Številka 24, letnik VI
18. september 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

V današnji številki TFL Glasnika smo se pogovarjali s predsednikom Vrhovnega sodišča RS, Brankom Maslešo, ki je med drugim dejal: »Ne morem se strinjati s trditvijo, da je sodni sistem neučinkovit. Že zaradi dejstva, da dobimo milijon in 106 tisoč zadev na leto in da sistem to obvlada, ne moremo govoriti o njegovi neučinkovitosti. Obstaja dobršen del zadev, za katere ni potrebno neko posebno pravno znanje, vendar je treba tudi te zadeve rešiti. Po drugi strani se rešujejo tudi zadeve, ki so izjemno zahtevne in so zaradi zagotavljanja vrednostnega okvira in razvoja vrednot v času družbene anomije nujen korektiv.«

Tako kot v prejšnjih dveh številkah TFL Glasnika, je tudi tokratna Tema tedna namenjena kratki predstavitvi predloga sprememb zakona o davčnem postopku. Danes se bomo posvetili medsebojni pomoči med državami članicami EU, razkrivanju podatkov, ki se štejejo za davčno tajnost in posredovanju podatkov o transakcijah na bančnem računu. Vse tri spremembe so namenjene omejevanju davčnih utaj in davčnih goljufij. V času, ko ljudje ne vedo kako bo z njihovo zaposlitvijo in kako bodo preživeli, je preprečevanje davčnih goljufij in davčnih utaj še toliko bolj pomembno.

Vabljeni k branju!

Branko Masleša: Sodni sistem obvlada milijon in 106 tisoč zadev na leto

Slika

TFL Glasnik:
Za vami je več kot leto dni predsedovanja vrhovnemu sodišču. Od zunaj je videti, da ste v sodno vejo oblasti vnesli mir in distanco. Na katere dosežke v tem času ste najbolj ponosni?

Branko Masleša:
Težko bi govoril o tem, na kaj sem ponosen. Pomembno je, da je sodstvo določilo prioritete, definiralo in priznalo svoje probleme in, kar je bistveno bolj pomembno, sprejelo ukrepe za njihovo odpravo. Lani in letos smo obiskali vsa sodišča, vendar ne s pozicije subordinacije in nadrejenosti, ampak iz preprostega spoznanja, da v sodstvu pač deluje sistem in da je potrebno celovito delovanje. Vrhovno sodišče je tukaj bolj kot koordinator, nikoli pa nismo nastopali s pozicije subordinacije. To v sodnem sistemu ni mogoče, ker je strukturiran popolnoma drugače kot upravni birokratski sistem, saj mora zagotavljati popolno neodvisnost sodnikov pri odločanju. V zvezi s tem je bilo kar nekaj nerazumevanja nekaterih kolegov, ki so menili, da želimo vplivati na delo sodišč. Ne, hoteli smo samo diagnosticirati težave na področju sodne uprave, ki so skupni vsem nam, in tudi najti pot, kako te težave odpraviti.

Na podlagi teh obiskov, na katerih smo pri sodelavcih krepili občutek, da smo del enotnega korpusa, je šlo bolj za spodbudo kolegom. Ocenjujemo, da so ključni problemi za nas v prepočasnem reševanju gospodarskih pravd, starejših zadev, gospodarskih kazenskih zadev in zadev na insolvenčnem področju. Tako da smo takoj ob odprtju letošnjega sodnega leta določili ukrepe za izboljšanje stanja. To se izboljšuje predvsem na področju reševanja starih zadev. Po zadnjih podatkih, ki so mi na voljo, vsa sodišča rešujejo več, kot je pripada. Zelo pomembno je, da se število nerešenih zadev znižuje. Seveda pa je pomembno, da sodišča prednostno rešujejo tudi nekatere večje, vsebinsko prednostne zadeve, ki so odmevne in za katere javnost utemeljeno pričakuje, da bo sodišče o njih odločilo. To je nujno tudi zaradi tega, ker je v ljudeh vgrajen občutek za prav, in to se mora potrjevati tudi skozi sodne odločbe.

Pričakovanje, da bo sodstvo reševalo vse težave in vse spore v tej družbi, ni utemeljeno, ker so tukaj še drugi nadzorni mehanizmi, ki morajo opraviti svojo nalogo. Sodstvo je nujno za civilizirano urejanje razmer med ljudmi in zagotavljanje mirnega sožitja v družbi, in to svojo vlogo bo opravilo.

Branko Masleša

 

TFL Glasnik:
Menite, da je sodna veja oblasti dovolj neodvisna? Zadnjič smo imeli v Dnevnikovem Objektivu priložnost prebrati napoved ministra Pličaniča, da vam bo ministrstvo dalo še več samostojnosti. Kako gledate na ta predlog, se vam zdi to realno?

