobra lani generalna direktorica Cankarjevega doma, potem ko ga je 32 let vodil Mitja Rotovnik. Še prej ste v Cankarjev domu vodili plesni in gledališki program, vmes od leta 2006 ste bili direktorica Slovenskega mladinskega gledališča. Začela bi z običajnim vprašanjem: na kaj ste najbolj ponosni v vaši dosedanji karieri in v življenju?

Uršula Cetinski:
Vsak človek v življenju dela manjše in večje kompromise, da pač lahko kot socialno bitje živi z drugimi ljudmi. Toda če pogledam svoje življenje, ki se ga bo prihodnje leto nabralo za kar pol stoletja, lahko na splošno rečem, da sem živela zelo močno v sozvočju sama s sabo. Na to sem najbolj ponosna. Do tega je prišlo, ker sem ogromno dela, prizadevanj in učenja vložila v svoj poklic, po drugi strani pa lahko rečem, da sem imela pri vsem skupaj tudi srečo. Takrat, ko je bila najbolj potrebna. Poznam veliko ljudi v Sloveniji in po svetu, ki imajo izjemne talente, pa imajo kljub temu zaradi različnih dejavnikov zelo zapleteno življenjsko pot. Stvari se jim ne iztečejo vedno prav dobro. Pri meni so se v veliki meri v skladu s pričakovanji in željami.

 

Uršula Cetinski

Ponosna sem tudi na to, da sem recimo na področju gledališča začela z nič. Prvič sem se z gledališčem začela ukvarjati po daljšem urednikovanju na Radiu Študent, ko so me povabili v Koreodramo, ki je bila takrat zelo majhna gledališka skupina, ki jo je vodil režiser Damir Zlatar Frey. Tam sem opravljala delo direktorice te skupine in tudi delo dramaturginje, v resnici pa sem počela čisto vse: od prodaje vstopnic do kupovanja rekvizitov – kot bi rekli, deklica za vse. To se mi zdi zelo dobro. Da se gradiš ne le v šoli, temveč tudi v praksi.

Imela sem srečo, da sem spoznala različne gledališke poklice in sem jih tudi sama opravljala. Ko sem začela voditi Slovensko mladinsko gledališče, kar sem počela osem let, sem se dela lotila suvereno, saj sem bila opremljena s številnimi praktičnimi in ne le teoretičnimi izkušnjami. Zato menim, da imamo v Sloveniji na številnih področjih premalo uvajanja zaposlenih na novih delovnih mestih. Velik in zapleten zavod, kot je recimo Cankarjev dom, je dobro čim bolje poznati, tudi delovna mesta in naloge, ki jih opravljajo kolegi, s katerimi sodeluješ.

 

TFL Glasnik:
Namenoma sem začela s poudarkom na vašem velikem predhodniku in s kopico dvomov, ki so se porajali. Pred časom sem vas poslušala na neki prireditvi. Bili ste izjemno simpatični, ko ste pripovedovali o tem, da so vas, ko ste prevzemali ta položaj, spraševali, ali vas je kaj strah. Rekli ste, da ste položaj prevzeli kot ženska, ker ni bilo primernega moškega kandidata z enakovrednimi referencami, saj bi bil ta v prednosti zaradi svojega spola. Same lepe iztočnice. A vendarle razčistiva to. Osebno menim, da si niste obuli prevelikih čevljev, a ste ženska na takšnem položaju – kako ste to uredili pri sebi?

Uršula Cetinski:
Nikoli nisem dvomila o tem. Za službo sem se vedno prijavila, ko sem bila trdno prepričana, da lahko posel dobro opravim. Zato pri meni v tem pogledu ni bilo nikakršnega dvoma. Vendar je ena plat medalje, kako se doživljaš sam, in druga, kako te doživlja okolica oziroma širši prostor. V obdobjih do kandidature za generalno direktorico Cankarjevega doma sem imela že lepo prehojeno pot od Radia Študent prek Koreodrame, Mladinskega gledališča do Mesta žensk. Navsezadnje do dragocene izkušnje v moji prvi službi v Cankarjevem domu, ki je trajala skoraj devet let in mi je pomagala, da to institucijo zelo dobro spoznam, čeprav me še vedno vsak dan znova preseneča.

Cankarjev dom obišče skoraj pol milijona ljudi na leto, to je zelo velika organizacija, v kateri se vendarle občasno dogajajo tudi stvari, ki so nepredvidljive. A kot sem dejala, v meni ni bilo nobenega dvoma o kvalificiranosti za to delovno mesto. Družba, ne samo v Sloveniji, še vedno bolj z zadržkom sprejema ženske na najvišjih vodstvenih položajih. Pogosteje dobijo priložnost kot pomočnice generalnega direktorja, ki je običajno moški. Takšne stvari so za Evropo še vedno značilne, da o drugih kulturah sploh ne govorim.

Predvsem se mi zdi, da je medijska obravnava drugačna, kot če bi se za to delovno mesto prijavil in uspel moški. A po mojih dosedanjih izkušnjah ima v primeru, da se za isto mesto prijavita dva precej enakovredna kandidata, prednost moški – ta ima zaradi spola prednost celo, če je nekoliko manj kvalificiran od protikandidatke. Tudi mediji se pri ženskah bolj osredotočajo na njihovo zasebnost; sprašujejo jih, kako bodo združevale poklicno in zasebno življenje, medtem ko pri moških o tem nikoli ne poizvedujejo.

Uršula Cetinski

 

TFL Glasnik:
Na letni ravni morate za preživetje Cankarjevega doma zagotoviti približno 4 milijone evrov. Kako vidite ta načrt v današnjih razmerah?

Uršula Cetinski:
Tega ni lahko doseči, ker se državno subvencioniranje vsako leto močno močno krči in država oziroma ministrstvo za kulturo Cankarjev dom vse bolj potiska na trg, hkrati pa v ocenah strokovne komisije, ki ocenjuje naš program, pričakujejo neke vrhunske, nepopulistične, visokoumetniške projekte. Eno in drugo se seveda precej izključuje. Projektov, za katere tudi sama mislim, da bi bili primerni za Cankarjev dom, ni mogoče izvajati brez sodelovanja javnih sredstev. Tako je povsod po svetu. Vrhunski koncerti klasične glasbe, velika mednarodna gledališka gostovanja, tudi izredno odmevne razstave vrhunskih avtorjev brez kombinacije javnih in lastnih sredstev nikjer na svetu niso izvedljivi, saj bi bila zgolj tržna cena vstopnic za kupce odločno previsoka. To je podobno, kot če bi od vseh bolnikov pričakovali, da popolnoma sami poravnajo tržno ceno vseh zdravstvenih storitev.

 

TFL Glasnik:
Kakšen je delež sofinanciranja?

Uršula Cetinski:
Od 50 do 56 odstotkov, pri gledališčih pa je to pokrivanje od 80 do 85 odstotkov, celo do 90 odstotkov. Razlika med posameznimi kulturnimi zavodi je zelo velika. V Sloveniji država ne spodbuja sponzorjev in donatorjev, kot je običajno v nekaterih drugih evropskih državah in predvsem v ZDA. Celo nasprotno. V zadnjem času beremo številne pomisleke, češ da gre za neke čudne posle, kar seveda odvrača morebitne sponzorje, pokrovitelje ali donatorje. Pokrovitelji, ki so bili še pred leti izjemno veseli, da so podpirali kulturo, omogočali njeno kakovost, pestrost in predvsem dostopnost, dandanes ne želijo biti pretirano izpostavljeni – niti z logotipom niti z omembami ali zahvalami. To je nekaj povsem specifičnega za slovenski prostor. V Evropi, pa tudi v ZDA, so pokrovitelji kulture izjemno družbeno spoštovani v smislu družbene odgovornosti, njihova imena se pišejo z velikimi zlatimi črkami. Ta napačna mentaliteta je za Slovenijo škodljiva.

