Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 17. člen (emisije) - ZVO-1 17. člen
2 Komentar - 18. člen (preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic) - ZVO-1 18. člen
3 Komentar - 18.a člen (izključitev nevarne snovi) - ZVO-1 18.a člen
4 Komentar - 19. člen (pravila ravnanja) - ZVO-1 19. člen
5 Komentar - 20. člen (ravnanje z odpadki) - ZVO-1 20. člen
6 Komentar - 22. člen (uporaba standardov) - ZVO-1 22. člen