Branko Masleša:
Tukaj je treba ločiti kar nekaj vprašanj. Funkcionalno je sodstvo popolnoma neodvisno, saj je vezano samo na ustavo in zakon. Kar pa zadeva reševanje nekaterih temeljnih materialnih pogojev za delo sodstva, smo v veliki meri odvisni od izvršilne veje oblasti. To lahko ilustriram s postopkom sprejemanja proračuna, kjer smo sicer udeleženi v razpravo, vendar so naši predlogi in pripombe zgolj kozmetične narave, ker smo vanjo pritegnjeni prepozno. Tudi urejanje prostorske in deloma kadrovske problematike je odvisno od izvršilne veje oblasti. Naj omenim samo podaljšanje programa 'Lukenda' . Ta program je bil podaljšan do konca letošnjega leta in je vprašanje, kaj bo prihodnje leto. Imamo zagotovila, da bo program podaljšan, in to pričakujemo.

Kar zadeva napovedi ministra Pličaniča o spremembah, smo okvirni osnutek teh sprememb ravno včeraj že dobili na vpogled in ga bomo morali skrbno pretehtati. Dokler se ne uskladimo, kako bomo stvar peljali naprej, bo deležna zelo resne razprave tudi znotraj sodstva. Lahko pa omenim zadevo, o kateri je že bil govor, to pa je, da bi po novi ureditvi predsednik vrhovnega sodišča imenoval predsednike sodišč nižje stopnje in jih razreševal, povečal naj bi se tudi vpliv predsednikov sodišč v razmerju do sodnikov. To vpeljevanje nekega bolj upravnega modela v sodstvo, ki bi bil zanesljivo bolj učinkovit, je v luči neodvisnosti sodnikov nesprejemljivo.

Prvi pomislek, ki se mi je ob tem porodil, je ta, da predsednika vrhovnega sodišča pač imenuje politika, in če bi potem predsednik imenoval praktično vse druge in bi drugi predsedniki imeli tudi bistveno večji vpliv na sodnike, bi to pomenilo neko stanje, ki z vidika neodvisnosti ni sprejemljivo. Zato bodo ti in tudi drugi predlogi deležni temeljitega premisleka.

Ti odnosi med predsedniki sodišč in sodniki so povsem drugačni kot v upravi, kjer velja načelo subordinacije in nekega piramidnega vodenja, pri sodnikih pa so te silnice veliko bolj občutljive, nekatere stvari, ki so na prvi pogled videti popolnoma nedolžne, se lahko neposredno vpletajo v sodnikovo neodvisnost. Seveda sodnikova neodvisnost ne more biti alibi za neodgovorno ali premalo odgovorno ravnanje. Priče smo tudi takim pojavom in sodstvo jih mora znotraj svojih vrst prepoznati in ugotoviti, katero je tisto vedenje, ki ni več sprejemljivo, ter se z uporabo ustreznih mehanizmov zahvaliti takim kolegom, ker pač ne moremo tolerirati ravno vsakršnega vedenja.

 

TFL Glasnik:
Za sodno vejo oblasti ves čas poslušamo, da je neučinkovita. Pravite, da ves čas spremljate statistike. Rekla bi, da ste z novim sistemom nadzora »predsednikove nadzorne plošče«, ki sem si ga ogledala in za katerega moram reči, da je odličen, javnosti dokazali, da ni tako
. (Povezava na spletu na http://www.sodisce.si/psp/ ali http://www.youtube.com/watch?v=uOCq0nQvZ54&feature=g-upl.)

Branko Masleša:
Besedi nadzor se izogibamo in raje uporabljamo besedo spremljanje. Ne morem se strinjati s trditvijo, da je sodni sistem neučinkovit. Že zaradi dejstva, da dobimo milijon in 106 tisoč zadev na leto in da sistem to obvlada, ne moremo govoriti o njegovi neučinkovitosti. Obstaja dobršen del zadev, za katere ni potrebno neko posebno pravno znanje, vendar je treba tudi te zadeve rešiti. Po drugi strani se rešujejo tudi zadeve, ki so izjemno zahtevne in so zaradi zagotavljanja vrednostnega okvira in razvoja vrednot v času družbene anomije nujen korektiv.

Zagotovili bomo, da se bodo tudi zadeve resnega gospodarskega kriminala reševale v razumnem času in v poštenem postopku. Pričakovanja, da bodo kar vsi ljudje obsojeni, kažejo na nerazumevanje vloge sodstva. Sodstvo je tukaj, da o zadevi razsodi: ob upoštevanju dejanskega stanja, ob pravilni uporabi prava in v poštenem postopku ter v razumnem času. To so cilji, ki jih želimo in jih v veliki meri tudi že uresničujemo. Kot vidim stvari, bomo v tej smeri uspešno delovali. Na tej točki je treba povedati, da so nujna tudi materialna in finančna sredstva, ki jih je treba sistemu zagotoviti. Premalo se razume, da več kot sodstvo dela, več sredstev potrebuje. Napačen je vtis, da lahko sodstvo pospeši delovanje, ne da bi bilo to povezano z večjimi stroški.