Uršula Cetinski

 

TFL Glasnik:
Se vam ne zdi, da je to povezano ravno s polpreteklim obdobjem gospodarske krize in tajkunizacije. Zdaj se zdi, da je počasi na obzorju neka sprememba, kar se vidi tudi iz gospodarske rasti in bodo dobra podjetja prepoznala vlogo donatorjev in sponzorjev.

Uršula Cetinski:
Res je. Verjetno gre za posledice neustrezno izpeljane tranzicije. Podjetja in posamezniki, ki vodijo ta podjetja, v bistvu radi sodelujejo. Zavedajo se, da s svojimi prispevki omogočajo širšo dostopnost kulture, s tem pa omogočajo višjo kakovost življenja, da ravno zaradi njih cene vstopnic ostajajo na sprejemljivi ravni. V resnici pokrovitelji in donatorji skupaj s subvencijami omogočajo, da je kultura še vedno dostopna širšemu krogu in ne samo bogati eliti. To je res plemenito poslanstvo, ki se ga ti ljudje tudi zavedajo, po drugi strani je družbena klima v Sloveniji takšna, da so osebe iz javnega življenja kar same po sebi obravnavane kot sumljive ali ne popolnoma zaupanja vredne in se od njih pričakuje, da dokazujejo svojo nedolžnost. V našo družbo oziroma javno življenje se je zajedla neka vrsta čistunstva, kar pa ne stimulira – ravno obrnjeno.

 

TFL Glasnik:
Gibljete se med tremi ravnmi: Slovencem želite dati kulturo na neki ravni, kar stane, hkrati pa omogočiti primerno ceno, da bo kultura dostopna čim širšim množicam. Vprašala bi vas, kako na tem vrtiljaku vidite odgovor na vprašanje, koliko kulture si slovenski narod sploh privošči. To je temeljno vprašanje.

Uršula Cetinski:
Mene je ravno marca izredno presenetil 17. festival dokumentarnega filma, na katerem je bilo sto dvajset odstotkov več občinstva kot leto pred tem. Prikazovali smo dokumentarne filme, ki so se dotikali resnih tem, po predvajanjih smo imeli pogovore z različnimi strokovnjaki, ki so obravnavali teme, ki so bile povezane s filmi – od navzočnosti sladkorja v prehrani do mednarodnega sodišča v Haagu. Vse je bilo polno. Potem smo imeli izjemno zanimiv cikel predavanj, ki jih je pripravila dr. Svetlana Slapšak o Iliadi. A ne zgolj historično, temveč tudi, kako se Iliada pojavlja v sodobnem življenju in v sodobni popularni kulturi.

Pri ljudeh se kultura kaže kot nekaj zelo pomembnega v življenju, je pravica in potreba, in mislim, da se veliko ljudi zaveda, da je kakovost življenja popolnoma drugačna, če človek uživa tudi kulturne dobrine, da je to enako pomembno kot dostop do znanja, izobraževanja, zdravstva … Po drugi strani je Slovenija majhna in kot taka za večino dejavnosti, tudi za kulturo, majhen trg. Če pogledamo sosede Avstrijce, vidimo, kako veliko vlagajo v kulturo in kako pomembna gospodarska panoga je kultura za njih. Tudi na področju turizma – neko mestece, kot je recimo Salzburg, nikoli ne bi bilo svetovno prepoznano, če ne bi svoje javne podobe in ugleda gradilo na Mozartovi hiši in slovitem Salzburškem festivalu, ki je prav zaščiten v avstrijski ustavi, saj morebitne izgube tega festivala pokriva avstrijska država. Festival je bil po drugi svetovni vojni ustanovljen prav zato, da utrdi sloves Avstrijcev kot kulturnega, omikanega naroda, kar je bilo med drugo svetovno vojno nekoliko postavljeno pod vprašaj.

Slovenija je zdaj samostojna država, ima prestolnico Ljubljano in je nujno, da poleg poznavanja domače umetnosti in umetnikov dobimo vsaj minimalen vpogled tudi v tisto, kar se dogaja po svetu. To je zelo pomembno, saj ne želimo biti intelektualna, duhovna provinca. Moramo biti ambiciozni in tudi v kulturnem pogledu moramo iti v korak z osrednjimi evropskimi prestolnicami.

Uršula Cetinski

 

TFL Glasnik:
Pa se Slovenci odzivamo na vašo ponudbo s svetovnih odrov?

Uršula Cetinski:
Absolutno, saj gre za zelo uveljavljene cikle na področju klasične glasbe; recimo zlati in srebrni abonma sta tako zasidrana v slovenski kulturni ponudbi, da bi bil izjemen šok za velik krog ljudi, če bi se jima odrekli. Sta naše lepo in pomembno okno v svet. Na področju glasb sveta, ki nam odstira pogled v manj znane kulturne prostore, smo zanimivi za občinstvo, ki sledi tudi neevropskim umetniškim praksam. Da, zdi se mi, da so ljudje v Sloveniji močno vedoželjni in je prebivalstvo izjemno kultivirano. Včasih me kar pretrese, ko naletim na kakšno umetnino, recimo na gledališko predstavo ali na razstavo, za katero se mi zdi, da bi močno pozitivno vplivala na našo mentaliteto in na naš način razmišljanja, pa žal ni denarja zanjo.

Pred kratkim sem naletela na fenomenalno gledališko predstavo, katere odkup za dve ponovitvi v Gallusovi dvorani bi stal 400.000 evrov, kar je za nas predrago. Če se primerjamo z Dunajčani, smo pogosto prikrajšani. Če pa se primerjamo z nekaterimi drugimi okolji, smo sicer solidni, vendar se človek, ki se ukvarja s kulturo, vedno primerja s tistimi, ki so v Evropi močnejši. To so zagotovo Avstrijci, Francozi, Nemci, Italijani pa imajo veliko težav s tem, da imajo bogato kulturno dediščino, kar je super, vendar potrebujejo za njeno vzdrževanje veliko denarja, zaradi česar jim pogosto zmanjka za sodobno umetnost.

 

TFL Glasnik:
Kakšen bo Cankarjev dom pod vodstvom Uršule Cetinski v prihodnjih nekaj letih?

Uršula Cetinski:
Upam da bo programsko in poslovno uspešen in da bo predvsem zelo priljubljen. V Cankarjevem domu gre vendarle za kombinacijo umetniškega in kongresno-komercialnega programa, kamor ljudje pridejo tudi, da bi se veselili in družili ob manj zahtevnih oblikah zabave in umetnosti. Seveda so v njem tudi umetniška dogajanja, ki terjajo poglobljenejši angažma obiskovalcev. Fenomenalno izkušnjo imamo s predstavo Iliada režiserja Jerneja Lorencija, saj moramo zaradi velikega zanimanja nenehno dodajati nove predstave in ocenjujemo, da si bo predstavo ogledalo več kot 25.000 ljudi, česar sprva nismo pričakovali, saj gre za predstavo, ki od gledalca zahteva zelo veliko, mu pa hkrati ogromno da. Morda smo sprva celo podcenjevali potrebe občinstva po tovrstni izkušnji in ravno ob zadnji ponovitvi so igralci Drame in Mestnega gledališča doživeli stoječe ovacije, kar se običajno dogaja samo na premieri.

