Št. Naslov Avtor Datum dokumenta Status
1 Osebe javnega prava in DDV (Podrobnejši opis) FURS 1.11.2015 N
2 Osebe javnega prava in DDV (Podrobnejši opis) FURS 1.11.2015 S
3 Pojasnila v zvezi z obračunavanjem okoljske dajatve v primeru dveh različnih izvajalcev obvezne gospodarske javne službe v občini FURS 22.4.2015 N
4 Osebe javnega prava in DDV (Podrobnejši opis) FURS 1.2.2015 N
5 Osebe javnega prava in DDV (Podrobnejši opis) FURS 1.2.2015 S
6 Osebe javnega prava DURS 17.11.2008 N
7 Obravnava emisijskih kuponov v povezavi z 68. členom ZDDPO-1 MF 6.4.2006 N
8 Nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil DURS 5.10.2005 N
9 Splošno o okoljskih dajatvah za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil DURS 1.1.1900