Številka 28, letnik VI
16. oktober 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Danes v rubriki Pogovor gostimo Marjana Batagelja, uspešnega koncesionarja Postonjske jame ter lastnika podjetja Batagel & Co., ki o sebi in svojih uspehih med drugim pravi takole: »Finance imam le toliko rad, kolikor znajo povedati o moji uspešnosti in pravilnosti odločitev. Precej bolje mi leži inovativno, organizacijsko delo, zato so moje srce, telo duša, zavest in podzavest trenutno v celoti v Postojnski jami. Drugače niti ne znam delati – nikoli dveh stvari hkrati. Usklajevanje obojega, skupine Batagel in Postojnske jame, je predvsem zahtevno in odgovorno opravilo.«

Pri podjetjih, ki imajo v svojih bilancah zaloge, je zelo pomembno, da le-te konec obračunskega obdobja temeljito pregledajo in pravilno ocenijo. Način ovrednotenja zalog, pa tudi pravilna ocena njihove iztržljivosti oziroma uporabnosti imajo pomemben vpliv na rezultat poslovanja posameznega obračunskega obdobja, zato je zelo pomembno, da podjetja opravijo vse potrebne postopke za ugotovitev realne vrednosti zalog. V današnji Temi tedna bomo na kratko povzeli potrebne aktivnosti, povezane z pravilnim izkazovanjem zalog in posledično pravilnim izkazovanjem odhodkov v izkazu poslovnega izida.

Vabljeni k branju!

Marjan Batagelj: Pustim drugače razmišljati, ne pustim pa se podrejati

Marjan Batagelj

Diplomirani geograf, svetovni podprvak v balinanju, podjetnik in lastnik podjetja Batagel & Co. s svetovno znanimi sesalniki, od leta 2010 koncesionar Postojnske jame. In potem: leta 2000 nagrada Gospodarske zbornice za posebne podjetniške in gospodarske dosežke, leta 2011 nagrada vzor podjetnika in nominiranec za podjetnika leta, nominiranec za Delovo osebnost.

TFL Glasnik:
Zagotovo sem kakšno nagrado izpustila. Na kaj ste od vsega tega najbolj ponosni?

Marjan Batagelj:
Na nagrade prav gotovo ne, ker nisem nikoli delal za nagrade. Nagrade so mi podeljevali. Nagrade so zunanja manifestacija mojega dela, in če so te  strokovne in če imajo neko podlago, naj bi bile tudi vzor na podjetniški poti, potem dosežejo svoj namen. So pa marsikatere tudi zgolj produkt tistih, ki so si jih izmislili. Te ne štejejo veliko. Meni osebno, tako v športu, so za temi nagradami stali neki osebni, višji cilji – temu rečem preprosto raven aspiracije.

Moja raven je na srečo tako visoka, da me nobena taka stvar ne izpolnjuje v celoti, kvečjemu nalaga dodatno obveznost. Vsaka nagrada je pač tudi javno izpostavljena, kar pomeni, da si še bolj na očeh, da moraš pokazati še več sposobnosti, še več socialnega čuta. To pa ni preprosto. Iz športa vem, da je veliko lažje priti na vrh, kot na vrhu tudi ostati in se vsak dan dokazovati. Konkurenti in zavistneži ne spijo!

Marjan Batagelj

 

TFL Glasnik:
Kje je zdaj vaše srce? V skupini Batagel & Co. ali v Postojnski jami? Verjamem, da je oboje težko usklajevati.

Marjan Batagelj:
Vedno se v celoti poistovetim samo z eno stvarjo. Podjetje Batagel & Co. je pač mati, nekakšna finančna institucija, ki skrbi za vse naše naložbe. Morda vam ni znano, da Postojnska jama ni naša edina naložba, saj je Batagel & Co. tudi lastnik Krasa opreme, hotela na Lošinju, ima finančne naložbe. To pomeni, da je  v tem trenutku podjetje Batagel & co. resnično finančna družba. Finance imam le toliko rad, kolikor znajo povedati o moji uspešnosti in pravilnosti odločitev. Precej bolje mi leži inovativno, organizacijsko delo, zato so moje srce, telo duša, zavest in podzavest trenutno v celoti v Postojnski jami. Drugače niti ne znam delati – nikoli dveh stvari hkrati. Usklajevanje obojega, skupine Batagel in Postojnske jame, je predvsem zahtevno in odgovorno opravilo.

Marjan Batagelj

 

TFL Glasnik:
Ste rojeni Postojnčan, ki je dobil v upravljanje oziroma postal koncesionar Postojnske jame. Izjemna kombinacija. Glede na vašo podjetniško žilico imate s Postojnsko jamo zagotovo velike načrte. Prebrala sem, da kanite v prvih petih letih vanjo vložiti 10 milijonov evrov. Kako uresničujete ta načrt – dve leti sta za vami?

Marjan Batagelj:
Ne vem, ali lahko o Postojnski jami govorimo samo kot o ekonomski kategoriji. Rojen sem v Postojni in sem z jamo živel od rojstva, bila je moje okno v svet in morda me je izoblikovala v širini razmišljanja. Še kot otrok sem spoznal večjezičnost, večkulturnost, množico ljudi, ki so občudovali našo Postojnsko jamo. Ne gre pozabiti, da je moja temeljna izobrazba regionalna geografija. Tako sem se šele z upravljanjem Postojnske jame vrnil tja, kjer sem v času študija videl svoje zanimanje. Srečo sem imel, da sem bil 20 let v popolnoma drugih poslovnih vodah, in združevanje tega znanja s strokovno izobrazbo – torej gre za  povezovanje ekonomije in geografije – je bilo res dobra kombinacija pri nakupu družbe Postojnska jama.

Ko prideš v Postojnsko jamo, ne prideš samo zato, da bi izračunal, koliko dobička ti bo prinesla, ampak smo se začeli spraševati, česa ni bilo narejenega v jami v zadnjih 20 ali 30 letih. Veliko ni bilo narejenega. Naše osredotočenje je bilo in je še vedno pospešeno vlaganje: najprej v jamo, potem pa še v okolico jame, ki prinaša zadovoljstvo gostov. Deset milijonov za prvih pet let bo premalo. Smo že krepko čez 3 milijone evrov investicij, a se je hitro pokazalo, da se čisto vsak denar, ki ga vložiš, zelo hitro vrača tudi v ekonomskem smislu. Veliko vlagamo tudi v elektronske medije in komunikacijo. To pušča na globalni ravni, prek svetovnega spleta, pozneje prek doživetja v jami, na obiskovalcih zelo močan vtis. In oni morajo o tem govoriti. To je najboljša reklama. Samo gostje so lahko sodniki našega dela. Ta jama ni pomembna samo zaradi slovenskega gosta in nacionalnega ponosa, precej pomembnejša je na globalni ravni. Zato z ženo Katjo, ki vodi marketing, od prvega dne predstavljava jamo kot svetovno znamenitost, prej pa so govorili zgolj o Postojnski jami. Ta miselni preskok o njeni pomembnosti, o njeni 200-letni zgodovini, njeni veličastnosti vzbuja drugačno doživljanje vseh tistih, ki nas obiščejo. Vedo, da gledajo in doživljajo nekaj sila pomembnega. Enkratno stvaritev narave.

Marjan Batagelj

 

TFL Glasnik:
Vi ste živi dokaz, kako lahko zasebni kapital naredi promocijo slovenskega turizma v svetovnem merilu. Je slovenska država to že opazila?

Marjan Batagelj:
Ni in ne verjamem, da kdaj bo. Morda nekateri posamezniki. To pa zato, ker se upravljanje večine naravnih in kulturnih znamenitosti zaupa javnim zavodom. Dokler ne bomo tega spremenili, bomo v situaciji, ki jo opisujem v nadaljevanju. Javni zavod je lahko zelo dober strokovni skrbnik same vrednote, saj si predstavlja, da njegova skrb temelji na nekem proračunskem denarju ali evropskih sredstvih, vendar je turizem povezan tudi z ekonomsko dejavnostjo – to pa je boj za gosta, za nekaj ne vnaprej določenega in predvidljivega. Pri tej dejavnosti moraš biti zelo proaktiven, moraš biti širok, moraš imeti sposobnost povezovanja ljudi, sposobnost ločevanja bistvenega od nebistvenega. Tega pa v javnih zavodih nekako zmanjka. Zmanjka morda tudi zavedanje, da je turizem dejavnost, ki poteka 365 dni na leto in 24 ur na dan. Dokler bo naš turizem temeljil zgolj na naravnih in kulturnih vrednotah samih po sebi, bo okorel. Do takrat tega preboja v svetovnem merilu ne bomo dosegli.

Pa še dva primera od zunaj, kjer ni nič boljše: Schönbrunn in Plitvice. Poskušamo se povezovati z obojimi in bi nam že zdavnaj uspelo, če ne bi bil Schönbrunn ravno tako po nekem posebnem vzorcu zaupan skupini ljudi, ki ga zgolj upravljajo in imajo prepoved kakršnega koli povezovanja s komer koli zunaj Avstrije – so javni zavod v nekem širšem smislu. Plitvice pa so ravno tako javni zavod in je vsako vodenje Plitvic odvisno od aktualne politike. Ravno ko smo prišli s projektom do dogovora, da bi združili Plitvice in Postojnsko jamo, kar bi služilo prvenstveno turističnim agencijam in gostom, so bile na Hrvaškem volitve, zamenjali so vodstvo in verjetno bomo potrebovali eno leto, da bomo v dogovorih tam, kjer smo že bili. Da bo novo vodstvo razumelo prednosti, ki jih to sodelovanje prinaša. Zdaj si pa zamislite, kako bi bilo, če bi tudi Plitvice upravljal neki zasebnik – verjetno bi že imeli skupni zemljevid.

Da ne bo nesporazumov: ni naš primer upravljanja Postojnske jame zagotovilo, da bo nekdo drug enako dobro ravnal z neko drugo naravno vrednoto zgolj zato, ker zagovarja zasebno-javno partnerstvo.

Marjan Batagelj

 

TFL Glasnik:
Ali nam lahko razložite ta dogovor z državo. Sodelujete z občino, za razvoj vlagate vaš zasebni kapital, kakšna pa je vloga države?

Marjan Batagelj:
Ta model je zelo transparenten in je zakonsko zelo dobro reguliran. V koncesijski pogodbi je zapisano vse o upravljanju in v njej se zelo jasno govori o tem, da se plačuje 30 odstotkov od vseh prihodkov, ki jih ustvariš z rabo naravne vrednote, oziroma ne manj kot 1,5 milijona evrov na leto. Upravičeni do teh sredstev sta občini Postojna in Pivka, država dobi zgolj 1 odstotek za upravljanje.

Kam gre denar od koncesije, se namreč včasih kar malo pozablja. In tega, kot vidite, ni malo. Se pravi, da se večina tega denarja vrača v domače okolje. Pri Postojnski jami je treba od začetka ločevati dvoje: naravno vrednoto kot tako, ki je last države in nikoli ne bo mogla biti last posameznika, in vlaganje v prav to vrednoto je stvar države. Po programu vlaganj naj bi se najmanj 25 odstotkov od koncesijskih dajatev, ki se jih ustvari, vračalo v samo jamo. Ta del moramo ločiti in mi tega ne plačujemo kot gospodarska družba, ampak država sama vlaga nazaj v jamo. Mi se razvijamo in investiramo v tistem delu premoženja, ki smo ga kupili zraven jame: od jamskega dvorca do hotela, restavracije, parkirišč, kar pa ni majhen zalogaj. Vsega skupaj več kot 12 milijonov evrov premoženja.

Kombinacija enega in drugega je pripeljala do tega, da sem prepoznal, da bo tudi v lastniški strukturi najbolje, da nismo 100-odstotni lastnik, ker bi zelo hitro prišlo do nerazumevanja in pritiskov iz ožjega  okolja. Ravno občina pa je predstavnica lokalne skupnosti. Veste, modela upravljanja Postojnske jame ne moremo razložiti vsakemu, ki od jame nekaj hoče. Zato se nam je zdelo poslovno primerno in sprejemljivo, da se v tistem delu, kjer bi ljudje pričakovali zastopanost javnega interesa, to dogaja prek lastniškega deleža, ki ga ima občina Postojna. Zato smo prodali 25 odstotkov in eno delnico družbe. Ta model razumejo vsi, ko jim ga razložiš. Seveda pa to še zdaleč ne pomeni, da vsi razumejo tudi zasebno-javno partnerstvo.

Naša družba ustvari približno 12 milijonov evrov prometa na leto, koncesijskih dajatev, davkov, nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč pa je okoli 5,2 milijona. Tako velikega razmerja med prihodki in tovrstnimi odhodki ne boste našli nikjer, a še zmeraj bo marsikdo rekel, da jama da premalo. In to že 200 let.

 

TFL Glasnik:
Pa se vam bo ta kalkulacija izšla? Nekoč ste dejali, da si želite 600.000 do 650.000 gostov na letni ravni, ker se vam zdi ta številka primerna za obvladovanje, več pa naj bi bilo preveč.

Marjan Batagelj:
Na jamo moramo gledati kot na nekaj, kar bo večno, zato ne sme biti predmet uporabe zgolj nekega koncesijskega obdobja. Zmeraj bo veličastna, mi pa bomo v njeni zgodovini zapisani z malimi črkami. Zato ni napak, če si tudi z znanstvenega vidika postavimo neke okvire za racionalno rabo naravne vrednote. Svojo slavo pa ni nujno, da bo Postojnska jama nosila zgolj s številom obiskovalcev.

Pojavili sta se dve številki: milijon, ker je že imela milijon obiskovalcev, in kmalu sem to številko popravil na 650.000, kar naj bi bila optimalna raba jame, kar se po dveh letih kaže kot zelo sprejemljiva številka. Trenutno delamo s 530.000 obiskovalci, kar je neka spodnja meja tudi ekonomske uspešnosti. Verjetno bodo čas in znanstvena dognanja dali tudi druga izhodišča. Ne gre prehitevati in ne gre biti pohlepen.

Marjan Batagelj

 

TFL Glasnik:
Kaj bo vaš naslednji korak, saj ste mladi in polni energije. Vas lahko pričakujemo v politiki? Slovenska politika je popolnoma podhranjena z ljudmi, kot ste vi.

Marjan Batagelj:
Res zanimivo, da človek pri petdesetih deluje mlad. Hvala za kompliment. Pa šalo na stran. Leta 2000, ko sem dobil nagrado GZS, ki me je zelo prevzela, so mi prvič ponujali tudi politiko. Ljudi, ki so prišli k meni, sem vprašal, zakaj bi stopil v politiko? Rekli so, da moram to vedeti sam. Žal tega še danes ne vem. Zato tudi nisem v politiki. Težko bi rekel, da me boste videli v politiki, tudi zaradi mojih osebnostnih lastnosti. Politika mora sklepati kompromise, jaz pa sklepam kompromise samo takrat, ko so dobri. Žal moraš v politiki sklepati neke dogovore že samo zato, da beseda vsakega udeleženca nekaj velja. In to je katastrofalno slabo.

Močno dvomim, da bo gospodarstvenik, ki se je našel v svoji dejavnosti, to zapustil, saj bi s tem prišel v svoje nasprotje. Ve, kje je najboljši, in če pri 50 letih spoznava, da bi bil najboljši v politiki, potem je 30 let delal nekaj narobe ali pa na silo. Res pa je, da je to povezano tudi z osebnostjo in etiko posameznika. Ta pa v naši družbi ni ravno zgled.

Marjan Batagelj

 

TFL Glasnik:
Kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Marjan Batagelj:
Imam zelo preprost način razmišljanja, saj je moje sporočilo takšno, kot je moje delovanje. Vsak mora delovati skladno s svojim razumom in svojim prepričanjem. Biti voden po svojem lastnem razumu. Nekateri pravijo, da je to fraza, vendar ni. Vsak naš korak naj bo povezan s tem, kar ne pomeni trmastega vztrajanja pri nečem. Ta »sapere aude« (drzni si biti pameten, op. ur.), ki mu dajem globoko filozofsko držo vsakega posameznika, je vodilo, s katerim si lahko stalno v nekem prijetnem odnosu z okolico. Tudi takrat, ko okolica drugače razmišlja. Pustim drugače razmišljati, to pa ne pomeni, da se pustim podrejati. Slednje je smrt kreativnosti, sam pa hočem živeti svobodno in polno.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Pregled stanja zalog konec obračunskega obdobja

Za razumevanje problema ravnanja z zalogami, njihovega vrednotenja in bilanciranja, bomo na kratko povzeli nekaj določb Slovenskih računovodskih standardov (Uradni list RS, št. 118/2005 do 64/2012) (v nadaljevanju SRS), ki se nanašajo na zaloge. Zaloge obravnava SRS št. 4 in jih definira takole: »Zaloge so praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru rednega poslovanja.«

Zaloge se po vsebini delijo na zaloge:

 • Materiala, ki zajema zaloge v skladišču, dodelavi in predelavi, pa tudi na poti od dobavitelja, če jih je kupec že prevzel. Kot material pa se lahko obravnava tudi drobni inventar do vrednosti 500 EUR.
 • Nedokončana proizvodnja so zaloge nedokončanih proizvodov in polizdelki. Lahko gre tudi za opravljene storitve, ki so bile do konca obračunskega obdobja dokončane, vendar niso bile prevzete s strani naročnika.
 • Zaloge proizvodov in trgovskega blaga v skladišču ter na poti do kupca, dokler jih kupec ne prevzame.

Na višino stroškov nedvomno vpliva ekonomičnost pri nakupu zalog materiala in trgovskega blaga (cene, morebitni količinski popusti, popusti povezani z načinom plačila in drugo), ter ekonomičnost pri ravnanju z navedenimi zalogami (stroški, povezani z zunanjim in notranjim transportom, prelaganjem blaga, stroški skladiščenja in drugo). V današnjem prispevku se ne bomo ukvarjali z ekonomiko ravnanja z zalogami, ampak z metodami vrednotenja zalog in porabljenih oziroma prodanih količin materiala oziroma blaga ter ugotavljanjem iztržljive vrednosti zalog.

Poraba zalog predstavlja strošek, prodaja zalog pa poslovni odhodek. Na višino stroškov oziroma odhodkov vpliva:

 • izbrana metoda vrednotenja porabljenih in prodanih zalog in
 • izbrana metoda vrednotenja zalog nedokončane proizvodnje, polproizvodov in gotovih proizvodov.

Za višino izkazanih zalog in višino stroškov oziroma odhodkov je zelo pomembno, kakšno metodo vrednotenja porabe zalog je podjetje izbralo. Nabavna cena, ki je ob začetnem pripoznanju zalog materiala in trgovskega blaga sestavljena iz nakupne cene, uvoznih in drugih nevračljivih nakupnih dajatev, neposrednih stroškov nabave ter znižana za dobljene popuste, je zelo redko enaka v daljšem časovnem obdobju. Večje ali manjše nihanje cen, ki je v primeru materiala in trgovskega blaga odvisno od lokacije dobavitelja, morebitnih popustov (količinskih, akcijskih, plačilnih in tako dalje), splošnega nihanja cen na trgu zaradi dviga ali upada povpraševanja in drugo je razlog, da se mora podjetje odločiti za eno izmed metod vrednotenja porabe. Nobena izjema niso zaloge nedokončane proizvodnje in proizvodov, kjer pride do nihanja vhodnih cen zaradi različnih stroškov vstopnih materialov, stroškov dela in zaradi drugih vplivov. Porabljene in prodane zaloge se skladno s SRS 4.16 lahko vrednotijo po:

 • Metodi FIFO (first in, first out), kar pomeni, da stroške oziroma odhodke obremenjujejo prve cene, torej tiste, po katerih so vrednotene najstarejše neporabljene zaloge. V primeru inflacije bi to pomenilo, da so stroški oziroma odhodki podcenjeni.
 • Metodi tehtanih povprečnih cen, vključno z metodo drsečih povprečnih cen, kar pomeni, da se cene zalog sproti preračunavajo na povprečno ceno, pač z izbrano metodo povprečnih cen. V tem primeru je nevarnost nihanja rezultata zaradi podcenjenih stroškov oziroma odhodkov manjša. Obstaja pa še vedno, ker ostaja problem časovne dinamike nabav. Če je bila zadnja nabava pred letom ali več, je tudi povprečna cena manj zanesljivo merilo.

Od izbrane metode vrednotenja zalog nedokončane proizvodnje, polproizvodov in gotovih proizvodov je odvisno, koliko stroškov se zadržuje v zalogah in koliko jih gre neposredno med odhodke obdobja. SRS 4.13 predvideva sledeče možne metode vrednotenja:

 • po proizvajalnih stroških v širšem ali ožjem pomenu,
 • po zoženi lastni ceni ali
 • po spremenljivih stroških.

Priporočena metoda vrednotenja je vrednotenje po proizvajalnih stroških. Ostali dve metodi sta dovoljeni. Kot pravi standard se lahko uporabita v utemeljenih okoliščinah.

Najmanj stroškov se zadržuje v zalogah pri uporabi metode spremenljivih cen, največ pri uporabi vrednotenja po zoženi lastni ceni.

Kot smo že zapisali ima vsaka izbrana metoda svoje prednosti in slabosti. Dodaten problem je še obračanje zalog. Zelo pomembno je kako hitro se zaloge porabljajo oziroma prodajajo. Če obrata zalog ni, je velika verjetnost, da imamo v skladišču zaloge, katerih uporabna vrednost ni več takšna kot je bila. Zaloge so lahko poškodovane ali pa zastarele. Slovenski računovodski standardi posebno pozornost posvečajo ravno takšnim vrstam zalog v SRS 4.21. Standard določa, da je podjetje dolžno ugotavljati, če knjigovodska vrednost, vključno s tisto po zadnjih dejanskih nabavnih oziroma stroškovnih cenah presega čisto iztržljivo vrednost. Če je čista iztržljiva vrednost nižja od nabavne oziroma stroškovne vrednosti, je treba nabavno oziroma stroškovno ceno odpisati do čiste iztržljive vrednosti v breme poslovnih odhodkov (oslabitev zalog). Izjema od zapisanega pravila so normalne zaloge materiala, ki jih podjetje namerava porabiti v proizvodnji, če je mogoče pričakovati, da bo prodajna vrednost dokončanih proizvodov v katere bodo vstopile, enaka izvirni vrednosti ali večja od nje.

Iz vsega napisanega sledi, da morajo podjetja ob zaključku obračunskega obdobja:

 • opraviti količinsko preverjanje stanja zalog (letni popis, skladno s 54. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 do 57/2012), o čemer smo pisali v prejšnji številki TFL Glasnika,
 • skladno z ugotovitvami količinskega popisa odpraviti popisne razlike,
 • oceniti uporabnost zalog, ki jih je sicer popisna komisija v skladišču ali v proizvodnji našla (morebitna zastarelost, poškodovanost),
 • ugotoviti čisto iztržljivo vrednost zalog in evidentirati potrebne oslabitve zalog,
 • ugotoviti potrebo po obračunu davka na dodano vrednost, če gre za primanjkljaj, ki presega normalnega, opredeljenega v posebnih pravilnikih za posamezno panogo ali skupino panog,
 • ugotoviti, če je primanjkljaj tako velik in na takšnih zalogah, da bi bila višina odhodkov lahko vprašljiva z vidika obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 30/2012), v 29. členu namreč določa, da se za ugotavljanje dobička priznajo odhodki, potrebni za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po ZDDPO-2. Nadalje določa, da odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, so odhodki, za katere glede na dejstva in okoliščine izhaja, da:

 • niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti,
 • imajo značaj privatnosti in
 • niso skladni z običajno prakso.

Odhodki pa niso skladni z običajno poslovno prakso, če niso običajni pri poslovanju v posamezni dejavnosti glede na pretekle in druge izkušnje ter primerjavo z drugimi dejavnostmi, dejstvi in okoliščinami, razen odhodkov, nastalih zaradi izrednih in ne pogostih dogodkov, kot so naravne nesreče ali zaradi drugih izrednih in ne pogostih dogodkov.

Ravno navedeni člen je lahko razlog za probleme pri nevestnem ravnanju z zalogami, katerih posledica so visoki inventurni primanjkljaji in druga odstopanja pri višini odhodkov, povezanih z zalogami. Če pride do nepredvidenih problemov pri poslovanju z zalogami, na primer kraje, mora poslovodstvo podjetja poskrbeti za ustrezno obravnavo dogodka, kot je, na primer, vključitev organa pregona.

Zelo pomembno je, da ima podjetje pri poslovanju z zalogami vzpostavljene ustrezne notranje kontrole in notranji nadzor, ki poleg letnega popisa, izvaja nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem notranjih kontrol. Pri vsej stvari namreč ne gre le za spoštovanje davčnih predpisov, ampak tudi za ekonomičnost poslovanja podjetja, ki je zelo ranljivo ravno pri ravnanju z zalogami.

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu.

Družinski pomočnik ima skladno z določbo 18.i člena Zakona o socialnem varstvu – ZSV (Uradni list RS, št. 3/04 – UPB2, s spremembami) pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek oziroma do sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek, če poleg opravljanja nalog družinskega pomočnika ostaja v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega. Višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je določena v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS (ZUTPG) in od 31. decembra 2011 do 30. decembra 2012 znaša 697,44 EUR, od 31. decembra 2012 dalje pa 734,15 EUR. Navedeno pomeni, da ne velja več določilo 18.i člena ZSV, da je delno plačilo za izgubljeni dohodek enako višini minimalne plače.

Čas opravljanja nalog družinskega pomočnika se šteje v zavarovalno oziroma pokojninsko dobo, urejene pa so tudi druge posebnosti glede obveznega zavarovanja.

S sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12), se je skladno z 9. členom spremenilo obračunavanje in plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje za družinske pomočnike - zavarovance iz 25. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 UPB3 s spremembami), in sicer se obračunava in plačuje tudi prispevek delodajalcev za obvezno zdravstveno zavarovanje in prispevek za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela.

Za te zavarovance prispevek delodajalcev za obvezno zdravstveno zavarovanje plačujejo občine, po stopnji 5,96 odstotkov od minimalne plače, ki velja za mesec, za katerega se plačuje prispevek. Osnova v višini minimalne plače je določena v petem odstavku 54. člena ZZVZZ.

Občine za te zavarovance plačujejo tudi prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, po stopnji 0,18 odstotka od minimalne plače, ki velja za mesec, za katerega se plačuje prispevek. Prispevek delodajalcev za obvezno zdravstveno zavarovanje in prispevek za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela se plačuje od uveljavitve ZUJF, torej od 31. 5. 2012 dalje.

Navedene prispevke občine izračunajo v obračunu davčnega odtegljaja od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanje – REK-1b obrazcu. Občine, kot plačniki davka, davčnemu organu predložijo REK-1b obrazec z navedbo vrste dohodka 1094, pri čemer znesek dohodka vpišejo v zaporedno številko 213: Osnova II (Delno plačilo za izgubljeni dohodek - družinski pomočnik po ZSV). Razliko do minimalne plače (oziroma razliko do sorazmernega dela minimalne plače, kadar je družinski pomočnik hkrati v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa) plačnik davka vpiše v zaporedno številko 214: Osnova II (razlika do minimalne plače).

Zaradi različnih dokumentov in birokratskih zahtev po hranjenju raznovrstnih papirjev 10 let in več - številne med njimi moramo celo trajno hraniti - se poslovni subjekti pogosto sprašujejo, kakšen je predpisani čas hranjenja posameznih dokumentov in ali jih je nujno hraniti v fizični obliki. Velike količine dokumentov, ki letno nastajajo pri poslovanju, lahko zavzemajo ogromno prostora, ki bi ga bilo mogoče uporabiti bolj ekonomično, kot le za arhiv.

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) in Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
Za davčne namene je potrebno upoštevati tudi določila 38. člena ZDavP-2, ki ureja elektronsko obdelovanje podatkov. Določeno je, da davčni zavezanci lahko uporabljajo sodobne postopke dela, ki jih omogoča in podpira informacijska tehnologija. Neposredno arhiviranja listin ne ureja, temveč se osredotoča predvsem na določanje temeljev za vodenje poslovnih knjig in evidenc v elektronski obliki ter predpisuje postopke priprave in posredovanja podatkov in dostopov do elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezancev za davek.

Iz zapisanega v določbi je mogoče zaključiti, da mora vsak zavezanec pri elektronskem poslovanju zagotavljati avtentičnost dokumentov, da mora omogočati dostop do teh podatkov in njihovo berljivost. Hkrati mora zagotavljati tudi opis in vso dokumentacijo, iz katere je razviden popoln opis elektronskega sistema za vodenje poslovnih knjig in evidenc.

Nekaj izhodišč za arhiviranje listin lahko povzamemo tudi iz ZDDV-1. V 86. členu je določeno, da zavezanec lahko račune hrani tudi v elektronski obliki, če je davčnemu organu zagotovljen dostop do tako shranjenih računov in če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapisu, so dosegljivi in primerni za poznejšo uporabo,
 • podatki so shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti,
 • iz shranjenega elektronskega sporočila je mogoče ugotoviti, od kod izvira, komu je bilo poslano ter čas in kraj njegovega pošiljanja ali prejema, in
 • uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri onemogočajo spremembo ali izbris podatkov oziroma obstaja zanesljivo jamstvo glede nespremenljivosti podatkov oziroma sporočil.

Poleg tega je v Pravilniku o izvajanju ZDDV-1 še dodano, da zavezanec lahko listine hrani tudi na mikrofilmu ali drugem mediju tako, da jih je mogoče kadar koli prikazati na zaslonu ali izpisati.

Na podlagi zapisanega lahko zaključimo, da morajo gospodarski subjekti dokumentacijo o poslovanju hraniti najmanj 10 let od leta, v katerem je nastala, številne listine in poslovne knjige pa celo trajno, zato se bo v prihodnje vedno večje število družb odločalo za elektronsko arhiviranje listin, za kar je potrebno pridobiti potrdilo Arhiva RS. Trenutno se v Sloveniji za tovrstno arhiviranje uporablja mikrofilm, vendar bo razvoj tehnologije verjetno v kratkem času omogočil tudi druge načine arhiviranja, ki bodo zadostili vsem predpisanim kriterijem. Uvedba sodobnega načina arhiviranja je sicer kompleksen projekt, ki zahteva tudi določena finančna sredstva, vendar ima zagotovo številne prednosti in pozitivne učinke na dolgi rok.

Med pomembnejše kategorije v izkazu poslovnega izida prav gotovo sodijo prihodki. Tako jih je poimenoval prof. dr. Ivan Turk, da bi jih laže razlikovali od prejemkov, ki sodijo v izkaz denarnega izida. Pa vendar bi lahko slabost prihodkov temeljila ravno na poreklu tega pojma. Izhaja namreč od glagola hoditi, ki pa je nedovršni glagol. To se lepo pokaže zlasti v kriznih razmerah, ko nekateri prihodki hodijo zelo dolgo ali pa sploh ne pridejo. Zato bi bilo vsebinsko bolje uporabiti dovršni glagol priti in jih imenovati pripridki. Dodatno lahko ta predlog utemeljimo z osnovno opredelitvijo prihodkov, saj morajo povečati korist premoženja podjetja. Biti morajo torej v prid podjetju.

Nasprotje pripridkov lahko namesto odhodkov preprosto opredelimo kot odpridke, saj zmanjšujejo korist (prid) premoženja podjetja in niso kar odšli.

Na zgornjih osnovah lahko pozitivno razliko med celotnimi pripridki in celotnimi odpridki opredelimo kot celotni pripridek,saj se je povečala korist (prid) oziroma čisto premoženje podjetja. Pojem pripridek kaže na učinek vseh udeležencev v poslovanju in ima tudi s tega vidika prednost pred dobičkom, ki je formalno usmerjen na lastnika podjetja.

Kritični smo lahko tudi do pojma izguba. Glagol izgubiti namreč kaže na to, da smo nekaj izgubili pa bomo morda še našli. To seveda ne ustreza dejanskemu stanju.

Dosledno zgornjemu razmišljanju lahko negativno razliko med celotnimi pripridki in celotnimi odpridki poimenujemo celotni izpridek, saj tudi sicer govorimo, da se je nekaj izpridilo oziroma spridilo. Pojem izpridek, kot ena od oblik poslovnega izida tako ne dopušča dvoma v rezultat poslovnega procesa.

Skladno z navedenim bi lahko torej govorili o kosmatem izpridku, izpridku iz poslovanja, izpridku iz rednega delovanja, celotnem izpridku in čistem izpridku kot o vrstah negativnih poslovnih izidov.

Prav tako bi morali prenehati govoriti o pokrivanju izgube. Ta izraz namreč kaže na to, da se da izguba odpraviti in vzpostaviti prejšnje stanje, kar pa v nobenem primeru ne odgovarja dejanskemu stanju. Če se je nekaj spridilo, pač ni mogoče popraviti v prejšnje stanje (razen na papirju). Lahko samo preprečujemo, da se ne bi spridilo tudi v prihodnosti.

Ocenjujem, da bi pojem izpridek kot negativni poslovni izid v večji meri deloval preventivno, saj si direktor ne bi smel dovoliti, da se mu poslovanje spridi.

Prav v morebitnem preventivnem delovanju sprememb pojmov iz izkaza poslovnega izida vidimo njihov maksimalni prispevek k obvladovanju kriz v poslovanju podjetij.

Dolgoročno investiranje pomeni naložbe v:

·        neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve,

·        opredmetena osnovna sredstva,

·        naložbene nepremičnine,

·        dolgoročne finančne naložba in

·        dolgoročne terjatve iz poslovanja.

Dolgoročno investiranje je investiranje, kjer je ročnost posamezne investicije daljša od enega leta.

Investiranje v neopredmetena sredstva pomeni naložbe v patente, licence, blagovne znamke in drugo. Gre za naložbe, ki dolgoročno pomenijo povečanje prihodkov in dobička zaradi izkoriščanja pravic.

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo odloženi organizacijski stroški in drugi odloženi stroški. S finančnega vidika gre za večje tveganje glede pozitivnih finančnih učinkov v prihodnosti.

Opredmetena osnovna sredstva so najpogostejša dolgoročna naložba podjetij. Gre za naložbo v sredstva, ki so pogoj za opravljanje gospodarske dejavnosti. Osnovna gospodarska dejavnost podjetju zagotavlja glavni vir pozitivnih finančnih učinkov.

Dolgoročne finančne naložbe se delijo v dve skupini:

 • dolgoročne lastniške naložbe,
 • dolgoročne upniške naložbe.

Dolgoročne lastniške naložbe so naložbe zaradi strateških poslovnih interesov. S finančnega vidika gre za bolj tvegane naložbe.

Dolgoročne upniške naložbe so naložbe v dana posojila in dolgoročne dolžniške vrednostne papirje. Najpogostejši dolžniški vrednostni papirji so obveznice in blagajniški zapisi. Dolgoročne upniške naložbe imajo v prihodnosti znan denarni tok. Gre za manj tvegane naložbe.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so finančno gledano podobne upniškim naložbam. Gre za terjatve iz naslova prodaje na dolgoročno odloženo plačilo in za terjatve zaradi dolgoročnega finančnega najema.

Vlada je za obravnavo v DZ pripravila predlog dopolnitev zakona o upravnem sporu, ki predvideva uvedbo t. i. ugotovitvene tožbe. Z njo bo mogoče zahtevati ugotovitev nezakonitosti upravnega akta, s katerim je bil tožnik prizadet v svojih pravicah ali pravnih koristih.

Ugotovitveno tožbo bo mogoče vložiti pod enakimi pogoji in iz enakih razlogov, kot jih zakon določa za vložitev tožbe, s katero se zahteva odprava upravnega akta. Razlika pa je v tem, da se zahtevek ne bo glasil na odpravo upravnega akta, temveč na ugotovitev njegove nezakonitosti, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Pri ugotovitveni tožbi bo moral tožnik med drugim izkazati, da je bil z upravnim aktom prizadet v svojih pravicah ali pravnih koristih ter da z vložitvijo take tožbe zasleduje določeno pravno korist.

Zakonski predlog je pripravljen na podlagi odločbe ustavnega sodišča. Po njegovih ugotovitvah veljavna ureditev v določenih primerih tožniku ne daje na razpolago nobenega tožbenega zahtevka, s katerim bi dosegel sodno presojo zakonitosti dokončnega upravnega akta.

Vlada je poleg tega umaknila iz zakonodajnega postopka predlog novele zakona o splošnem upravnem postopku. Predlog je določila v juliju in predlagala, da bi ga DZ obravnaval po nujnem postopku. V DZ pa je bila naknadno sprejeta odločitev o rednem postopku, ki vključuje tudi splošno razpravo.

Umaknjeni predlog je predvidel manjše spremembe splošnega upravnega procesnega prava ter organizacijske spremembe bodočega izvajanja nalog državne informatike. V tem delu je bila predvidena tudi sprememba zakona o državni upravi.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo bo pripravilo novi noveli - tako novelo zakona o državni upravi kot novelo zakona o splošnem upravnem postopku. Po predvidevanjih bosta obe lahko obravnavani po skrajšanem postopku.

Vir: STA

Vlada je na seji določila besedilo predloga novele zakona o izvajanju rejniške dejavnosti ter ga poslala v obravnavo in sprejetje DZ po rednem postopku. Novelo so s ciljem nadgradnje in izboljšave sedanje ureditve področja pripravili na podlagi predloga delovne skupine, v kateri so sodelovali vladni predstavniki in strokovnjaki.

V noveli predlagajo spremembo izraza "rejenec" z izrazom "otrok", s čemer se v skladu s stališči stroke otroka kot osebo postavlja v ospredje. Novela natančneje opredeljuje pogoje za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti.

Dodan je pogoj, da rejnik ne more biti oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali oseba, ki živi s takšno osebo. Opredeljeni so tudi pogoji za izdajo izrednega dovoljenja ter za ukinitev oziroma odvzem dovoljenja.

Dopolnjujejo se določbe glede normativa pri izvajanju rejniške dejavnosti kot poklic in smiselno širijo določbe glede osnovnih dolžnosti osebe, ki izvaja rejniško dejavnost. Na področju izobraževanja oseb, ki izvajajo rejniško dejavnost, se povečuje število ur obveznega usposabljanja.

Omejuje se dolžina bivanja otroka v rejniški družini do najdalj 26. leta tudi v primerih, ko polnoletni ostane v rejniški družini zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju. Po tej starosti je treba osebi zagotoviti drugo obliko varstva. Predlagajo tudi spremembe glede prenehanja rejniške pogodbe iz razloga odpovedi in razveze.

S predlogom se spreminjajo nekatere vsebine rejnine, med drugim: enkratni prejemek ob namestitvi otroka ter ukinitev možnosti dviga višine materialnih stroškov iz razloga namestitve otroka; dvig višine materialnih stroškov, in sicer z 272,74 evrov na 291,27 evrov; uvedba znižanja oskrbnine, če ima otrok svoje redne prihodke, in določitev zvišanja oskrbnine za 25 odstotkov osnovne višine materialnih stroškov, če je otrok nameščen v zavod in v vikend rejništvo ter nima preživnine ali družinske pokojnine.

Osnovno načelo predloga novele zakona je kvalitetno izvajanje rejniške dejavnosti, z zasledovanjem največje koristi otroka, ki potrebuje tovrstno namestitev, so navedli na vladi.

Določili so tudi besedilo predloga sprememb zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Zakon o uravnoteženju javnih financ je namreč začetek uporabe zakona, ki je začel veljati avgusta lani, uporabljati pa naj bi se začel 1. septembra letos, prestavil na 1. december letos. Ker je treba zaradi izvajanja nekaterih členov zakona izvesti določene posege v mrežo šol, spremembe programa in različne organizacijske spremembe ter predhodno ustrezno dopolniti varčevalni zakon, vlada predlaga ponoven zamik začetka uporabe zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in sicer na september leta 2013.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu OKTOBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 5 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov.
 • Redne novele (spremembe in dopolnitve zakona) so tri: ZJN-2A, ZJN-2B in ZJN-2C.
 • V Državni zbor je vložen predlog novele Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D), ki uvaja minimalni prag zapadlih oz. neplačanih terjatev. S tem ukrepom bodo morali naročniki izločati tiste ponudnike, ki bodo na dan oddane ponudbe imeli 50 evrov ali več neporavnanih davkov oz. prispevkov. Predlog novele ureja tudi pridobitev soglasja za sklenitev aneksa, s katerim bi se povečal obseg predmeta ali vrednosti pogodbe. V skladu s spremembami bi moral naročnik od svojega nadzornega organa pridobiti soglasje takrat, ko znaša vrednost povečanja pogodbe vsaj 10.000 evrov in predstavlja najmanj pet odstotkov prvotnega naročila. Če naročnik nima svojega nadzornega organa, mora po noveli pridobiti soglasje vlade.
 • Zadnji vpliv na zakon je bila odločba ustavnega sodišča, s katero je bila razveljavljena druga alineja četrtega odstavka 42. člena Zakona. Razveljavitev določbe je začela veljati 9.6.2012.
 • Državni zbor uradnega prečiščenega besedila zakona še ni pripravil.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 128-5409/2006, stran 14017. Veljati je začel 23.12.2006, uporabljati pa se je začel s 7.1.2007.
EKO-LEX, od 10.10.2012 - 16.10.2012 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 1 novost 1 novost 3 novosti 10 novosti 2 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 10.10.2012 - 16.10.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 14 novosti 8 novosti 13 novosti 21 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 4 novosti 4 novosti 2 novosti 4 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 8 novosti 2 novosti 1 novost 3 novosti 9 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 9 novosti 6 novosti 9 novosti 21 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 14 novosti 1 novost 25 novosti 6 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 2 novosti 1 novost 5 novosti 19 novosti 9 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 1 novost 2 novosti 8 novosti 17 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost 1 novost 6 novosti
11. OBČINE 80 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .