Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 147. člen (poraba sredstev proračuna države za naloge varstva okolja) - ZVO-1 147. člen