Številka 3, letnik VI
26. januar 2016

Facebook Twitter
TFL Glasnik

»Spomnim se prvih let študija, ko sem hkrati s prebiranjem študijske literature začel naročati knjige iz tujine. Komaj sem čakal, da so prišle po pošti, in potem poln adrenalina sedel v svoji miniaturni sobici in jih preučeval.« Tako se spominja pričetkov obsežnega znanstvenega dela ddr. Klemen Jaklič, predavatelj na Harvardu in prvi slovenski pravnik z znanstveno monografijo pri Oxford University Press. Štiridesetletni dvakratni doktor s Harvarda in Oxforda je bil že pred tremi leti gost našega portala, lani pa so ga naši uporabniki izbrali za najuglednejšega pravnega strokovnjaka.

V pravnem članku nam Marko Djinović in prof. dr. Aleš Galič opisujeta zadnje leto v razvoju arbitraže s poudarkom na inovaciji arbitražnih postopkov, ki so se s tem še bolj približali uporabniku. Napovedujeta tudi ekskluziven dostop do vsebine revije Slovenska arbitražna praksa na portalu Tax-Fin-Lex. Revija, ki je namenjena gospodarstvenikom, odvetnikom, pravnikom iz gospodarstva, arbitrom, sodnikom ter vsem, ki se pri svojem delu (ali študiju) srečujejo z arbitražo, bo brezplačno dostopna naročnikom tiskane revije, naročniki portala TFL pa bodo lahko prebirali vsebino z zamikom dveh številk.

V današnji Temi tedna mag. Dejan Petkovič piše na temo davkov z naslovom »Davčne novosti v 2016 s poudarkom na odlogu plačila davčne obveznosti.« Leto 2016 smo - kot že mnoga leta poprej - pričeli s kar nekaj spremembami na področju obdavčitve oziroma davčnega sistema. Več si preberite v današnji in naslednji številki TFL Glasnika.

Vabljeni k branju!

Ddr. Klemen Jaklič: Doktorand mora biti iz pravega testa

Klemen Jaklič

Štiridesetletni dvakratni doktor s Harvarda in Oxforda je bil že pred tremi leti gost našega portala, lani pa so ga naši naročniki izbrali za najuglednejšega pravnega strokovnjaka. Predavatelj na Harvardu in prvi slovenski pravnik z znanstveno monografijo pri Oxford University Press.

TFL Glasnik:
Običajno je moje prvo vprašanje, ki ga tudi tokrat ne bom izpustila: na kaj ste najbolj ponosni?

Klemen Jaklič:
Ne razmišljam o tem, na kaj sem najbolj ponosen. Žene me tisto, kar me po vsebini zanima. Področja, kot so primerjalno ustavno pravo, evropska integracija in evropska ustavnost, človekove pravice, teorija pravičnosti, so me vedno zanimala, pravzaprav že od samega začetka mojega ukvarjanja s pravom. Spomnim se prvih let študija, ko sem hkrati s prebiranjem študijske literature s teh področij začel naročati knjige iz tujine. Komaj sem čakal, da so prišle po pošti, in potem poln adrenalina sedel v svoji miniaturni sobici in jih preučeval.

 

Klemen Jaklič

Z zanimanjem sem opazoval, kako je, čeprav se z leti vse spreminja in gre življenje svojo pot, ta žar vseskozi ostajal, kot nekakšna nevidna gonilna sila, ki me poganja naprej. Sprva sem bil malo presenečen, da je bila to moja stalnica, a sem jo hkrati opažal tudi pri starejših kolegih. Na Oxfordu sem denimo pisal knjigo o vodilni smeri evropske ustavnosti, katere začetnik je legendarni profesor Sir Neil Mccormick z edinburške univerze, s katerim sva se srečevala ob strokovnih debatah o najini temi. Bil je vodilni s tega področja. Pozneje je zbolel za rakom in umrl, a je kljub bolezni vse do nekaj dni pred smrtjo zagrizeno pisal knjigo, za katero je vedel, da bo njegova zadnja, in jo je na vsak način hotel končati, še preden odide. In jo tudi je.

Ob takšnih trenutkih človek vidi, da je pristni žar po spoznavanju morda močnejša in avtonomnejša sila, kot si običajno predstavljamo. Poleg tega je vsajena v človeka ali pa ni. V resnici v nekem kolektivnem smislu morda res presega celo smrt, kot je o tem lepo pisal neki drugi, tudi že pokojni harvardski akademik Robert Nozick.

 

TFL Glasnik:
Ta energija, žar in intelekt so očitno odlična kombinacija, vsajena v vas.

Klemen Jaklič:
Mislim, da je vsajena v vsakogar, ki k akademskemu delu v okolju, ki ga poznam, pristopa na pristen način. Kombinacija, o kateri govorite, je na obeh vodilnih univerzah pravzaprav zelo dobro poznana reč, ravno tisti bistveni kriterij, ki ga ves čas iščemo in zasledujemo. Tako na Oxfordu kot na Harvardu se o doktoratih ve, da če te pristnosti ni, se na pot doktorata raje niti ne odpravljaj. Doktorand mora biti iz pravega testa, sicer je lahko tovrstno delo velika muka brez pravih rezultatov. Standard vodilnih svetovnih univerz za doktorat je bistven originalni prispevek k znanosti, merjeno s svetovne ravni, in če ni prave kombinacije, po več letih dela na teh univerzah namesto doktorata dobite še en magisterij ali pa preprosto odnehate. Lahko zbereš literaturo, lahko analiziraš, lahko razjasniš marsikaj, ampak tisti bistveni originalni prispevek k znanosti na svetovni ravni lahko dosežeš le s pristno vedoželjnostjo, ki misli vedno znova poganja vse globlje in globlje proti omenjenemu standardu.

 

TFL Glasnik:
Doktorati na Harvardu in Oxfordu očitno niso kar tako in verjetno ta visoka merila delajo te doktorate tako cenjene. Še enkrat čestitke za to. Vaša specialnost je ustavnost v Evropi; iz tega ste pred leti doktorirali. Zanima me vaš pogled delovanja ustavnega sodišča v Sloveniji, primerjava s prakso v Evropi in morda, kako vse to deluje v ZDA. Imate na dlani ves svet in ga živite.

Klemen Jaklič:
V zadnjih desetletjih so se na tem področju zgodili pomembni premiki. Če smo včasih govorili o razlikovanju med 'common law' in 'civil law', je danes ta razlika z ustavnimi sodišči, ki so začela uporabljati in producirati ustavnosodno prakso, ki razveljavlja odločitve drugih pravodajnih organov, postopoma izginila. Zato je za države, kot je Slovenija, izrednega pomena ravno bazen te prakse iz tujine, kjer sodišča v teh rečeh ter po demokratičnih načelih razmišljajo in odločajo že stoletja – v ZDA denimo od leta 1803, ko so dobili prvo ustavno sodišče, tj. sodišče, ki si je vzelo pravico razveljavljati zakonodajo iz naslova kršitve človekovih pravic. Na koncu, pred nekaj leti, smo nato tudi Slovenci dobili takšno ustavno sodišče. A se je s tem obenem odprla tudi velika praznina, saj doma nismo imeli omenjene demokratične ustavnosodne prakse. Zato je tuja primerjalna materija za kreiranje slovenskih standardov na tem ključnem področju toliko bolj dragocena.

