Št. Naslov Komentiran člen
41 Komentar - 39. člen (okoljska izhodišča) - ZVO-1 39. člen
42 Komentar - 40. člen (celovita presoja vplivov na okolje) - ZVO-1 40. člen
43 Komentar - 41. člen (okoljsko poročilo) - ZVO-1 41. člen
44 Komentar - 42. člen (mnenje ministrstev in drugih organizacij o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje) - ZVO-1 42. člen
45 Komentar - 43. člen (sodelovanje javnosti) - ZVO-1 43. člen
46 Komentar - 44. člen (čezmejni vplivi) - ZVO-1 44. člen
47 Komentar - 45. člen (presoja plana države članice) - ZVO-1 45. člen
48 Komentar - 46. člen (potrditev plana) - ZVO-1 46. člen
49 Komentar - 47. člen (obvestilo o sprejetem planu) - ZVO-1 47. člen
50 Komentar - 48. člen (spremljanje izvajanja plana) - ZVO-1 48. člen
51 Komentar - 50. člen (presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje) - ZVO-1 50. člen
52 Komentar - 51. člen (presoja vplivov na okolje) - ZVO-1 51. člen
53 Komentar - 51.a člen (predhodni postopek) - ZVO-1 51.a člen
54 Komentar - 51.b člen (predhodni postopek v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov) - ZVO-1 51.b člen
55 Komentar - 52. člen (predhodna informacija) - ZVO-1 52. člen
56 Komentar - 53. člen (projekt nameravanega posega v okolje) - ZVO-1 53. člen
57 Komentar - 54. člen (poročilo o vplivih na okolje) - ZVO-1 54. člen
58 Komentar - 55. člen (kakovost okoljskega poročila in poročila o vplivih na okolje) - ZVO-1 55. člen
59 Komentar - 57. člen (vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja) - ZVO-1 57. člen
60 Komentar - 58. člen (sodelovanje javnosti) - ZVO-1 58. člen