Št. Naslov Komentiran člen
21 Komentar - 70. člen (splošne zahteve in vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 70. člen
22 Komentar - 71. člen (sodelovanje javnosti) - ZVO-1 71. člen
23 Komentar - 72. člen (izdaja okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 72. člen
24 Komentar - 73. člen (stranke v postopku) - ZVO-1 73. člen
25 Komentar - 74. člen (vsebina okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 74. člen
26 Komentar - 75. člen (preizkušanje in uporaba nastajajočih tehnik) - ZVO-1 75. člen
27 Komentar - 76. člen (začetek obratovanja) - ZVO-1 76. člen
28 Komentar - 77. člen (sprememba okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 77. člen
29 Komentar - 78. člen (preverjanje in sprememba okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti) - ZVO-1 78. člen
30 Komentar - 78.a člen (obvestilo javnosti) - ZVO-1 78.a člen
31 Komentar - 79. člen (prenehanje dovoljenja) - ZVO-1 79. člen
32 Komentar - 80. člen (odvzem dovoljenja) - ZVO-1 80. člen
33 Komentar - 81. člen (prenehanje obratovanja naprave) - ZVO-1 81. člen
34 Komentar - 82. člen (druge naprave in dejavnosti) - ZVO-1 82. člen
35 Komentar - 83. člen (splošne zahteve in vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 83. člen
36 Komentar - 84. člen (izdaja in vsebina okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 84. člen
37 Komentar - 84.a člen (stranke v postopku) - ZVO-1 84.a člen
38 Komentar - 85. člen (začetek obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti, sprememba in prenehanje okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 85. člen
39 Komentar - 86. člen (okoljevarstveno dovoljenje za obrat) - ZVO-1 86. člen
40 Komentar - 87. člen (vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 87. člen