Klemen Jaklič

 

TFL Glasnik:
Slovenska demokracija je mlada. Morda bi vas spomnila na vaš pogovor po skypu, ko se žal niste mogli udeležiti naše podelitve priznanj najuglednejšim. Zelo odmevna je bila vaša izjava o učinkovitosti slovenskih sodišč.

Klemen Jaklič:
Gre za kompleksen problem. Sistem varovanja človekovih pravic je potrebno graditi tako od zgoraj navzdol kot od spodaj navzgor. Pri prvem načinu imajo ključno vlogo ustavna sodišča in evropsko sodišče za človekove pravice, ki na podlagi primerjalne ustavnopravne argumentacije kreirajo standarde. Te standarde, ki določajo meje pravic, morajo tako redno sodstvo kot vsi drugi državni organi najprej podrobno poznati. To pa zato, da bi sploh lahko sodili skladno z ustavo, da ne bi primeri tako pogosto padali na ustavnem ali evropskem sodišču in se vedno znova krožno vračali nazaj na prve stopnje v ponovna, neskončna odločanja. V naslednjih desetletjih bo potrebno sistematično zgraditi vso to ustavnosodno judikaturo od zgoraj navzdol. Obenem bo nujno vzpostaviti proces ustreznega izobraževanja teh vsebin od spodaj navzgor, začenši s prenovljenimi učnimi programi pravnih fakultet, tako da dobimo novo generacijo odločevalcev, ki bi primerjalno in domačo ustavnosodno prakso obvladala in s tem tudi jemala bolj resno. Sočasno bi bilo treba voditi izobraževalni proces že obstoječih rednih sodnikov, da bi združevali sinergije in kar najhitreje dosegli želene učinke. Da pa bi bil ta izobraževalni proces sploh mogoč, bi bilo treba šele spisati ne le številne učbenike tega področja v pisni obliki po posameznih pravicah, temveč ustvariti tudi sistematične elektronske baze po poglavjih posameznih meja vsake od človekovih pravic. Vsaka katedra katerega koli pravnega področja bi pravzaprav morala imeti tudi specialista za ustavno pravo, saj slednje postavlja veljavne okvire slehernemu od specialističnih področij. Prav tako se postavlja vprašanje kadra, ki bi to sploh lahko poučeval. A brez tovrstnega celovitega in sinergijskega pristopa ni učinkovite rešitve za ta kompleksen problem. Te stvari bodo odločale o kvaliteti pravne države in to je tisto področje, ki je v ZDA in tudi drugod, kjer imajo ustavna sodišča že tako dolgo, urejeno kot v škatlici in predstavlja hrbtenico pravnega študija.

 

TFL Glasnik:
Tudi vaše znanje je pri tem veliko, vaša pripadnost človekovim pravicam pa sploh, in bojim se, da vas je to stalo vaše mesto za kandidata na evropskem sodišču za človekove pravice. Ste zagovornik varovanja človekovih pravic skozi prizmo ustavnega sodišča, zato me zanima, kako gledate na to situacijo v Sloveniji?

Klemen Jaklič:
Pripadnost človekovim pravicam je neka posebna, sveta reč oziroma kot taka vsaj velja v svetu. Je nujni prvi pogoj oziroma porok prava in pravičnosti. Brez kulture, ki bi to pripadnost ponotranjila, ni pravne države.

Klemen Jaklič

 

TFL Glasnik:
V ZDA, če smem pripomniti, veljate za bolj levo usmerjenega ustavnega strokovnjaka, kar je neverjetno v primerjavi s tem, kar sem vam dogaja tukaj pri nas.

Klemen Jaklič:
Pri etiketiranjih, kot jih proizvajajo še nedemokratična okolja, in slovensko tu ni izjema, je dosti ponarejenega, pa tudi manipulacija ni daleč. Gre za to, da določeni krogi zaradi lastnih interesov, ne na vsebinski podlagi, lansirajo določene označbe, ki jim v nekem primeru in okolju prinesejo določeno prednost ali rezultat, ki ga na legitimen način sicer ne bi mogli doseči. Mojo kandidaturo so spremljala številna imena s področja človekovih pravic iz tujine in od tam te anomalije izpadejo smešno-žalostne hkrati. Smešni del nato zamenja bolj resni, ko ocenijo, da bi lahko šlo za kaznovanje zavoljo zavzemanja za človekove pravice. Po eni strani nič novega in še ne videnega: pač še en rezultat pomanjkanja kulture pripadnosti človekovim pravicam in demokratične tradicije v nekem tranzicijskem okolju. Po drugi strani pa ravno bistvo tistega, kar pripadniki ideje človekovih pravic zavračajo kot nasprotje onega svetega, čemur so pripadni.

 

TFL Glasnik:
Polariziranost Slovenije je res problem. Tudi zaradi odsotnosti ste bili nekakšna kolateralna žrtev te polariziranosti. Vsa ta gorečnost se je, kar je absurdno, sprevrgla v svoje nasprotje.

Klemen Jaklič:
Takšna bipolarnost, ki ne temelji na sposobnosti sodelovanja, je velika neumnost, saj je bistvo demokracije ravno v sodelovanju za dobro skupnosti, za kvalitetnejši razvoj na vseh področjih, tudi pravnem. Vzrok nezmožnosti sodelovanja so vselej tendence, ki v svojem bistvu niso skladne s človekovimi pravicami. Kajti zgolj slednje priznavajo enako spoštovanje do vsakogar. Vsakdo si lahko podrobno prebere moja znanstvena dela in vidi, kam svetovnonazorsko sodi varstvo človekovih pravic. Od tega ne morem odstopati za nobeno ceno, niti za milimeter, v teoriji ali praksi, pa naj ta ali ona monopolna večina še tako sili drugače. A če tako ravna, ravna na škodo človekovih pravic in na škodo demokracije zaradi osebnih koristi in interesov, ki niso skladni z enakim spoštovanjem do vsakogar.

Klemen Jaklič

 

TFL Glasnik:
Pa vas bomo sploh še videli v Sloveniji? Vašo nedavno knjigo - ste prvi slovenski pravnik z objavo znanstvene monogafije pri Oxford University Press - citirajo in komentirajo vodilne svetovne avtoritete, imena kot denimo prof. Joseph H. H. Weiler, ki je delo označil za pomemben in neznansko koristen prispevek k pravni znanosti, za koherentno obrambo celotnega gibanja ustavnega pluralizma, ki predstavlja vodilno vizijo ustavnega razvoja evropske skupnosti.
[1] Kam vas torej vodi pot?