Pričakujem, da bo tudi izvršilna veja oblasti kljub težkim časom to razumela. Učinkovitost je samo en segment, mi zagovarjamo pošten in pravičen postopek, saj moramo v končni fazi s svojimi odločitvami prepričati ljudi. Če naše odločitve ljudi ne prepričajo in če je takšnih odločitev več, postanemo popolnoma neverodostojni.

Branko Masleša

 

TFL Glasnik:
Pa vendarle nekateri sodni postopki trajajo dolgo. Kljub vsemu, kar ste povedali, kje je razlog za to? Ga vidite v določenem pravnem postopku ali je vendarle težava v tem procesnem delu, kar je bilo že večkrat predmet kritik – način, kako vse lahko pridemo do odločitve. Toliko možnosti za odvetnike, toliko tega, kar bi bilo morda mogoče poenostaviti. Ste razmišljali o tem?

Branko Masleša:
Vprašanje je večplastno. Zanesljivo je zakonodaja, kar ni trend samo pri nas, taka, da se zateka v kazuistiko, da je premalo pregledna, premalo konsistentna, kar zanesljivo ovira sodnike pri delu. Nesistematičen normativni sistem zanesljivo ni dobra popotnica za odločanje. To je en spekter vprašanj.

Drugi je položaj sodnika ali na splošno položaj avtoritete v naši družbi. Nekakšen trend je, da se vse avtoritete poskuša razvrednotiti, tudi tiste, ki so nujne za funkcioniranje družbe. Nikakor se ne želim zatekati v apologijo sodnikov, ker so tudi pri nas nekatere zadeve, ki jih je treba javno izpostavljati in kritizirati, ker tudi mi nismo v posebnem položaju. Dobrodošlo je, da javnost spremlja in opozarja na negativne pojave tudi v naših vrstah. Vendar so šle nekatere kritike čez vsako mero dobrega okusa in dejansko je sodstvo že dobilo status dežurnega krivca za vse, kar je v tej družbi narobe. Prevzamemo lahko odgovornost, ker se nekateri postopki, ki so ključni za graditev občutka, kaj je prav in kaj ne, niso hitreje končali, glede drugega pa bodo morali prevzeti odgovornost tudi drugi nadzorni mehanizmi – končno tudi politika, ki sama pogosto z neodmerjenimi izrazi o delovanju sodstva slabo vpliva na njegovo delovanje.

Pri izpostavljenih gospodarskih zadevah se je treba vprašati tudi o delovanju nadzornih svetov in njihovi sestavi. Že večkrat je bilo tudi izpostavljeno, da je poseben problem prevelika širitev učinkovanja domneve nedolžnosti. Sprejemljivejše je stališče, da velja domneva nedolžnosti samo za kazenski postopek in je iz razlogov nemotenega delovanja sistema ne kaže širiti na vse.

A da ne bi izzvenelo, da pri nas ni nobenih dejavnikov, ki bi vplivali na počasno reševanje zadev. So določeni primeri, pri katerih so v ospredju tudi subjektivni razlogi. Deloma so temu botrovala tudi merila, saj nekateri sodniki ne rešujejo zadev, ampak gledajo, kako bodo dosegli merila. To je način uradniškega razmišljanja, ki za sodnika ni sprejemljiv. Sodnik pač mora rešiti toliko zadev in odločiti o toliko zadevah, v katerih lahko kakovostno odloči po svojih najboljših močeh. Ampak tudi sodniki so samo ljudje, zato nekateri delujejo drugače.

Razmišljamo tudi o tem, da bi bila merila naravnana na sodišče in bi predsedniki ali tisti, ki vodijo oddelke, ob upoštevanju afinitet in sposobnosti posameznih sodnikov stvari vodili tako, da bi sodišče doseglo načrtovani rezultat. Seveda ob popolnem upoštevanju instituta zakonitega sodnika, sodnikove neodvisnosti in z ustrezno mero socialne inteligence.

 

TFL Glasnik:
Slovenci se radi tožarimo. Zanima me, kakšen trend zaznavate, ali je glede na krizo ta trend padajoč in ali je pravna varnost ljudi manjša? Hočem reči, da tudi če bodo ljudje začutili krivice, je vprašanje, ali se bodo na sodišču bojevali za pravico.

Branko Masleša:
To je težko predvidevati. Gre za uveljavljanje pravic pred sodiščem in ni dopustno, da bi gmotna stiska to onemogočala. Zato imamo brezplačno pravno pomoč, ki je kot korektiv popolnoma na mestu. Ne glede na vse očitke skušamo v sodstvu enako obravnavati vse, so pa dejavniki različni od primera do primera in absolutno enakega obravnavanja pač nikoli ni mogoče doseči.

 

TFL Glasnik:
Kakšne načrte imate še do konca mandata?

Branko Masleša:
Načrti so, da nadaljujemo v začrtani smeri. Vemo, kje smo, vemo, kje so naše slabosti, in vsekakor jih želimo odpraviti in doseči, da bomo o zadevah odločali v razumnem roku ob upoštevanju vseh postopkovnih kavtel. Želimo si, da bodo odločitve naših sodnikov takšne, da jih bodo ljudje sprejemali kot pravične in verodostojne.