Človek je prijetno presenečen in hkrati motiviran, ko vidi, da ob vsej tej poplavi resničnostnih šovov in lahkotne televizijske zabave obstaja širok krog ljudi, ki mu to ne zadošča. Krog ljudi, ki se radi bolj poglobljeno soočajo z življenjem.

Uršula Cetinski

 

TFL Glasnik:
Omenili ste, da boste odpirali vrata Cankarjevega doma tudi lahkotnejšim vsebinam. Ko omenjate to svetovljanskost, me zanima, ali vidite priložnost tudi poleti, ko je Ljubljana sicer polno mesto?

Uršula Cetinski:
Eden glavnih projektov, s katerim končamo sezono, saj zapiramo vrata pozneje kot gledališča, je naš Jazz festival v začetku julija, s katerim imamo prav letos zelo velike načrte. Zelo radi bi skupaj z našimi partnerji, to sta še Maximarket in Nova Ljubljanska banka, s katerima skupaj prebivamo v soseščini, okrožje okoli Cankarjevega doma spremenili v nekakšno jazzovsko sosesko oziroma četrt. Julija imamo v Cankarjevem domu tudi številne simpozije in kongrese, kar v Ljubljano pritegne različne strokovnjake. Prvi del avgusta je Cankarjev dom zaprt za javnost, kar je nujno zaradi vsaj treh tednov vzdrževalnih del. Hiša sicer pač obratuje s polno paro.

 

TFL Glasnik:
Torej Slovenci ne bomo v ničemer prikrajšani. Na koncu vedno vprašam: kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Uršula Cetinski:
Vedno govorim o prebivalcih Slovenije, da se ljudje iz drugih kulturnih in geografskih območij, ki živijo tu, ne bi počutili izključene. Sporočilo Slovencem? Življenje se mi kljub plusom in minusom, s katerimi se srečujemo, vendarle zdi zelo dragocena in neponovljiva izkušnja ter je proces, pri katerem ni popravnega izpita. Veliko ljudi se sooča z res hudimi zagatami, a ne glede na vse bi bilo sporočilo to, da je dobrodošlo, če vsako jutro najdemo moč za življenje, da se najprej ozremo po plusih in šele potem po minusih. Naš prostor je srednjeevropski in smo celo malo bolj črnogledi od nekaterih drugih kultur. Imela sem priložnost nekoliko spoznati prebivalce v Latinski Ameriki, kjer okolje v velemestih še zdaleč ni tako varno kot v Evropi, a dobiš občutek, da imajo tam ljudje ne glede na težke razmere, ne glede na revščino in številne nevarnosti v sebi veliko pozitivne naravnanosti. Zato se je treba potruditi. Na srečo je dobra energija tudi nalezljiva.


Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Barbara Reya

Uršula Cetinski

Osebni dokazi s poudarkom na priznanju obdolženca

Sabina Zgaga

piše: doc. dr. Sabina Zgaga

V slovenskem kazenskem postopku lahko med osebne dokaze štejemo izjave osumljenca oziroma obdolženca, izjave (potencialnih) prič kaznivega dejanja ter izjave izvedencev in drugih strokovnjakov v kazenskem postopku. Pri tem je seveda treba razlikovati med pravno naravo izjav teh subjektov v predkazenskem in kazenskem postopku. Raziskave kažejo, da organi odkrivanja in pregona redno uporabljajo svoja pooblastila s tega področja in imajo zato osebni dokazi pomembno vlogo med vsemi dokazi pri dokazovanju obdolženčeve krivde v slovenskem kazenskem postopku (Brvar, 2007: 96).

Zato bomo v prispevku predstavili zakonsko ureditev osebnih dokazov v Republiki Sloveniji, in sicer z vidika zgodovinskega razvoja zakonske ureditve kazenskega postopka v zadnjih dvajsetih letih. Posebej bomo poudarili procesno usodo izjav posameznih subjektov na prvi stopnji kazenskega postopka v kazenskem spisu ter dokazno vrednost teh izjav.

V drugem delu prispevek izpostavlja priznanje osumljenca oziroma obdolženca v kazenskem postopku in vprašanje, ali oziroma kakšen vpliv ima takšno priznanje na tek postopka. To je relevantno predvsem z vidika novele Zakona o kazenskem postopku – ZKP-K (2011), ki je uvedla instituta pogajanj o priznanju krivde (ang. plea bargaining) ter priznanja na predobravnavnem naroku.

Prispevek preverja tezo, da se je ureditev osebnih dokazov v slovenskem Zakonu o kazenskem postopku (ZKP, 2014) spreminjala v smer vse pomembnejše vloge osebnih dokazov pri dokazovanju obdolženčeve krivde ter tudi vse pomembnejšega vpliva na tek in predvsem konec kazenskega postopka.

OSEBNI DOKAZI V SLOVENSKEM KAZENSKEM POSTOPKU – PREGLED UREDITVE

Izjave osumljenca in obdolženca

Osumljenec oziroma obdolženec v skladu z ZKP (2014) praviloma trikrat poda izjavo v dokazne namene v kazenskem postopku; v predkazenskem postopku policiji, v sodni preiskavi preiskovalnemu sodniku ter na glavni obravnavi sodnemu senatu ali sodniku posamezniku. Ureditev in pomen teh izjav sta bila deležna zakonskih sprememb.

V skladu z izvirno ureditvijo ZKP iz leta 1994, ki se je v bistvenem naslanjala na zvezni jugoslovanski Zakon o kazenskem postopku iz leta 1977, je policija v predkazenskem postopku od osebe, za katero so obstajali razlogi za sum, da je izvršila kaznivo dejanje, zbirala samo neformalna obvestila v obliki uradnega zaznamka, na katere se sodba sodišča ni smela opreti, prav tako ne na dokaze, zbrane na njegovi podlagi. Policija osumljencev ni smela zasliševati, uradni zaznamek o tako zbranih obvestilih pa je izločil iz spisa preiskovalni sodnik ob koncu predkazenskega postopka (ZKP, 1994; Fišer, 2003; Šugman, 2005; Šugman 2006).

Glavna ideja te ureditve je bila, da so ta obvestila namenjena državnemu tožilcu, da bo lahko sprejel odločitev o (ne)uvedbi kazenskega pregona, z njimi pa se ni smel seznaniti sodeči sodnik. Ker osumljencu ni bilo treba dati pouka in je policija delovala na neformalen način, njeno delovanje ne sme imeti dokaznih posledic (Šugman, 2000).

Članek je iz zbornika Osebni dokazi v teoriji in praksi, April 2015, Univerza v Mariboru - Fakulteta za varnostne vede.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Prihajajoče spremembe na področju pripoznavanja prihodkov

Vida Oder

piše: Vida Oder, univ. dipl. ekon., Preizkušena davčnica, Preizkušena računovodkinja

IFRS 15 — Revenue from Contracts with Customers - IAS Plus (vir - spletna stran Deloitte), v prevodu Mednarodni standard računovodskega poročanja 15 – Prihodki iz pogodb s kupci (v nadaljevanju MSRP 15), je plod sodelovanja med londonskim IASB (International Accounting Standards Board – v prevodu Upravni odbor za Mednarodne računovodske standarde) in ameriškega FASB (Financial Accounting Standards Board – v prevodu Odbor za finančno-računovodske standarde). Glavni razlog za začetek postopka priprave MSRP 15 v letu 2002 so problemi, povezani s pripoznavanjem prihodkov. Trenutno to področje tako v Evropski uniji kot tudi v ZDA pokrivajo številni standardi, katerih določila so v določenih pogledih nekonsistentna ali pa istovrstni problem rešujejo različno. Ker tudi zahteve po razkritjih pripoznavanja prihodkov v veljavnih standardih niso dovolj podrobne, so računovodska poročila na tem področju za uporabnika težko razumljiva. MSRP 15 pomeni poenotenje in izboljšanje pravil pripoznavanja, merjenja ter razkrivanja prihodkov.

Z uveljavitvijo MSRP 15 bodo prenehali veljati sledeči standardi in pojasnila:

Kot je razvidno iz objavljene zgodovine usklajevanja določil MSRP 15, je bila končna verzija objavljena 28. maja 2014, veljati pa bo začel s 1. januarjem 2017.

Skladno z določili MSRP 15 se prihodki od prodaje pripoznajo v znesku, ki odraža pričakovano nadomestilo, do katerega je podjetje upravičeno v zameno za preneseno blago in/ali opravljene storitve.

Osnovno pravilo MSRP 15 je, da se prihodki pripoznavajo na osnovi izpolnjevanja obvez iz pogodb, sklenjenih s kupci. Standard pogodbo opredeljuje kot sporazum med dvema ali več pogodbenimi strankami, ki ustvarja izterljive pravice in obveze. Pogodba je lahko pisna, ustna ali pa izhaja iz poslovnih navad podjetja.

Osnovno pravilo MSRP 15 razdeli na pet korakov, ki jih je potrebno upoštevati pri pripoznavanju prihodkov:

 1. identifikacija pogodbe z naročniki (kupci),
 2. identifikacija izvedbenih obveznosti iz pogodbe,
 3. določitev cene posla (pogodbena vrednost),
 4. razporeditev pogodbene vrednosti na posamezne izvedbene obveznosti iz pogodbe
 5. pripoznava prihodkov, ko podjetje izpolni svojo izvedbeno obveznost.

Identifikacija pogodbe z naročniki (kupci)

Pogodba z naročniki (kupci) bo spadala v področje MSRP 15, če so izpolnjeni sledeči pogoji:

 • pogodba je potrjena s strani pogodbenih strank,
 • vsaka pogodbena stranka lahko prepozna svoje pravice in obveznosti, povezane s proizvodi ali storitvami, ki se prenašajo,
 • pogodbene stranke lahko prepoznajo plačilne pogoje, ki jih določa pogodba za proizvode in storitve, ki se prenašajo,
 • pogodba ima komercialno vsebino,
 • obstaja verjetnost, da bo podjetje dobilo nadomestilo v zameno za proizvode in storitve, ki jih bo predalo naročniku (kupcu).

MSRP 15 zagotavlja podrobne usmeritve glede računovodenja odobrenih pogodbenih sprememb. Če so izpolnjeni določeni pogoji, se spremembe pogodbe računovodijo kot samostojna pogodba. V kolikor pogoji niso izpolnjeni, se spremembe pogodbe računovodijo v okviru pogodbe, ki je bila spremenjena, z upoštevanjem sprememb.

Identifikacija izvedbenih obveznosti iz pogodbe

Pogodbe z naročniki lahko vsebujejo več izvedbenih obveznosti. Posamezna izvedbena obveznost prenosa proizvoda in/ali storitve se obračunava ločeno takrat, kadar je proizvod različen oziroma storitev različna. Kriterij različnosti je izpolnjen, če sta izpolnjeni obe spodnji sodili:

 • naročnik ima lahko korist od proizvoda ali storitve same ali skupaj z ostalimi dejavniki, ki so mu na voljo,
 • obljuba podjetja, da bo preneslo proizvod ali storitev naročniku je posebej ugotovljiva iz ostalih obljub v pogodbi.

V kolikor proizvod oz. storitev ni različna, je podjetje dolžno združiti tak proizvod oz. storitev z drugimi obljubljenimi proizvodi oz. storitvami, dokler ne prepozna skupka proizvodov oz. storitev, ki so različni. V določenih primerih bi lahko podjetje obljubljene proizvode oz. storitve obravnavalo kot eno izvedbeno obveznost iz pogodbe in temu prilagodilo tudi računovodenje in pripoznavanje prihodkov.

Toliko za danes. V naslednji številki TFL Glasnika se bomo posvetili določanju cene posla, razporejanju pogodbene vrednosti na posamezne izvedbene obveznosti iz pogodbe in pripoznavanju prihodkov, ko podjetje izpolni svojo izvedbeno obveznost.

Davčna amnestija je pravna norma, ki izreče nedoločenemu številu oseb odpust kazni in naloži zmanjšano plačilo v preteklosti utajenih davkov. Začeti postopki se ustavijo, novi se ne uvajajo; je najcenejša pot do poštenosti davčnega zavezanca, ne glede na to, ali se prijavi v amnestijo iz kesanja ali preračunljivosti. Olajšanje vesti in/ali dejstvo, da se v prihodnosti ni treba bati odkritja ali kaznovanja, je za mnoge pomemben cilj, ko se odločajo za sprejem davčne amnestije, pri čemer sta na preizkušnji demokratičnost in pravičnost družbe.

Amnestija izhaja iz grške besede amnestia in pomeni pozabiti. Pojem se je razširil v Atenah okoli leta 403 pred našim štetjem. V starejši literaturi se pojma milost in amnestija uporabljata kot sinonima s skupnimi koreninami. Sodobna pravna literatura pojma strogo loči. Amnestija se od pomilostitve razlikuje po tem, da število storilcev kaznivih dejanj ni znano vnaprej (ob njeni uvedbi), pri pomilostitvi pa so storilci kaznivih dejanj v trenutku uveljavitve znani (Eidgenössisches Finanzdepartment 2006, 4).

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je amnestija opredeljena kot delna ali popolna oprostitev kazni, ki jo najvišja oblast da skupinam obsojencev. V Velikem slovarju tujk je amnestija opredeljena kot splošna pomilostitev, delna ali celotna odpustitev kazni in njenih pravnih posledic.

Amnestija ustvari pravno podlago za nekaznovanje. Zakon o davčni amnestiji učinkuje kot razlog za opustitev kaznovanja in kot procesni zadržek. Temeljna vprašanja krivde pušča nedotaknjena in izraža le izjemo od načelne kaznivosti dejanj. Amnestija tako ne obravnava niti vzroka niti krivde storilca kaznivega dejanja, zato je pomembno, da imajo osebe, ki so izkoristile amnestijo, pravico do nadaljnjega delovanja. Amnestija zahteva »justa causa«, to pomeni utemeljen, upravičen, pravičen razlog. Toda to ne pomeni, da je upravičenost zgolj pravičen razlog. Za amnestijo zadostuje že samo politični cilj. Ne glede na cilj mora biti ta v zakonu izrecno naveden. Amnestija se uvede z zakonom, ki mora izpolniti poseben, začasen cilj (Petrick-Rump 1996, 13).

Nemški davčnopravni teoretiki so na podlagi številnih razprav ugotovili, da je amnestija z davčnega in kazenskopravnega vidika skladna z ustavo, prav tako je tudi s političnega kazenskega vidika sprejemljiva in pomeni razumno pot, kako zapolniti pomanjkljivosti v zakonodaji iz preteklosti (Joecks, Randt 2004, 22–24).

