Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 112. člen (okoljske dajatve za onesnaževanje okolja) - ZVO-1 112. člen
2 Komentar - 113. člen (vračilo, oprostitev, zmanjšanje ali odstopitev okoljskih dajatev) - ZVO-1 113. člen
3 Komentar - 114. člen (okoljske dajatve za rabo naravnih dobrin) - ZVO-1 114. člen