 

TFL Glasnik:
Čisto za konec še to: kakšno je sporočilo Slovencem predsednika vrhovnega sodišča?

Branko Masleša:
Preveč pričakujete od mene. Mislim, da je skrajni čas, da umirimo besednjak, da prenehamo govoriti samo o katastrofičnosti in da se ta navideznost umakne, da se soočimo z realnimi problemi na dostojen, strokoven in kultiviran način. Mislim, da imamo dovolj moči in znanja, da bi lahko skupaj izšli iz te krize. Seveda pa moramo vedeti, kaj sploh hočemo in kam gremo.

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

 

Branko Masleša

Spremembe zakona o davčnem postopku, povezane z razkrivanjem in posredovanjem podatkov, ter mednarodno medsebojno pomočjo

Predlog sprememb zakona o davčnem postopku (novela ZDavP-2F z dne 10.7.2012), ki je dosegljiv na spletnih straneh Ministrstva za finance vnaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011, ki se nanaša na medsebojno pomoč pristojnih organov držav članic na področju neposredne obdavčitve. Do spremembe Direktive Sveta je prišlo zaradi vedno večje mobilnosti davčnih zavezancev, naraščanja čezmejnih transakcij in mednarodnih finančnih instrumentov ter s tem povezanih možnosti za utajo davkov in davčnih goljufij. Samo medsebojna pomoč držav članic lahko zagotovi ustrezni nadzor nad obračunavanjem neposrednih davkov.

Medsebojna pomoč med pristojnimi organi iz drugih držav članic EU se bo, skladno s predlaganim 244. členom ZDavP-2F, izvajala za vse vrste davkov, ki jih določajo predpisi EU ali predpisi držav članic EU, razen za:

 • davek na dodano vrednost,
 • carine,
 • trošarine in
 • obvezne prispevke za socialno varnost.

Novela ZdavP-2F kot organe za upravno sodelovanje z drugimi državami članicami EU določa:

 • Ministrstvo za finance, kot centralni urad za zvezo v Republiki Sloveniji in
 • Davčno upravo Republike Slovenije kot urad za zvezo.

Praviloma bo pristojni organ v Republiki Sloveniji pošiljal podatke pristojnim organom drugih držav EU na podlagi zaprosila. Avtomatična izmenjava podatkov je predvidena v spremenjenem 248. členu, vendar le za podatke o:

 • dohodkih iz zaposlitve,
 • produktih življenjskih zavarovanj, ki niso zajeti v drugih pravnih instrumentih EU o izmenjavi podatkov ali v drugih podobnih ukrepih in
 • lastništvu nepremičnin in iz njih izhajajočem dohodku.

Podatki bodo avtomatično posredovani v primeru, da pristojni organ:

 • utemeljeno domneva, da utegne priti do izogibanja plačilu davkov v drugi državi članici EU,
 • oseba, ki je zavezana za plačilo davka, uveljavi znižanje ali oprostitev davka v Republiki Sloveniji, kar lahko povzroči povišanje davka ali davčno obveznost v drugi državi članici EU,
 • poslovanje med davčnim zavezancem v eni državi članici EU in davčnim zavezancem v drugi državi članici EU poteka skozi eno ali več držav na tak način, da lahko prihranek v davku beleži ena ali druga država članica EU ali obe,
 • utemeljeno domneva, da davčni prihranek izvira iz fiktivnega prenosa dobička znotraj skupine podjetij;
 • so mu podatki, ki jih je pridobil od organa druge države članice EU, omogočili, da je pridobil še dodatne informacije, ki bi lahko bile koristne za odmero davka v tej drugi državi članici EU.

V prehodnih določbah novele ZDavP-2F je določeno, da se določila 248. člena začnejo uporabljati s 1.1.2015 za davčna obdobja po 1.1.2014.

Novela ZDavP-2F z dopolnitvijo 36. in 37. člena zakona razširja pravico do nadzora nad prilivi in odlivi na transakcijskih računih v tujini in transakcijskih računih fizičnih oseb in sicer s sledečima določbama:

 • » Za namene tega zakona se kot transakcijski račun šteje tudi račun, odprt pri bankah in hranilnicah zunaj Republike Slovenije« (36. člen) in
 • »Ponudniki plačilnih storitev zaradi pridobivanja podatkov, potrebnih za pobiranje davkov, pošljejo davčnemu organu tudi podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb in poslovnih subjektov ter podatke o prilivih in odlivih na teh računih. Minister, pristojen za finance, določi roke, vsebino in način pošiljanja podatkov.«.

