Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 117. člen (sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti) - ZVO-1 117. člen
2 Komentar - 118. člen (dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov) - ZVO-1 118. člen
3 Komentar - 119. člen (vsebina dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov) - ZVO-1 119. člen
4 Komentar - 120. člen (sprememba dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov) - ZVO-1 120. člen
5 Komentar - 121. člen (prenehanje delovanja naprave in prenehanje upravljavca) - ZVO-1 121. člen
6 Komentar - 122. člen (odvzem dovoljenja) - ZVO-1 122. člen
7 Komentar - 122.a člen (izpolnitev obveznosti pri prenehanju ali odvzemu dovoljenja ) - ZVO-1 122.a člen
8 Komentar - 124. člen (pravica do emisije toplogrednih plinov) - ZVO-1 124. člen
9 Komentar - 125. člen (emisijski kupon) - ZVO-1 125. člen
10 Komentar - 126. člen (nakup in razdelitev emisijskih kuponov od leta 2013) - ZVO-1 126. člen
11 Komentar - 126.a člen (seznam upravljavcev in naprav) - ZVO-1 126.a člen
12 Komentar - 126.b člen (vključitev drugih naprav, dejavnosti in toplogrednih plinov v sistem trgovanja) - ZVO-1 126.b člen
13 Komentar - 126.c člen (izključitev iz sistema trgovanja) - ZVO-1 126.c člen
14 Komentar - 126.d člen (prilagoditev dodeljene količine) - ZVO-1 126.d člen
15 Komentar - 126.e člen (rezerva emisijskih kuponov za nove naprave) - ZVO-1 126.e člen
16 Komentar - 127. člen (dražba emisijskih kuponov) - ZVO-1 127. člen
17 Komentar - 128. člen (Sklad za podnebne spremembe) - ZVO-1 128. člen
18 Komentar - 129. člen (poraba sredstev, pridobljenih na dražbi emisijskih kuponov) - ZVO-1 129. člen
19 Komentar - 130. člen (podelitev emisijskih kuponov) - ZVO-1 130. člen
20 Komentar - 130.a člen (prenos emisijskih kuponov ) - ZVO-1 130.a člen