Klemen Jaklič:
Pri tem, kar počnem, se predvsem zelo dobro počutim. Če bi se še enkrat odločal o tujini, bi se zaradi istih razlogov znova odločil enako. Ker me delo na mojem področju res veseli, je primarno to tisto, kar me žene naprej. Določeno potrditev pa seveda predstavljajo tudi kolegi, ki, kot to v znanosti poteka, ocenjujejo delo sogovornikov v znanstvenem diskurzu. Monografija, ki jo omenjate, ima po dobrem letu od objave res prijetne odzive in to mi vsekakor vliva dodatno veselje. Kot tudi informacija, da je knjiga ta trenutek baje že v več kot 500 knjižnicah po svetu, od držav Oceanije, Daljnega in Bližnjega vzhoda, Afrike pa do Južne in Severne Amerike in seveda Evrope. Pot si je utrla v učne načrte predmetov svetovnih univerz. Vse to so dobre naložbe in spodbude za naprej, a tudi če jih ne bi bilo: nič mi ne vliva takšnega osebnega veselja kot zadovoljstvo ob pedagoškem delu - videti pristne odzive študentov ob koncu semestra pri kakšnih dvajsetih predmetih, ki sem jih v zadnjih osmih letih poučeval na harvardski univerzi, je tisto, za kar bi dal vse drugo. Navsezadnje gre v prvi vrsti zanje, in če je tam zadovoljstvo, če se tam delo dobro opravi, potem je bistvo vsega doseženo. Ob kakšnih težkih trenutkih tujine si rečem, da si več kot to ne bi mogel želeti, in več kot resno delati na svojem področju si zares tudi nikoli profesionalno nisem želel. Res je, da so me pri tej moji pristni želji doma v Sloveniji ovirali in da sem to čutil kot krivico, a res je tudi, da če bi bil zaprt v nekem domačem krogu, kjer ne bi imel dnevnega dostopa do vodilnih kolegov iz svetovnega okolja, do knjižnic vodilnih univerz in briljantnih študentov z vsega sveta, tega, kar delam in razvijam, ne bi mogel nikoli. Nekaj dobrodošle ironije je v tem, a priznam , da me je vedno vleklo tudi domov, predvsem zaradi družine pa včasih morda nekakšnega abstraktnega občutka odgovornosti za slovenski pravni razvoj, in me najbrž tudi vselej bo.

 

TFL Glasnik:
Kaj pa mlajše generacije, ki hodijo ven? Mislite, da bo Slovenija kdaj prepoznala ves ta potencial?

Klemen Jaklič:
Tako je. Predvsem gre za širše vprašanje, kaj Slovenija izgublja v zadnjih letih, ko se množice sposobnih mladih naenkrat kar valijo v tujino? Vsaj na pravnem področju lahko rečem, da Slovenija ni nikogar, ki se je uveljavil v tujini, pozneje integrirala v utečene institucije – akademske ali katere druge. Imamo ljudi, ki po doktoratih predavajo na Oxfordu, Cambridgeu, Harvardu in drugje. Tudi tuji vodilni akademiki, ki so izobraževali te ljudi, vedo, da ima Slovenija tu resen problem. Večkrat mi rečejo, da bomo Slovenci, če tako počnemo s kadrom, ki ga v svetu iščejo z lučjo, zapravili svojo državo. Obenem razumejo, da takšnega stanja ne morejo spreminjati tisti, ki so že zunaj. Njihov čas je omejen in rezerviran za njihovo delo. Odgovornost je v celoti na plečih domačih struktur. Enkrat bo tudi tam prišlo do preloma, in dlje ko se bo čakalo, radikalnejši bo ta.

 

TFL Glasnik:
Kaj pa potem sporočate Slovencem? Odhajate, prihajate, imate krasno družino s tremi otroki, žena je zdravnica, tudi strokovnjakinja. Dva Slovenca.

Klemen Jaklič:
Ne vem, kakšno je sporočilo, najbrž mešano, a življenja, ki sem ga preživel v vseh teh dostikrat predvsem zelo trdih letih svoje in naše tujine, ne bi zamenjal za nobeno drugo usodo. Počutil bi se, kot da bi mi kdo vzel tisto, kar mi je bilo namenjeno, tako tisto dobro kot slabo.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Barbara Reya

Klemen Jaklič


[1]

Vir: https://global.oup.com/academic/product/constitutional-pluralism-in-the-eu-9780198703228?cc=si&lang=en&# ter Weilerjev review v European Journal of International Law, 2015.

 

Leto inovacij v arbitraži

Marko Djinović,strokovni urednik revije Slovenska arbitražna praksa in prof. dr.Aleš Galič, odgovorni urednik.

pišeta: Marko Djinović, strokovni urednik revije Slovenska arbitražna praksa in prof. dr. Aleš Galič, odgovorni urednik

Če bi dogajanje na področju razvoja arbitraže v letu 2015 opisala z eno besedo, bi se odločila za inovativnost.

Marsikdo (vključno z nama) bi ob besedi inovativnost v povezavi z arbitražo, sprva privzdignil obrvi, saj v arbitraži na inovativnost običajno gledamo z določeno mero skepse. Kot ugotavljata vodji nedavne mednarodne raziskave »Improvements and Innovations in International Arbitration« (2015 International Arbitration Survey, School of International Arbitration, Queen Mary University of London), profesor Loukas Mistelis in Paul Friedland, so deležniki na vseh ravneh, zlasti pa institucije, ki strankam zagotavljajo storitve reševanja sporov, v zadnjem času pokazale veliko ambicioznost in inovativnost pri svojih prizadevanjih, da bi arbitražo bolj približali njenim uporabnikom.

Z »zdravo mero skepse« in empirično podkrepljeno – kot se spodobi za takšno raziskavo – namreč ugotavljata, da inovacije v mednarodni arbitraži lahko štejemo za izboljšave šele, ko prestanejo preizkus v praksi, pri čemer pa je v mednarodni arbitraži (tudi zaradi njene zaupnosti in raznolikosti) notorično težko izmeriti utrip na terenu. V tem pogledu nam omenjena raziskava nudi dragocene informacije o tem, katere inovacije v arbitraži uporabniki dejansko pojmujejo tudi kot izboljšave.

Majhen slovenski arbitražni trg je v regiji lahko konkurenčen le, če postane del globalnega arbitražnega tržišča. Slovenske odvetnike, arbitre, pravnike iz gospodarstva in druge deležnike želimo zato aktivno integrirati v to skupnost, Slovenijo uveljaviti kot atraktiven sedež za arbitraže v regiji ter prenesti k nam najboljše prakse iz tujine. Prav tako želimo prispevati k izgradnji nove generacije mednarodnih arbitrov in specializiranih zastopnikov za arbitražo v Sloveniji. Pri teh prizadevanjih pa ne smemo zanemariti socioloških zakonitosti mednarodne arbitraže. Kot v svojem prvencu »Sociology of arbitration« (TDM – Transnational Dispute Management, 2014) poudarja eden od velikanov mednarodne arbitraže, Emmanuel Gaillard, je sistem mednarodne arbitraže kot ga poznamo danes (označi ga kot »social field«), posledica interakcije njenih glavnih igralcev oziroma »social players«, kot jih poimenuje.

