Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 27. člen (ukrepi v primeru okoljske nesreče) - ZVO-1 27. člen
2 Komentar - 28. člen (ukrepi v primeru večje nesreče) - ZVO-1 28. člen