Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - X. poglavje (kazenske določbe) - ZVO-1 Kazenske določbe
2 * Komentar - 161. člen (prekrški) - ZVO-1 161. člen
3 * Komentar - 162. člen (prekrški) - ZVO-1 162. člen
4 * Komentar - 162.a člen (prekrški) - ZVO-1 162.a člen
5 * Komentar - 162.b člen (prekrški) - ZVO-1 162.b člen
6 Komentar - 162.c člen (izrekanje globe) - ZVO-1 162.c člen