Na mednarodnem arbitražnem parketu med igralci torej prihaja do različnih interakcij, ki bi jih lahko označili kot neke vrste rituale. Funkcije in vloge igralcev so (in morajo biti) skrbno določene. Posamezne igralce bi tako lahko označili kot bistvene, ključne (»essential actors«), brez katerih mednarodna arbitraža ne more obsta(ja)ti. To so stranke in arbitri. Druga skupina so ponudniki storitev – »service providers«, ki profesionalno, kot svojo dejavnost zagotavljajo storitve ključnim igralcem (zlasti odvetniki, arbitražne institucije, eksperti, zapisnikarji, tolmači, v novejšem času pa tudi financerji – third party funders).

Kot tretjo skupino pa bi lahko označili tiste igralce, ki (so)oblikujejo sistem vrednot v mednarodni arbitraži – »value providers« (mednarodne organizacije, nevladne organizacije – NGOs, poklicna in profesionalna združenja, arbitražna društva, izobraževalne ustanove in tudi države (!) s svojo pravotvorno dejavnostjo). Te tri skupine nujno prihajajo v medsebojno interakcijo, pri čemer so se znotraj posameznih skupin izoblikovali točno določeni in do potankosti dodelani rituali, ki opredeljujejo pričakovani način vedenja članov skupine na mednarodnem arbitražnem parketu. V ritualih udeleženci sodelujemo, ker nam to prinaša različne koristi (motivacija!).

Mednarodni arbitražni parket kot »social field« je namreč izjemno tekmovalno okolje. Gaillard izpostavlja predvsem tri skupine ritualov. Prvi in arbitraži najbolj »inherenten« ritual so arbitražne obravnave (arbitral hearings), na katerih prihaja interakcija med igralci do izraza na najbolj pristen (adversaren) način. Kot drugi ritual se navajajo t. im. »turnirji pripoznave« (recognition tournaments), na katerih stanovski kolegi med seboj izbirajo »najboljše« (arbitre, odvetniške pisarne, strokovne članke, govore ipd.). Tretji ritual v mednarodni arbitraži pa so periodična množična zbiranja »arbitražnih igralcev« (mass gatherings), ki v sebi nosijo stvaren simbolični pomen in socialni kapital. Udeleženci teh zbiranj potrjujejo svojo pripadnost arbitražni skupnosti in njenim vrednotam in si na ta način zagotovijo, da so »v igri«. Običajno so množična zbiranja zasnovana tako, da na njih ni prostora za »neiskrene« igralce.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Davčne novosti v 2016 s poudarkom na odlogu plačila davčne obveznosti (1.del)

Dejan Petkovič

piše: mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec ZDSS, Abeceda Svetovanje d.o.o.

Davčne novosti v letu 2016

Leto 2016 smo - kot že mnoga leta poprej - pričeli s kar nekaj spremembami na področju obdavčitve oziroma davčnega sistema. Spomnimo na najpomembnejše novosti, ki smo jih pravkar pričeli uporabljati:

Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (spodbude pri zaposlovanju),
- Administriranje z REK obrazci; pravna podlaga v Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)

- Odprava nekaterih administrativnih ovir za davčne zavezance v Zakonu o davčnem postopku,
Zakon o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2 (novela je posegla predvsem v ureditev poklicnega zavarovanja, zaradi prenehanja določb ZMEPIZ, ki je podaljšal prehodne določbe ZPIZ-1, pa je bilo potrebno urediti tudi dvojni status zavarovancev upokojencev in samostojnih podjetnikov posameznikov.

Ob tem seveda ne smemo pozabiti tudi na pomembne računovodske novosti, kot posledica sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah.

Računovodje in/ali finančniki bodo v prvih treh mesecih tega leta še posebej pozorni na obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO). Opozarjamo na Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Objavljeno v: Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23.12.2015). Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015. Davčni zavezanci naj bodo pozorni na te spremembe:

 • Priloga 1 (OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO) se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga in sestavni del pravilnika. Posledično se spremeni tudi Priloga 2 (METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA DDPO) se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga in sestavni del pravilnika.
 • Priloga 20 (PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV) se nadomesti z novo Prilogo 20, ki je priloga in sestavni del pravilnika.

Sprememba davčnega obračuna DDPO je povezana predvsem z računovodskim evidentiranjem rezervacij za odpravnine (nov 15. a člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2015) in določa naslednje:

»Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju prihodkov in odhodkov zavezanca se zneski ponovnih meritev čistih obveznosti za pozaposlitvene zaslužke zaposlenih, ki sodijo pod programe z določenimi zaslužki in ki se ne pripoznajo v izkazu poslovnega izida, temveč v izkazu drugega vseobsegajočega donosa, vključijo v davčno osnovo ob smiselni uporabi pogojev iz 20. člena tega zakona«.

Novost glede odloga davčne obveznosti ter opomnik glede odloga pri solidarnemu dolžniku

Ko nastopi davčna obveznost, družba pa ima likvidnostne težave, vedno nastopi vprašanje možnosti odloga plačila davčne obveznosti. Gre za enega od pomembnih elementov vsakega modernega davčnega sistema. Nacionalne zakonodaje so pri tem našle bolj ali manj posrečene rešitve, ki so bolj ali manj ugodne za davčne zavezance.

Gre nesporno za pomemben segment davčnega postopka, saj omogoča pozitivne učinke za vse neposredno in posredno vpletene v konkretni davčni postopek, torej tako za finančno upravo, kot tudi za davčne zavezance in od njih posredno odvisne subjekte:

 • poplačilo davčnih obveznosti v realnem času (temeljni cilj finančnih uprav mora biti poplačilo zakonsko ugotovljenih davčnih obveznosti, pri čemer ni nujno potrebno, da so te obveznosti plačane takoj in zdaj; potrebno je zasledovati tudi širše ekonomske kriterije in javne interese),
 • nadaljnje nemoteno poslovanje davčnega zavezanca (davčnega dolžnika), ne glede na nastali davčni dolg,
 • posredni učinek na udeležence v poslovnem procesu davčnega dolžnika.

Instrument oz. možnost odloga plačila davčne obveznosti je toliko pomembnejši, če vemo da pri davčnemu zavezancu nastane obveznost za plačilo davka že v zakonskem roku po prejemu odločbe, in sicer ne glede na nadaljnja uporabljena pravna sredstva.

Opozarjamo na spremenjeni 103. člen Zakona o davčnem postopku (posebni primeri odloga in obročnega plačevanje davka)

Dosedanji prvi odstavek 103. člena ZDavP-2 je določal:

»Če davčni zavezanec predloži kateri koli instrument zavarovanja iz 117. člena tega zakona ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register, se davčnemu zavezancu ne glede na prvi odstavek 101. člena (naslov člena: odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka za fizične osebe) in prvi odstavek 102. člena (naslov člena: odlog in obročno plačevanje davka v primerih hujše gospodarske škode) tega zakona dovoli plačilo davka v največ 12 mesečnih obrokih ali dovoli odlog za največ 12 mesecev«.