Predlog sprememb zakona o davčnem postopku predvideva tudi razširitev razkrivanja podatkov, ki se štejejo za davčno tajnost in sicer v dodatni 6. in 7. točki 23. člena, ki nalaga davčni upravi, da:

 • ministrstvu, pristojnemu za raziskave in razvoj, podatke o davčnih zavezancih, ki uveljavljajo davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, ter podatke o višini olajšave za ugotavljanje učinkovitosti davčnih ukrepov na področju raziskav in razvoja oziroma za namen analiziranja in spremljanja dodeljevanja spodbud na področju raziskav in razvoja ter

Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za kontrolo podatkov o davčnem in rezidentskem statusu, ki jih pridobi od prejemnikov finančnih pomoči, za namene vodenja in vzdrževanja evidence o finančnih pomočeh.

Kot podjetnik opravljam storitve montaže industrijskih strojev in električnih napeljav v tujini (Evropska unija – Nemčija, Avstrija…) in sem davčni zavezanec. Moj naročnik je slovensko podjetje s sedežem v Sloveniji, katero je tudi davčni zavezanec. Moj naročnik izstavlja račun za to storitev svojemu naročniku, katerega sedež je v Nemčiji, in je tudi davčni zavezanec v svoji državi, po 25. členu ZDDV, brez obračunanega DDV, ker je dobava storitve predmet obrnjene davčne obveznosti.
Zanima me, kako pravilno izstavim račun za opravljeno storitve svojemu naročniku?

Do 31. decembra je naročnik zahteval, da mu izstavljam račune po 27. členu ZDDV in 47. členu Direktive sveta o DDV, se pravi računi, izdani brez izkazanega DDV. Zdaj pa zahteva, da mu izstavim račune z izkazanim DDV na računu?

Opredeliti moramo vsebino storitve, saj je od tega odvisen tudi kraj obdavčitve storitve (Slovenija ali Nemčija). Po 27. členu ZDDV-1 je kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami, vključno s storitvami strokovnjakov in nepremičninskih posrednikov, z nastanitvijo v hotelih ali podobnih nastanitvenih obratih, v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju, vključno z dodeljevanjem pravic do uporabe nepremičnin in s storitvami za pripravo in koordinacijo gradbenih del, kot so storitve arhitektov in podjetij, ki zagotavljajo nadzor na kraju samem, kraj, kjer se nepremičnina nahaja.

V vašem primeru sta prisotni dve vrsti storitev, ki jih opravite slovenskemu davčnemu zavezancu:

 • montaža industrijskih strojev v Nemčiji in
 • montaža (delo) električnih inštalacij (predpostavljam - na nepremičnini) v Nemčiji.

Menim, da storitve montaže industrijskih strojev niso storitve na nepremičnini in ste torej doslej postopali napačno s sklicevanjem na 27. člen ZDDV-1. Stroji, tudi če so nameščeni v zgradbah, niso nepremičnine, temveč premične stvari. Zato tudi montaže teh strojev ne moremo uvrstiti med storitve v zvezi z nepremičninami. Slovenskemu prejemniku storitve, ki je davčni zavezanec, bi morali zaračunati slovenski DDV. Predlagam vam, da v prihodnje zaračunavate DDV. Slovenski prejemnik storitve ima pravico do uveljavitve vstopnega DDV.

Delo na električnih inštalacijah na nepremičninah se po mojem mnenju uvršča med storitve v zvezi z nepremičninami. Zato je pravilno, da na izdanem računu slovenskemu davčnemu zavezancu DDV niste zaračunali, in ste se sklicevali na 27. člen ZDDV-1, saj se nepremičnina nahaja v Nemčiji. Predlagam vam, da se na ta člen sklicujete tudi v prihodnje.

Če moja predpostavka ne drži in opravite morda storitev v zvezi z elektroinštalacijami pri preklopu stroja, boste tudi v tem primeru zaračunali slovenski DDV. Potem namreč ne moremo govoriti o storitvi v zvezi z nepremičnino v Nemčiji.

Pravico javnega uslužbenca do jubilejne nagrade določa ZUJF v 177. členu, in sicer zaposlenemu pripada jubilejna nagrada v višini:

 • za 10 let delovne dobe 288,76 eurov,
 • za 20 let delovne dobe 433,13 eurov,
 • za 30 let delovne dobe 577,51 eurov,

pri čemer se kot delovna doba, skladno s tretjim odstavkom tega člena, upošteva delovna doba, ki jo je zaposleni izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

V zvezi z izplačili jubilejnih nagrad, oziroma pravice delavca do jubilejne nagrade, skladno z določili ZUJF, je na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje in javno upravo objavljeno pojasnilo.

Davčno obravnavo jubilejnih nagrad določa 7. točka prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12 in 40/12-ZUJF), in sicer se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, izplačana do višine, ki jo določi vlada. Višino, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja določa 9. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08), ki poleg zneskov neobdavčene jubilejne nagrade določa, da če je bila delojemalcu izplačana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo, se pri istem delodajalcu kasneje izplačana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu všteva v davčno osnovo.

