Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 149.a člen (vloga, položaj in financiranje) - ZVO-1 149.a člen
2 Komentar - 149.b člen (naloge Sveta) - ZVO-1 149.b člen