Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 94. člen (dovoljenje za izjeme) - ZVO-1 94. člen