Zakon o finančnem poslovanju podjetij – ZFPPod (Uradni list RS, št. 54/99) in Zakon o prisilni poravnavi in likvidaciji – ZPPSL (Uradni list RS, št. 67/93) sta bila v veljavi vse do 15. januarja 2008, ko ju nadomesti Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07). Zakon o finančnem poslovanju podjetij opredeljuje kapitalsko ustreznost podjetja. Pojem kapitalska ustreznost se je do tedaj uporabljal le v bančništvu in je bil opredeljen v Zakonu o bančništvu. Navedeni zakon temelji na Direktivi Sveta Evropske skupnosti in je posledica Baselskega kapitalskega dogovora. Veljaven dogovor o kapitalu bank je Basel 2, ki je stopil v veljavo v začetku leta 2007. Predlagana shema za merjenje kapitalske ustreznosti naj bi odpravila večino pomanjkljivosti baselskega sporazuma iz leta 1988 z uvedbo tristebrnega načina ugotavljanja kapitalske ustreznosti.

Nov sporazum je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije. V njem je zapisano, da je sestavljen iz kvantitativnega stebra, imenovanega minimalne kapitalske zahteve, in dveh kvalitativnih stebrov, imenovanih regulativni nadzor in tržna disciplina. Za izračun minimalnih kapitalskih zahtev bosta najverjetneje najbolj uporabna načina standardni pristop in pristop, temelječ na internih ratingih. Kapitalskim zahtevam za kreditno tveganje bodo dodane zahteve za obrestno tveganje in operativno tveganje. Drugi steber je treba razumeti kot kritičen, kvalitativen dodatek k prvemu. Cilj nadzornikov je zagotoviti, da je obseg kapitala bank skladen s tveganostjo njihovega celotnega poslovanja. Sprotno preverjanje ravni kapitalske ustreznosti naj bi omogočilo dovolj zgodnje ukrepanje, ko kapitalska strategija banke ne bi pokrivala apetitov banke k prevzemanju tveganj.

Ugotavljanje kapitalske ustreznosti podjetja z računovodskega vidika

Ob predpostavki, da odmislimo dolgoročne naložbe, ki naj bi se financirale dolgoročno, se opredelitev kapitalske ustreznosti osredotoči na opredelitev obsega potrebnega obratnega kapitala, ki izhaja iz posebnosti dejavnosti in posebnosti podjetja, in na njegove rezerve, ki izhajajo iz potrebe po obvladovanju tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno. Podjetje je po tej opredelitvi kapitalsko ustrezno, če je njegov dejanski obratni kapital enak ustreznemu.

OBK ustr = OBK potr + OBK rez

Ustrezni obratni kapital (OBK ustr) je sestavljen iz potrebnega (OBK potr), ki izhaja iz posebnosti dejavnosti in posebnosti podjetja, ter iz rezervnega (OBK rez), ki izhaja iz potrebe po obvladovanju tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno. Potrebni obratni kapital podjetja je opredeljen kot tisti presežek dolgoročnih obveznosti do virov sredstev nad dolgoročnimi naložbami podjetja, ki omogoča normalno poravnavanje obveznosti podjetja ob njihovi zapadlosti pri predvidenih rokih plačil kupcev, predvideni vezavi zalog ter predvidenih rokih plačil dobaviteljem. Rezervni obratni kapital (OBK rez) je opredeljen kot tisti obratni kapital, ki povečuje potrebnega zaradi notranjih in zunanjih tveganj pri predpostavljenih rokih, zneskih plačil in vezavah zalog oziroma tveganj, ki bi poslabšala boniteto podjetja (Bergant, 2003, 9).

V nadaljevanju Bergant opozarja, da je pomembno analizirati kratkoročne obveznosti podjetja, saj so poleg poslovnih obveznosti mogoče tudi druge samodejne obveznosti. Njihova struktura je pomembna, ker imajo različne vrste samodejnih obveznosti različne koeficiente obračanja. Opozarja pa tudi na možnost drugih samodejnih kratkoročnih terjatev, saj pojem poslovnih terjatev v celoti ne pokriva pojma samodejne terjatve. Struktura pa je prav tako pomembna, ker imajo različne koeficiente obračanja. Tako naj bi obratni kapital financiral tisti del 'trajnih' samodejnih kratkoročnih terjatev in zalog, ki ni financiran s 'trajnimi' samodejnimi obveznostmi. Obratni kapital podjetja, ki skupaj s samodejnimi obveznostmi (SKO) financira zaloge (Z) in samodejne kratkoročne terjatve (SKT), opredeli koeficient k kot stopnjo dolgoročnega financiranja samodejnih kratkoročnih terjatev (SKT) in zalog (Z), ki pa je po svoji vsebini stopnja dolgoročnega financiranja obratnih sredstev in jo zapiše kot:

k = (OBK + SKO) / (SKT + Z).