Pri tehtanju med amnestijo in grožnjo s poostreno davčno preiskavo ne smemo pozabiti na razliko v vrednosti med skritim in razkritim premoženjem. Lastniki skritega premoženja v tujini upoštevajo stroške prikrivanja, kot so stroški potovanja ali upravljanja premoženja v tujini. Lastniki lahko to premoženje uporabljajo le v omejenem obsegu. Premoženja ne bodo mogli izkoristiti v starosti, ker ga ne bo mogoče zakonito prenesti v državo brez bojazni, da jih bodo pri tem odkrili. To velja tudi za tiste, ki želijo po upokojitvi živeti v drugi državi Evropske unije. Denar, ki je davčnim utajevalcem na voljo le v omejenem obsegu, ni vreden toliko kot denar na računu pri lokalni banki; če pri tem pretehtamo še tveganje za odkritje, ki lahko vodi do popolne izgube, je več kot vprašljivo, ali lahko prihranjeni davki nadomestijo koristi od prikritega premoženja. Po nekaterih podatkih je premija pretvorbe skritega denarja 50 in več odstotkov.

Tisti, ki ima denar na skrivnih računih in ga sam ne more ali ne želi porabiti, mora razmišljati tudi, v kakšen položaj postavlja dediče. Zavaja jih v nezakonito vedenje; če želijo dediči to preprečiti, tvegajo, da bo velik del zapuščenega premoženja skopnel po plačilu davka. Zapustnik bi ravnal preudarno, če bi ob dedovanju skrivnega premoženja izkoristil amnestijo; sicer lahko dediči po zapuščinskem postopku in zunaj obdobja amnestije izberejo le samoovadbo in velik del dediščine oddajo davčni upravi ali pa premoženje še naprej prikrivajo in nadaljujejo davčno utajo (Mahlberg, Braun, Jöckel 2004, 21).

Celoten članek si lahko preberete na našem portalu.

Vir: revija Denar – dr. Stanko Čoklec

Zavezanec za davek na podlagi 37. člena Zakona ZDDPO-2 izgubi pravico do pokrivanja davčne izgube v višini zneska odpisanih obveznosti po potrjeni prisilni poravnavi. Pojem »davčne izgube iz preteklih let« se nanaša na izgube, ugotovljene tako v davčnem obračunu za davek od dohodkov pravnih oseb in v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za obdobje pred začetkom prisilne poravnave, kakor tudi na izgube ugotovljene v davčnih obračunih, ki sledijo temu davčnemu obračunu.

37. člen ZDDPO-2 določa, da zavezanec, ki v postopku prisilne poravnave po zakonu, ki ureja postopke zaradi insolventnosti, v davčno osnovo ne vključi prihodkov zaradi prenehanja obveznosti družbe, izgubi pravico do pokrivanja davčne izgube iz preteklih let v znesku teh obveznosti. Obravnavani člen torej izgubo pravice do pokrivanja davčne izgube iz preteklih let »omejuje« le z višino zneska prihodkov zaradi prenehanja obveznosti družbe po zakonu, ki ureja postopke zaradi insolventnosti, ki jih davčni zavezanec ne vključi v davčno osnovo. V skladu z zgornjo obrazložitvijo gre za znesek odpisanih obveznosti v postopku prisilne poravnave.

Da bi lahko pravilno opredelili pomen pojma »davčne izgube iz preteklih let« v okviru določbe 37. člena ZDDPO-2, je treba ta pojem opredeliti tudi z vsebinskega vidika. Povedano drugače, določbo 37. člena ZDDPO-2 je potrebno umestiti v usklajeno celoto. Veljavni 37. člen ZDDPO-2 se je do uveljavitve 41. člena ZFPPIPP glede računovodske obravnave odpisanih obveznosti v postopku prisilne poravnave nanašal na ZFPPod. ZFPPod je v 18. členu določal, da podjetje v višini prihodkov, nastalih zaradi odpisa dolgov, najprej pokrije (poslovno) izgubo iz preteklih let, če je prihodkov več, pa za razliko oblikuje dodatne rezerve.

Prihodki zaradi prenehanja obveznosti družbe na podlagi zmanjšanja dolgov v skladu s potrjeno prisilno poravnavo so se torej pripoznali v izkazu poslovnega izida družbe, nadalje so se oblikovali odhodki za pokrivanje izgube, ki so bili v skladu s 30. členom ZDDPO-2 davčno nepriznani, kar na kratko pomeni, da je na podlagi naslova odpisa obveznosti prišlo do povečanja davčne osnove.

V zvezi z oblikovanjem rezerv iz naslova razlike med odpisanimi obveznostmi in poslovno izgubo iz preteklih let je 28. člen ZDDPO-2 določal, da se prihodki iz naslova odpisa dolgov v postopku prisilne poravnave v delu, ki se nanaša na oblikovanje rezerv po zakonu, ki ureja finančno poslovanje podjetij, ne vključijo v davčno osnovo.

V skladu s 37. členom ZDDPO-2 je družba izgubila pravico do pokrivanja davčne izgube iz preteklih let, če je izvzela prihodke iz naslova odpisov dolgov v postopku prisilne poravnave po 28. členu ZDDPO-2, in sicer v znesku prihodkov, ki jih zaradi oblikovanja rezerv ni vključila v davčno osnovo.

Namen 37. člena ZDDPO-2 je bil torej v povezavi z določbo ZFPPod jasno razviden – zaščita davčne osnove. Odhodki, ki se nanašajo na odpisane obveznosti v prisilni poravnavi, z odpisom dejansko (ne pravno) pomenijo neupravičeno zniževanje davčne osnove, zato je zakonodajalec predvidel, da je treba odpisane obveznosti vključiti v davčno osnovo oziroma v njihovem znesku ne prenašati preteklih davčnih izgub.

Na podlagi določb ZFPPIPP in SRS pa se je računovodska obravnava odpisa obveznosti iz potrjene prisilne poravnave spremenila. Po določbah SRS 8 se izguba ne pokriva več preko odhodkov, temveč se pokriva s čistim dobičkom poslovnega leta in z nabranimi drugimi sestavinami kapitala, predvsem z rezervami ali dobičkom prejšnjih let. ZFPPIPP v 41. členu določa, da se učinki potrjene prisilne poravnave računovodsko obravnavajo po posebnem pravilu, ki odstopa od splošnega pravila evidentiranja odpisov obveznosti. Prihodki zaradi prenehanja obveznosti družbe na podlagi zmanjšanja terjatev v skladu s potrjeno prisilno poravnavo so najprej namenjeni pokrivanju prenesene poslovne izgube, v višini morebitne razlike do celotnega zneska teh odpisanih obveznosti pa oblikovanju kapitalskih rezerv. Po drugem odstavku 41. člena ZFPPIPP se učinki potrjene prisilne poravnave izkažejo neposredno v bilanci stanja in ne v izkazu poslovnega izida.

Z vidika namena določbe 37. člena je torej jasno razvidno, da se pojem »davčne izgube iz preteklih let« ne more nanašati zgolj na izgube, izkazane v davčnih obračunih za davčna obdobja pred obdobjem, v katerem je bila prisilna poravnava potrjena, temveč se nanaša na vsakokratne davčne izgube, ugotovljene v davčnem obračunu, ki jih davčni zavezanec prenaša v naslednja obdobja za zmanjšanje davčne osnove, do višine zneska odpisanih dolgov po potrjeni prisilni poravnavi.

