Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 50. člen (presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje) - ZVO-1 50. člen
2 Komentar - 51. člen (presoja vplivov na okolje) - ZVO-1 51. člen
3 Komentar - 51.a člen (predhodni postopek) - ZVO-1 51.a člen
4 Komentar - 51.b člen (predhodni postopek v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov) - ZVO-1 51.b člen
5 Komentar - 52. člen (predhodna informacija) - ZVO-1 52. člen
6 Komentar - 53. člen (projekt nameravanega posega v okolje) - ZVO-1 53. člen
7 Komentar - 54. člen (poročilo o vplivih na okolje) - ZVO-1 54. člen
8 Komentar - 55. člen (kakovost okoljskega poročila in poročila o vplivih na okolje) - ZVO-1 55. člen
9 Komentar - 57. člen (vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja) - ZVO-1 57. člen
10 Komentar - 58. člen (sodelovanje javnosti) - ZVO-1 58. člen
11 Komentar - 59. člen (čezmejni vplivi) - ZVO-1 59. člen
12 Komentar - 60. člen (presoja posega v državi članici) - ZVO-1 60. člen
13 Komentar - 61. člen (okoljevarstveno soglasje) - ZVO-1 61. člen
14 *Komentar - 61.a člen (sprememba okoljevarstvenega soglasja) - ZVO-1 61.a člen
15 * Komentar - 62. člen (ugotavljanje izpolnjenosti pogojev) - ZVO-1 62. člen
16 Komentar - 63. člen (izvedba posega) - ZVO-1 63. člen
17 * Komentar - 64. člen (stranke v postopku) - ZVO-1 64. člen
18 Komentar - 65. člen (obvestilo javnosti) - ZVO-1 65. člen
19 Komentar - 68. člen (okoljevarstveno dovoljenje) - ZVO-1 68. člen
20 Komentar - 69. člen (obratovanje naprave) - ZVO-1 69. člen