Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 166.a člen (shranjevanje ogljikovega dioksida) - ZVO-1 166.a člen