Navigacija
Portal TFL

Revija HRM - številka 81 (14), letnik 2018

Revija HRM

HRM je revija za vodenje in razvoj ljudi pri delu, seznanja z novostmi in aktualnimi tematikami, trendi in razvojem na področja vodenja, upravljanja in razvoja ljudi, prav tako so v reviji predstavljeni tudi domači in tuji primeri dobre prakse. Zbirka obsega arhiv od leta 2015 dalje. Izhaja 6 x letno.

Strokovna revija
Planet GV, poslovno izobraževanje, d. o. o.
Peter Ribarič
Peter Ribarič, Marjeta Žagar Rupar, Tamara Valenčič, Simona Klančnik, Monika Zalokar

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Peter Ribarič

Peter Ribarič

Ohranjanje zaposlenih

mag. Alenka Brod

mag. Alenka Brod

Zadovoljstvo ni dovolj za uspeh

Neposredno ne moremo trditi, da bo oseba, ki je bolj zadovoljna, tudi bolj produktivna, saj je produktivnost odvisna tudi od drugih dejavnikov, a zaradi večjega zadovoljstva morda ne bo iskala razlogov za odhod iz organizacije.

Urška Stanovnik

Urška Stanovnik

Onboarding - ključna sta spremljanje in povratna informacija

Kadrovanje predstavlja velik in pomemben del kadrovske funkcije. Pomanjkanje kadrov in konkurenca dobrih delodajalcev sta samo dva od razlogov, da je kadrovanje postalo še kompleksnejši in dolgotrajnejši proces. Zato smo delodajalci presrečni, ko najdemo ustreznega kandidata in ko ta sprejme ponudbo za zaposlitev pri nas. V tistem trenutku si oddahnemo, češ saj je najtežje delo za nami. Kar je daleč od resnice.

dr. Danijela Brečko in Simona Painkret

dr. Danijela Brečko in Simona Painkret

Mentor in mentorski proces

"Vse na tem svetu se predaja. Vsak košček znanja je nekaj, kar je nekdo z nekom delil. Če to razumete tako kot jaz, potem bo mentorstvo postalo vaša prava zapuščina. Je najdragocenejša stvar, ki jo lahko podarite drugim." John Wooden

mag. Primož Feguš

mag. Primož Feguš

Kakšno je zdravo delovno okolje?

Spremembe v sodobnem gospodarstvu narekujejo spremembe v delovnih okoljih. Napredek in globalizacija vnašata v delovna razmerja vse več stresa, s katerim se morajo soočati tako delodajalci kot delavci. Zaradi različnih negativnih dejavnikov, ki so lahko tako zunanje kot tudi notranje narave, se je spremenil pomen dela, posledično so potrebne tudi spremembe v urejanju sodobnih delovnih okolij.

Priznanja za odličnost na kadrovskem področju

Slovenska kadrovska zveza in Planet GV vsako leto podeljujeta pomembna priznanja za kadrovsko stroko, ki kažejo na odličnost delovanja na tem področju. Prijavite se na razpis, ki je odprt do vključno petka, 16. marca 2018, in se pridružite se odličnim!

Marko Podgornik in Mirjana Mladič

Marko Podgornik in Mirjana Mladič

Kontrola je dobra, zaupanje je še boljše

Zaposleni so največji kapital in najpomembnejša konkurenčna prednost podjetja. Prednosti, ki jih ima podjetje zaradi strokovnega znanja in kompetenc zaposlenih, lahko konkurenca izniči le na dolgi rok. Zaposleni so najbolj zavzeti, najbolje udejanjajo svoje znanje in kompetence v kulturi zaupanja, prevzemanja odgovornosti in možnosti sprejemanja avtonomnih odločitev.

mag. Saša Fajmut

mag. Saša Fajmut

Kaj motivira in zadržuje zaposlene v vaši organizaciji?

Po Gallupu je danes v povprečni organizaciji na svetu le 13 odstotkov zaposlenih zavzetih pri svojem delu. Zavzeti zaposleni so po definiciji tisti, ki imajo svoje delo radi, ga opravljajo z entuziazmom ter predanostjo in so tudi proaktivni pri doseganju dobrobiti za podjetje. Kaj torej vsak dan počne preostalih 87 odstotkov? Statistike, ki kažejo, da večina ljudi hodi v službo, ki je ne marajo, niso nič novega. Kaj pa potem sploh zadržuje te ljudi za njihovimi službenimi pisalnimi mizami? So to plača, brezplačna kava, sodelavci? Kaj lahko storimo, da bi tudi te ljudi motivirali in spodbudili njihovo produktivnost v pravo smer?

mag. Iztok Podbornik in dr. Sandra Penger

mag. Iztok Podbornik in dr. Sandra Penger

Avtentično vodenje in dobro počutje na delovnem mestu

Najnovejše mednarodne raziskave kažejo, da integrirani pristopi dobrega počutja na delovnem mestu izboljšujejo zdravje zaposlenih, promovirajo zdrava vedenja, izboljšujejo uravnoteženost med kariero in družino ter zagotavljajo varno in zdravo delovno okolje. Organizacije z integracijo programov dobrega počutja na delovnem mestu izboljšajo zdravje zaposlenih ter znižajo stroške, ki so povezani z bolniškimi odsotnostmi in fluktuacijo zaposlenih.

Larisa Grizilo

Larisa Grizilo

Vodenje skozi odlike

Se kdaj sprašujete, zakaj sprejemate določene odločitve? Zakaj delate, kar delate? Zakaj so vam nekatere zadolžitve in naloge bolj všeč kot druge? Zakaj ste v nekaterih stvareh boljši kot drugi? Obstaja razlog. To so vaši talenti.

Uredniški odbor revije HR&M

Uredniški odbor revije HR&M

Zavedamo se, da obstaja tekma za talente

O tem, kakšno vlogo ima ohranjanje zaposlenih danes in kakšno bo imelo v prihodnosti, smo se pogovarjali s prof. dr. Janezom Beštrom, univ. dipl. inž. el., ki je predstojnik Laboratorija za multimedijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Z nami je delil svoje poglede na proces privabljanja, razvijanja in ohranjanja kadrov.

Katarina Petronijevič

Katarina Petronijevič

Oblikovanje novodobnih vodij

V času, ko razvoj tehnologije z večkratnikom prehiteva človeške sposobnosti učenja, so inovativne prakse učenja in načini prenašanja znanja vedno bolj iskani. Le organizacije, ki bodo izkazale dovolj fleksibilnosti pri iskanju kompetenc na trgu dela in bodo hkrati zavestno postavile učenje v osrčje svoje kulture, bodo uspešne pri grajenju kompetenc, potrebnih za prihodnost.

Uredniški odbor revije HR&M

Uredniški odbor revije HR&M

Zakaj hočem zamenjati zaposlitev?

Obstaja veliko teorij in raziskav, ki potegnejo skupni imenovalec s poklici, starostjo, izobrazbo in vrsto organizacije. Ena od močnejših trditev je, da ljudje zapuščajo svoje nadrejene, ne pa podjetij. Druga pa je, da so ljudje v zdravih kulturah bolj motivirani in pripadni.

dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič

Vpliv psihološke pogodbe na pripadnost in ohranjanje zaposlenih

Psihološka pogodba, kot neformalni poslovni dogovor med delodajalcem in zaposlenim, je eden izmed pomembnejših neekonomskih in nepravnih mehanizmov, ki se v okviru sodobnih načinov vodenja ljudi vse bolj uporablja pri zvišanju uspešnosti in učinkovitosti tako zaposlenih kot organizacij. Med drugim ima psihološka pogodba pomembno vlogo tudi pri doseganju pripadnosti in ohranjanju zaposlenih.

dr. Danijela Brečko in Nikolaj Mejaš

dr. Danijela Brečko in Nikolaj Mejaš

Od merjenja zadovoljstva, preko kulture in zavzetosti do organizacijske energije

Delovne organizacije obstajajo približno 200 let. Od njihovega nastanka pa do danes se je marsikaj spremenilo in razvilo. Temu primerno se tudi na področju HRM-ja kot tudi vodenja spreminjajo in nadgrajujejo pristopi ter orodja, s katerimi si organizacije prizadevajo izboljšati učinkovitost.

Gregor Rajšp

Gregor Rajšp

Zakaj bo ohranjanje kadrov največji izziv podjetij v letu 2018?

Ko menedžerji, vodje in iskalci talentov še vedno bobnamo bojne ritme v »vojni za talente«, ali nismo morda pozabili na večje tveganje za naše organizacije?

Marko Rant

Marko Rant

Dobra klima v podjetju je najboljši zaviralec fluktuacije

Z dobro klimo v podjetju in pripadnostjo zaposlenih se začnejo dogajati čudeži – izboljšata se produktivnost in zadovoljstvo strank, objektivno zahtevni poslovni izzivi pa naenkrat niso več nepremostljivi, ampak postanejo obvladljivi. Dobri odnosi v podjetju so prav tako tudi najboljši zaviralec fluktuacije – sodelavci, ki se počutijo pripadni podjetniškemu teamu, ne bodo kar tako odšli.

mag. Jelica L. Lajovic

mag. Jelica L. Lajovic

»Should I stay should I go«

»Naj ostanem ali grem?«, ni le vprašanje, ki si ga je leta 1981 zastavila punck rock skupina The Clash v svoji pesmi (angl. naslov: “Should I Stay Should I Go”), temveč je vprašanje, ki dnevno spremlja večino ljudi tako v zasebnem kot tudi poklicnem življenju. Tudi sama sem bila pred slabim letom na razpotju in odločitvijo, po kateri izmed dveh cest nadalje voziti svoje življenje; »živeti v mehurčku in ostati« ali »živeti (karierne) spremembe in oditi«.

Špela Bernhard

Špela Bernhard

Vse se začne z vabilom na razgovor

Danes se veliko govori in piše o tem, kako razvijati in zadržati ključne kadre v podjetju, vendar pa je take kadre treba najprej poiskati. Izbira primernega in ključnega kadra za podjetje se začne s povabilom na razgovor. Z dobro zastavljenim in izvedenim selekcijskim postopkom zaposlimo kandidate z velikim potencialom in jim ponudimo okolje, v katerem se bodo razvijali tako strokovno kot osebnostno. Dandanes iščemo kandidate, ki znajo povezati vsa pridobljena formalna in neformalna znanja.

Blaž Jurečič

Blaž Jurečič

Zakaj v prihodnosti ne bo uspešnega podjetja brez dobrega korporativnega wellness programa?

V interesu uspešnega podjetja je, da ima zdrav in motiviran kader, ki je pripravljen na nove poslovne izzive. V korporativnem svetu je vedno več podjetij, tudi svetovno znanih – Facebook, Google, Johnson and Johnson, IBM, ki se zavedajo, da vlaganje v zaposlenega ni strošek, temveč nujna in izredno profitabilna naložba.

Franci Čeč

Franci Čeč

Zakaj bi imeli direktorja za srečo?

Organizacije si prizadevajo ne le za tehnološki razvoj, ampak se morajo v okviru obstoječega sistema norm in vrednot tudi socialno in psihološko prilagajati. Ustvarjati je torej treba okolje, v katerem so zaposleni motivirani in pripravljeni narediti več, kar pa je mogoče doseči le z zapletenimi socialnimi, to je organizacijskimi in motivacijskimi instrumenti. V nasprotnem primeru se zaposlenih lahko začne lotevati apatija ali postanejo agresivni. Tretja oblika človeškega reagiranja pa je kompromis: zaposleni se zapirajo v svoj svet zunaj delovnega mesta, zato jim delo postane dolgočasen, osovražen in stresen način zagotavljanja eksistence.

Priporočamo

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window