Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 163. člen (lastnina, upravljanje in varstvo naravnih dobrin) - ZVO-1 163. člen