Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 68. člen (okoljevarstveno dovoljenje) - ZVO-1 68. člen
2 Komentar - 69. člen (obratovanje naprave) - ZVO-1 69. člen
3 Komentar - 70. člen (splošne zahteve in vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 70. člen
4 Komentar - 71. člen (sodelovanje javnosti) - ZVO-1 71. člen
5 Komentar - 72. člen (izdaja okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 72. člen
6 Komentar - 73. člen (stranke v postopku) - ZVO-1 73. člen
7 Komentar - 74. člen (vsebina okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 74. člen
8 Komentar - 75. člen (preizkušanje in uporaba nastajajočih tehnik) - ZVO-1 75. člen
9 Komentar - 76. člen (začetek obratovanja) - ZVO-1 76. člen
10 Komentar - 77. člen (sprememba okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 77. člen
11 Komentar - 78. člen (preverjanje in sprememba okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti) - ZVO-1 78. člen
12 Komentar - 78.a člen (obvestilo javnosti) - ZVO-1 78.a člen
13 Komentar - 79. člen (prenehanje dovoljenja) - ZVO-1 79. člen
14 Komentar - 80. člen (odvzem dovoljenja) - ZVO-1 80. člen
15 Komentar - 81. člen (prenehanje obratovanja naprave) - ZVO-1 81. člen
16 Komentar - 82. člen (druge naprave in dejavnosti) - ZVO-1 82. člen
17 Komentar - 83. člen (splošne zahteve in vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 83. člen
18 Komentar - 84. člen (izdaja in vsebina okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 84. člen
19 Komentar - 84.a člen (stranke v postopku) - ZVO-1 84.a člen
20 Komentar - 85. člen (začetek obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti, sprememba in prenehanje okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1 85. člen