Št. Naslov Komentiran člen
21 Komentar - 20. člen (ravnanje z odpadki) - ZVO-1 20. člen
22 Komentar - 22. člen (uporaba standardov) - ZVO-1 22. člen
23 Komentar - 23. člen (standardi kakovosti okolja) - ZVO-1 23. člen
24 Komentar - 24. člen (degradirano okolje) - ZVO-1 24. člen
25 Komentar - 24.a člen (čezmejno sodelovanje) - ZVO-1 24.a člen
26 Komentar - 25. člen (subsidiarno ukrepanje države in občine) - ZVO-1 25. člen
27 Komentar - 26. člen (sodelovanje javnosti) - ZVO-1 26. člen
28 Komentar - 27. člen (ukrepi v primeru okoljske nesreče) - ZVO-1 27. člen
29 Komentar - 28. člen (ukrepi v primeru večje nesreče) - ZVO-1 28. člen
30 Komentar - 29. člen (stečaj povzročitelja obremenitve) - ZVO-1 29. člen
31 Komentar - 30. člen (pooblaščenec za varstvo okolja) - ZVO-1 30. člen
32 Komentar - 31. člen (znak za okolje) - ZVO-1 31. člen
33 Komentar - 32. člen (sistem okoljevarstvenega vodenja organizacij) - ZVO-1 32. člen
34 Komentar - 33. člen (EMAS preveritelj) - ZVO-1 33. člen
35 Komentar - 34. člen (Strokovni svet za spodbujanje okolju prijaznih proizvodov) - ZVO-1 34. člen
36 Komentar - 34.a člen (sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov) - ZVO-1 34.a člen
37 Komentar - 35. člen (nacionalni program varstva okolja) - ZVO-1 35. člen
38 Komentar - 36. člen (operativni program varstva okolja) - ZVO-1 36. člen
39 Komentar - 37. člen (sodelovanje javnosti) - ZVO-1 37. člen
40 Komentar - 38. člen (program varstva okolja občine) - ZVO-1 38. člen