Vedeti moramo seveda, da je možnost odloga davčne obveznosti z instrumentom zavarovanja izvedljiva le pri finančno kvalitetnih družbah, v praksi pa le-te včasih niti ne pomislijo na odlog davčne obveznosti, saj jim to nenazadnje povzroča finančne odhodke. Možni instrumenti zavarovanja so naslednji:

 • bančna garancija brez ugovora na prvi poziv, ki jo izda banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
 • garantno pismo zavarovalnice, ki ga izda zavarovalnica, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
 • cirkulirani certificirani ček, če je trasat takega čeka banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
 • avalirana menica, če jo je avalirala banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
 • gotovinski polog.

Nov prvi odstavek 103. člena ZDavP-2 omogoča odlog davčne obveznosti za 24 mesecev in se glasi (sprememba objavljena v Uradni list RS, št. 91/15 z dne 30. 11. 2015):

»Če davčni zavezanec predloži kateri koli instrument zavarovanja iz 117. člena tega zakona ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register, se davčnemu zavezancu ne glede na prvi odstavek 101. člena in prvi odstavek 102. člena tega zakona dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali dovoli odlog za največ 24 mesecev«.

Več o davčnih novostih 2016 v naslednjem TFL Glasniku!

1.0 SPLOŠNO

Temeljni zakon, ki določa zavezance za dohodnino, vire dohodka, predmet obdavčitve, neobdavčene dohodke, oprostitve plačila dohodnine je Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Z dohodnino so obdavčeni dohodki fizičnih oseb, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. Za dohodek se šteje vsako izplačilo oziroma prejem dohodka, ne glede na obliko, v kateri je izplačan ali prejet. Dohodki, ki so obdavčeni z dohodnino, so dohodki iz zaposlitve, dohodki iz dejavnosti, dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodki iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice, dohodek iz kapitala in drugi dohodki. Drugi dohodki fizične osebe so praviloma tisti, ki jih ni mogoče šteti med nobeno od predhodno naštetih skupin dohodkov.

Za druge dohodke se ne štejejo dohodki, ki so navedeni med dohodki, ki se ne štejejo za dohodek po ZDoh-2 ali so navedeni med splošnimi oprostitvami od 19. do 32. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2). V poglavju 3.0 pa so še posebej prikazani drugi dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine ali se ne vštevajo v davčno osnovo.

2.0 DOHODKI, KI SODIJO V SKUPINO DRUGIH DOHODKOV

V 105. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2) so našteti dohodki, ki sodijo med druge dohodke:

 • nagrade;
 • darila;
 • dobitki v nagradnih igrah;
 • priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture;
 • kadrovske in druge štipendije
 • družinske invalidnine in družinski dodatek po zakonu o vojnih invalidih;
 • nadomestila, prejeta v zvezi z ustanovitvijo ali obremenitvijo pravice in drugi dohodki, doseženi s prenosom oziroma odstopom pravice na premoženju, ki je prenosljiva in katere vrednost je mogoče izraziti v denarju;
 • ara, ki jo je prejel zavezanec ob sklenitvi pogodbe in ki je ne vrne stranki, ki ni izpolnila pogodbe, razen are, ki jo zavezanec zadrži v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kot je določena v 46. členu tega zakona;
 • izplačila odkupne vrednosti v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb;
 • vsako nadomestilo, ki ga imetnik deleža prejme na podlagi lastniškega deleža iz 90. člena tega zakona v plačniku, ki ne predstavlja zmanjšanja njegovega lastniškega deleža;
 • dohodek, ki se ne šteje za dohodek iz zaposlitve, za dohodek iz dejavnosti, za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice ter za dohodek iz kapitala in ni dohodek, ki se ne šteje za dohodek po tem zakonu oziroma ni dohodek, oproščen plačila dohodnine po tem zakonu.

Poleg navedenih se za drugi dohodek šteje tudi vsak dohodek, ki ga prejme prostovoljec od prostovoljske organizacije na podlagi ali v zvezi z opravljanjem prostovoljskega dela v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljstvo.

3.0 DRUGI DOHODKI, KI SO OPROŠČENI PLAČILA DOHODNINE ALI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO

Oprostitve plačila dohodnine od drugih dohodkov so navedene v 107. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2), in sicer se dohodnina ne plačuje od:

 • nagrade in priznanja za izjemne dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju ter na področju prostovoljstva, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 • jih izplača država, samoupravna lokalna skupnost ali ustanova, ki ni povezana oseba ali sedanji, prejšnji ali bodoči delodajalec prejemnika ali osebe, ki je povezana s prejemnikom,
 • ne gre za redni dohodek ali za dohodek za opravljeno delo oziroma storitev in
 • je bil prejemnik nagrade ali priznanja izbran kot nagrajenec brez lastne aktivnosti oziroma udeležbe pri prijavi na razpis oziroma v postopku izbora nagrajenca;
 • prejemkov, namenjenih pokritju stroškov dnevnice in prevoza, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na podlagi predpisov o volitvah in v zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja;
 • dnevnih povračil stroškov po pravilih EU, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki sodeluje v projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (TMIS oz. »Twinning« projekt), in v zvezi s tem prejme le navedene prejemke;
 • prejemkov, namenjenih pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki se udeleži posveta z mednarodno udeležbo in v zvezi s tem prejme le povračilo stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
  Ob tem je potrebno opozoriti, da tovrstnih oprostitev ni mogoče upoštevati za razne seminarje, konference, posvete, predavanja… s predvideno kotizacijo (pa čeprav lahko tudi vključujejo strokovno diskusijo med udeleženci z mednarodno udeležbo).
 • izplačila odkupne vrednosti izplačevalcu pokojninske rente v enkratnem znesku v primeru rednega prenehanja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaradi uveljavitve pravice do pokojninske rente;
 • prenosa sredstev, ki je opravljen v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, med pokojninskimi načrti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, med podskladi krovnega pokojninskega sklada in med kritnimi skladi, ki spadajo v skupino kritnih skladov, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla, ter iz poklicnega v prostovoljno dodatno zavarovanje;
 • družinske invalidnine in družinskega dodatka po zakonu o vojnih invalidih, ki jih prejmejo družinski člani osebe, ki je padla, umrla ali je bila pogrešana ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo (1991).

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: pojasnilo FURS

Od 1. januarja 2017 spremembe pri storitvah, povezanih z nepremičninami

Dozdajšnja pravila glede določanja kraja opravljanja storitev, povezanih z nepremičninami, so precej ohlapna in dopuščajo različno interpretacijo tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah EU. Posledično je bila na nivoju EU že leta 2013 sprejeta uredba, ki poskuša različno prakso poenotiti. Z novo uredbo bodo določena nekoliko spremenjena pravila, katere storitve se pri določanju kraja opravljanja storitev štejejo za povezane z nepremičninami. Države članice morajo nova pravila v svojo zakonodajo vključiti do 1. januarja 2017, ko skladno z določili uredbe ta pravila stopijo v veljavo. Do takrat se lahko ravnamo po zdaj znanih pravilih. V nadaljevanju si lahko podrobneje preberete, kakšna pravila imamo danes in kaj prinašajo nova pravila.

