Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 34.a člen (sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov) - ZVO-1 34.a člen