Navigacija
Portal TFL

Denar - številka 451, letnik 2015

Denar

Denar je uveljavljen mesečnik, ki prinaša aktualne in strokovne prispevke z davčnega in računovodsko-finančnega področja. Zbirka obsega arhiv od leta 2009 dalje. Na leto izide 12 številk.

Strokovna revija o davkih
Davčno izobraževalni inštitut

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Strgani z verige

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Nemoč davčnega zavezanca

Nekateri za teror države štejemo že vsako politično novico v medijih, saj je težko prenašati, kako nekateri znajo uživati z davkoplačevalskim denarjem. Ne bom našteval vseh izgub, dokapitalizacij državnih bank, ki si nato izplačajo visok regres, poceni prodaje državnega premoženja in vseh tistih obrazov, ki se nam najprej smejijo z volilnih plakatov, čez nekaj časa pa z nasmehom zagovarjajo svoje zgrešene projekte. Davkoplačevalcem počasi prekipeva. Zato me konec julija ni presenetila novica, da so na ministrstvu za finance na Vojkovi cesti v Ljubljani prejeli sumljiv paket z neznano smrdljivo vsebino, za katero se je po analizi na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani izkazalo, da gre za iztrebke.

Rosana DRAŽNIK, univ. dipl. kom., davčna svetovalka, Leitner + Leitner d. o. o.

Rosana DRAŽNIK, univ. dipl. kom., davčna svetovalka, Leitner + Leitner d. o. o.

Sodba SES: NLB Leasing spreminja davčno prakso?

Sodišče EU (v nadaljevanju SEU) je julija 2015 odločilo v zadevi NLB Leasing (C-209/14). SEU je v sodbi opozoril na razliko med dobavo blaga in storitev v primeru lizinških transakcij, podal merila, kdaj se lahko popravi DDV-obveznost in podal sodila, kdaj lahko pride do dvojne obdavčitve, če se odvzame predmet lizinga in s tem krši načelo nevtralnosti.

Petra MLAKAR, davčna svetovalka, Modri nasvet d.o.o., Ljubljana

Petra MLAKAR, davčna svetovalka, Modri nasvet d.o.o., Ljubljana

Družinska delitev podjetja

Spoštovane bralke in spoštovani bralci, revijo Denar smo osvežili z novo rubriko, ki je namenjena izključno vam. Zavedamo se, da se pri davčnem poslovanju nenehno pojavljajo vprašanja, dileme …, ki potrebujejo rešitev. Naša rubrika, torej zahtevam po hitrih dogovorih, ne bo služila, naša rubrika je namenjena predvsem problemom, ki ne zahtevajo takojšnje rešitve. Pošljite nam svoja vprašanja, dileme, s katerimi se srečujete na davčnem področju, in mi se bomo potrudili, da bomo vaš problem obravnavali v čim krajšem času. Vprašanja naj bodo čim bolj jasno zapisana, dodajte kontaktne podatke, ki bodo namenjeni izključno za morebitno dodatno razpravo, mi pa bomo na tem mestu podali naš pogled na vaš problem. Vprašanja lahko pošiljate na e-naslov: info@revijadenar.si

Tanja KALTNEKAR, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tanja KALTNEKAR, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

SODBA SES: Prodaja zemljišča in DDV

Sodišče EU je v slovenskem sporu med zavezancem in davčnim organom odločilo (SODBA C-331/14), da je v okoliščinah, kakršne so v bile v tem sporu, v katerem je davčni zavezanec kupil zemljiške parcele, od katerih so bile nekatere vključene v njegovo osebno premoženje, druge pa v premoženje njegovega podjetja, na vseh pa je kot davčni zavezanec gradil trgovsko središče, ki ga je nato prodal, tako kot tudi zemljiške parcele, na katerih je stala ta zgradba, prodaja zemljiških parcel, ki so bile vključene v osebno premoženje tega davčnega zavezanca, predmet davka na dodano vrednost, ker je navedeni davčni zavezanec pri tej transakciji deloval kot tak.

Tanja KALTNEKAR, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tanja KALTNEKAR, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Davčne novosti

Vesna BARTOLJ MAVER, davčna svetovalka, preizkušena notranja revizorka, Računovodsko davčni raj d.o.o.

Vesna BARTOLJ MAVER, davčna svetovalka, preizkušena notranja revizorka, Računovodsko davčni raj d.o.o.

SRS - Odgovori in vprašanja

V sklopu Davčnoizobraževalnega inštituta (DIZI) je bilo v maju in juniju izvedeno petdnevno izobraževanje na temo Slovenskih računovodskih standardov. Seminar je bil namenjen tako že utečenim računovodjem, kot računovodjem začetnikom, saj so s pomočjo konkretnih primerov in dogajanja v praksi osvežili svoje poznavanje Slovenskih računovodskih standardov, jih povezali z davčnimi zakoni in začinili z že sprejetimi ter tudi predvidenimi aktualnimi novostmi – s prihajajočimi spremembami Zakona o gospodarskih družbah in posledično z novimi Slovenskimi računovodskimi standardi, ki naj bi se začeli uporabljati z 1. januarja 2016.

dr. Stanko ČOKELC, pooblaščeni revizor in preizkušeni davčnik, Revidicom d.o.o., Maribor dr. Stanko ČOKELC, pooblaščeni revizor in preizkušeni davčnik, Revidicom d.o.o., Maribor

dr. Stanko ČOKELC, pooblaščeni revizor in preizkušeni davčnik, Revidicom d.o.o., Maribor

Davčna kompleksnost - 3/3

V prejšnjih dveh številkah je bil obravnavan pojem davčne kompleksnosti, kazalniki ter vzroki zanjo, saj spreminjanje davčne zakonodaje še ne pomeni poenostavitve obstoječih zakonskih določb, ampak se spremembe lahko nanašajo tudi na terminološke spremembe, ki na davčnega zavezanca nimajo pomembnega vpliva. V tej številki zaključujeva najin prispevek o davčni kompleksnosti.

dr. Mitja JERAJ

dr. Mitja JERAJ

Podjetnik in menedžer

Podjetnik in menedžer sta ključni figuri gospodarske dinamike. Mnogokrat ljudje dojemamo oziroma povezujemo podjetje, njegovo učinkovitost in ugled s tema dvema osebama. Takšno dojemanje je povsem primerno, saj podjetnik in menedžer s svojimi odločitvami v največji meri vplivata na realizacijo podjetja in njegovo pozicijo v družbi. Na gospodarstvo vpliva veliko objektivnih dejavnikov (zakonodaja, podjetniška platforma, podjetniška kultura, razmere v ekonomiji in drugo), vendar lahko imajo podjetniki in menedžerji zrcalno sliko ekonomije; če so dobri, bodo podjetja poslovala prav tako in obratno. Dobro poslovanje podjetij je za vsako gospodarstvo, državo ali regijo bistvenega pomena, saj le-ta z rastjo pozitivno vplivajo na brezposelnost, na dvig BDP, na razvoj okolja in drugo.

Borut AMBROŽIČ ml., poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije

Borut AMBROŽIČ ml., poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije

Jubilejne nagrade

Pravica do jubilejne nagrade ostaja še naprej stalnica kolektivnega in po novem tudi zakonskega urejanja, vsaj kar se tiče javnega sektorja. Zanimivo bo spremljati razvoj delovnopravne zakonodaje, ki bo v prihodnje hočeš nočeš morala upoštevati nezaustavljivi trend starajoče se družbe, ki kliče k (re)definiranju trga dela in zaposlovanja. Starajoča se družba ima številne učinke, navsezadnje je to vprašanje tudi posredno povezano z možnostmi zakonodajalca, ki že dlje časa razmišlja o podaljšanju delovne dobe oziroma časa do upokojevanja. Če bo šel demografski delovni razvoj v to smer, bo potrebno (re)definirati tudi področje jubilejnih nagrad zaposlenih in mogoče razmisliti tudi o petdesetletnem jubileju.

mag. Sašo STANOVNIK, vodja oddelka analiz, ALTA Invest d.d., Ljubljana

mag. Sašo STANOVNIK, vodja oddelka analiz, ALTA Invest d.d., Ljubljana

Borzni odsev gospodarskih gibanj

Gibanje trgov v zadnjem mesecu je pravzaprav skladno z dogajanjem od februarja dalje. Osrednji ameriški indeks S & P500 namreč kar ne more in ne more iz kanala med 2.040 in 2.130 indeksnimi točkami. Podobno velja tudi za nemški DAX, le da so tu gibanja znotraj ujetega razpona malenkostno bolj stanovitna. To pomanjkanje trenda je tudi skladno s podatki, da je vedno več upravljavcev nevtralno izpostavljenih.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Koristne informacije

Pri vsakodnevnem delu se srečujemo s potrebo po poznavanju zneskov raznih dohodninskih olajšav, poznavanju mesečne in letne dohodninske lestvice.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Priznana obrestna mera

Pri vsakodnevnem delu se srečujemo s potrebo po poznavanju obrestne mere na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window