Storitve so/niso povezane z nepremičnino – ZDDV-1

Na področju DDV se še vedno pojavljajo dileme, katere storitve so obravnavajo kot storitve, povezane z nepremičninami, saj je to pomembno za pravilno opredelitev kraja opravljanja storitev in obračun DDV. Pravilo je trenutno zapisano v 27. členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). V tem členu je določeno naslednje:

Kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami, vključno s:

 • storitvami strokovnjakov in nepremičninskih posrednikov,
 • nastanitvijo v hotelih ali podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju,
 • dodeljevanjem pravic do uporabe nepremičnin in
 • storitvami za pripravo in koordinacijo gradbenih del, kot so storitve arhitektov in podjetij, ki zagotavljajo nadzor na kraju samem,
 • je kraj, kjer se nepremičnina nahaja.

Na prvi pogled je določba obsežna in jasna, vendar praksa kaže, da temu ni tako, saj se zavezanci pogosto srečujejo z dilemami, ali so določene storitve, ki se posredno ali neposredno navezujejo na nepremičnine, z vidika ZDDV-1 lahko obravnavajo kot storitve, povezane z nepremičninami. V Pravilniku o izvajanju ZDDV-1 posebnih pojasnil v zvezi s tem ni najti. Najobsežnejše pojasnilo, kaj primeroma sodi pod storitve, povezane z nepremičninami, je objavil finančni urad v Davčnem biltenu št. 5 leta 2000 in v praksi se zavezanci v glavnem držijo tega pojasnila.

V njem je najprej podana definicija nepremičnine. To je stvar, ki po svoji naravi ne more spremeniti svojega mesta, položaja. To so zemljišča, zgradbe, nasipi, ograje, drugi gradbeni objekti in druge konstrukcije, ki so stalno nameščene na zemljišče ali na morsko zemljišče. Zajemajo tudi opremo, ki je samostojna postavitev oziroma samostojno poslopje, na primer ploščad za pridobivanje ali predelavo nafte. Stroji, nameščeni v napravah, niso nepremičnine, ampak so premične stvari.

Sledi navajanje primerov storitev, ki so povezane z nepremičninami:

 • gradnja, rušenja, obnova, razširitev, popravilo in vzdrževanje zgradb in drugih gradbenih objektov;
 • zaključna dela v gradbeništvu, kot npr. barvanje;
 • storitve nepremičninskih posrednikov;
 • storitve arhitektov, ki so neposredno povezane z nepremičnino;
 • storitve geodetov;
 • storitve pooblaščenih nadzornikov in gradbenih inženirjev, ki se nanašajo na nepremičnine;
 • najem hotelskih sob;
 • najem poslovnih in stanovanjskih prostorov;
 • čiščenje poslopij;
 • najem športnih igrišč;
 • najem razstavnega prostora za razstavo na razstavišču;
 • storitve priveza za ladje;
 • storitve, povezane z iskanjem ali izkoriščanjem nafte, plina ali rudnin, ki se nanašajo na določen kraj ali določeno morsko ležišče (storitve, ki se ne nanašajo na določene kraje, se ne štejejo za storitve, povezane z nepremičnino);
 • meritve zemljišč, kot so seizmične ali geološke meritve zemljišč ali ležišč.

Pomembno je, da so storitve neposredno povezane s točno določeno nepremičnino. Kadar storitev ni povezana z nepremičnino (npr. splošno svetovanje v zvezi z nepremičninami), se ne šteje za storitev, neposredno povezano z nepremičnino.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: revija Denar -  Tanja Kaltnekar

Poslovni tok je opredeljen kot vsaka sprememba sredstev in/ali obveznosti do njihovih virov. Prispevek obravnava možnosti sistematičnega obravnavanja različnih tipov poslovnih tokov kot pomembnega orodja analize poslovanja. Poznavanje temeljnih značilnosti in izrazne moči tipičnih poslovnih tokov lahko prispeva k njihovi pravilnejši in učinkovitejši uporabi pri oblikovanju ustreznih informacij. Predložena tipologija poslovnih tokov je zasnovana na sedmih pomembnih značilnostih tokov in sicer: naziv toka, namen, analitične značilnosti, vrsta toka z vidika pojasnjevanja njegove izrazne moči, izvor podatkov, posebne lastnosti in omejitve, izvedene in povezane informacije. V nadaljevanju so obravnavne prednosti in slabosti poslovnih tokov kot pomembnega orodja analize poslovanja.

1 Uvod

V prejšnji številki revije smo za naslednjo številko obljubili obravnavati tipologijo poslovnih tokov. S tem prispevkom obljubo izpolnjujemo. Gre za sistematični pregled tipičnih pojavnih oblik tokov, ki predstavlja pomemben korak k njihovi standardizaciji.

Pomembnost takega pristopa se kaže v opredeljevanju temeljnih značilnosti in izrazni moči tipičnih poslovnih tokov, kar prispeva k njihovi pravilni in učinkoviti uporabi pri analiziranju in oblikovanju ustreznih informacij. V praksi se na primer dogaja, da v izkazu denarnega toka, ki ga mora podjetje v skladu s SRS objaviti, direktor tega podjetja ne vidi neke posebne izrazne moči, saj mu ga njegove strokovne službe niso prepričljivo in enostavno pojasnile.

Tudi iz nekaterih strokovnih prispevkov, ki obravnavajo denarne tokove ni moč zaslediti pravega razumevanja njihove koristnosti, saj se avtorji običajno prvenstveno ukvarjajo z različnimi "prednostmi in slabostmi" različnih izkazov denarnega toka, namesto z njihovo pravo izrazno močjo. Le-ta se kaže predvsem v namenu posamezne vrste toka, saj je lahko na primer sicer pomemben denarni tok kot informacija povsem neuporaben ali celo škodljiv, če je uporabljen za napačen namen.

V nadaljevanju bomo predstavili zasnovo tipologije poslovnih tokov, ki pa presega namen rubrike terminološkega kotička v naši reviji, zato jo objavljamo kot poseben strokovni prispevek.

2. Tipologija poslovnih tokov

Tipologijo poslovnih tokov bomo zasnovali na naslednjih izhodiščih:

 • obravnavali bomo le tokove na ravni podjetja;
 • upoštevali bomo tudi tokove v zvezi s spremembami želenih (optimalnih) kategorij in ne le dejanskih kategorij.

Tipologija zajema naslednje značilnosti poslovnih tokov:

1. Namen poslovnega toka kot informacije. Vsak poslovni tok ima kot informacija praviloma največjo izrazno moč le za določen namen odločanja, čeprav ima lahko določeno, vendar manjšo, izrazno moč tudi za drug namen. Opredelitev namena je temeljnega pomena za ustrezno oblikovanje informacij in za njihovo pojasnjevanje.

2. Analitično značilnost poslovnega toka. Pri tem gre za opredelitev temeljnih informacij, ki jih poslovni tok vsebuje in njihov pomen(težo).

3. Vrsto poslovnega toka z vidika pojasnjevanja izrazne moči. Pri tem je pomembna razvrstitev toka z vidika njegove izrazne moči, kjer ločimo poslovne tokove na:

 • vzročno posledične,
 • izvedbene,
 • analitične,
 • računske.

4. Izvor podatkov za izračun poslovnega toka. Ta značilnost poslovnega toka je pomembna z vidika zagotavljanja podatkov za njegov izračun, zato je v tem okviru podrobneje opredeljena vrsta računovodskega izkaza, ki je izvor teh podatkov.

5. Načelo izračuna in analiziranja poslovnega toka. V tem okviru je podano osnovno načelo z načinom oziroma algoritmom za izračun poslovnega toka.

6. Posebne lastnosti in omejitve poslovnega toka. V tem okviru so opisane morebitne omejitve izrazne moči poslovnega toka ali potrebe po prilagajanju in pomembnejše lastnosti, zlasti v pogledu primerjanja v času, zahtevnosti ter oblikovanja možnih povezav z drugimi področji poslovanja.

7. Osnovne izvedene informacije v povezavi s poslovnim tokom. V tem okviru je pomembno pokazati na povezanost posameznega poslovnega toka z različnimi vrstami pomembnejših informacij ali kazalnikov ter iz njih izvedenih informacij. Na ta način opozorimo tudi na pomembnost (in možnost) večje izrazne moči poslovnih tokov v okviru sklopa povezanih informacij.

Vir: portal Tax-Fin-Lex -  dr. Živko Bergant

Prispevek obravnava stanje in perspektive dejavnosti računovodstva in vodenja kakovosti v luči ideje Kodeksa o notranjem poročanju. Obravnava trende razvoja obeh strok glede na vodstvo organizacije, ki je njun skupni odjemalec. Zato je upoštevan tudi vidik razvoja vloge in nalog vodstev organizacij. Zahtevnost delovanja organizacij je povečana zaradi vse večje kompleksnosti in povečevanja obsega sprememb. To nalaga tako računovodstvu kot vodenju kakovosti, da svoje poslanstvo izvajata v vedno večjem približevanju vodstvu in s tem tudi eden drugemu. Kot najpomembnejši vidik je prepoznana potreba po razvoju vodenja v smeri družbeno odgovornega vodenja. To narekuje konkretne nove vsebine informacij, ki naj bi jih informacijski sistemi nudili in razširitev virov ter prejemnikov informacij.

1 UVOD 

Kodeks načel notranjega poročanja (KNNP) pomeni osnovo za oblikovanje in izvajanje notranjega poročanja v združbah. Ideja takega kodeksa je v času vse večje kompleksnosti in naraščajočega obsega sprememb zelo dobrodošla, saj voditeljsko odpira prostor in vanj vabi različne stroke, da sooblikujejo delni sistem, ki ga lahko primerjamo z živčnim delnim sistemom človeškega telesa. Pobudniki KNNP sledijo klicu časa, ki tradicionalno uveljavljeno dejavnost računovodstva vodi novim poslanstvom naproti.

Ta prispevek pišem kot inženir, ki je celotno kariero posvetil razvoju miselnosti in delovanja skladno s kulturo kakovosti. Kulturo odgovorne uporabe načel in metod kakovosti. In tako, kot je računovodska dejavnost začela kot aktivnost specialnih služb in se v razvoju nadgradila s članom vrhovnega vodstva, se je tudi dejavnost področja kakovost razvijala od služb kontrole pa vse do predstavnika vodstva za kakovost.

Računovodska dejavnost govori v jeziku, ki je za vodstva bolj prepričljiv, kar se kaže v tem, da je moč in vpliv te dejavnosti ustrezno večja. Z veseljem ugotavljam, da pobuda KNNP odraža zrelost te večje moči, saj pomembno podpira zavedanje, da je moč katerekoli združbe v njeni sposobnost povezati vse podsisteme v celovito integrirane delne sisteme. To je povsem skladno za glavnimi poudarki zadnje, pete izdaje ISO 9001, ki na prvo mesto postavlja zahtevo ”razumevanje konteksta organizacije”.

Področje obravnave kakovosti se je z desetletji zelo razširilo. Vsebina standardov s področja kakovosti se je razširila praktično na področja delovanja vseh strok. Seveda to ne pomeni, da je prišel čas, ko naj bi strokovnjaki s področja kakovosti solili pamet vsem ostalim. Prav nasprotno! Prišel je čas ko lahko ideja in kultura kakovosti uspešno odigra svoje poslanstvo le, če jo, kot del novih temeljnih znanj, ki jih zahteva novi čas, sprejmejo in samostojno izvajajo vse stroke. Zato vidim ”kakovostnike” kot naravne sodelavce strokovnjakom s področja računovodstva pri njihovem prizadevanju za ureditve informacijskega sistema, kot enega od treh delnih sistemov vsake združbe.

K predstavitvi dejavnosti kakovosti iz prispevka za lansko konferenco2 dodajam še nekaj vsebine iz najnovejših standardov. Pojem kakovosti se razvija. Iz ozkega pogleda na kakovost, kot izpolnjevanje zahtev (kakovost kot pravilnost - skladnost), se je pojmovanje kakovosti razširilo na kakovost kot koristnost.

V prid taki interpretaciji naj navedem opredelitev kakovosti iz temeljnega standarda o kakovost SIST EN ISO 9000:2015, v točki 2.2.1 Kakovost:

»Organizacije osredotočene na kakovost sprejemajo kulturo, ki navdihuje in spodbuja obnašanje, navade, aktivnosti in procese z namenom dobavljati vrednost izpolnjevanja zahtev interesnih skupin. Kakovost proizvodov in storitev organizacije ni določena samo z njeno sposobnostjo zadovoljiti konkretnega odjemalca temveč tudi z njenim namernim in nenamernim vplivom na druge interesne skupine. Kakovost proizvodov in storitev ne vključuje njihove nameravane funkcije, temveč tudi vrednost, kot jo vidijo (doživljajo, op. M. K.) odjemalci.«

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: revija Poslovodno računovodstvo - mag. Marko Kiauta

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dalo v javno obravnavo predlog zakona o napotitvi delavcev na delo. Pripombe na predlog, ki med drugim zagotavlja večjo zaščito napotenih delavcev in preprečuje nelojalno konkurenco med delodajalci, lahko zainteresirani ministrstvu posredujejo do 24. februarja.