Če je k večji od ena, so vse zaloge in samodejne terjatve financirane dolgoročno oziroma s samodejnimi kratkoročnimi obveznostmi, presežek koeficienta nad ena (pomnožen s SKT + Z) pa predstavlja znesek obratnega kapitala in samodejnih kratkoročnih obveznosti, ki financirajo denarna sredstva podjetja in morebitne kratkoročne finančne naložbe. Če je k manjši od ena, pomeni, da del drugih kratkoročnih obveznosti (poleg samodejnih kratkoročnih obveznosti) financira zaloge in terjatve. Ta del pogojno imenuje tudi kratkoročni obratni kapital, saj nadomešča dolgoročne vire.

Odprava pripoznanja opredmetenega osnovnega sredstva lahko temelji na odprodaji, podaritvi ali uničenju. Opredmeteno osnovno sredstvo se lahko prenese tudi med nekratkoročna sredstva za prodajo.

Pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev se skladno z določili mednarodnega računovodskega standarda (v nadaljevanju MRS) 16.67 odpravi ob:

 • odtujitvi ali
 • če od njegove uporabe ali odtujitve ni več pričakovati bodočih gospodarskih koristi.

Dobički ali izgube, ki izhajajo iz odprave pripoznanja, skladno s SRS 1.23 in MRS 16.68, se vključijo v poslovni izid, med prevrednotovalne poslovne prihodke (dobički) oziroma med prevrednotovalne poslovne odhodke (izgube).

Dobiček pri odtujitvi je pozitivna razlika med čistim donosom ob odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva in njegovo knjigovodsko vrednostjo. Negativna razlika med čistim donosom ob odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva in njegovo knjigovodsko vrednostjo je izguba pri odtujitvi.

V primeru odtujitve opredmetenega osnovnega sredstva po modelu prevrednotenja, je potrebno ob odtujitvi ugotoviti, kolikšen presežek iz prevrednotenja je še vedno evidentiran na kontu presežkov iz prevrednotenja ter ga prenesti mimo izkaza poslovnega izida na preneseni poslovni izid (konto 934). Kot vemo, podjetje presežek iz prevrednotenja lahko tekoče prenaša na preneseni poslovni izid v višini amortizacije, ki se nanaša na povišano amortizacijo zaradi prevrednotenja sredstva, ali pa to stori le enkrat, ob odpravi pripoznanja.

V primeru, da podjetje izbere kot model merjenja določenih skupin opredmetenih osnovnih sredstev model prevrednotenja, mora zagotoviti analitično evidenco, iz katere bo razvidno kako se je sredstvo prevrednotovalo, kakšni so bili presežki iz prevrednotenja, ali so bili izkoriščeni za pokrivanje razlik pri prevrednotenju na nižje poštene vrednosti in koliko teh presežkov je bilo prenesenih med preneseni poslovni izid. Le na osnovi takšne evidence bo lahko pravilno obračunalo odpravo pripoznanja opredmetenega osnovnega sredstva.

Na ministrstvu za pravosodje in javno upravo pripravljajo spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju in reformo sistema javnih služb. Po besedah ministra Senka Pličaniča bodo predlagali spremembe zakona v delu, ki se nanaša na nagrajevanje in napredovanje, da bi omogočili lažje nagrajevanje uspešnih in sankcioniranje neuspešnih.

Kot je v izjavi ob robu obiska na ustavnem sodišču povedal minister, je realnost zmanjševanje mase za plače v javnem sektorju. To po njegovih besedah pomeni znižanje plač ali odpuščanje. "In ker smo znižanje plač že izvedli, mislim, da ostane samo druga možnost," je dodal.

O številkah še ni želel govoriti, ker se o tem v vladi še niso pogovarjali. Napovedal pa je, da se bodo v kratkem, saj je v četrtek proračunska seja vlade in bo takrat to že malo bolj jasno.

Reformirali pa bodo tudi sistem javnih služb, zlasti v delu, ko gre za negospodarske javne službe oz. javne zavode. Po ministrovih besedah želijo na eni strani okrepiti vlogo ustanovitelja v razmerju do javnih zavodov in na drugi strani okrepiti vlogo in samostojnost managementa oz. direktorja.

Na ministrstvu želijo bolj jasno vpeljati ciljno vodenje v javne zavode, ko bo direktor javnega zavoda dobil zelo natančno določene cilje, ki jih mora doseči v nekem času, in tudi denar za dosego teh ciljev. Kot je pojasnil Pličanič, bodo zelo jasno določeni kriteriji za ocenjevanje, ali so ti cilji doseženi ali ne. Direktorjev mandat pa bo odvisen od tega, ali so ti cilji doseženi ali ne.

Minister je napovedal še spremembe na področju inšpekcijskih nadzorov, saj želijo povečati učinkovitost inšpekcijskega nadzora tudi z nekaterimi zakonodajnimi spremembami. Poudaril je, da ne gre samo za spreminjanje zakonov.

"Lahko spremenimo 100 zakonov, pa to še ne pomeni, da se bo potem v realnosti kaj spremenilo," je opozoril minister in dodal, da je prav zato njegova energija zlasti usmerjena v implementacijo zakonov in predpisov na splošno. Prav na tem področju se je v času od osamosvojitve po njegovem mnenju premalo naredilo.

Vir: STA

Javna objava največjih davčnih dolžnikov, za katero se zavzemajo predvsem sindikati, naj bi v Sloveniji zaživela z letom 2013. Po predlogu vlade naj bi razkrili imena tistih zavezancev, ki so državi dolžni najmanj 5000 evrov. V letošnjem prvem polletju se je sicer dolg največjih davčnih dolžnikov nekoliko zmanjšal na 810 milijona evrov.

Po višini dolga izrazito odstopajo tri dejavnosti: gradbeništvo, predelovalne dejavnosti in trgovina ter vzdrževanje in popravila motornih vozil, ugotavlja Davčna uprava RS (Durs), ki podoben seznam že nekaj časa redno polletno pripravlja za DZ.

Na seznamu Dursa je mogoče najti tista podjetja in samostojne podjetnike, ki državi dolgujejo davke in prispevke v višini več kot 4000 evrov. Konec letošnjega junija je bilo takih zavezancev 14.662 oz. 1041 manj kot konec lanskega decembra. Kar štiri petine jih je državi dolžnih po več kot 40.000 evrov.

Od skupnega zneska skoraj 810 milijonov evrov dolga predstavlja aktivni dolg 501 milijon evrov, pogojno izterljivi dolg, za katerega je značilno, da so izčrpane skorajda vse možnosti za njegovo izterjavo, pa 308 milijonov evrov.

Imen davčnih dolžnikov doslej javnosti niso razkrivali, že v nekaj mesecih pa naj bi se to spremenilo. V predlogu novele zakona o davčnem postopku, ki jo vlada pripravlja v okviru ta teden predstavljenega tretjega paketa ukrepov za spodbujanje gospodarstva, je namreč izrecno določena objava davčnih neplačnikov.

Po predlogu novele zakona bosta davčna in carinska uprava na svojih spletnih straneh enkrat mesečno objavljali podatke o zavezancih za davek, katerih davčni dolg presega višino 5000 evrov in s poravnavo obveznosti zamujajo vsaj 90 dni, je ob predstavitvi paketa novih ukrepov povedal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Radovan Žerjav.

Uveljavitev sprememb zakona o davčnem postopku je predvidena s 1. januarjem 2013. Ob tem je predvidena objava vseh davčnih neplačnikov - tako poslovnih subjektov kot tudi fizičnih oseb, različen bo le nabor objavljenih podatkov.

Za poslovne subjekte je tako predvidena objava naziva, imena lastnika oz. družbenika, sedeža in davčne številke, za fizične osebe pa imena in priimki, občine prebivališča ter letnice rojstva.

Predlagana ureditev je primerljiva z ureditvijo v drugih državah. Podatke o davčnih neplačnikih denimo razkrivajo nekatere evropske države, npr. Švedska, Finska, Irska, Norveška, Estonija, Portugalska in Španija, letos poleti se je zanjo odločila tudi sosednja Hrvaška.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu SEPTEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 1 spremembo in dopolnitevZPrCP-A
 • Predlogov za spremembo zakona je bilo več. Še v mandatu prejšnje vlade je takratna opozicijska stranka SDS vložila predlog, ki se je zavzemal za znižanje kazni za manjše prekrške. V sedanjem mandatu pa je predlog vložila tudi opozicijska stranka SD, katerega cilj je bil vzpostavitev sistema nagrajevanja voznikov, ki vozijo varno in brez prekrškov. Slednji predlog je bil zavrnjen. Na koncu je obveljal vladni predlog s poudarkom na znižanju kazni za manjše prekrške, ki je bil s strani opozicije zavrnjen z razlogom, da gre za spreminjanje zgolj dobro leto veljavnega zakona brez, da bi bile prej opravljene relevantne analize in ocene njegovih učinkov.
 • Spremenjeni zakon je začel veljati 28.7.2012, uporabljati pa 1.9.2012, kar je prineslo nove (po večini nižje) kazni za prometne prekrške. V tabeli, ki prikazuje višine kazni za najpogostejše prekrške  pred in po spremembi zakona, si lahko ogledate morebitne "prihranke" na račun prekrškov.
 • Državni zbor uradnego prečiščenego besedilo zakona še ni pripravil.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 109-5733/2010, stran 16876. Veljati je začel 11.4.2011, uporabljati pa se je začel s 1.7.2011.
EKO-LEX, od 12.9.2012 - 18.9.2012 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 3 novosti 1 novost 1 novost

V tem obdobju posebej izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 12.9.2012 - 18.9.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti 4 novosti 11 novosti 17 novosti 12 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 4 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 2 novosti 4 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 7 novosti 4 novosti 1 novost 12 novosti 9 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 10 novosti 7 novosti 32 novosti 7 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 42 novosti 2 novosti 1 novost 26 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 5 novosti 2 novosti 1 novost 12 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti 2 novosti 1 novost 3 novosti 13 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 5 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost 5 novosti
11. OBČINE 23 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .