Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 105. člen (informacijski sistem okolja) - ZVO-1 105. člen