Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - VII. poglavje (obvezne gospodarske javne službe varstva okolja) - ZVO-1 VII. poglavje
2 Komentar - 148. člen (obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja) - ZVO-1 148. člen
3 Komentar - 149. člen (obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja) - ZVO-1 149. člen