Primeri vprašanj naših strank:

 1. Razlaga 161. člena ZDR-1
  Prosim za pomoč pri razlagi drugega odstavka 161. člena ZDR-1. Ali lahko delavec neizkoriščen dopust pri starem delodajalcu prenese na novega?
 2. Vprašanje glede pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela
  Ali lahko delovno mesto, opredeljeno z aktom o sistemizaciji, zaseda oseba, ki je v razmerju z nami na osnovi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela in ne na osnovi pogodbe o zaposlitvi?
 3. Pravno mnenje glede prenosa zaposlenih na novega delodajalca v primeru pravnega prenosa podjetja
  V našem podjetju se pripravljamo na prodajo celotne dejavnosti. Na novo podjetje bo prešlo vse, kar je v zvezi z opravljanjem dejavnosti, tudi vsi zaposleni, terjatve, obveznosti in osnovna sredstva. Zanima nas, kako naj izvedemo prenos zaposlenih iz starega na novo podjetje. Prosimo vas za sestavo pravnega mnenja, ki bi vsebovalo opis postopka prenosa zaposlenih na novega delodajalca, pravice in obveznosti delodajalca prenosnika, delodajalca prevzemnika in delavcev.
 4. Postopek v primeru zaporne kazni izrečene delavcu
  Kako postopati, če gre delavec v zapor? Ali ga moramo odpustiti ali obstaja kakšna možnost, da ga obdržimo, vendar mu v času prestajanja zaporne kazni ne plačujemo prispevkov?
 5. Oprostitev plačila socialnih prispevkov samostojnemu podjetniku
  Stranka ima skoraj eno leto odprt popoldanski s.p., ki ga želi sedaj preoblikovati v dejanski s.p. Ali bo ob prehodu imela pravico do 30% oprostitve plačila prispevkov?
 6. Knjiženje limita na transakcijskem računu
  Kako je pravilno knjižen limit, dobljen pri banki, ki je koriščen v celoti? Katero dokumentacijo potrebujemo v računovodstvu?
 7. Boniteta zaposlenih
  Delodajalec želi delavcem plačevati premijo za dodatno (dopolnilno) zdravstveno zavarovanje. Ali je za to potrebno obračunati boniteto pri plači zaposlenim? V katerem zakonu lahko to najdemo?