Zavezanec za davek, ki v skladu s potrjeno prisilno poravnavo odpiše obveznosti v znesku, ki je višji od zneska njegovih natečenih nepokritih davčnih izgub iz preteklih davčnih obdobij, mora v davčnem obračunu za obdobje, v katerem pride do odpisa obveznosti, odpraviti nepokrite davčne izgube iz preteklih davčnih obdobij. V praksi to pomeni, da zavezanec za davek v Prilogi 5 obračuna DDPO oziroma v Prilogi 6 obračuna DohDej v stolpcu 5, v vrsticah n-1 do n-x zmanjša nepokrite davčne izgube tako, da je ostanek nepokrite davčne izgube (stolpec 10) enak nič. Zavezanec mora k davčnemu obračunu za davčno obdobje, v katerem je prišlo do potrditve prisilne poravnave, kot dodatno pdf prilogo priložiti dopis, v katerem davčnemu organu razkrije celoten znesek odpisa obveznosti na podlagi potrjene prisilne poravnave, skupni znesek v obračunu odpravljenih nepokritih davčnih izgub (vsoto stolpca 5) in razliko med tema zneskoma. Zavezanec mora v prihodnjih davčnih obračunih odpraviti tudi morebitne novo nastale nepokrite davčne izgube iz preteklih let in sicer vse do zneska te razlike.

Vir: pojasnilo FURS

Denar ustvarjajoča enota, ki ji pripada neko sredstvo, je najmanjša skupina sredstev, ki vključuje sredstvo in ustvarja denarne pritoke, v veliki meri neodvisne od denarnih pritokov iz drugih sredstev ali skupin sredstev.

Če obstaja kako znamenje, da utegne biti kako sredstvo oslabljeno, je treba oceniti njegovo nadomestljivo vrednost. Če ni mogoče oceniti nadomestljive vrednosti takega sredstva, mora poslovni subjekt ugotoviti nadomestljivo vrednost denar ustvarjajoče enote, ki ji sredstvo pripada (denar ustvarjajoče enote sredstva).

Nezmožnost ugotovitve nadomestljive vrednosti posameznega sredstva

Nadomestljive vrednosti posameznega sredstva ni mogoče ugotoviti, če:

  (a) vrednost pri uporabi, ki jo ima proučevano sredstvo, ne more biti ocenjena blizu njegove poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje (na primer, če prihodnjih denarnih tokov iz trajne uporabe sredstva ni mogoče oceniti kot zanemarljive) in

  (b) sredstvo ne ustvarja denarnih pritokov, v glavnem neodvisnih od pritokov, ki jih ustvarjajo druga sredstva ali skupine sredstev.

V takšnih primerih je vrednost pri uporabi in potemtakem nadomestljivo vrednost mogoče ugotoviti zgolj za denar ustvarjajočo enoto sredstva.

Najmanjši skupek sredstev, ki ustvarja v veliki meri neodvisne denarne pritoke

Če nadomestljive vrednosti ni mogoče ugotoviti za posamezno sredstvo, ugotovi poslovni subjekt najmanjši skupek sredstev, ki ustvarja v veliki meri neodvisne denarne pritoke.

Neodvisni pritoki denarja in denarnih ustreznikov

Denarni pritoki so pritoki denarja in denarnih ustreznikov, dobljenih od strank zunaj poslovnega subjekta. Pri prepoznavanju, ali so denarni pritoki iz sredstva (ali skupine sredstev) v veliki meri neodvisni od denarnih pritokov iz drugih sredstev (ali skupin sredstev), upošteva poslovni subjekt različne dejavnike, tudi to, kako poslovodstvo spremlja poslovanje poslovnega subjekta (na primer po skupinah proizvodov, področjih, posameznih razmestitvah, okoliših ali območjih) ali kako poslovodstvo odloča o ohranjanju ali odtujevanju sredstev in poslovanju poslovnega subjekta.

Uporaba učinkov znotraj poslovnega subjekta (notranje prenosne cene) in denar ustvarjajoča enota

Če obstaja delujoči trg za učinke, ki jih ustvarja kako sredstvo ali skupina sredstev, se to sredstvo ali skupina sredstev prepozna kot denar ustvarjajoča enota, celo če se nekateri ali vsi učinki uporabijo znotraj poslovnega subjekta. Če na denarne pritoke, ki jih ustvari denar ustvarjajoča enota, vplivajo notranje prenosne cene, mora poslovni subjekt pridobiti najboljšo ocenitev poslovodstva o prihodnjih cenah, ki bi jih lahko dosegli pri premišljenih poslih, in jo uporabiti pri oceni:

  (a) prihodnjih denarnih pritokov, ki se uporabljajo pri ugotavljanju vrednosti sredstva v uporabi konkretne denar ustvarjajoče enote; in

  (b) prihodnjih denarnih odtokov za ugotavljanje vrednosti vseh drugih sredstev v uporabi ali vseh denar ustvarjajočih enot, na katere vplivajo notranje prenosne cene.

Celo če del učinkov ali vse učinke, ki jih ustvarja kako sredstvo ali skupina sredstev, uporablja(jo) druge enote poročajočega poslovnega subjekta (na primer proizvode na vmesni stopnji proizvajanja), tvori to sredstvo ali skupina sredstev posebno denar ustvarjajočo enoto, če poslovni subjekt lahko proda učinke na delujočem trgu. To pa zaradi tega, ker to sredstvo ali skupina sredstev lahko ustvarja denarne pritoke, v veliki meri neodvisne od denarnih pritokov iz drugih sredstev ali skupin sredstev. Pri uporabi informacij, zasnovanih na računovodskih predračunih / napovedih, ki se nanašajo na takšno denar ustvarjajočo enoto ali na katerokoli sredstvo ali denar ustvarjajočo enoto, podvrženo vplivom notranjih prenosnih cen, poslovni subjekt prilagodi te informacije, če notranje prenosne cene ne odražajo najboljše ocene poslovodstva o prihodnjih tržnih cenah učinkov, ki bi jih lahko taka denar ustvarjajoča enota dosegla v običajnem premišljenem poslu.

Denar ustvarjajoča enota v času

Denar ustvarjajoče enote se prepoznavajo dosledno iz obdobja v obdobje za isto sredstvo ali vrsto sredstev, razen če je sprememba upravičena.

Nadomestljiva vrednost in knjigovodska vrednost denar ustvarjajoče enote

Nadomestljiva vrednost denar ustvarjajoče enote je večja izmed dveh postavk: poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednost pri uporabi.

Knjigovodsko vrednost denar ustvarjajoče enote je treba ugotoviti na dosledno enaki podlagi, kot je bila ugotovljena nadomestljiva vrednost denar ustvarjajoče enote.

Knjigovodska vrednost denar ustvarjajoče enote:

  (a) vključuje knjigovodsko vrednost samo tistih sredstev, ki jih je mogoče pripisati neposredno denar ustvarjajoči enoti ali jih utemeljeno in dosledno razporediti nanjo ter ki bodo ustvarila prihodnje denarne pritoke, uporabljene pri ugotavljanju vrednosti pri uporabi, ki jo ima denar ustvarjajoča enota; ter

  (b) ne vključuje knjigovodske vrednosti nobene pripoznane obveznosti, razen če se nadomestljiva vrednost denar ustvarjajoče enote ne more ugotoviti brez upoštevanja te obveznosti.

Poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in vrednost pri uporabi, ki jo ima denar ustvarjajoča enota

Poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in vrednost pri uporabi, ki jo ima denar ustvarjajoča enota, sta določeni ob izločitvi denarnih tokov, povezanih s sredstvi, ki niso del denar ustvarjajoče enote, in obveznosti, ki so bile pripoznane.

Denar ustvarjajoča enota in uskupinjenje sredstev zaradi ocenitve nadomestljivosti

Kjer se sredstva skupinijo zaradi ocenitve nadomestljivosti, je pomembno vključiti v denar ustvarjajočo enoto vsa sredstva, ki ustvarjajo ali se uporabljajo za ustvarjanje ustreznih denarnih pritokov, sicer bi se lahko zdela denar ustvarjajoča enota v celoti nadomestljiva, čeprav se je dejansko pojavila izguba zaradi oslabitve. Čeprav nekatera sredstva prispevajo k ocenjenim prihodnjim denarnim tokovom denar ustvarjajoče enote, jih v nekaterih primerih ni mogoče utemeljeno in dosledno razporediti na denar ustvarjajočo enoto. To se utegne zgoditi pri dobrem imenu ali skupnih sredstvih, kot so sredstva na sedežu gospodarske družbe.

Nadomestljivo vrednost denar ustvarjajoče enote in pripoznane obveznosti

Da bi ugotovili nadomestljivo vrednost denar ustvarjajoče enote, utegne biti potrebno upoštevati nekatere pripoznane obveznosti. To se lahko zgodi, če bi odtujitev denar ustvarjajoče enote zahtevala, da kupec prevzame obveznost. V takšnem primeru je poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje (ali ocenjeni denarni tok iz dokončne odtujitve) denar ustvarjajoče enote seštevek ocenjenih prodajnih cen za sredstva denar ustvarjajoče enote in obveznosti, zmanjšan za stroške odtujitve. Da bi bila primerjava med knjigovodsko vrednostjo denar ustvarjajoče enote in njeno nadomestljivo vrednostjo smiselna, je treba pri ugotavljanju tako njene vrednosti pri uporabi kot tudi njene knjigovodske vrednosti odšteti knjigovodsko vrednost obveznosti.

Vir: portal Tax-Fin-Lex – dr. Branko Mayr

Izpeljani finančni inštrumenti se uporabljajo za varovanje pred tveganjem, ki se pojavlja pri poslovanju. Najpogostejša tveganja, ki smo jim izpostavljena so valutna tveganja, tveganja iz naslova spremembe obrestnih mer in tveganja iz naslova spremembe poštene vrednoti. Kadar se poslovodstvo odloči za eno izmed oblik varovanja pred tveganjem je tudi ključno vprašanje na katerega želimo odgovor: Ali smo bili uspešni z varovanjem pred tveganjem?

V praksi se vedno pogosteje srečujemo z izpeljanimi finančnimi inštrumenti. Običajno izpeljane finančne inštrumente vpeljemo v poslovanja z namenom zmanjševanja tveganj, ki nastajajo pri našem poslovanju. In ta osnovni namen nas tudi vodi, da želimo v računovodskih poročilih prikazati ali smo bili pri naši nameri uspešni. Običajno smo v zadregi kako jih prikazati v računovodskih razvidih, kako njihova spremembe vpliva na izkazan rezultat. Žal moramo učinke prikazati tudi takrat če naša odločitev ni bila dobra. Zdi se nam, da so izpeljani finančni inštrumenti nova “pogruntavščina” sodobnega časa. Pa ni čisto tako. Zgodovina izpeljanih finančnih inštrumentov sega celo v leto 1700 p.n.št.. V Bibliji, podrobneje v Genezi, v 29. poglavju je opisana Jakobova zgodba in prvo srečanje človeka z izpeljanimi finančnimi inštrumenti.

Finančni inštrument

Finančni inštrument je vsaka pogodba, na podlagi katere nastaneta finančno sredstvo enega podjetja in hkrati finančna obveznost ali kapitalski inštrument drugega podjetja (Slovenski računovodski standard 3, 2006, str. 7). Skladno z zgornjo opredelitvijo uvrščamo v finančne inštrumente denar, pogodbeno pravico prejeti denar ali drugo finančno sredstvo, pogodbeno pravico zamenjati finančne inštrumente z drugimi pod pogoji, ki utegnejo biti ugodni, kapitalske inštrumente drugega podjetja ali pogodbe, ki se lahko poravnajo ali se bodo lahko poravnale z lastnimi kapitalskimi inštrumenti podjetja (Slovenski računovodski standard 3, 2006, str. 7).

Izpeljani finančni inštrument

Izpeljani finančni inštrument je v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MRS 39.9) tisti finančni inštrument, ki ima vse tele značilnosti:

 • njegova vrednost se spremeni v odgovor na spremembo obrestne mere, cene finančnega inštrumenta, cene blaga, deviznega tečaja, indeksa cen ali tečajev, kreditne sposobnosti ali kreditnega indeksa ali druge spremenljivke (včasih imenovane “podlage”),
 • ne zahteva začetne neto finančne naložbe ali zahteva začetno neto finančno naložbo, manjšo od finančnih naložb, ki bi jih zahtevale druge vrste pogodb, za katere pričakujemo, da se na spremembe tržnih dejavnikov odzivajo podobno, in
  poravna se na določen dan v prihodnosti.

V nadaljevanju se bomo osredotočili na obravnavo izpeljanih finančnih inštrumentov. Najpogosteje se v praksi srečujemo z izpeljanimi finančnimi inštrumenti pri varovanju pred tveganjem. Tveganje vidimo predvsem v spremembi obrestne mere in tudi v spremembi tečaja valut. V Sloveniji je bilo veliko posojil s strani bank odobrenih v Švicarskih frankih (CHF) in po spremenljivi obrestni meri. Ključna tveganja, ki se pri izpolnjevanju take pogodbe lahko pojavijo je seveda sprememba obrestne mere in sicer takšna sprememba, ki bi povečala obrestno mero in nadalje bojazen pred spremembo menjalnega tečaja med EUR in CHF. Če spremljamo gospodarsko dogajanje in tudi napovedi gibanja obrestnih mer in tečajev, se v podjetju želimo zaščitit pred za nas negativnimi gibanji.

Izpeljane finančne inštrumente podrobneje obravnavajo mednarodni standardi računovodskega poročanja, predvsem MRS 32 in 39. MRS 39 obravnava tri razmerja varovanja pred tveganjem:

 • Varovanje poštene vrednosti pred tveganjem: varovanje pred izpostavljenostjo spremembam, in sicer poštene vrednosti pripoznanega sredstva ali obveznosti, ki jo je mogoče pripisati posameznemu tveganju in lahko vpliva na poslovni izid;
 • Varovanje denarnih tokov pred tveganjem: varovanje pred izpostavljenostjo spremenljivosti denarnih tokov, ki jih je mogoče pripisati posameznemu tveganju, povezanim s pripoznanim sredstvom ali obveznostjo (kot so vsa ali nekatera prihodnja plačila obresti za dolg s spremenljivo obrestno mero);
 • Varovanje čiste finančne naložbe v podjetje v tujini pred tveganjem

Varovanje pred valutnim tveganjem se lahko obravnava kot varovanje poštene vrednosti ali kot varovanje denarnega toka pred tveganjem.

Varovanje pred obrestnim tveganjem pa se obravnava kot varovanje denarnega toka pred tveganjem.

Izpeljani finančni inštrumenti se nam najpogosteje pojavljajo v naslednjih pojavnih oblikah:

 • terminski posel,
 • terminska pogodba,
 • opcija,
 • zamenjava.

Terminski posel (forward) je najosnovnejša in najstarejša oblika terminskega poslovanja. Gre za sporazum, kjer se ena stranka strinja, da bo kupila blago po določeni ceni na določen dan v prihodnosti, druga stranka pa se strinja, da bo blago prodala. Ni pa formalno reguliran in se z njim ne trguje na organiziranih trgih (Vidergar, 2007, str. 5).

Terminska pogodba (futures) je dvostranska pogodba med kupcem in prodajalcem (strankama v pogodbi) o prodaji ali nakupu nekega blaga po ceni, dogovorjeni ob sklenitvi pogodbe, z dospelostjo na dogovorjeni dan v prihodnosti (Videgar, 2007, str. 5).

Opcija je pogodba s katero prodajalec opcije kupcu daje pravico, ne pa obveznost do nakupa ali prodaje določene količine blaga po, ob dnevu sklenitve opcijske pogodbe, določeni ceni(Vidergar, 2007, str. 5).

Zamenjava (swap) je dogovor med dvema strankama o izmenjavi denarnih tokov v prihodnosti (Vidigar, 2007, str. 5). Osnovni obliki zamenjav sta obrestna in valutna zamenjava. Pri obrestni zamenjavi gre za zamenjavo obveznosti, ki so v isti valuti, vendar imajo različno določeno obrestno mero. Obveznosti z variabilno obrestno mero so bolj tvegane, zato želi podjetje, ki pričakuje dvig obrestne mere, variabilne obveznosti zamenjati za fiksne.

Celoten članek si lahko preberete na našem portalu.

Vir: portal Tax-Fin-Lex – mag. Darinka Kamenšek

Poslanci SDS so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Z njim želijo zagotoviti, da se bo kmetom tudi za obdobje pred novim pokojninskim zakonom iz leta 1992 odmerila pokojnina glede na dejansko višino vplačanih prispevkov.

Poslanec SDS Zvone Lah je na novinarski konferenci pojasnil, da so se za dopolnitev zakona odločili na pobudo enega od zavarovancev, ki je bil zavarovan kot kmet in mora sedaj "praktično tožiti državo za pravilen izračun pokojnine".

Kot je pojasnil, so bili po zakonu iz leta 1983 kmetje lahko zavarovani kot združeni kmetje - to možnost so imeli le nosilci kmetije -, ali pa so bili v zavarovanju registrirani kot drugi kmetje oz. njihovi družinski člani.

Pri tem je zakon urejal, da so se lahko združeni kmetje zavarovali od osnove, ki ni bila nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo delavca v združenem delu in so se tako zavarovali za polni obseg pravic. Za ostale pa zakon ni določil, v kakšnem obsegu so zavarovani in od katere pokojninske osnove.

Po Lahovih besedah se je tako v praksi večkrat dogajalo, da so bili zavarovanci iz naslova kmetijske dejavnost v zavarovanju registrirani kot drugi kmetje ali njihovi družinski člani in so vplačevali prispevke od osnove, ki ni bila nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. A jim je bilo priznano le, da so zavarovani za ožji obseg pravic.

"Plačevali so torej enako visoke prispevke kot združeni kmetje ali združeni delavci, priznalo pa se jim je zavarovanje za ožji obseg pravic," je izpostavil Lah. Po njegovih besedah lahko pri nekaterih zavarovancih to obdobje pomeni bistveno nižje pokojnine, saj se pravice odmerjajo po tistem obsegu zavarovanja, po katerem so bili zavarovani nad polovico skupne zavarovale dobe. Kot je dejal Lah, se jim lahko izračuna tudi do 30 odstotkov nižja pokojnina, kar je nepravično in je treba odpraviti.

V SDS opozarjajo, da je v neskladju z načelom enakosti, da se bistveno enake položaje obravnava različno.

Vir: STA

SMC, DeSUS, SD, ZaAB in ZL so predstavile odgovor ustavnemu sodišču v zvezi z dopustnostjo referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. V njem so po besedah Mateja T. Vatovca (ZL) sistematično zavrnili vse argumente zagovornikov referenduma, kot tudi pokazali, zakaj je referendum nedopusten.

V odgovoru po besedah Vatovca zavračajo vsakega od podanih očitkov, ki so ga v zahtevi, naj ustavno sodišče presoja odločitev, s katero je DZ marca zavrnil razpis referenduma o omenjeni noveli, podali v koaliciji Za otroke gre. Hkrati po besedah Vatovca v odgovoru zavračajo navedbe omenjene koalicije, da je bil postopek zavrnitve razpisa referenduma v DZ napačen in da je sama novela neustavna.

Vatovec ocenjuje, da v zahtevi za ustavno presojo "ni kakšnega konkretnega, ustavnega ali pravnega argumenta za to, da bi se novela ne uveljavila", ampak da gre zgolj za nasprotovanje izenačitvi pravic istospolnih parov s preostalimi pari.

V omenjenih strankah po besedah Vatovca pričakujejo, da bo ustavno sodišče o zahtevi odločilo čim prej ter da bo prvič jasno povedalo, da o odpravi diskriminacije istospolnih parov ni mogoče odločati na referendumu.

V SMC po besedah Erike Dekleva novelo zakona podpirajo, saj "ta v vseh pogledih pravice istospolnih parov izenačuje" s pravicami preostalih. S podporo omenjene novele želijo sporočiti, "da je Slovenija v letu 2015 zrela, moderna in odprta družba ter da v taki družbi ni prostora za dvojna merila".

Za DeSUS je po besedah Uroša Prikla novela najprimernejša rešitev, ki učinkovito in v celoti omogoča uveljavljanje pravic istospolno usmerjenih. Večino področne zakonodaje namreč po njegovih besedah posamezne pravice in dolžnosti veže na definicijo zakonske zveze, ki jo omenjena novela spreminja tako, da namesto besed, da je zakonska zveza skupnost moža in žene navaja, da je zakonska zveza skupnost dveh oseb.

"Neverjetno je, da smo v letu 2015 in še vedno govorimo o osnovnih človekovih pravicah. Družba se namreč spreminja, z njo politika, upamo pa, da bo tem trendom sledilo tudi sodstvo," je razloge za to, da podpirajo novelo, na novinarski konferenci strnil Matjaž Nemec (SD). V stranki po besedah slednjega verjamejo, da bo odločitev ustavnega sodišča, "zadnja etapa v procesu odprave diskriminacije istospolnih parov" in da bodo ustavni sodniki odločali vsebinsko.

Jani Möderndorfer (ZaAB) pa je opozoril na domnevni sovražni govor, ki se po njegovih besedah pojavlja ob razpravah o omenjeni noveli. Ob tem je opozoril, da je demokracija prinesla svobodo, ampak tudi odgovornost. Tudi zato je po njegovem čas, "da v državi končno določimo, kje je meja med svobodo govora in sovražnim govorom".

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu MAJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 13.5.2015 - 19.5.2015 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 2 novosti 7 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 13.5.2015 - 19.5.2015 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 2 novosti 6 novosti 1 novost 14 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 2 novosti 4 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 1 novost 11 novosti 3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 6 novosti 3 novosti 1 novost 14 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 3 novosti 1 novost 1 novost 9 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 11 novosti 3 novosti 5 novosti 24 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 4 novosti 27 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 2 novosti 1 novost 1 novost 5 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 3 novosti 7 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 5 novosti 4 novosti 6 novosti 1 novost
11. OBČINE 30 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .