Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 96. člen (monitoring okolja) - ZVO-1 96. člen
2 Komentar - 97. člen (naloge države in občine) - ZVO-1 97. člen
3 Komentar - 98. člen (geološki, seizmološki in geofizikalni monitoring) - ZVO-1 98. člen
4 Komentar - 99. člen (hidrološki monitoring) - ZVO-1 99. člen
5 Komentar - 100. člen (omejitev ali odvzem lastninske pravice zaradi izvajanja monitoringa) - ZVO-1 100. člen
6 * Komentar - 101. člen (obratovalni monitoring) - ZVO-1 101. člen
7 Komentar - 101.a člen (izvajanje obratovalnega monitoringa) - ZVO-1 101.a člen
8 Komentar - 102. člen (preverjanje kakovosti monitoringa) - ZVO-1 102. člen
9 Komentar - 103. člen (odvzem pooblastila) - ZVO-1 103. člen
10 Komentar - 104. člen (register) - ZVO-1 104. člen
11 Komentar - 105. člen (informacijski sistem okolja) - ZVO-1 105. člen
12 Komentar - 106. člen (poročilo o okolju) - ZVO-1 106. člen
13 Komentar - 107. člen (vsebina poročila o okolju) - ZVO-1 107. člen
14 * Komentar - 108. člen (posredovanje okoljskih podatkov v svetovni splet) - ZVO-1 108. člen
15 Komentar - 109. člen (poročanje EU o okoljskih podatkih) - ZVO-1 109. člen
16 * Komentar - 110. člen (dostop do okoljskih podatkov) - ZVO-1 110. člen