Predlog ureja področja, povezana z napotitvami delavcev na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitev. Poleg že prenesene evropske direktive iz leta 1996 o napotitvi delavcev na delo v slovenski pravni red prenaša tudi t. i. izvedbeno direktivo iz leta 2014 in ureja izvajanje evropskih uredb, ki se nanašajo na koordinacijo sistemov socialne varnosti, piše na spletni strani ministrstva.

Predlog ureja tako pogoje za napotitev delavcev tujih delodajalcev na delo v Sloveniji in obveznosti tujih delodajalcev kot tudi pogoje za napotitev delavcev slovenskih delodajalcev na delo v tujino ter s tem povezane obveznosti slovenskih delodajalcev. Posebna pozornost je namenjena izdaji obrazcev A1. Obrazec A1 je evropsko potrdilo o socialnem zavarovanju, ki dokazuje, da je napoteni delavec vključen v socialna zavarovanja. Te obrazce že izdajajo pod pogojem, da je delavec 30 dni vključen v obvezna socialna zavarovanja. Predlog pa spreminja ta pogoj v smislu zahteve, da gre pri tem za vključitev za poln delovni čas.

Poleg tega predlog določa pogoje za izdajo obrazca A1, ki jih mora izpolnjevati delodajalec. Do obrazcev A1 bodo po novem upravičeni delodajalci, ki poslujejo že vsaj tri mesece in zaposlujejo najmanj tri delavce za poln delovni čas, ne napotujejo hkrati več kot 70 odstotkov svojih delavcev, niso na seznamu nepredlagateljev obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače, nimajo neporavnanih davčnih obveznosti do države in niso uvrščeni na seznam delodajalcev z negativnimi referencami.

Na ministrstvu v dozdajšnji praksi opažajo, da je del napotitev delavcev iz Slovenije v druge članice EU posledica zlorabe slovenske zakonodaje in zakonodaje EU ter izrabe zakonskih praznin, še zlasti v primerih t. i. slamnatih podjetij. Slamnata podjetja so tista, ki v Sloveniji praviloma sploh ne opravljajo nobene dejavnosti in nimajo prometa ali pa opravljajo le nekatere upravljavske funkcije. Glede na ugotovitve iz prakse izkoriščajo položaj Slovenije kot članice EU.

Pod krinko prostega pretoka opravljanja storitev državljanom tretjih držav, najpogosteje državljanom Bosne in Hercegovine, omogočajo delo v članicah EU, najpogosteje Nemčiji, brez delovnega dovoljenja v tej državi. Ti državljani bi delovno dovoljenje v tej državi sicer zelo težko dobili.

Predlog naj bi preprečeval, da bi delavce napotovala slamnata podjetja in podjetja, katerih izključni namen je napotovanje delavcev. Tudi sindikati in pristojni organi drugih članic EU opozarjajo na nujnost ureditve področja. Predlog vključuje tudi določbe o sodelovanju med članicami EU na področju napotenih delavcev in ureja čezmejno izvajanje kazni za delodajalce, ki napotujejo delavce na delo v nasprotju s predpisi.

Vir: STA

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi decembra sprejete novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja pripravilo in v javno razpravo posredovalo osnutek uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Pripombe in predloge lahko predstavniki strokovne in zainteresirane javnosti posredujejo do 19. februarja.

Cilj novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja je zagotoviti pravico do enostavne in učinkovite ponovne uporabe prosto dostopnih podatkov javnega sektorja. Ponovna uporaba pomeni, da se javnost s podatki ne le seznani, temveč da ima možnost surove podatke nadalje obdelati in analizirati. Po noveli so v režim ponovne uporabe vključeni tudi muzeji, knjižnice in arhivi, vendar le v zvezi s tistim prosto dostopnim gradivom, na katerem nobena tretja oseba ni imetnik pravic intelektualne lastnine.

Novela določa tudi, da mora po njeni uveljavitvi vlada uskladiti tudi uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Uredba, ki so jo pripravili na ministrstvu za javno upravo, določa način posredovanja informacij javnega značaja prosilcem in v svetovni splet, zaračunljivost stroškov takšnega posredovanja, ponovno uporabo informacij javnega značaja, ceno in druge pogoje takšne uporabe ter poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja.

Kot med drugim določa uredba, morajo organi v svetovni splet posredovati podatke o svojih storitvah ter ves čas zagotavljati nemoteno dostopnost, dosegljivost, racionalnost in uporabnikom prijazno zasnovo svojih spletnih strani.

Organ po določbah iz uredbe zaračuna prosilcu informacij javnega značaja stroške za posredovanje informacij, kot so posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko ali obratno, če se informacija nahaja izključno v eni od obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v drugi, poštnino za pošiljanje po pošti. Ne zaračunava pa stroškov za vpogled v dokumente, ki ne terja izvajanja delnega dostopa, za telefonsko posredovanje informacij, za posredovanje informacij po elektronski pošti, če jih ni treba pretvarjati v elektronsko obliko, in stroškov za posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani.

V uredbi so natančno določene tudi cene materialnih stroškov za storitve posredovanja informacij javnega značaja, denimo šest centov za eno stran fotokopije formata A4 in 2,09 evra elektronski zapis na zgoščenki.

Nekateri organi lahko zaračunavajo tudi ceno ponovne uporabe, pri čemer morajo enkrat letno oblikovati ceno ponovne uporabe informacij javnega značaja v pridobitne namene tako, da pri izračunu upoštevajo ceno razpolaganja z zahtevanimi informacijami, delež ponovne uporabe v pridobitne namene glede na celoten obseg predvidene uporabe in druge omejitve.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu JANUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.
 • Veljati je začel 22.3.2003. Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 10 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivovZDIJZ-AZDavP-1BZInfP, ZDIJZ-BZDavP-2, ZDIJZ-C, ZDIJZ-D, Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja ... ter Odločba o delni razveljavitvi ...
 • Od 8. januarja 2016 je v veljavi novela E, objavljena 24.12.2015 v Uradnem listu, ki pa bo se bo začela uporabljati Od 8. januarja 2016 v veljavi novela  ko se bo začela uporabljati štiri mesece po uveljavitvi, to je 8.5.2016. Prehodno obdobje, med začetkom veljave in uporabo, je predvideno zaradi potrebe po prilagoditvi arhivov, knjižnic in muzejev, saj se z to novelo omenjene institucije vključujejo v sistem zagotavljanja gradiva za ponovno uporabo.
 • Državni zbor je do danes pripravil 2 uradni prečiščeni besedili zakona.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 24-900/2003, stran 2786.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 20.1.2016 - 26.1.2016 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 26 novosti 1 novost

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 20.1.2016 - 26.1.2016 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 7 novosti 3 novosti 26 novosti 11 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 4 novosti 4 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 6 novosti 5 novosti 2 novosti 1 novost 12 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 8 novosti 2 novosti 15 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11 novosti 22 novosti 3 novosti 9 novosti 31 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 2 novosti 3 novosti 5 novosti 38 novosti 5 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 6 novosti 2 novosti 9 novosti 4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 4 novosti 1 novost 2 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti 3 novosti 6 novosti
11. OBČINE 17 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .