Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 116. člen (kavcije in varščine) - ZVO-1 116. člen