Št. Naslov Komentiran člen
301 Komentar prehodnih in končnih določb - 42. člen - ZVO-1I 42. člen
302 * Komentar prehodnih in končnih določb - 43. člen (začetek veljavnosti)- ZVO-1I 43. člen