Št. Naslov Komentiran člen
41 Komentar - 88. člen (sodelovanje javnosti) - ZVO-1 88. člen
42 Komentar - 89. člen (izdaja okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 89. člen
43 Komentar - 90. člen (sprememba okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 90. člen
44 Komentar - 91. člen (začetek delovanja obrata in prenehanje okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 91. člen
45 Komentar - 91.a člen (odvzem okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 91.a člen
46 Komentar - 91.b člen (prenehanje obrata) - ZVO-1 91.b člen
47 Komentar - 91.c člen (dokončno prenehanje obrata) - ZVO-1 91.c člen
48 Komentar - 92. člen (poseg v okolje, ki je naprava, ki lahko povzroči onesnaževanje večjega obsega ali druga naprava ali obrat) - ZVO-1 92. člen
49 Komentar - 93. člen (obrat, ki je tudi naprava) - ZVO-1 93. člen
50 Komentar - 94. člen (dovoljenje za izjeme) - ZVO-1 94. člen