Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 164. člen (predmet in plačilo koncesije) - ZVO-1 164. člen
2 Komentar - 165. člen (koncesijski akt) - ZVO-1 165. člen
3 Komentar - 166. člen (druga vprašanja koncesije) - ZVO-1 166. člen