Št. Naslov Komentiran člen
261 * Komentar prehodnih in končnih določb - 56. člen (podaljšanje veljavnosti sedanjih izvršilnih predpisov) - ZVO-1A 56. člen
262 * Komentar prehodnih in končnih določb - 57. člen (obveznost izdaje podzakonskih predpisov) - ZVO-1A 57. člen
263 * Komentar prehodnih in končnih določb - 58. člen - ZVO-1A 58. člen
264 * Komentar prehodnih in končnih določb - 89. člen (pooblaščene osebe za izdelovanje okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje) - ZVO-1B 89. člen
265 Komentar prehodnih in končnih določb - 90. člen (izdaja okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječo napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega) - ZVO-1B 90. člen
266 * Komentar prehodnih in končnih določb - 91. člen (začetek uporabe določb za ugotavljanje odgovornosti za okoljsko škodo) - ZVO-1B 91. člen
267 Komentar prehodnih in končnih določb - 92. člen (prilagoditev izdanih dovoljenj za izpuščanje toplogrednih plinov) - ZVO-1B 92. člen
268 Komentar prehodnih in končnih določb - 93. člen (uskladitev delovanja Ekološkega sklada Republike Slovenije) - ZVO-1B 93. člen
269 * Komentar prehodnih in končnih določb - 94. člen (veljavnost predpisov) - ZVO-1B 94. člen
270 * Komentar prehodnih in končnih določb - 95. člen (izdaja izvršilnih predpisov) - ZVO-1B 95. člen
271 * Komentar prehodnih in končnih določb - 96. člen (začetek veljavnosti) - ZVO-1B 96. člen
272 Komentar prehodnih in končnih določb - 77. člen (nove dejavnosti) - ZVO-1C 77. člen
273 Komentar prehodnih in končnih določb - 78. člen (prvi načrt monitoringa za operatorja zrakoplova) - ZVO-1C 78. člen
274 Komentar prehodnih in končnih določb - 79. člen (sprememba okoljevarstvega dovoljenja) - ZVO-1C 79. člen
275 Komentar prehodnih in končnih določb - 80. člen (začetek uporabe določb) - ZVO-1C 80. člen
276 Komentar prehodnih in končnih določb - 81. člen (povrnitev stroškov revizije) - ZVO-1C 81. člen
277 * Komentar prehodnih in končnih določb - 82. člen (uskladitev predpisov) - ZVO-1C 82. člen
278 * Komentar prehodnih in končnih določb - 83. člen (začetek veljavnosti) - ZVO-1C 83. člen
279 Komentar prehodnih in končnih določb - 3. člen - ZVO-1D 3. člen
280 Komentar prehodnih in končnih določb - 4. člen - ZVO-1D 4. člen