Št. Naslov Komentiran člen
281 Komentar prehodnih in končnih določb - 5. člen - ZVO-1D 5. člen
282 Komentar prehodnih in končnih določb - 6. člen - ZVO-1D 6. člen
283 Komentar prehodnih in končnih določb - 7. člen - ZVO-1E 7. člen
284 Komentar prehodnih in končnih določb - 8. člen - ZVO-1E 8. člen
285 Komentar prehodnih in končnih določb - 84. člen (spremembe veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1F 84. člen
286 Komentar prehodnih in končnih določb - 85. člen (okoljevarstveno dovoljenje za nove dejavnosti) - ZVO-1F 85. člen
287 Komentar prehodnih in končnih določb - 86. člen (prilagoditev obstoječih naprav objavljenim zaključkom o BAT) - ZVO-1F 86. člen
288 Komentar prehodnih in končnih določb - 87. člen (dokončanje postopkov) - ZVO-1F 87. člen
289 Komentar prehodnih in končnih določb - 88. člen (končnanje postopkov za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrat) - ZVO-1F 88. člen
290 * Komentar prehodnih in končnih določb - 89. člen (veljavnost dovoljenj za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja) - ZVO-1F 89. člen
291 Komentar prehodnih in končnih določb - 90. člen (uskladitev dovoljenj za izpuščanje toplogrednih plinov) - ZVO-1F 90. člen
292 Komentar prehodnih in končnih določb - 91. člen (veljavnost pooblastil za preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov) - ZVO-1F 91. člen
293 * Komentar prehodnih in končnih določb - 92. člen (izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe do 31. decembra 2016) - ZVO-1F 92. člen
294 * Komentar prehodnih in končnih določb - 93. člen (začetek uporabe) - ZVO-1F 93. člen
295 * Komentar prehodnih in končnih določb - 94. člen (izdaja in uskladitev predpisov) - ZVO-1F 94. člen
296 * Komentar prehodnih in končnih določb - 95. člen (prenehanje veljavnosti) - ZVO-1F 95. člen
297 * Komentar prehodnih in končnih določb - 96. člen (začetek veljavnosti) - ZVO-1F 96. člen
298 Komentar prehodnih in končnih določb - 3. člen (začetek veljavnosti) - ZVO-1G 3. člen
299 * Komentar prehodnih in končnih določb - 2. člen - ZVO-1H 2. člen
300 * Komentar prehodnih in končnih določb - 3. člen - ZVO-1H 3. člen