Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 1. člen (predmet zakona) - ZVO-1 1. člen
2 Komentar - 2. člen (namen in cilji zakona) - ZVO-1 2. člen
3 Komentar - 3. člen (pojmi) - ZVO-1 3. člen
4 Komentar - 4. člen (načelo trajnostnega razvoja) - ZVO-1 4. člen
5 Komentar - 5. člen (načelo celovitosti) - ZVO-1 5. člen
6 Komentar - 6. člen (načelo sodelovanja) - ZVO-1 6. člen
7 Komentar - 7. člen (načelo preventive) - ZVO-1 7. člen
8 Komentar - 8. člen (načelo previdnosti) - ZVO-1 8. člen
9 Komentar - 9. člen (načelo odgovornosti povzročitelja) - ZVO-1 9. člen
10 Komentar - 10. člen (načelo plačila za obremenjevanje) - ZVO-1 10. člen
11 Komentar - 11. člen (načelo subsidiarnega ukrepanja) - ZVO-1 11. člen
12 Komentar - 12. člen (načelo spodbujanja) - ZVO-1 12. člen
13 Komentar - 13. člen (načelo javnosti) - ZVO-1 13. člen
14 Komentar - 14. člen (načelo varstva pravic) - ZVO-1 14. člen
15 Komentar - 15. člen (načelo dopustnosti posegov v okolje) - ZVO-1 15. člen
16 Komentar - 16. člen (načelo ekološke funkcije lastnine) - ZVO-1 16. člen
17 Komentar - 17. člen (emisije) - ZVO-1 17. člen
18 Komentar - 18. člen (preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic) - ZVO-1 18. člen
19 Komentar - 18.a člen (izključitev nevarne snovi) - ZVO-1 18.a člen
20 Komentar - 19. člen (pravila ravnanja) - ZVO-1 19. člen